Akkreditált szakok

Alapszakok

Mesterszakok

PhD képzések

Új rendszerű tanári mesterképzések
Közismereti tanári képzések: (2, 4 vagy 5 félév)
(2017 szeptemberétől)

Szakmai tanárképzések (2 vagy 4 félév)

Osztatlan tanárképzések

Szakirányú képzések

Pedagógus-továbbképzési programok

 • Magyartanárok szakmai és pedagógiai továbbképzése. Engedélyszám: 82/22/2012.
 • Történelemtanárok szakmai és pedagógiai megújulása. Engedélyszám: 82/21/2012.
 • Kultúraváltás tantestületi szinten. A Komplex Instrukciós Program támogatott adaptációja a hátrányos helyzetű gyerekeket nevelő iskolákban. Engedélyszám: 957/113/2013.
 • Szaknyelvtanítási módszertani továbbképzés némettanárok számára (gazdasági szaknyelvi tréning). Engedélyszám: 23/56/2015.
 • Együtthaladó-tartalomalapú magyar nyelvoktatási módszer nyelvi hátránnyal küzdő tanulói csoportok számára. Engedélyszám: 23/58/2015.
 • Történelmi műveltséggel az előítéletek, a rasszizmus és az antiszemitizmus ellen. Engedélyszám: 23/59/2015.
 • Iskolai közösségi szolgálat és önkéntes segítségnyújtás. Engedélyszám: 23/60/2015.

PEDAGÓGIA ALAPSZAK

Azoknak ajánljuk, akiket érdekel

 • a nevelés és képzés
 • a pszichológia, az emberi kapcsolatok és a személyiségfejlődés
 • az emberi kommunikáció, kultúra, és a tudás átadása

Akik elvégzik, alkalmassá válnak:

 • oktatási és nevelési feladatok ellátásának segítésére
 • speciális pedagógiai szolgáltatások szakszerű elvégzésére
 • oktatási ügyekkel foglalkozó szervezetekben,
  iskolákban, önkormányzatoknál, minisztériumokban pedagógiai ismereteket igénylő munkakörök betöltésére

A szemináriumi képzés módszertana terén a miskolci Tanárképző Intézet kiterjedten alkalmazza a kooperatív tanulási módszereket, a szerepjátékon alapuló kommunikációs gyakorlatokat és a projektmódszert. Felhasználjuk a digitális pedagógiában rejlő lehetőségeket. Hallgatóinkat a korszerű konstruktív pedagógia és reflektív gondolkodás irányába orientáljuk. Jelentős tananyag-fejlesztéseink vannak a projektpedagógia, a tevékenység-központú módszerek és a professzionális kommunikáció terén. A PEDAGÓGIA szakot elvégző hallgatóinkat a munkaerőpiacra készítjük fel az együttműködési készség, csapatmunka, egyéni kreativitás, önálló munkavégzési képesség sokoldalú fejlesztésével.

További információ:
Tanárképző Intézet
Miskolc-Egyetemváros, Gyermekváros Földszint
Tel: (46) 565-228, (46) 565-111/21-30, Fax: (46) 565-239

E-mail: nevelesi@gmail.com
Web: http://www.tanarkepzo.hu