Akkreditált szakok

Alapszakok

Mesterszakok

PhD képzések

Új rendszerű tanári mesterképzések
Közismereti tanári képzések: (2, 4 vagy 5 félév)
(2017 szeptemberétől)

Szakmai tanárképzések (2 vagy 4 félév)

Osztatlan tanárképzések

Szakirányú képzések

Pedagógus-továbbképzési programok

  • Magyartanárok szakmai és pedagógiai továbbképzése. Engedélyszám: 82/22/2012.
  • Történelemtanárok szakmai és pedagógiai megújulása. Engedélyszám: 82/21/2012.
  • Kultúraváltás tantestületi szinten. A Komplex Instrukciós Program támogatott adaptációja a hátrányos helyzetű gyerekeket nevelő iskolákban. Engedélyszám: 957/113/2013.
  • Szaknyelvtanítási módszertani továbbképzés némettanárok számára (gazdasági szaknyelvi tréning). Engedélyszám: 23/56/2015.
  • Együtthaladó-tartalomalapú magyar nyelvoktatási módszer nyelvi hátránnyal küzdő tanulói csoportok számára. Engedélyszám: 23/58/2015.
  • Történelmi műveltséggel az előítéletek, a rasszizmus és az antiszemitizmus ellen. Engedélyszám: 23/59/2015.
  • Iskolai közösségi szolgálat és önkéntes segítségnyújtás. Engedélyszám: 23/60/2015.

ETIKATANÁR MESTERSZAK

Ha érdeklődsz az etika iránt és szeretnél magas szintű pedagógiai, nevelési tudást és gyakorlatot szerezni, akkor jelentkezz hozzánk! Képzésünket az iskolai etikaoktatás igényeinek megfelelően alakítottuk ki. Az elméleti tudás megalapozásán túl nagy hangsúlyt fektetünk az ún. alkalmazott etikai kurzusok oktatására is, amelyek keretében a napjainkban felmerülő morális dilemmák és a hozzájuk kapcsolódó választási alternatívák kerülnek megtárgyalásra (pl. szociális etika, ezen belül politikai-, média-, gazdasági-, üzleti-, jogi etika; férfi-nő kapcsolat etikája; bio-/orvosi etika, környezeti etika; pedagógiai etika).

Tantárgyak: megtekinthetők az intézet honlapján: http://filozofia.uni-miskolc.hu

A felvételizőket 100 pontos skálán értékeljük, mely így áll össze: Felvételi beszélgetés – max. 90 pont; esélyegyenlőségi szempontok, korábbi szakmai teljesítmény, nyelvvizsgák – max. 10 pont.

Az irodalom a felvételi beszélgetéshez a következő:

  • Arisztotelész: Nikomakhoszi etika, I-III. könyv;
  • Descartes: Értekezés a módszerről, III. rész;
  • Hartmann: „Az erkölcsi követelmények lényegéről”, in: Lételméleti vizsgálódások.

Szakpárosítás: Az etikatanár mesterszak csak bizonyos más tanárszakokkal együtt vehető fel.

(Amennyiben a nagyobb bölcsészkarok megegyeznek egy közös felvételi eljárásban, a felvételi módja megváltozhat)

További információ:
FILOZÓFIAI INTÉZET
Miskolc-Egyetemváros B/2 ép. 2. em.
Tel.: (46) 565-219; (46) 565-236

E-mail: bolmagdi@uni-miskolc.hu
Web:http://filozofia.uni-miskolc.hu