Akkreditált szakok

Alapszakok

Mesterszakok

PhD képzések

Új rendszerű tanári mesterképzések
(2017 szeptemberétől)

Közismereti tanári képzések: (2, 4 vagy 5 félév)

 • tanár-angol nyelv és kultúra tanára
 • tanár-etikatanár
 • tanár-földrajztanár
 • tanár-magyartanár
 • tanár-német nyelv és kultúra tanára
 • tanár-történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára

Szakmai tanárképzések (2 vagy 4 félév)

 • tanár-egészségügyi tanár
 • tanár-közgazdásztanár (vállalkozási ismeretek)
 • tanár-média-, mozgókép- és kommunikációtanár

Osztatlan tanárképzések

Szakirányú képzések

Pedagógus-továbbképzési programok

 • Magyartanárok szakmai és pedagógiai továbbképzése. Engedélyszám: 82/22/2012.
 • Történelemtanárok szakmai és pedagógiai megújulása. Engedélyszám: 82/21/2012.
 • Kultúraváltás tantestületi szinten. A Komplex Instrukciós Program támogatott adaptációja a hátrányos helyzetű gyerekeket nevelő iskolákban. Engedélyszám: 957/113/2013.
 • Szaknyelvtanítási módszertani továbbképzés némettanárok számára (gazdasági szaknyelvi tréning). Engedélyszám: 23/56/2015.
 • Együtthaladó-tartalomalapú magyar nyelvoktatási módszer nyelvi hátránnyal küzdő tanulói csoportok számára. Engedélyszám: 23/58/2015.
 • Történelmi műveltséggel az előítéletek, a rasszizmus és az antiszemitizmus ellen. Engedélyszám: 23/59/2015.
 • Iskolai közösségi szolgálat és önkéntes segítségnyújtás. Engedélyszám: 23/60/2015.

FILOZÓFIATANÁR MESTERSZAK

Filozófiatanár mesterszak: Olyanoknak ajánljuk, akiket érdekel a filozófia története, és akik szerint a filozófiatanár olyan filozófus, aki tanár, s ennek megfelelően rendes filozófiát kell tanulnia. Ezért a tanárképzés résztvevői ugyanazokra a kurzusokra járnak, mint a diszciplináris filozófiai képzés résztvevői. A tanárképzés két módon különbözik az utóbbitól. Egyrészt, az iskolai igényeknek megfelelően, a képzés a filozófiatörténetre és a gyakorlati filozófiára összpontosít, az elméleti filozófiához sorolható tárgyak pedig zömmel szabadon választhatóak. Másrészt, a tanárszakos hallgatóktól kevesebb önálló kutatómunkát várunk el.

Tantárgyak: megtekinthetők az intézet honlapján: http://filozofia.uni-miskolc.hu

A felvételizőket 100 pontos skálán értékeljük, mely így áll össze: Felvételi beszélgetés – max. 90 pont; esélyegyenlőségi szempontok, korábbi szakmai teljesítmény, nyelvvizsgák – max. 10 pont.

Az irodalom a felvételi beszélgetéshez a következő:

 • Platón: Phaidón;
 • Nietzsche: A történelem hasznáról és káráról;
 • Russell: A filozófia alapproblémái, 1-6. fejezet.

Szakpárosítás: A filozófiatanár mesterszak csak bizonyos más tanárszakokkal együtt vehető fel.

(Amennyiben a nagyobb bölcsészkarok megegyeznek egy közös felvételi eljárásban, a felvételi módja megváltozhat)

További információ:
FILOZÓFIAI INTÉZET
Miskolc-Egyetemváros B/2 ép. 2. em.
Tel.: (46) 565-219; (46) 565-236

E-mail: bolmagdi@uni-miskolc.hu
Web:http://filozofia.uni-miskolc.hu