Akkreditált szakok

Alapszakok

Mesterszakok

PhD képzések

Új rendszerű tanári mesterképzések
Közismereti tanári képzések: (2, 4 vagy 5 félév)
(2017 szeptemberétől)

Szakmai tanárképzések (2 vagy 4 félév)

Osztatlan tanárképzések

Szakirányú képzések

Pedagógus-továbbképzési programok

  • Magyartanárok szakmai és pedagógiai továbbképzése. Engedélyszám: 82/22/2012.
  • Történelemtanárok szakmai és pedagógiai megújulása. Engedélyszám: 82/21/2012.
  • Kultúraváltás tantestületi szinten. A Komplex Instrukciós Program támogatott adaptációja a hátrányos helyzetű gyerekeket nevelő iskolákban. Engedélyszám: 957/113/2013.
  • Szaknyelvtanítási módszertani továbbképzés némettanárok számára (gazdasági szaknyelvi tréning). Engedélyszám: 23/56/2015.
  • Együtthaladó-tartalomalapú magyar nyelvoktatási módszer nyelvi hátránnyal küzdő tanulói csoportok számára. Engedélyszám: 23/58/2015.
  • Történelmi műveltséggel az előítéletek, a rasszizmus és az antiszemitizmus ellen. Engedélyszám: 23/59/2015.
  • Iskolai közösségi szolgálat és önkéntes segítségnyújtás. Engedélyszám: 23/60/2015.

TÖRTÉNELEMTANÁRI MESTERSZAK

A bolognai rendszerben a történelem alapszak (BA) hat féléve után lehetőség van a tanulmányok folytatására történelemtanári mesterképzésben (MA). A korábbi, egy ciklusú képzésben elkülönült egymástól az általános iskolai tanárokat képező főiskolai és a középiskolai tanárokat képező egyetemi szintű tanárképzés. Az új szisztéma szerint tanári végzettséget csak MA-képzésben lehet szerezni. MA történelemtanári szakra jelentkezhet bárki, akinek főiskolai szintű történelem szakos diplomája van, aki elvégezte BA történelem alapszakot, de lehetőség van arra is, hogy nem történelem szakot végző bölcsészek is jelentkezzenek, természetesen nekik több kreditet kell teljesíteni, mivel korábban nem vettek részt történelem szakos képzésben.

A történelem tanári képzés során a hallgatók egyidejűleg tehetnek szert szakmai ismeretekre és sajátíthatják el a pedagógus szakma elméleti és módszertani, gyakorlati ismeretanyagát.

További információ:
Történettudományi Intézet
Miskolc-Egyetemváros, B/2 ép. 4 em.
Tel.: (46) 565-111 21-34 mellék

E-mail: boltgbea@uni-miskolc.hu
Web: http://tti.uni-miskolc.hu