Akkreditált szakok

Alapszakok

Mesterszakok

PhD képzések

Új rendszerű tanári mesterképzések
Közismereti tanári képzések: (2, 4 vagy 5 félév)
(2017 szeptemberétől)

Szakmai tanárképzések (2 vagy 4 félév)

Osztatlan tanárképzések

Szakirányú képzések

Pedagógus-továbbképzési programok

 • Magyartanárok szakmai és pedagógiai továbbképzése. Engedélyszám: 82/22/2012.
 • Történelemtanárok szakmai és pedagógiai megújulása. Engedélyszám: 82/21/2012.
 • Kultúraváltás tantestületi szinten. A Komplex Instrukciós Program támogatott adaptációja a hátrányos helyzetű gyerekeket nevelő iskolákban. Engedélyszám: 957/113/2013.
 • Szaknyelvtanítási módszertani továbbképzés némettanárok számára (gazdasági szaknyelvi tréning). Engedélyszám: 23/56/2015.
 • Együtthaladó-tartalomalapú magyar nyelvoktatási módszer nyelvi hátránnyal küzdő tanulói csoportok számára. Engedélyszám: 23/58/2015.
 • Történelmi műveltséggel az előítéletek, a rasszizmus és az antiszemitizmus ellen. Engedélyszám: 23/59/2015.
 • Iskolai közösségi szolgálat és önkéntes segítségnyújtás. Engedélyszám: 23/60/2015.

GAZDASÁGI IDEGEN NYELVŰ MENEDZSER

akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés (nappali és levelező tagozat)

A képzés célja

A képzés keretében a hallgatók két nyelvet, az angolt és a németet tanulják általános és szaknyelvi órákon. A képzés célja nyelvi és szakmai ismeretek megszerzése.

Továbbtanulási lehetőség

A képzésben szakképesítést szerző hallgatóknak lehetősége van továbbtanulni az egyetemünkön folyó angol vagy német alapképzésben. Képzési idő: 4 félév

Tanulmányi területek:

 • Az angol és a német nyelv tanulása, idegen nyelvi írásbeli és szóbeli kommunikáció
 • Ügyintézés két idegen nyelven
 • Idegen nyelvű rendezvényszervezés
 • Gazdasági, külkereskedelmi és kommunikációs tanulmányok (magyar nyelven)

Tantárgyak:

 • Alapismeretek:
  • Anyanyelvi kommunikáció
  • Idegen nyelvi alapozó kommunikáció angol és német nyelven
 • Szakmai ismeretek:
  • Idegen nyelvi üzleti kommunikáció angol és német nyelven
  • Gazdasági ismeretek magyar nyelven
  • Idegen nyelvi gazdasági szaknyelvi ismeretek angol és német nyelven

Felvételi követelmények

Középiskolai érettségi bizonyítvány, az egyik nyelvből középszintű érettségi vagy középfokú akkreditált nyelvvizsga, a másik nyelv alapfokú ismerete.

A képzés nappali és levelező, államilag támogatott és költségtérítéses formában is indul. A képzésben résztvevők munkaerő-piaci helyzetét jelentősen javítja, hogy két idegen nyelvet tanulnak párhuzamosan, s így lényegesen jobb eséllyel helyezkedhetnek külföldi érdekeltségű vállatoknál, mint a csak egy nyelvet beszélő társaik.

További információ:
Modern Filológiai Intézet
Német Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék
Miskolc- Egyetemváros A/6 fszt. 27 szoba
Tel.:06-46-363-865; 565-111/22-88

E-mail: gerilles@uni-miskolc.hu
Web: http://www.uni-miskolc.hu/~wwwnemet