Akkreditált szakok

Alapszakok

Mesterszakok

PhD képzések

Új rendszerű tanári mesterképzések
Közismereti tanári képzések: (2, 4 vagy 5 félév)
(2017 szeptemberétől)

Szakmai tanárképzések (2 vagy 4 félév)

Osztatlan tanárképzések

Szakirányú képzések

Pedagógus-továbbképzési programok

  • Magyartanárok szakmai és pedagógiai továbbképzése. Engedélyszám: 82/22/2012.
  • Történelemtanárok szakmai és pedagógiai megújulása. Engedélyszám: 82/21/2012.
  • Kultúraváltás tantestületi szinten. A Komplex Instrukciós Program támogatott adaptációja a hátrányos helyzetű gyerekeket nevelő iskolákban. Engedélyszám: 957/113/2013.
  • Szaknyelvtanítási módszertani továbbképzés némettanárok számára (gazdasági szaknyelvi tréning). Engedélyszám: 23/56/2015.
  • Együtthaladó-tartalomalapú magyar nyelvoktatási módszer nyelvi hátránnyal küzdő tanulói csoportok számára. Engedélyszám: 23/58/2015.
  • Történelmi műveltséggel az előítéletek, a rasszizmus és az antiszemitizmus ellen. Engedélyszám: 23/59/2015.
  • Iskolai közösségi szolgálat és önkéntes segítségnyújtás. Engedélyszám: 23/60/2015.

TITKÁRSÁGVEZETŐ (OKJ-S) felsőfokú szakképzés

Kinek ajánljuk?

Ha érdekel az irodai munka és olyan szakmát szeretnél elsajátítani, amely iránt a munkaerőpiacon is nagy kereslet van, ugyanakkor későbbi terveid között szerepel az alap (BA), majd a mester (MA) diploma megszerzése is, felvételizz hozzánk! A gyakorlati foglalkozásokon megszerezheted az irodavezetéshez nélkülözhetetlen tudást, elsajátíthatod a munkavégzéshez szükséges szakmai és nyelvi ismereteket, valamint a tantervben szereplő egyetemi alapozó tárgyakból a szükséges érdemjegyeket. A szakképzés során a szakmai tárgyakon kívül első és második idegen nyelvet (angol és német) tanulhatsz, és a BA képzésben beszámítható egyetemi kurzusokat teljesíthetsz.

Képzés formája

A képzés ideje négy (4) félév. A felsőfokú szakképzés (államilag finanszírozott és költségtérítéses) nappali tagozaton hallgatói jogviszonnyal jár. Ez azt jelenti, hogy a szakképzésben résztvevő hallgatókat mindazok a kedvezmények megilletik, amelyek az egyetemi polgárokat (kollégiumi elhelyezés, diákigazolvány). Levelező tagozaton utazási kedvezményt vehetnek igénybe.

A szakképesítéssel betölthető állások

Általános titkár, gazdasági ügyintéző, egyéb számítástechnikai foglalkozások, irodai adminisztrátor, írnok, egyéb ügyviteli jellegű foglalkozások.

További információ:
Modern Filológiai Intézet
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
Miskolc-Egyetemváros, A/6 épület fsz. 20. szoba
Tel: 46/565-111/17-66-os mellék
E-mail: nyefarago@uni-miskolc.hu, doboscsilla52@gmail.com