Akkreditált szakok

Alapszakok

Mesterszakok

PhD képzések

Új rendszerű tanári mesterképzések
Közismereti tanári képzések: (2, 4 vagy 5 félév)
(2017 szeptemberétől)

Szakmai tanárképzések (2 vagy 4 félév)

Osztatlan tanárképzések

Szakirányú képzések

Pedagógus-továbbképzési programok

  • Magyartanárok szakmai és pedagógiai továbbképzése. Engedélyszám: 82/22/2012.
  • Történelemtanárok szakmai és pedagógiai megújulása. Engedélyszám: 82/21/2012.
  • Kultúraváltás tantestületi szinten. A Komplex Instrukciós Program támogatott adaptációja a hátrányos helyzetű gyerekeket nevelő iskolákban. Engedélyszám: 957/113/2013.
  • Szaknyelvtanítási módszertani továbbképzés némettanárok számára (gazdasági szaknyelvi tréning). Engedélyszám: 23/56/2015.
  • Együtthaladó-tartalomalapú magyar nyelvoktatási módszer nyelvi hátránnyal küzdő tanulói csoportok számára. Engedélyszám: 23/58/2015.
  • Történelmi műveltséggel az előítéletek, a rasszizmus és az antiszemitizmus ellen. Engedélyszám: 23/59/2015.
  • Iskolai közösségi szolgálat és önkéntes segítségnyújtás. Engedélyszám: 23/60/2015.

IDEGENNYELVI KOMMUNIKÁTOR (OKJ-S) felsőfokú szakképzés

A kommunikátor önkormányzatok, vállalkozások, alapítványok, államigazgatási, érdekvédelmi és civil szervezetek alkalmazottjaként a belső és a külső kommunikációs kapcsolatok felelőse. A kommunikátor egyik első számú munkatársa a legfelsőbb szintű vezetőnek. Tanácsaival segíti döntéseinek kialakításában, elemzéseket és háttér-információkat ad az egyes döntések különböző szintű fogadtatásához, mind a politikai, kulturális és társadalmi szférában, mind a konkurencia köreiben. Felelős a szervezet, intézmény egységes arculatáért. A kommunikátor az a személy, aki egy személyben - átfogó koncepció jegyében gondoskodik az adott intézmény, szervezet különböző szintű kommunikációs kapcsolatairól.

Az idegen nyelvű PR asszisztens cégek, vállalatok, stb. alkalmazottjaként a külső idegen nyelvű kommunikációs kapcsolatokért felelős. Gondozza az adott szervezet idegen nyelvű megjelenését, beleértve annak idegen nyelvű leírását, bemutatását.

A képzés adatai

A felsőoktatási intézmény/kar neve:Miskolci Egyetem
Bölcsészettudományi Kar ME-BTK
A szakképesítés azonosító száma:55 213 01
A szakképesítés megnevezése:Kommunikátor
Bemeneti kompetenciák:B2 szintnek megfelelő nyelvtudás
Iskolai előképzettség:érettségi vizsga
Szakmai előképzettség:nem szükséges
Előírt gyakorlat:nem szükséges
Elérhető kreditek mennyisége:120
Pályaalkalmassági követelmények:nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények:nem szükségesek
Elmélet aránya:40%
Gyakorlat aránya:60%
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:nem szükséges
Cím: 3515 Miskolci Egyetem, BTK, MFI,
Német Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék
Telefon/Fax: 46/565-111/22-88, 46/363-865
Web: http://www.fordito.uni-miskolc.hu