Akkreditált szakok

Alapszakok

Mesterszakok

Részismereti képzések (kifutó)

PhD képzések

Új rendszerű tanári mesterképzések
(2017 szeptemberétől)

Közismereti tanári képzések: (2, 4 vagy 5 félév)

 • tanár-angol nyelv és kultúra tanára
 • tanár- etikatanár
 • tanár-földrajztanár
 • tanár-magyartanár
 • tanár- német nyelv és kultúra tanára
 • tanár-történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára

Szakmai tanárképzések (2 vagy 4 félév)

 • tanár-egészségügyi tanár
 • tanár-közgazdásztanár (vállalkozási ismeretek)

Tanári mesterképzések (kifutó)

Felsőfokú szakképzések (kifutó képzések)

Felsőoktatási szakképzések (kifutó)

Osztatlan tanárképzések

Szakirányú képzések

Pedagógus-továbbképzési programok

 • Magyartanárok szakmai és pedagógiai továbbképzése. Engedélyszám: 82/22/2012.
 • Történelemtanárok szakmai és pedagógiai megújulása. Engedélyszám: 82/21/2012.
 • Kultúraváltás tantestületi szinten. A Komplex Instrukciós Program támogatott adaptációja a hátrányos helyzetű gyerekeket nevelő iskolákban. Engedélyszám: 957/113/2013.
 • Szaknyelvtanítási módszertani továbbképzés némettanárok számára (gazdasági szaknyelvi tréning). Engedélyszám: 23/56/2015.
 • Együtthaladó-tartalomalapú magyar nyelvoktatási módszer nyelvi hátránnyal küzdő tanulói csoportok számára. Engedélyszám: 23/58/2015.
 • Történelmi műveltséggel az előítéletek, a rasszizmus és az antiszemitizmus ellen. Engedélyszám: 23/59/2015.
 • Iskolai közösségi szolgálat és önkéntes segítségnyújtás. Engedélyszám: 23/60/2015.

KISEBBSÉGI-ESÉLYEGYENLŐSÉGI TANÁCSADÓ

A képzés a 2011/2012 tanévben nem indul!

Kiknek ajánljuk?
Azoknak, akik el szeretnének elhelyezkedni, vagy már dolgoznak:
Minisztériumokban, önkormányzatokban, kisebbségi önkormányzatokban, oktatási, nevelési intézményekben, civil szervezetekben. A végzettek képesek lesznek hazai és Európai Uniós viszonylatban értelmezni a kisebbségi és esélyegyenlőségi konfliktusokat, a képzés alatt elsajátított interdiszciplináris tudás és képességek birtokában alternatív megoldásokat keresni azokra.

A felvétel feltétele:
bölcsészettudomány, társadalomtudomány, nemzetvédelmi és katonai, orvos- és egészségtudomány, agrár, műszaki, jogi és igazgatási valamint gazdaságtudományok képzési területen legalább alapképzésben szerzett diploma.

A képzés során elsajátítandó tudáselemek, ismeretek:
Kisebbségszociológia, kisebbségi jog, kisebbségi nevelés és pedagógiai ismeretek, EU esélyegyenlőségi jog és politika, felnőttképzési ismeretek, munkahelyi és munkaerőpiaci képzés ismeretei, romológia, kommunikáció, konfliktuskezelés, pályaorientáció, speciális csoportok társadalmi helyzete, munkahelyi kisebbségvédelem és esélyegyenlőségi ismeretek.

Képzés adatai

A felsőoktatási intézmény/kar neve: Miskolci Egyetem,
Bölcsészettudományi Kar ME-BTK
A szakirányú továbbképzés neve: kisebbségi-esélyegyenlőségi tanácsadó
Képzés nyelve: magyar
Képzési idő: 2 félév
Munkarend: levelező,
minden pénteken
Megszerezhető kreditek száma:60 kredit
Korábban szerzett ismeretek beszámításra kerülnek!
Tandíj:130 ezer Ft/félév
(lehetőség van a tandíj két részletben történő befizetésére!)
Érdeklődni lehet:Szabó-Tóth Kinga (0036/20/9806243) Vagy 003646/565111/2184-es mellék
Kezdés: 2012. szeptembere
Jelentkezési határidő: 2012. augusztus 15.
Jelentkezés módja: Letölthető jelentkezési lapon
Letöltés: jel_lap_kisebbsegi.doc
A jelentkezési lap mellé csatolni kell az alapdiploma fénymásolatát!
A jelentkezés díja: 3000.- Ft, mely a beiratkozás után fizetendő.