Alapszakok

Mesterszakok

Részismereti képzések

PhD képzések

Tanári mesterképzések

Felsőfokú szakképzések [kifutó képzések]

Felsőoktatási szakképzések

Osztatlan tanárképzések

Szakirányú képzések

Pedagógus szakvizsga

A képzés tartalma
A pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzés során a hallgatók részletes betekintést nyernek az iskolázás aktuális, nemzetközi és hazai problémáiba, annak megoldási lehetőségeibe, továbbá az oktatási rendszer működésébe, megismerik az iskolairányítás szegmenseit, s a pedagógia legújabb fejlesztési és tudományos eredményeit. A képzés oktatói között a ME munkatársai mellett – a korábbiaknál hangsúlyosabban – megjelennek a megye, a régió tanügyigazgatásában vezető szerepet játszó szakemberek.

A képzés pedagógus szakvizsgával zárul.
Meszerezhető szakképzettség: szakvizsgázott pedagógus A képzésben jelenleg felkínált, választható, az egyéni specializációt lehetővé tevő modulok:
   - mentori, vezetőtanári feladatokra való felkészülés
   - tehetséggondozás, tehetségfejlesztés

A részvétel feltétele:
Felsőfokú végzettség: alapképzési szakok.
Korábban főiskolai szintű képzések: tanító, óvodapedagógus, konduktor, gyógypedagógus vagy tanári oklevél.

Képzés adatai

A felsőoktatási intézmény/kar neve: Miskolci Egyetem,
Bölcsészettudományi Kar ME-BTK
A szakirányú továbbképzés neve: Pedagógus szakvizsga
Képzési terület: pedagógusképzés
Képzés helyszíne: ME Bölcsészettudományi Kar, Miskolc
Képzés nyelve: magyar
Képzési idő: 4 félév
Munkarend: levelező,
12 nap/félév szombaton, néha péntek délután is
Irányszám: minimun 10 fő, maximum 30 fő
Tandíj:115 ezer Ft/félév
Képzés felelőse:Dr. Karlovitz János Tibor
Érdeklődni lehet:e-mail: titkarsag@tanarkepzo.hu
Telefon: 46/565-111/1177
Szurmai Nándorné
Internet: http://www.tanarkepzo.hu/
Kezdés: 2016. február
Jelentkezési határidő: 2016. január 15.
Jelentkezés módja: Letölthető jelentkezési lapon
Letöltés: jel_lap_pedagogus_szakvizsga.doc
A jelentkezési lap mellé csatolni kell az alapdiploma fénymásolatát.
A jelentkezés díja: 3000.- Ft, mely csekken fizetendő.
Csekk igénylehető a ME BTK Dékáni Hivatalában, 3515 Miskolc-Egyetemváros
e-mail: bolalvik@uni-miskolc.hu
A jelentkezés helye: ME BTK Dékáni Hivatal,
3515 Miskolc-Egyetemváros