Kiemelt hirek Tanulmányi csoport Felvételi Neptun

  Alapszak


A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán az alábbi alapszakokon (BA) folytathatja tanulmányait:

Anglisztika

A képzésért felelős intézet: Modern Filológiai Intézet
Szakfelelős: Dr. Dósa Attila egyetemi docens
Web: http://www.mfi.uni-miskolc.hu/

Germanisztika

A képzésért felelős intézet: Modern Filológiai Intézet
Szakfelelős: Dr. Bikics Gabriella egyetemi docens
Web: http://www.mfi.uni-miskolc.hu/

Kulturális antropológia

A képzésért felelős intézet: Kulturális és Vizuális Antropológiai Intézet
Szakfelelős: Dr. habil. Kotics József egyetemi docens
Web: http://www.kvat.uni-miskolc.hu/

Magyar

A képzésért felelős intézet: Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
Szakfelelős: Prof. dr. Kemény Gábor egyetemi tanár
Web: http://magyarszak.uni-miskolc.hu/

Pedagógia

A képzésért felelős intézet: Tanárképző Intézet
Szakfelelős: Dr. Karlowitz János Tibor egyetemi docens
Web: http://www.tanarkepzo.hu/

Politológia

A képzésért felelős intézet: Politikatudományi Intézet
Szakfelelős: Dr. Csizmadia Ervin egyetemi docens
Web: http://www.politikatudomany.hu

Szabad bölcsészet

A képzésért felelős intézet: Filozófiai Intézet
Szakfelelős: Prof. dr. Schwendtner Tibor egyetemi tanár
Web: http://www.filozofia-miskolc.net

Szociális munka

A képzésért felelős intézet: Szociológiai Intézet
Szakfelelős: Dr. Kozma Judit egyetemi docens
Web: http://szociologiaszak.uni-miskolc.hu/

Szociológia

A képzésért felelős intézet: Szociológiai Intézet
Szakfelelős: Dr. Farkas Zoltán egyetemi docens
Web: http://szociologiaszak.uni-miskolc.hu/

Történelem, Történelem - régészet

A képzésért felelős intézet: Történettudományi Intézet
Szakfelelős: Prof. dr. Bona Gábor egyetemi tanár
Web: http://tortenelemszak.uni-miskolc.hu/


MINOR képzések

A jelenleg érvényben lévő jogszabályok szerint alapszakot követően tanári mesterszakra csak az a hallgató jelentkezhet, aki a tanárképes alapszakja (anglisztika, germanisztika, magyar, pedagógia, szabad bölcsészet, történelem) mellett elvégez egy ún. minor szakot is, ui. a Bologna-rendszerben csak kétszakos tanári diplomát lehet szerezni. A minor szak az alapszak „kicsinyített” 50 kredites, 4 féléves változata, amelyet a 2. évtől, azaz a 3. félévtől lehet felvenni. A minor szakokra történő jelentkezés minden tanév tavaszi félévében történik, erről a kari honlapon, valamint Neptun-üzenet formájában értesítjük a hallgatókat.

Minor szakot bármely alapszakos hallgató felvehet, azonban csak azoknak kötelező, akik tanári mesterszakon kívánnak továbbtanulni.

Az alábbi minorok választhatók:

A minor szakok mintatantervei a képzést folytató intézetek honlapján elérhetőek.


Dékáni Hivatal
  Miskolci Egyetem
    Bölcsészettudományi Kar
    Dékáni Hivatal
    3515 Miskolc
    B/2. épület fszt.

  Telefon: (46)565-111/22-25
    Fax: (46)563-459
  E-mail: boldek@uni-miskolc.hu

  Térkép, megközelítés

Tanulmányi Csoport
  Miskolci Egyetem
    Bölcsészettudományi Kar
    Tanulmányi Csoport
    3515 Miskolc
    B/2. épület fszt.

  Telefon: (46)565-111/20-14, 20-15
    Fax: (46)563-462
  E-mail: boldek@uni-miskolc.hu