• Slide 1

  2020 februárban induló képzéseink:
  Gyógypedagógia és mérnöktanár

  Jelentkezni 2019. november 15-ig lehet!

  Gyógypedagógia Tanár-mérnöktanár
 • Slide 2

  Szakirányú továbbképzések

  Változatos képzéseket kínálunk diplomásoknak is

  Megnézem!
 • Slide 3

Képzéseink

Alapképzés

Az érettségi vizsga után elérhető első képzési szint, mely egyszakos és hat féléves. Az alapfokozatot nyújtó képzés a munkaerőpiacon hasznosítható szakmai ismereteket ad, az elhelyezkedéshez jogszabályban meghatározottak szerinti munkakör betöltésére jogosít, egyúttal megfelelő elméleti alapozást is nyújt az adott szakterületen a tanulmányok mesterképzésben történő folytatásához.

Mesterképzés

A második felsőfokú végzettségi szint, amellyel mesterfokozat és szakképzettség szerezhető. Mesterképzésre az vehető fel, aki legalább alapfokozatot és szakképzettséget, vagy ezzel egyenértékű főiskolai szintű végzettséget és szakképzettséget tanúsító oklevelet, illetve egyetemi szintű végzettséget vagy mesterfokozatot szerzett. A képzési idő 4, tanárképzés esetén előképzettségtől függően 2-5 félév.

Tanárképzés

Az osztatlan tanárképzés a 2013. év szeptemberétől került bevezetésre országos és kari szinten is. A szakpáros képzésben mind általános, mind középiskolai tanári végzettség szerezhető, ettől függően a képzés 10-11 vagy 12 féléves. Az új típusú közismereti és szakmai tanári mesterképzések a korábban megszerzett diplomák alapján 2, 4, és 5 féléves képzési idejűek. Az előzetes szakmai ismeretekhez igazított tanulmányi rendek (tanösvények) sokfélesége miatt nevezzük „ösvényes” képzésnek.

Szakirányú továbbképzés

E képzés során alap- vagy mesterfokozatot, illetve főiskolai vagy egyetemi oklevél megszerzését követően további szakirányú szakképzettség szerezhető. A képzési idő legalább 2, legfeljebb 4 félév.

Pedagógus továbbképzés

A pedagógus-alapképzésben megszerzett szakmai, szaktudományos ismeretek frissítése, az egyes tudományterületeken megszületett tudományos eredmények megismerése. A pedagógus-alapképzésben megszerzett, a pedagógusmesterséghez kapcsolódó ismeretek (pedagógia, pszichológia, módszertan) frissítése, új ismeretek és készségek elsajátítása.

Doktori iskola

Az ME BTK keretében Irodalomtudományi Doktori Iskola működik, amelyben keretében szövegtudományi-textológiai centrumú posztgraduális oktatás folyik. Szövegtudományi doktori program Magyarországon egyedül e képzőhelyen működik, oktatóink kivételesen felkészült szakmai tudást testesítenek meg ezen a területen.

A Bölcsészettudományi Kar Hírei

Jelentkezés 2020-ban induló képzéseinkre!

Határidő: 2019. november 15!

2020 februárban induló képzéseink

Jelentkezési határidő: 2019. november 15.

Gyógypedagógia alapképzés és Mérnöktanár mesterképzés

Karunkon keresztféléves képzésben, 2020. februári indulással lehetőség van gyógypedagógia alapképzésre és mérnöktanár (gépészet-mechatronika) mesterképzésre jelentekzni. Mindkét képzés csak levelezős munkarendben indul. A gyógypedagógia képzés költségtérítéses formában, a mérnöktanár képzés államilag finanszírozott és költésgtérítéses formában is elérhető.

További információk a gyógypedagógia alapszakra történő jelentkezéssel kapcsolatosan: felvi.hu

További információk a tanár-mérnöktanár mesterszakra történő jelentkezéssel kapcsolatosan: felvi.hu

Jelentkezési határidő: 2019. novenber 15.

Jelentkezni elektronikus eljárás keretében a felvi.hu oldalon lehetséges.

Végzős hallgatók vizsgaidőszaka

2019.november 11-22.

Fontosabb dátumok

 • Szorgalmi időszak vége: 2019. november 8. (péntek)
 • Szakdolgozat benyújtása és feltöltése a MIDRA rendszerben: 2019. november 15. (péntek)
 • Vizsgajelentkezés a Neptun-rendszerben: 2019. november 11. 8.00 - 2019. november 22. 12.00.
 • Záróvizsga időszak: 2019. december 2 - 2019. december 13.
 • Diplomaátadó szenátusi ülés: 2020. február 6. vagy február 7.

További tudnivalók

Felhívjuk a figyelmet, hogy vizsgára jelentkezés továbbra is csak a költségtérítés/önköltség és az egyéb kiírt díjak rendezését követően lehetséges. Javasoljuk, tanulmányozza át a BTK Szakdolgozatkészítési szabályzatát, ebben a szakdolgozat kötelező mellékleteit is megtalálja.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a hallgatónak kötelező feltölteni a szakdolgozatot/portfóliót az egyetem adatbázisába is, a http://midra.uni-miskolc.hu tárhelyre. A feltöltés után 1-2 nappal a Könyvtár, Levéltár, Múzeum olvasószolgálatánál le kell adni a kitöltött hallgatói nyilatkozatot és cserébe ki kell kérni a feltöltésről szóló igazolást, amit legkésőbb 2019. november 29-ig a Hallgatói Központban (A/1. mfsz. 18.) kell bemutatni. A szakdolgozat leadásához kapcsolódó űrlapokat a honlapunk Szabályzatok részében is elérheti.

 • Eredetiségi nyilatkozat (végzősöknek)
 • MIDRA útmutató a szakdolgozat feltöltéséhez
 • MIDRA hallgatói nyilatkozat

A diploma kiállításához szükséges nyelvvizsga-követelményeket az egyes szakok képzési és kimeneti követelményei tartalmazzák, melyet a ME BTK Hallgatói Követelményrendszer 26. paragrafusában is olvashat.

Kérjük, hogy a nyelvvizsgáját/nyelvvizsgáit ellenőrzésre a Hallgatói Központban legkésőbb a záróvizsga időszak végéig, azaz 2019. december 13-ig bemutatni szíveskedjék.

ME BTK Dékáni Hivatal

Nemzetközi Tanulmányok BA képzés indul

Indulás a 2020/2021. tanév őszén

Új szak az Alkalmazott Társadalomtudományok Intézetében!

Képzési kínálatunk a Nemzetközi Tanulmányok BA (International Relations) szakkal bővült, így arra is tudsz jelentkezni nappali és levelező formában a felvételi során!

Indulás a 2020/21-es tanévben!

Ha érdekel a nemzetközi kapcsolatok világa, szeretnél nemzeti és regionális igényeket képviselni, érzékeny vagy globális problémák, az európai integrációs folyamatokból származó kihívások valamint más kultúrák iránt - akkor ez a szak Neked szól!

Felkészítünk mindezen folyamatok kreatív kezelésére, az ezekkel járó összetett feladatok rugalmas megoldására, ráadásul mindezt 21. századi és nemzetközi perspektívából szemlélheted – Amerika valamint Kína ás Kelet-Ázsia ismeretkörökkel bővítetten.

A diplomáddal hivatalosan „Nemzetközi kapcsolatok szakértő” leszel!

Elhelyezkedési lehetőségek: hazai és nemzetközi vállalatoknál, kormányzati és nem kormányzati szervezeteknél, hazai és nemzetközi civil szervezeteknél – továbbá minden olyan helyen, ahol nemzetközi ügyeket érintő kérdésekkel kell foglalkozni.

Információk:

Dr. Szabó-Tóth Kinga, intézetigazgató (06-20-980-6243 vagy szabo.toth.kinga@gmail.com)
valamint figyeld facebook oldalunkat https://www.facebook.com/atti.btk/

ERASMUS+

Az Erasmus+ az Európai Unió új programja, mely az oktatást, a képzést, az ifjúsági területet és a sportot támogatja.

Európának biztosítania kell polgárai számára a tudásalapú társadalomban szükséges oktatást, készségeket és kreativitást. Gyorsan változó világunkban a megújuló oktatási rendszereknek alkalmazkodniuk kell a tanítás és tanulás új formáihoz, kihasználva az új lehetőségeket. Az oktatás, a képzés és a nem formális tanulás fontos tényező a munkahelyteremtésben és Európa versenyképességének növelésében. Az Erasmus+ ennek érdekében 2014 és 2020 között 14,7 milliárd eurót biztosít az európai oktatás, képzés, ifjúsági szakma és sport megerősítésére.

Mi az Erasmus+ program célja az oktatás-képzés területén?

a kulcskompetenciák és készségek fejlesztése, különös tekintettel a munkaerőpiac és a társadalmi kohézió szempontjából fontos készségekre; elsősorban tanulmányi célú mobilitások, illetve az oktatási-képzési intézmények és a cégek közötti együttműködés segítségével a minőség, az innováció és a nemzetköziesítés erősítése az oktatási-képzési intézményekben, elsősorban nemzetközi együttműködések segítségével, az oktatás-képzés világán túli szereplők bevonásával a szakpolitikai reformok és az oktatási-képzési rendszerek modernizációjának támogatása, elsősorban szakpolitikai együttműködésekkel, az Unió átláthatóságot és elismertetést szolgáló eszközeinek hatékonyabb használatával, valamint a jó gyakorlatok megosztásával a nyelvtanítás és nyelvtanulás fejlesztése, a nyelvi sokszínűség és az interkulturális érzékenység támogatása (Forrás: Tempus Közalapítvány)

Felsőoktatási hallgatók tanulmányi célú mobilitása

A pályázattípus célja, hogy lehetővé tegye oktatási, nyelvi és kulturális tapasztalatok megszerzését egy másik programországbeli felsőoktatási intézményben. A tanulmányi célú mobilitásnak elő kell segítenie a hallgató tanulmányi előmenetelét és személyes képességeinek fejlesztését.

A támogatható tevékenységek

 • felsőoktatási hallgatók tanulmányi célú mobilitása (hossza 3-12 hónap)
 • tanulmányok és szakmai gyakorlat kombinációja (hossza 3-12 hónap)

Felsőoktatási hallgatók szakmai gyakorlati mobilitása

A pályázat célja, hogy segítséget nyújtson a közösségi munkaerőpiacon szükséges készségek elsajátításához és a fogadó ország gazdasági és társadalmi kultúrájának a megértéséhez. A fogadó vállalkozás a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés vagy az ifjúság területén aktív privát vagy közintézmény lehet, Nemzeti Irodák és EU-szervek kivételével.

A támogatható tevékenységek

 • felsőoktatási hallgatók szakmai gyakorlati mobilitása (2-12 hónap)
 • tanulmányok és szakmai gyakorlat kombinációja (hossza 3-12 hónap)

Töltsd le a tájékoztató, kedvcsináló prezentációnkat!

További részletes információk az egyetem Erasmus honlapján: http://erasmus.uni-miskolc.hu


Kutatók Éjszakája a BTK-n!

2019. szeptember 27. péntek

Színes változatos programokkal várunk minden érdeklődőt! Ismerkedj meg egy kreatív óra keretén belül kedvenc ízeltlábúiddal, írj verset, készíts eszkimó varázstotemet, küzdj meg a német és angol kultúra útvesztőjével, mérd meg az IQ-dat, sajátíts el néhány szót jelnyelven, találkozz terápiás kutyával, pattints kőkori kőeszközt, kóstolj bele a középkori hadtörténetbe, pillants be a szociológiai kutatások kulisszái mögé, tudd meg mi köze lehet egymáshoz a szociális munkának és a meseterápiának!

Programjaink helyszíne az egyetemen

 • A Bogárshow a C/1. épület I. emelet 101. terem
 • Szabadulószoba a "Rácsos büfénél" (12.45-15.30-ig!)
 • A nyelvi puzzle a főbejáratnál
 • Nyelvi kvíz az A/6. épület MFI Könyvtár
 • IQ gyorsteszt C/1. épület III. emelet 307. terem
 • Kőkori kőeszköz pattintás C/1. épület III. emelet
 • Jelnyelvi gyorstalpaló C/1. épület III. emelet
 • Hadtörténeti és történelmi előadások C/1. épület III. emelet 308. terem
 • Rímfaragás és költőképző C/1. épület III. emelet
 • Eszkimó totem készítés és Instafotó C/1. épület III. emelet

Programjaink helyszíne a belvárosban

MAB Székház, Erzsébet tér 3. 17.00 - 22.00 óráig

 • Kerekasztal beszélgetés a közvélemény kutatásokról
 • Interaktív előadás a demográfiai folyamatokról
 • Az iskolai szociális munka legújabb eredményei
 • Társadalomtudományi diplomák a munkaerőpiacon
 • A szociális munka és a meseterápia

Keress minket a Facebookon!


Demonstrátori pályázati kiírás a 2019/2020-as tanévre

Jelentkezési határidő 2019. szeptember 23!

A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara pályázatot ír ki demonstrátori megbízások elnyerésére. A pályázók a Miskolci Egyetem Szenátusa által elfogadott „Demonstrátori Szabályzatban” foglalt célok értelmében és előírásoknak megfelelően nyújthatják be pályázatukat a kar dékánjához (B/2. épület, fszt/7.), legkésőbb 2019. szeptember 23-ig a pályázati űrlap kitöltésével és az ott szereplő csatolandó mellékletekkel. A demonstrátori szabályzat elérhető a http://www.uni-miskolc.hu a szabályzatok menüpontban a 3.8. Demonstrátori Szabályzat néven. A megbízás egy tanulmányi évre adható, a tevékenységért díjazás nem jár.

Karunkon az alábbi intézetek írnak ki demonstrátori pályázatot

 • Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet 2 fő részére
 • Modern Filológiai Intézet 7 fő részére
 • Tanárképző Intézet 2 fő részére
 • Történettudományi Intézet 3 fő részére

A részletes pályázati kiírás letölthető: demonstratori_palyazatok_2019_osz.doc

Tájékoztató a 2019/2020-as tanévkezdésről

Regisztráció és tárgyfelvétel kezdete szeptember 4!

Beiratkozással kapcsolatos tudnivalók

A félév tanulmányi időbeosztása itt olvasható: http://www.uni-miskolc.hu/2019-2020-as-tanev-I-felev

A félévre történő bejelentkezésre a regisztrációs héten, 2019. szeptember 4. (szerda) 8.00 és szeptember 07. (szombat) 23.59 között van mód, kizárólag a Neptunban!

A tantárgyakat 2019. szeptember 4. (szerda) 8.00 és szeptember 14. (szombat) 23.59 között lehet felvenni a Neptunban.

A félév csak akkor minősül aktívnak, ha a Neptun rendszerben elektronikus úton bejelentkezett és legalább 1 tárgyat felvett.
Tekintse meg beiratkozási tájékoztatónkat is: beiratkozasi_tajekoztato_2019.pptx

További információk itt!

Intézeteink

logo

Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete

Tanszékek

 • Szociális Munka Tanszék
 • Szociológiai Tanszék
 • Politikatudományi Tanszék
 • Családkutató Központ
 • Romakutató Csoport

Kapcsolat

 • Miskolc-Egyetemváros B/2. épület I. emelet 102.
 • Telefon: 46/565-111/21-84
 • E-mail: boleva@uni-miskolc.hu
logo

Antropológiai és Filozófiai Tudományok Intézete

Tanszékek

 • Kulturális és Vizuális Antropológiai Tanszék
 • Filozófiai Tanszék

Kapcsolat

 • Miskolc-Egyetemváros C/1. épület III. emelet
 • Telefon: 46/565-221
 • E-mail: btkvat@uni-miskolc.hu
logo

Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet

Tanszékek

 • Magyar Nyelvtudományi Tanszék
 • Magyar Irodalomtudományi Tanszék
 • Szabó Lőrinc Kutatóhely

Kapcsolat

 • Miskolc-Egyetemváros B/2. épület III. emelet
 • Telefon: 46/565-111/21-71, 21-20
 • E-mail: bolszucs@uni-miskolc.hu
logo

Modern Filológiai Intézet

Tanszékek

 • Alkalmazott Nyelvészeti és Fordítástudományi Tanszék
 • Angol Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék
 • Német Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék
 • Társadalmi nemek és Egyenlő Esélyek Kutatócsoport
 • Nyelvi- és Kommunikációs Kutatócsoport

Kapcsolat

 • Miskolc-Egyetemváros A/6. épület fszt. 20.
 • Telefon: 46/565-111/17-66
 • E-mail: nyefarago@uni-miskolc.hu
logo

Tanárképző Intézet

Tanszékek

 • Pedagógia Tanszék
 • Pszichológia Tanszék és Regionális Tehetségpont
 • Gyógypedagógia Tanszék

Kapcsolat

 • Miskolc-Egyetemváros C/1. épület III. emelet
 • Telefon: 46/565-228
 • E-mail: boltunde@uni-miskolc.hu
logo

Történettudományi Intézet

Tanszékek

 • Ókortörténei, Művelődéstörténeti és Muzeológia Tanszék
 • Őstörténeti és Régészeti Tanszék
 • Új- és Jelenkor-történeti és Hadtörténeti Tanszék
 • Közép- és Kora Újkor-történeti Tanszék
 • Társadalomtörténeti Kutatócsoport
 • Amerikanisztika Kutatócsoport

Kapcsolat

 • Miskolc-Egyetemváros B/2. épület IV. emelet
 • Telefon: 46/565-221
 • E-mail: boltgbea@uni-miskolc.hu
logo

Miskolci-Hejőkeresztúri KIP Regionális Módszertani Központ

Kapcsolat

 • Miskolc-Egyetemváros E/7. irodaház fszt.
 • Telefon: (46)565-218
 • e-mail: bolbarbi@uni-miskolc.hu
 • Web: http://kipkozpont.uni-miskolc.hu

ME Bölcsészettudományi Kar

További aktuális információkat talál közösségi média oldalainkon

Miskolci Egyetem

Honlap: www.uni-miskolc.hu

Kapcsolat

3515 Miskolc Egyetemváros B/2. épület

Dékáni Hivatal: 46/565-111/22-25

boldek@uni-miskolc.hu

Hallgatói ügyek: 46/565-111/20-14, 20-15

bolalvik@uni-miskolc.hu