• Slide 1

  FELVÉTELI 2020
  EZ ITT A TE HELYED!

  Keresd alap-, osztatlan és mesterképzéseinket!
  Jelentkezz hozzánk!
  Jelentkezési határidő: 2020. február 15.

  INFORMÁCIÓK ITT
 • Slide 4

  Készülhetsz egyedül..., vagy

  gyere el ingyenes emelt szintű érettségire előkészítő előadásainkra
  történelemből és társadalomismeretből!

  TOVÁBBIAK ITT
 • Slide 2

  Szakirányú továbbképzések

  Változatos képzéseket kínálunk diplomásoknak is!
  Jelentkezési határidő: 2020. augusztus 14.

  Megnézem!
 • Slide 3

Képzéseink

Alapképzés

Az érettségi vizsga után elérhető első képzési szint, mely egyszakos és hat féléves. Az alapfokozatot nyújtó képzés a munkaerőpiacon hasznosítható szakmai ismereteket ad, az elhelyezkedéshez jogszabályban meghatározottak szerinti munkakör betöltésére jogosít, egyúttal megfelelő elméleti alapozást is nyújt az adott szakterületen a tanulmányok mesterképzésben történő folytatásához.

Mesterképzés

A második felsőfokú végzettségi szint, amellyel mesterfokozat és szakképzettség szerezhető. Mesterképzésre az vehető fel, aki legalább alapfokozatot és szakképzettséget, vagy ezzel egyenértékű főiskolai szintű végzettséget és szakképzettséget tanúsító oklevelet, illetve egyetemi szintű végzettséget vagy mesterfokozatot szerzett. A képzési idő 4, tanárképzés esetén előképzettségtől függően 2-5 félév.

Tanárképzés

Az osztatlan tanárképzés a 2013. év szeptemberétől került bevezetésre országos és kari szinten is. A szakpáros képzésben mind általános, mind középiskolai tanári végzettség szerezhető, ettől függően a képzés 10-11 vagy 12 féléves. Az új típusú közismereti és szakmai tanári mesterképzések a korábban megszerzett diplomák alapján 2, 4, és 5 féléves képzési idejűek. Az előzetes szakmai ismeretekhez igazított tanulmányi rendek (tanösvények) sokfélesége miatt nevezzük „ösvényes” képzésnek.

Szakirányú továbbképzés

E képzés során alap- vagy mesterfokozatot, illetve főiskolai vagy egyetemi oklevél megszerzését követően további szakirányú szakképzettség szerezhető. A képzési idő legalább 2, legfeljebb 4 félév.

Pedagógus továbbképzés

A pedagógus-alapképzésben megszerzett szakmai, szaktudományos ismeretek frissítése, az egyes tudományterületeken megszületett tudományos eredmények megismerése. A pedagógus-alapképzésben megszerzett, a pedagógusmesterséghez kapcsolódó ismeretek (pedagógia, pszichológia, módszertan) frissítése, új ismeretek és készségek elsajátítása.

Doktori iskola

Az ME BTK keretében Irodalomtudományi Doktori Iskola működik, amelyben keretében szövegtudományi-textológiai centrumú posztgraduális oktatás folyik. Szövegtudományi doktori program Magyarországon egyedül e képzőhelyen működik, oktatóink kivételesen felkészült szakmai tudást testesítenek meg ezen a területen.

A Bölcsészettudományi Kar Hírei

Felvételi 2020.

Jelentkezz hozzánk, határidő: 2020. február 15!

2019/2020. tavaszi szemeszter

Regisztráció 2020. február 5-én, 8.00 órától

Beiratkozással kapcsolatos tudnivalók

 • A félév tanulmányi időbeosztása itt olvasható: http://www.uni-miskolc.hu/2019-2020-as-tanev-II-felev
 • A félévre történő bejelentkezésre a regisztrációs héten, 2020. február 5. (szerda) 8.00 és február 08 (szombat) 23.59 között van mód, kizárólag a Neptunban!
 • A tantárgyakat 2020. február 5. (szerda) 8.00 és február 15. (szombat) 23.59 között lehet felvenni a Neptunban.
 • A félév csak akkor minősül aktívnak, ha a Neptun rendszerben elektronikus úton bejelentkezett és legalább 1 tárgyat felvett.

A félévével kapcsolatos összes díjat a NEPTUNON keresztül, gyűjtőszámla segítségével kell befizetni. Erről bővebben az alábbi honlapon olvashat: http://neptun.uni-miskolc.hu/uj/kozosLapok/3rdoksik/tajekoztato.pdf

FIGYELEM! A Miskolci Egyetemen új gazdálkodási rendszer került bevezetésre, emiatt 2019 augusztusától részben megváltozott a kiírt tételekről készülő számlák ügymenete. Az Ön teendőit (pl. a befizető felvitelét a Neptun rendszerben), illetve a számlázás rendjét a Neptun/belépés hallgatóként/letölthető dokumentumok SZÁMLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ tartalmazza, kérjük, ez alapján szíveskedjék eljárni. A legfontosabb változás az, hogyha Ön átutalásos számlát kér, már nem kell kitöltenie számlakérő lapot, továbbá nem a gyűjtőszámlára, hanem az egyetem kincstári számlájára kell utalni, melyet a számlázási tájékoztatóban olvashat! Minden egyéb esetben továbbra is a gyűjtőszámlára kell utalni.

Azok az önköltséges hallgatók, akik a 2014/2015. tanév I. félévétől, illetve azt követően létesítettek hallgatói jogviszonyt minden félévben 50.000,- Ft adminisztrációs díjat kötelesek fizetni, mely előfeltétele az adott félév aktiválásának, azaz ezt az összeget legkésőbb 2020. február 04-ig át kell utalnia és be kell teljesítenie a NEPTUN rendszerbe. Az adminisztrációs díj az önköltségbe beszámít. Az önköltség fennmaradó részének befizetési határideje: 2020. február 28.

Azoknak az önköltséges/költségtérítéses hallgatóknak, akik 2014 szeptembere előtt létesítettek hallgatói jogviszonyt az önköltség/költségtérítés befizetésének határideje: 2020. február 08! Ugyanezen időpontig a NEPTUN rendszeren keresztül 2 részletre vonatkozó kérelmet nyújthatnak be. Engedély esetén a költségtérítés 50 százalékát (az első részletet) 2020. február 28-ig, a fennmaradó 50 százalékot (a második részle¬tet) pedig 2020. április 10-ig kell befizetni.

Tartsa szem előtt, hogy az Ön számlája és a gyűjtőszámla közötti átutalás több napot is igénybe vehet. A befizetés nem fejeződik be a gyűjtőszámlára történő utalással, azt Önnek a NEPTUN rendszeren keresztül tovább kell utalni a „BEFIZET” gombbal (pénzügyek menüpont).

Ezúton tájékoztatom, hogy a Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötet Hallgatói Követelményrendszerét az egyetemi honlapon érheti el: http://www.uni-miskolc.hu/files/1068/HKR%20188_2019.pdf

Költségtérítéses kérelmek: beadási határidő: 2020. február 08.

Elektronikusan benyújtható kérelmek (a NEPTUNON keresztül az Ügyintézés/Kérvények menüpontban elérhető nyomtatványokon):

Költségtérítés két részletben történő fizetése (Ezt a kérelmet csak a 2014 szeptembere előtt jogviszonyt létesítők adják be. Kedvező elbírálás esetén az első részletet 2020. február 28-ig, míg a fennmaradó részt 2020. április 10-ig kell befizetni.)

Költségtérítés-csökkentés párhuzamos képzés alapján

FIGYELEM! Azok, akik a költségtérítést/önköltséget diákhitelből szeretnék rendezni, a kari honlap Kar/Szabályzatok, határozatok, Űrlapok menüpontjából letölthető általános kérelmet töltsék ki és legkésőbb 2020. február 03-ig küldjék meg a bolalvik@uni-miskolc.hu címre, megfelelő dokumentumokkal alátámasztva

Hallgatói jogviszonnyal kapcsolatos kérelmek

Elektronikusan benyújtható kérelmek (a NEPTUNON keresztül az Ügyintézés/Kérvények menüpontban elérhető nyomtatványokon):
 • Passzív félév kérése: beadási határidő: 2020. február 08.
 • Hallgatói névsorból való törlés: folyamatosan beadható.

VÁLTOZÁS! Papíralapon benyújtandó kérelmek: (A kari honlap Kar/Határozatok, Szabályzatok, Űrlapok menüpontjából letölthető kérelem, leadandó a ME BTK Dékáni Hivatalába (B/2. épület, Fsz. 8. szoba.)

 • Kedvezményes (egyéni) tanulmányi rend: beadási határidő: 2020. február 14. (péntek) 12.00
 • Kreditbeszámítás: beadási határidő: 2020. február 14. (péntek) 12.00

(Mindkét kérelmet előzetesen véleményeztetni kell az érintett oktatóval vagy intézetigazgatóval, mely a hallgató kötelezettsége!) Az alátámasztó dokumentumok nélkül leadott kérelem AUTOMATIKUSAN ELUTASÍTÁSRA kerül!

Elektronikusan benyújtható kérelmek (a NEPTUNON keresztül az Ügyintézés/Kérvények menüpontban elérhető nyomtatványokon):

 • Tárgyfelvétel/kurzusfelvétel-módosítási kérelem (tárgyfelvétel, tárgytörlés, kurzusmódosítás) beadás: 2020. február 17 - 22. Ennek díja 2000 Ft/tárgy, mely az engedélyezést követően a NEPTUN rendszeren keresztül utalandó.

Kari Neptun-felelős:
Nehaj Judit, Tel.: 46/565-111/20-14, E-mail: boljutka@uni-miskolc.hu

Kérelmekkel kapcsolatos kari ügyintéző:
Varga Marianna, Tel.: 46/565-111/20-15, E-mail: bolalvik@uni-miskolc.hu

Egyetemünkön 2014. február 1-től a tanulmányi ügyintézés, a hallgatói nyilvántartás a Hallgatói Központban történik (a továbbiakban HK): A/1-es épület mfsz. 18. Honlap: http://web.uni-miskolc.hu/hk/ Ennek megfelelően a hallgató jogviszonyával, tanulmányaival kapcsolatos igazolásokat a Hallgatói Központ állítja ki. A diákigazolvánnyal, diákhitellel kapcsolatos ügyintézés is ott zajlik.

Sikeres félévkezdést kívánunk!

ME BTK Dékáni Hivatal

Nemzetközi Tanulmányok BA képzés indul

Indulás a 2020/2021. tanév őszén

Új szak az Alkalmazott Társadalomtudományok Intézetében!

Képzési kínálatunk a Nemzetközi Tanulmányok BA (International Relations) szakkal bővült, így arra is tudsz jelentkezni nappali és levelező formában a felvételi során!

Indulás a 2020/21-es tanévben!

Ha érdekel a nemzetközi kapcsolatok világa, szeretnél nemzeti és regionális igényeket képviselni, érzékeny vagy globális problémák, az európai integrációs folyamatokból származó kihívások valamint más kultúrák iránt - akkor ez a szak Neked szól!

Felkészítünk mindezen folyamatok kreatív kezelésére, az ezekkel járó összetett feladatok rugalmas megoldására, ráadásul mindezt 21. századi és nemzetközi perspektívából szemlélheted – Amerika valamint Kína ás Kelet-Ázsia ismeretkörökkel bővítetten.

A diplomáddal hivatalosan „Nemzetközi kapcsolatok szakértő” leszel!

Elhelyezkedési lehetőségek: hazai és nemzetközi vállalatoknál, kormányzati és nem kormányzati szervezeteknél, hazai és nemzetközi civil szervezeteknél – továbbá minden olyan helyen, ahol nemzetközi ügyeket érintő kérdésekkel kell foglalkozni.

Információk:

Dr. Szabó-Tóth Kinga, intézetigazgató (06-20-980-6243 vagy szabo.toth.kinga@gmail.com)
valamint figyeld facebook oldalunkat https://www.facebook.com/atti.btk/

Felkészítés emelt szintű történelem érettségire

2020. január 22-től

A BTK Történettudományi Intézete és az Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete ingyenes előkészítőt tart azok számára akik történelem tantárgyból szeretnének emelt szinten érettségit tenni. Az előadások ingyenesek, szerdánként 16.00 órától látogathatók a Miskolci Egyetem B/2. épületének földszintjén található Kék teremben (XXVIII. előadó).

Az előadások időpontjai:
január 22., 29.
február 5., 12., 19., 26.
március 4., 11., 18., 25.,
április 1., 8., 15., 22.

A részletes program letölthető: tortenelem_felkeszito_2020.pdf

Szerettel várunk minden érdeklődő diákot!

Felvételi 2020.

Jelentkezési határidő: 2020. február 15.

A 2020-ban érettségizők számára karunk számos alap-, és mesterképzést, valamint változatos szakpárokkal osztatlan tanárképzést kínál. A felvételivel kapcsolatos alapinformációkat és az intézményünkben elérhető képzések leírását a FELVÉTELI pontban olvashatják.

A ME BTK alapképzéseivel és az osztatlan tanárképzéssel kapcsolatosan a felvi.hu oldalon itt talál információt: felvi.hu

A ME BTK mesterképzéseivel kapcsolatosan a felvi.hu oldalon itt talál információt: felvi.hu

Jelentkezési határidő: 2020. február 15.

Jelentkezni elektronikus eljárás keretében a felvi.hu oldalon lehetséges.

Sikeres érettségi vizsgát és felvételit kívánunk minden jelentkezőnek!

Ingyenes társadalomismeret emelt szintű érettségi előkészítő

2020. január 3-tól

A BTK Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete ingyenes előkészítőt tart azok számára akik társadalomismeret tantárgyból szeretnének emelt szinten érettségit tenni. Az előadások ingyenesek, pénteken 14.30 órától látogathatók a Miskolci Egyetem B/2. épületének 115-ös termében.

Az előadások időpontjai: 2020. január 3, 10, 17, 24, 31.

Jelentkezni, érdeklődni az intézet titkárságán lehet a boleva@uni-miskolc.hu e-mail címen.

Szerettel várunk minden érdeklődő diákot!

Nyílt Napok a Miskolci Egyetemen

2019. december 5-6.

A Bölcsészettudományi Kar Programjai

Karunk az idei nyílt napon is színes és érdekfeszítő programokkal várja az érdeklődő középiskolásokat. Gyere el, keresd a BTK standját és próbáld ki a számodra legszimpatikusabb programunkat!

2019. december 5. (csütörtök)

PÁRKAPCSOLATI KALAUZ KEZDŐKNEK ÉS HALADÓKNAK (11.00, 11.30-tól)

A program során párkapcsolati elméleteket, modelleket és a gyakorlatot vetjük össze hasznos tanácsokkal felvérteződve a jelenlegihez és a jövendőbelihez.
Helyszín: C/1. 309.

PRÓBA-ÓRA A GYÓGYPEDAGÓGUSSÁGRÓL (12.00, 12.30-tól)

A program betekintést nyújt a gyógypedagógusok munkájába. Bemutatja milyen ismeretek elsajátítása szükséges ahhoz, hogy a sajátos szükségletű gyermekek, tanulók, felnőttek ellátására alkalmas szakemberekké váljanak hallgatóink. Alapvető ismereteket mutatnak be a hallgatók a fogyatékos-jogokról, az ellátási területekről, továbbá a diagnosztikus és terápiás ellátásokról. Mindezen túl játékos érzékenyítőprogrammal, filmbejátszásokkal teszik változatossá a prezentációt.
Helyszín: C/1. 309.

KVÍZRE FEL! (11.00)

Kíváncsi vagy rá, mivel foglalkoznak az angol, német és fordító szakos hallgatóink? Szívesen részt vennél egy játékos, angol és német nyelvű vetélkedőben? Gyere el hozzánk és derítsd ki, mennyit tudsz az angolszász és németajkú országok kultúrájáról, és milyen ügyes fordító vagy!
Helyszín: C/1-es épület, III. em. 301

FORDÍTÁS VAGY FERDÍTÉS? (11.30)

Vajon hogyan lett a fordítás során a Home Alone-ból Reszkessetek betörők, vagy az Inside Out-ból Agymanók? Mit csinál egy fordító, amikor dolgozik és mit tanul az egyetemi hallgató, ha fordítást tanul? Hogyan segíti a számítógép a fordítást? Ha szeretnéd megtudni a választ, gyere el programunkra!
Helyszín: C/1-es épület, III. em. 301

FOTOGRÁFIA ÉS IRODALOM (12.00, 12.30-tól)

Az írást nem csak én olvasom, hanem az írás is olvas engem, és a fényképet sem csak én nézem, hanem az is engem: visszanéz. Ha pedig egy műben esztétikailag érvényes módon keveredik a két mozzanat, akkor ez az erő összeadódik, s nemegyszer kivételes hatást képes kiváltani. A program során erről a művészi hatásmechanizmusról lesz szó.
Helyszín: C/1. XXXV. előadó

KARRIERMENEDZSMENT KÖZÉPISKOLÁSOKNAK (11.00, 11.30, 12.00, 12.30)

A pályaválasztási döntés meghozatala hosszas és időigényes folyamat, amely számtalan hullámvölggyel, és kétellyel járhat. Ebben szeretnénk támogatást nyújtani minden érdeklődő középiskolásnak. Az önismeret, a képességek, erőforrások és érdeklődési területek megismerése és tudatosítása az első lépés a határozott és jó döntés meghozatalához. A Bölcsészettudományi Kar standján lehetőséged nyílik ezen képességek tesztelésére, azonnali szakpszichológusi visszajelzéssel és beszélgetéssel.
Helyszín: Bölcsészettudományi Kar standja

2019. december 6.

KVÍZRE FEL! (11.00)

Kíváncsi vagy rá, mivel foglalkoznak az angol, német és fordító szakos hallgatóink? Szívesen részt vennél egy játékos, angol és német nyelvű vetélkedőben? Gyere el hozzánk és derítsd ki, mennyit tudsz az angolszász és németajkú országok kultúrájáról, és milyen ügyes fordító vagy!
Helyszín: C/1-es épület, III. em. 301

FORDÍTÁS VAGY FERDÍTÉS? (11.30)

Vajon hogyan lett a fordítás során a Home Alone-ból Reszkessetek betörők, vagy az Inside Out-ból Agymanók? Mit csinál egy fordító, amikor dolgozik és mit tanul az egyetemi hallgató, ha fordítást tanul? Hogyan segíti a számítógép a fordítást? Ha szeretnéd megtudni a választ, gyere el programunkra!
Helyszín: C/1-es épület, III. em. 301.

BOKSZMECCSEK A POLITIKATUDOMÁNY ARÉNÁJÁBAN (12.00, 12.30)

Interaktív kalauz kezdő (és leendő) politológusnak. A program során néhány, a politológus számára izgalmas esemény kerül nagyító alá a hallgatóság bevonásával, annak demonstrálására, hogy mi a különbség a befolyásolás, a véleményvezérlés és a politikai elemzés között.
Helyszín: C/1. 308.

MÉM – SZÜLÖTTEK (11.00, 11.30, 12.00, 12.30)

Gyere velünk játszani, ismerkedj meg a kulturális antropológia és a média-,mozgókép-és kommunikációtanár alapszakokkal. Játékos feladatainkban megismerkedhetsz a kultúrák sokféleségével és a média működésével.
Helyszín: C/1 –es épület, 309.

KARRIERMENEDZSMENT KÖZÉPISKOLÁSOKNAK (11.00, 11.30, 12.00, 12.30)

A pályaválasztási döntés meghozatala hosszas és időigényes folyamat, amely számtalan hullámvölggyel, és kétellyel járhat. Ebben szeretnénk támogatást nyújtani minden érdeklődő középiskolásnak. Az önismeret, a képességek, erőforrások és érdeklődési területek megismerése és tudatosítása az első lépés a határozott és jó döntés meghozatalához. A Bölcsészettudományi Kar standján lehetőséged nyílik ezen képességek tesztelésére, azonnali szakpszichológusi visszajelzéssel és beszélgetéssel.
Helyszín: Bölcsészettudományi Kar standja

Keresd a BTK standját az aulában és jelentkezz a számodra legérdekesebb programra!

2020 februárban induló képzéseink

Jelentkezési határidő: 2019. november 15.

Gyógypedagógia alapképzés és Mérnöktanár mesterképzés

Karunkon keresztféléves képzésben, 2020. februári indulással lehetőség van gyógypedagógia alapképzésre és mérnöktanár (gépészet-mechatronika) mesterképzésre jelentekzni. Mindkét képzés csak levelezős munkarendben indul. A gyógypedagógia képzés költségtérítéses formában, a mérnöktanár képzés államilag finanszírozott és költésgtérítéses formában is elérhető.

További információk a gyógypedagógia alapszakra történő jelentkezéssel kapcsolatosan: felvi.hu

További információk a tanár-mérnöktanár mesterszakra történő jelentkezéssel kapcsolatosan: felvi.hu

Jelentkezési határidő: 2019. novenber 15.

Jelentkezni elektronikus eljárás keretében a felvi.hu oldalon lehetséges.

Végzős hallgatók vizsgaidőszaka

2019.november 11-22.

Fontosabb dátumok

 • Szorgalmi időszak vége: 2019. november 8. (péntek)
 • Szakdolgozat benyújtása és feltöltése a MIDRA rendszerben: 2019. november 15. (péntek)
 • Vizsgajelentkezés a Neptun-rendszerben: 2019. november 11. 8.00 - 2019. november 22. 12.00.
 • Záróvizsga időszak: 2019. december 2 - 2019. december 13.
 • Diplomaátadó szenátusi ülés: 2020. február 6. vagy február 7.

További tudnivalók

Felhívjuk a figyelmet, hogy vizsgára jelentkezés továbbra is csak a költségtérítés/önköltség és az egyéb kiírt díjak rendezését követően lehetséges. Javasoljuk, tanulmányozza át a BTK Szakdolgozatkészítési szabályzatát, ebben a szakdolgozat kötelező mellékleteit is megtalálja.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a hallgatónak kötelező feltölteni a szakdolgozatot/portfóliót az egyetem adatbázisába is, a http://midra.uni-miskolc.hu tárhelyre. A feltöltés után 1-2 nappal a Könyvtár, Levéltár, Múzeum olvasószolgálatánál le kell adni a kitöltött hallgatói nyilatkozatot és cserébe ki kell kérni a feltöltésről szóló igazolást, amit legkésőbb 2019. november 29-ig a Hallgatói Központban (A/1. mfsz. 18.) kell bemutatni. A szakdolgozat leadásához kapcsolódó űrlapokat a honlapunk Szabályzatok részében is elérheti.

 • Eredetiségi nyilatkozat (végzősöknek)
 • MIDRA útmutató a szakdolgozat feltöltéséhez
 • MIDRA hallgatói nyilatkozat

A diploma kiállításához szükséges nyelvvizsga-követelményeket az egyes szakok képzési és kimeneti követelményei tartalmazzák, melyet a ME BTK Hallgatói Követelményrendszer 26. paragrafusában is olvashat.

Kérjük, hogy a nyelvvizsgáját/nyelvvizsgáit ellenőrzésre a Hallgatói Központban legkésőbb a záróvizsga időszak végéig, azaz 2019. december 13-ig bemutatni szíveskedjék.

ME BTK Dékáni Hivatal

Intézeteink

logo

Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete

Tanszékek

 • Szociális Munka Tanszék
 • Szociológiai Tanszék
 • Politikatudományi Tanszék
 • Családkutató Központ
 • Romakutató Csoport

Kapcsolat

 • Miskolc-Egyetemváros B/2. épület I. emelet 102.
 • Telefon: 46/565-111/21-84
 • E-mail: boleva@uni-miskolc.hu
logo

Antropológiai és Filozófiai Tudományok Intézete

Tanszékek

 • Kulturális és Vizuális Antropológiai Tanszék
 • Filozófiai Tanszék

Kapcsolat

 • Miskolc-Egyetemváros C/1. épület III. emelet
 • Telefon: 46/565-221
 • E-mail: btkvat@uni-miskolc.hu
logo

Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet

Tanszékek

 • Magyar Nyelvtudományi Tanszék
 • Magyar Irodalomtudományi Tanszék
 • Szabó Lőrinc Kutatóhely

Kapcsolat

 • Miskolc-Egyetemváros B/2. épület III. emelet
 • Telefon: 46/565-111/21-71, 21-20
 • E-mail: bolszucs@uni-miskolc.hu
logo

Modern Filológiai Intézet

Tanszékek

 • Alkalmazott Nyelvészeti és Fordítástudományi Tanszék
 • Angol Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék
 • Német Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék
 • Társadalmi nemek és Egyenlő Esélyek Kutatócsoport
 • Nyelvi- és Kommunikációs Kutatócsoport

Kapcsolat

 • Miskolc-Egyetemváros A/6. épület fszt. 20.
 • Telefon: 46/565-111/17-66
 • E-mail: nyefarago@uni-miskolc.hu
logo

Tanárképző Intézet

Tanszékek

 • Pedagógia Tanszék
 • Pszichológia Tanszék és Regionális Tehetségpont
 • Gyógypedagógia Tanszék

Kapcsolat

 • Miskolc-Egyetemváros C/1. épület III. emelet
 • Telefon: 46/565-228
 • E-mail: boltunde@uni-miskolc.hu
logo

Történettudományi Intézet

Tanszékek

 • Ókortörténei, Művelődéstörténeti és Muzeológia Tanszék
 • Őstörténeti és Régészeti Tanszék
 • Új- és Jelenkor-történeti és Hadtörténeti Tanszék
 • Közép- és Kora Újkor-történeti Tanszék
 • Társadalomtörténeti Kutatócsoport
 • Amerikanisztika Kutatócsoport

Kapcsolat

 • Miskolc-Egyetemváros B/2. épület IV. emelet
 • Telefon: 46/565-221
 • E-mail: boltgbea@uni-miskolc.hu
logo

Miskolci-Hejőkeresztúri KIP Regionális Módszertani Központ

Kapcsolat

 • Miskolc-Egyetemváros E/7. irodaház fszt.
 • Telefon: (46)565-218
 • e-mail: bolbarbi@uni-miskolc.hu
 • Web: http://kipkozpont.uni-miskolc.hu

ME Bölcsészettudományi Kar

Miskolci Egyetem

ME logo

Honlap: www.uni-miskolc.hu

Kapcsolat

3515 Miskolc Egyetemváros B/2. épület

Dékáni Hivatal: 46/565-111/22-25

boldek@uni-miskolc.hu

Hallgatói ügyek: 46/565-111/20-14, 20-15

bolalvik@uni-miskolc.hu