• Slide 1

  PÓTFELVÉTELI 2020!
  Még van egy helyünk számodra is!

  Jelentkezési határidő: 2020. augusztus 9.
  Szóbeli pótfelvételi vizsgák időpontja 2020. augusztus 13.

  INFORMÁCIÓK ITT
 • Slide 2

  Szakirányú továbbképzések

  Változatos képzéseket kínálunk diplomásoknak is!
  Jelentkezési határidő: 2020. augusztus 14.

  Megnézem!

Képzéseink

Alapképzés

Az érettségi vizsga után elérhető első képzési szint, mely egyszakos és hat féléves. Az alapfokozatot nyújtó képzés a munkaerőpiacon hasznosítható szakmai ismereteket ad, az elhelyezkedéshez jogszabályban meghatározottak szerinti munkakör betöltésére jogosít, egyúttal megfelelő elméleti alapozást is nyújt az adott szakterületen a tanulmányok mesterképzésben történő folytatásához.

Mesterképzés

A második felsőfokú végzettségi szint, amellyel mesterfokozat és szakképzettség szerezhető. Mesterképzésre az vehető fel, aki legalább alapfokozatot és szakképzettséget, vagy ezzel egyenértékű főiskolai szintű végzettséget és szakképzettséget tanúsító oklevelet, illetve egyetemi szintű végzettséget vagy mesterfokozatot szerzett. A képzési idő 4, tanárképzés esetén előképzettségtől függően 2-5 félév.

Tanárképzés

Az osztatlan tanárképzés a 2013. év szeptemberétől került bevezetésre országos és kari szinten is. A szakpáros képzésben mind általános, mind középiskolai tanári végzettség szerezhető, ettől függően a képzés 10-11 vagy 12 féléves. Az új típusú közismereti és szakmai tanári mesterképzések a korábban megszerzett diplomák alapján 2, 4, és 5 féléves képzési idejűek. Az előzetes szakmai ismeretekhez igazított tanulmányi rendek (tanösvények) sokfélesége miatt nevezzük „ösvényes” képzésnek.

Szakirányú továbbképzés

E képzés során alap- vagy mesterfokozatot, illetve főiskolai vagy egyetemi oklevél megszerzését követően további szakirányú szakképzettség szerezhető. A képzési idő legalább 2, legfeljebb 4 félév.

Pedagógus továbbképzés

A pedagógus-alapképzésben megszerzett szakmai, szaktudományos ismeretek frissítése, az egyes tudományterületeken megszületett tudományos eredmények megismerése. A pedagógus-alapképzésben megszerzett, a pedagógusmesterséghez kapcsolódó ismeretek (pedagógia, pszichológia, módszertan) frissítése, új ismeretek és készségek elsajátítása.

Doktori iskola

Az ME BTK keretében Irodalomtudományi Doktori Iskola működik, amelyben keretében szövegtudományi-textológiai centrumú posztgraduális oktatás folyik. Szövegtudományi doktori program Magyarországon egyedül e képzőhelyen működik, oktatóink kivételesen felkészült szakmai tudást testesítenek meg ezen a területen.

A Bölcsészettudományi Kar Hírei

Pótfelvételi 2020!

Jelentkezési határidő: 2020. augusztus 9.

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj rangsor

2020. augusztus 6.

Tisztelt Pályázók!

A 2020/21. tanévre beadott Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj pályázatok rangsora letölthető: nfo_2020_2021.xls

PÓTFELVÉTELI 2020!

Jelentkezni 2020.08.09-ig lehet!

Tisztelt Érdeklődők!

Pótfelvételi eljárás 2020

A 2020. évi pótfelvételi eljárásban a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara az alábbi képzéseket hirdeti:

Alapképzésben és osztatlan képzésben meghirdetett képzések: képzések listája itt.

Mesterképzésben meghirdetett képzések: képzések listája itt.

A pótfelvételi jelentkezési határideje: 2020. augusztus 09 kizárólag elektronikus formában!

Részletes tájékoztató: felvi.hu tájékoztató

Mesterszakos, tanári mesterszakos pótfelvételi

A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara által meghirdetett mesterszakok, tanári mesterszakok pótfelvételi időpontja: 2020. augusztus 13. (csütörtök). Névre szóló postai értesítést az idő rövidsége miatt nem áll módunkban eljuttatni.

A tanári mesterszakra történő jelentkezéskor pályaalkalmassági vizsgálaton is részt kell venni a felvételi eljárás keretében. A pályaalkalmassági vizsgálat célja: a tanárképzésre jelentkező pályaképéről, személyes motivációiról, habitusáról, kommunikációs készségéről, pedagógiai elképzeléseiről való tájékozódás.

Az alkalmassági vizsgára külön közzétett szakirodalomból készülni nem kell. A pályázónak a felvételire magával kell hozni egy 1 oldal terjedelmű motivációs levelet, amely alapján folyik majd a beszélgetés a felvételiző pályaelképzeléseiről, karrierterveiről, egyéni életút fejlődési terveiről, arról, miért kíván tanár lenni. A motivációs levélben egy általános bemutatkozást követően írjon arról, milyen iskolai élmények, tanári példák segítették elő azt a döntését, hogy a tanárképzésbe jelentkezzen.

Azok, akik már rendelkeznek pedagógus végzettséggel (bármilyen tanári, tanítói, szakoktatói diplomával stb.) mentesülnek a pályaalkalmassági vizsgálat alól, nekik tehát motivációs levelet sem kell írni!

A mesterszakos, tanári mesterszakos pótfelvételivel kapcsolatosan az alábbi dokumentumokból tájékozódhat

Pótfelvételi beosztás MA Irodalomlista MA felvételihez Nyilatkozat egészségügyi alkalmasságról Tanárképző Intézet, alkalmassági vizsga

Felhívjuk a mesterszakra jelentkezők figyelmét az ú.n. kreditelismerési eljárás fontosságára, melyet Önnek kell kezdeményezni.

Kreditelismerési eljárás kérvény

Osztatlan tanárképzés pótfelvételi

A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara által meghirdetett osztatlan tanárképzések pótfelvételijének időpontja: 2020. augusztus 13. (csütörtök). Névre szóló postai értesítést az idő rövidsége miatt nem áll módunkban eljuttatni.

Az osztatlan tanárképzés pótfelvételivel kapcsolatosan az alábbi dokumentumokból tájékozódhat

Pótfelvételi beosztás Tanárképző Intézet, alkalmassági vizsga Nyilatkozat egészségügyi alkalmasságról

Sikeres felvételi vizsgát kívánunk!

Átsorolás államilag támogatott létszámkeretre

Jelentkezés: 2020. július 31

Tisztelt Hallgatók!

Felhívjuk figyelmét, hogy a Hallgatói Követelményrendszer 120.§ (1-4) bekezdésében részletezett ÁTSOROLÁST jelen tanév végén a Hallgatói Központ nem végzi el. Ennek indoklását - a veszélyhelyzetre hivatkozva - a 101/2020. (IV.10.) kormányrendelet 4. §-a tartalmazza: „2020-ban az Nftv. 48. §. (2) bekezdésében szabályozott átsorolásra a 2020/2021-es tanévre nézve nem kerülhet sor.”

Ugyanakkor (1) a következőket írja: „Ha az államilag támogatott/állami (rész)ösztöndíjas hallgatói létszámkeretre felvett hallgatónak a tanulmányai befejezése előtt megszűnik a hallgatói jogviszonya, illetve egyéb okból tanulmányait költségtérítéses/önköltséges képzésben folytatja tovább, helyére költségtérítéses/önköltséges formában tanulmányokat folytató, kiemelkedő tanulmányi teljesítményű hallgató léphet a tanév végén.”

(8) Megürült államilag támogatott hallgatói létszámkeretre az vehető át, aki
a) az utolsó két bejelentkezett félévében megszerezte az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiség legalább 50 százalékát, és az összesített korrigált kreditindex alapján összeállított hallgatói rangsor elején szerepel, továbbá akinek
b) az összesített korrigált kreditindexe magasabb, mint az államilag támogatott hallgatók összesített korrigált kreditindex-jegyzékén a rangsor alsó ötödénél elhelyezkedő hallgató éves kreditindexe.

(9) Megürült állami ösztöndíjas hallgatói létszámkeretre az az azonos szakon tanulmányokat folytató hallgató vehető át, aki az utolsó két aktív félévében megszerezte az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiség legalább 50 százalékát, és az ösztöndíjindexe alapján a kérelmezői hallgatói rangsor elején áll. A 2016/2017. tanév I. félévétől – és ezt követően felmenő rendszerben – hallgatói jogviszonyt létesítő, Nftv. hatálya alá tartozó hallgató esetében, megürült állami ösztöndíjas hallgatói létszámkeretre az vehető át, aki az utolsó két aktív féléve átlagában legalább tizennyolc kreditet szerzett, és elérte a 87/2015. (IV.9.) kormányrendelet 10. számú mellékletében megállapított súlyozott tanulmányi átlagot, és az ösztöndíjindexe alapján a kérelmezői hallgatói rangsor elején áll.

Az átsorolásról a kari Tanulmányi Bizottság dönt, de a költségtérítéses/önköltséges képzésben részt vevő hallgatónak ezt kérnie kell.

A kérelem a kari honlapról tölthető le: Kérelem államilag támogatott/állami ösztöndíjas képzésre való átsorolásra

Benyújtás ideje: a vizsgaidőszak utolsó napja (2020. július 31.)!

Benyújtás helye: ME BTK Dékáni Hivatal B/2. 8. szoba, vagy boldek@uni-miskolc.hu.

ME BTK Dékáni Hivatal

Szakirányú továbbképzéseink

Jelentkezés: 2020. augusztus 14.

Tisztelt Érdeklődők!

Karunk 2020. szeptemberi kezdéssel az alábbi szakirányú továbbképzéseket indítja:

 • Kiadói szerkesztő
 • Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga
 • Kreatív írás
 • Pedagógus szakvizsga
 • Régészeti kulturális örökség, védelem és hasznosítás
 • Szociális menedzser
 • Társadalomtudományi és gazdasági szakfordító ANGOL
 • Társadalomtudományi és gazdasági szakfordító NÉMET
 • Társadalomtudományi és gazdasági szakfordító OROSZ
 • Társadalomtudományi és gazdasági szakfordító KÍNAI
 • Szociális és közösségi terepgyakorlatok
 • Alkalmazott szociális gerontológia

Tekintse meg a szakirányú továbbképzéseket bemutató aloldalunkat: Szakirányú továbbképzések

További információk

A jelentkezéssel kapcsolatos kérdéseivel forduljon bizalommal a ME BTK Dékáni Hivatalának munkatársaihoz az alábbi elérhetőségeken:

boljutka@uni-miskolc.hu, boldek@uni-miskolc.hu

46/563-462

46/565-111/20-14, 20-15

Felvételi eredmények

2020. július 1.

Tisztelt Felvételizők!

Eredmények 2020. július 1.

Kulturális antropológia mesterképzés: kulturalis_antropologia_0701.xls

Egészségügyi tanár mesterképzés: egeszsegugyi_tanar_ma_0701.doc

Fordító és tolmács mesterképzés: fordito_es_tolmacs_0701.xls

Sikeres felvételi vizsgát kívánunk!

Felvételi eredmények

2020. június 30.

Tisztelt Felvételizők!

Eredmények 2020. június 30.

Angol nyelv- és kultúra tanára mesterképzés: angol_ma_0630.xls

Egészségügyi tanár mesterképzés: eutanar_ma_0630.doc

Közgazdász tanár mesterképzés: kozgazdasztanar_ma_0630.xls

Kulturális mediáció mesterképzés: kulturalis_mediacio.xls

Magyar nyelv-, és irodalom mesterképzés: magyar_nyelv_es_irodalom_ma_0630.xls

Magyartanár mesterképzés: magyartanar_ma_0630.xls

Média, mozgókép és kommunikáció tanár mesterképzés: media_mozgokep_es_kommunikaciotanar_ma_0630.xls

Sikeres felvételi vizsgát kívánunk!

Felvételi eredmények

2020. június 29.

Tisztelt Felvételizők!

Eredmények 2020. június 29.

Angol nyelv- és kultúra tanára mesterképzés: angol_nyelv_es_kultura_tanara_ma.xls

Egészségügyi tanár mesterképzés: egeszsegugyi_tanar.doc

Közép-Európa tanulmányok mesterképzés: kozep_eu_ma.xls

Mérnöktanár mesterképzés: mernoktanar_ma.xls

Német nyelv- és kultúra tanára mesterképzés: nemet_nyelv_es_kultura_tanara_ma.xls

Politikatudomány mesterképzsé: politikatudomany_ma.xls

Szociológia mesterképzés: szociologia_ma.xls

Történelem mesterképzés: tortenelem_ma.xls

Történelem és állampolgári ismeretek mesterképzés: tortenelemtanar_es_allampolgari_ismeretek.xls

Sikeres felvételi vizsgát kívánunk!

Felvételi eredmények

2020. június 17-18.

Tisztelt Felvételizők!

A karon meghirdetett osztatlan tanárképzés pályaalkalmassági vizsgái 2020. június 17-18-án zajlanak, beleértve a média-, mozgókép és kommunikációtanár szakpárosok gyakorlati vizsgáját is.

Eredmények 2020. június 17.

Pályaalkalmassági vizsga eredményei: osztatlan_palyaalkalmassagi_eredmenyek_20200617_ME_BTK

Média-, mozgókép és kommunikációtanár gyakorlati vizsga eredményei: mmk_felveteli_gyakorlati_vizsga_eredmenyek_ 20200617_ME_BTK

Eredmények 2020. június 18.

Pályaalkalmassági vizsga eredményei: osztatlan_palyaalkalmassagi_eredmenyek_20200618_ME_BTK

Sikeres felvételi vizsgát kívánunk!

Osztatlan tanárképzés alkalmassági/gyakorlati vizsgák

2020. június 17-18.

Tisztelt Felvételizők!

A karon meghirdetett osztatlan tanárképzés pályaalkalmassági vizsgái 2020. június 17-18-án lesznek, beleértve a média-, mozgókép és kommunikációtanár szakpárosok gyakorlati vizsgáját is. Kérjük, hogy az egészségügyi nyilatkozatot 2020. június 10-ig küldje be a boleborb@uni-miskolc.hu címre. A pályaalkalmassági vizsgával kapcsolatosan a Tanárképző Intézet honlapján tájékozódhat. Az ott jelzett motivációs levelet 2020. június 10-ig kell a felvi.hu oldalra feltöltenie.

Pályaalkalmassági vizsga beosztása

A vizsgát a Google Meet felületén keresztül fogjuk on-line lebonyolítani, amelynek használatához útmutatót személyes e-mail címére a titkarsag@tanarkepzo.hu címről küldünk. Az Osztatlan tanári MA pályaalkalmassági vizsgájának beosztása alább letölthető.

Vizsgabeosztás: Osztatlan_felvételi_2020.06.17-18_ME_BTK.xlsx

Média-, mozgókép és kommunikációtanár gyakorlati vizsga beosztása

A vizsgát online módon Skype videókonferencia formájában fogjuk lebonyolítani. A részletekről 2020.06.08-ig a felvételi eljárás során megadott e-mail címére tájékoztatót küldünk. A Média-, mozgókép és kommunikációtanár gyakorlati vizsgájának beosztása alább letölthető.

Vizsgabeosztás: mmk_felveteli_beosztas_2020.06.17.docx

Sikeres felvételi vizsgát kívánunk!

Dura László diplomamunka pályázat

Beadható: 2021. február 22.

Tisztelt Hallgatók!

Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés és a Dura-Conexio Kft. meghirdeti a Dura László diplomamunka pályázat 2020-at. A pályázatra az jelentkezhet, aki magyar felsőoktatási intézményben valamely alábbi képzési formában vesz részt:

 • alapképzés
 • mesterképzés
 • osztatlan 5 éves képzés
 • szakirányú továbbképzés (amely szakdolgozat készítéssel zárul)

Olyan pályamunkákat várunk, melyek kapcsolódnak az alábbi témakörök valamelyikéhez:
munkavállalói érdekvédelem, szakszervezetek és azok feladatai, történelme, honi, európai, nemzetközi kapcsolatai, a munka világa, munkaerő-piac, foglalkoztatás, munkahelyi és munkaügyi konfliktusok, oktatás, továbbtanulás.

Beadási határidő: 2021. február 22.

További részletes információinkat, a korábbi kiírásainkat, és a díjátadókról készített összefoglalókat, a díjazottak prezentációit itt tekintheti meg: https://szakszervezetek.hu/dura-dij

Felvételi 2020.

Osztatlan tanárképzés és MA képzés felvételi vizsgák

Tisztelt Jelentkezők!

A koronavírus járvánnyal kapcsolatosan fennálló vészhelyzet miatt, a karon a felvételi vizsgák személyes megjelenést nem igényelnek, a lebonyolítás online módon videókonferencia és néhány szakon online teszt formájában fog történni. A részletekről a jelentkezőket e-mailben fogjuk értesíteni.

Felvételi osztatlan tanárképzére (10-12 féléves képzés)

A karon meghirdetett osztatlan tanárképzés pályaalkalmassági vizsgái 2020. június 17-18-án lesznek, beleértve a média-, mozgókép és kommunikációtanár szakpárosok gyakorlati vizsgáját is. Kérjük, hogy az alábbi egészségügyi nyilatkozatot 2020. június 10-ig küldje be a boleborb@uni-miskolc.hu címre. A pályaalkalmassági vizsgával kapcsolatosan a Tanárképző Intézet honlapján tájékozódhat. Az ott jelzett motivációs levelet 2020. június 10-ig kell a felvi.hu oldalra feltöltenie. A média-, mozgókép és kommunikációtanár szakpárosok gyakorlati vizsgájával kapcsolatosan az alábbi dokumentumban olvashat részleteket.

Osztatlan tanárképzés felvételi tájékoztató Nyilatkozat egészségügyi alkalmasságról Tanárképző Intézet, alkalmassági vizsga

Mesterszakok és Tanári mesterszakok

A karon meghirdetett mesterképzések felvételi vizsgái 2020. június 30 - július 1 között lesznek. A tanári mesterszak pályaalkalmassági vizsgájával kapcsolatosan a Tanárképző Intézet honlapján tájékozódhat. Az ott jelzett motivációs levelet 2020. június 10-ig kell a felvi.hu oldalra feltöltenie. Kivételt képeznek azok a jelentkezők, akik már rendelkeznek pedagógusi végzettséggel.

A mesterszakra jelentkezők figyelmét külön felhívjuk a kreditelismerési eljárás fontosságára, melyet a jelentkezőnek kell kezdeményezni. Erről részleteket az alábbi tájékoztatóban olvashat. A kreditelismerési eljárást június 10-ig kell kezdeményezni a letölthető nyomtatványon.

Az alábbiakban tudja letölteni az egyes szakok által a szóbeli vizsgához megadott irodalomjegyzéket.

MA felvételi információk Tanárképző Intézet, alkalmassági vizsga Kreditelismerési eljárás kérvénye Felvételi irodalom MA képzésekhez

Kérjük a jelentkezőket, hogy a vizsga előtti napokban fokozottan kísérjék figyelemmel a karunk honlapját esetleges további információkért!

Sikeres felvételi vizsgát kívánunk!

Záróvizsgák

Záróvizsga időszak 2020. május 11 - június 12.

Tisztelt Hallgatók!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara - figyelembe véve a Magyar Közlöny 71. számában megjelent a záróvizsgáztatásra vonatkozó rendeleteket – az alábbi letölthető dokumentumban olvasható módon és időpontokban tart záróvizsgákat.

Kari záróvizsgák: me_btk_zarovizsgak_2020_tavasz.doc

Az on-line vizsgákról leírást (protokollt) és a vizsgázók beosztását az érintett intézetek a saját honlapjukon teszik közzé.
A „hagyományos” vizsgákhoz az intézetek behívót küldenek a hallgatóknak, amely tartalmazza a vizsga helyszínét, időpontját, egyéb követelményeit, s a vizsga időpontjában érvényes egészségügyi-járványügyi intézkedéseknek megfelelően kell megjelenni.

Kérjük a vizsgázó hallgatókat, hogy a vizsga előtti napokban fokozottan kísérjék figyelemmel az intézetek honlapját a legfrissebb információkért!

Dr. Kecskés Judit
tanulmányi dékánhelyettes

Szakdolgozat leadásával kapcsolatos információk

Beadási (feltöltési) határidő: 2020. április 22.

A SZAKDOLGOZAT FELTÖLTÉSÉNEK MIDRA IGAZOLÁSÁT ÉRINTŐ ÁTMENETI ÜGYINTÉZÉS - BTK
(érv:2019/20/2. félév, 2020. ápr. 22-től benyújtott szakdolgozatokra)

A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel a szakdolgozatok benyújtása elektronikus úton, a MIDRA rendszeren keresztül fog történni.

A dolgozat feltöltésének lépései

 • A hallgató az általa elkészített szakdolgozatot feltölti a Midrába.
  http://midra.uni-miskolc.hu
  Az oldalon részletes leírás található a feltöltés technikai menetéről
  Letölthető nyilatkozat: kvt_igazolas_minta_koronav_2020_aprilis.docx
 • A kitöltött, aláírt Hallgatói Nyilatkozatot elküldi a midra@uni-miskolc.hu e-mail címre.
  (Ha nem tudja szkennelni/fényképezni az aláírt dokumentumot, akkor a Neptunban regisztrált e-mail-címéről küldje el a kitöltött .doc formátumban
 • Amennyiben titkosított szakdolgozatról van szó, akkor a Titkosítási Nyilatkozatot a Hallgatói Nyilatkozattal együtt kérjük szintén elküldeni a midra@uni-miskolc.hu email címre. (A titkosítási nyilatkozatnak nincs formanyomtatványa)
 • Ezután a könyvtárosok ellenőrzik a feltöltött dolgozatot és a nyilatkozat meglétét.
  Ha nincs további teendő, a könyvtár kiállítja az igazolást és elküldi a hallgató e-mail-címére és a BTK Dékáni Hivatalának e-mail címére.
 • Amennyiben a feltöltött fájl sérült, hibás stb., akkor a könyvtáros e-mailben tájékoztatja a hallgatót a további teendőkről.

Mint arról már az előzőekben értesültek a jelenleg érvényben lévő átmeneti ügyintézés miatt a szakdolgozat kötelező mellékletei is elektronikusan kerülnek feltöltésre, a szakdolgozattal együtt, annak az elejére történő beillesztéssel. Amennyiben szükséges a mellékletek szerkeszthető formában letölthetők: btk_szksz_1-2-3_sz_mellekletek.docx

Tanulmányi időbeosztás változása!

Tanulmányi időbeosztás változása

A kialakult speciális helyzetre való tekintettel, megváltozik a tanulmányi időrend is. A legfontosabb változások az alábbiakban olvashatók.

Végzős hallgatókat érintő változások

 • Szakdolgozat leadásának határideje: 2020. április 22. (nem változott!)
 • Szorgalmi időszak vége végzős hallgatók számára: 2020. április 18.
 • Vizsgaidőszak végzős hallgatók számára: 2020. április 20 - május 8.
 • Záróvizsga időszak: 2020. május 11 - június 12.
 • Diplomaosztó szenátusi ülés: 2020. szeptember 3.

Nem végzős hallgatókat érintő változások

 • Szorgalmi időszak vége: 2020. május 16.
 • Vizsgaidőszak: 2020. május 18 - július 31.

További információk a ME honlapján olvashatók: Tanulmányi időbeosztás a 2019/2020. tanév II. félévére
Figyelem, a félreértések elkerülése végett mindenképpen keressék meg az oldalon a BTK-ra vonatkozó részt!

Specializáció választás alapszakosoknak!

Határidő 2020. április 3.

Specializáció

A bölcsészettudományi szakos hallgatóknak (anglisztika, germanisztika, magyar) a diploma megszerzéséhez KÖTELEZŐ jelentkezni egy 50 kredites specializációra, amelyek a 2020/2021. tanév I. félévében indulnak.

A kötelezően elvégzendő specializáció mellett a bölcsészettudományi szakos hallgatóknak lehetőségük van egy második specializáció felvételére is. A másodikként felvett / választott képzés egyszeri 50.000,-Ft-os képzési díj megfizetése mellett végezhető el.

A társadalomtudományi szakos hallgatóknak (politikatudományok, szociális munka és szociológia), valamint a régészet alapszakosoknak a diploma megszerzéséhez nem szükséges külön specializáció felvétele, de nekik is LEHETŐSÉGÜK van egyszeri 50.000,- Ft-os képzési díj megfizetése mellett egy specializáció elvégzésére.

Jelentkezési határidő: 2020. április 03!

Aki eddig nem jelentkezik, azt a Felvételi Bizottság besorolja a fennmaradó helyekre!

A jelentkezési lapot a kitöltését követően szkennelve a bolalvik@uni-miskolc.hu címre lehet elküldeni, illetve postai úton a 3515 Miskolc-Egyetemváros, BTK Dékáni Hivatal címére.

A felvételi követelményekről és a mintatantervekről a képzést gondozó intézetektől, tanszékektől kaphat információt.

A jelentkezés részleteiről és a képzésekről az alábbi összefoglaló táblázat alapján tájékozódhat.

 • 1. sz. melléklet: Táblázat a 2020 szeptemberében induló specializációkról
 • 2. sz. melléklet: Jelentkezési lap bölcsészettudományi szakok hallgatói részére
 • 3. sz. melléklet: Jelentkezési lap társadalomtudományi szakok és régészet BA szakos hallgatók részére

A felhívás és a mellékletek letöltése: jelentkezes specializaciora_2020.doc

Intézeteink

logo

Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete

Tanszékek

 • Szociális Munka Tanszék
 • Szociológiai Tanszék
 • Politikatudományi Tanszék
 • Családkutató Központ
 • Romakutató Csoport

Kapcsolat

 • Miskolc-Egyetemváros B/2. épület I. emelet 102.
 • Telefon: 46/565-111/21-84
 • E-mail: boleva@uni-miskolc.hu
logo

Antropológiai és Filozófiai Tudományok Intézete

Tanszékek

 • Kulturális és Vizuális Antropológiai Tanszék
 • Filozófiai Tanszék

Kapcsolat

 • Miskolc-Egyetemváros C/1. épület III. emelet
 • Telefon: 46/565-221
 • E-mail: btkvat@uni-miskolc.hu
logo

Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet

Tanszékek

 • Magyar Nyelvtudományi Tanszék
 • Magyar Irodalomtudományi Tanszék
 • Szabó Lőrinc Kutatóhely

Kapcsolat

 • Miskolc-Egyetemváros B/2. épület III. emelet
 • Telefon: 46/565-111/21-71, 21-20
 • E-mail: bolszucs@uni-miskolc.hu
logo

Modern Filológiai Intézet

Tanszékek

 • Alkalmazott Nyelvészeti és Fordítástudományi Tanszék
 • Angol Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék
 • Német Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék
 • Társadalmi nemek és Egyenlő Esélyek Kutatócsoport
 • Nyelvi- és Kommunikációs Kutatócsoport

Kapcsolat

 • Miskolc-Egyetemváros A/6. épület fszt. 20.
 • Telefon: 46/565-111/17-66
 • E-mail: nyefarago@uni-miskolc.hu
logo

Tanárképző Intézet

Tanszékek

 • Pedagógia Tanszék
 • Pszichológia Tanszék és Regionális Tehetségpont
 • Gyógypedagógia Tanszék

Kapcsolat

 • Miskolc-Egyetemváros C/1. épület III. emelet
 • Telefon: 46/565-228
 • E-mail: boltunde@uni-miskolc.hu
logo

Történettudományi Intézet

Tanszékek

 • Ókortörténei, Művelődéstörténeti és Muzeológia Tanszék
 • Őstörténeti és Régészeti Tanszék
 • Új- és Jelenkor-történeti és Hadtörténeti Tanszék
 • Közép- és Kora Újkor-történeti Tanszék
 • Társadalomtörténeti Kutatócsoport
 • Amerikanisztika Kutatócsoport

Kapcsolat

 • Miskolc-Egyetemváros B/2. épület IV. emelet
 • Telefon: 46/565-221
 • E-mail: boltgbea@uni-miskolc.hu
logo

Miskolci-Hejőkeresztúri KIP Regionális Módszertani Központ

Kapcsolat

 • Miskolc-Egyetemváros E/7. irodaház fszt.
 • Telefon: (46)565-218
 • e-mail: bolbarbi@uni-miskolc.hu
 • Web: http://kipkozpont.uni-miskolc.hu

ME Bölcsészettudományi Kar

Miskolci Egyetem

ME logo

Honlap: www.uni-miskolc.hu

Kapcsolat

3515 Miskolc Egyetemváros B/2. épület

Dékáni Hivatal: 46/565-111/22-25

boldek@uni-miskolc.hu

Hallgatói ügyek: 46/565-111/20-14, 20-15

boljutka@uni-miskolc.hu