• Slide 1

  Rendkívüli őszi szünet!

  A járványügyi helyzetre való tekintettel
  2020. október 26-31-ig rendkívüli őszi szünet lesz

  RÉSZLETEK ITT
 • Slide 2

  Szakirányú továbbképzések

  Változatos képzéseket kínálunk diplomásoknak is!

  Megnézem!

Szakirányú továbbképzések

Jelentkezés határideje: 2020. augusztus 14.

A szakirányú továbbképzések 2-4 féléves oklevelet adó képzések, melyek a már meglévő mesterfokozat, illetve hagyományos 5 éves egyetemi vagy főiskolai oklevél megszerzését követően további szakképesítést biztosítanak. A képzések csak költségtérítéses formában indulnak és a képzési rendből adódóan elvégzésük munka mellett is vállalható. A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara megfelelő számú jelentkező esetében az alábbi szakirányú képzéseket indítja.

A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara megfelelő számú jelentkező esetében az alábbi szakirányú képzéseket indítja.

 • Kiadói szerkesztő

  Képzés célja

  A képzés célja elmélyült tudású kiadói szerkesztők képzése a kiadói munka és a publikációk előállításának különböző területeire. Napjainkban az információ átadása rendkívül fontos feladat; a megfelelő színvonalú publikálásban speciális ismeretekkel rendelkező, professzionális szakemberekre van szükség, akik tisztában vannak munkájuk fontosságával és a lehető legnagyobb körültekintéssel végzik el feladataikat. A kiadói munka képzésünkben nem csupán könyvkiadást jelent, hanem a publikációk CD-n vagy akár internetes formában való megjelentetését is magába foglalja.

  Olyan szakembereket képzünk, akik képesek hagyományos és elektronikus úton, írásban és élőszóban szövegeket, és azok tartozékait közzétenni.

  A képzés órái 5 tematikus blokkba csoportosíthatóak:

  • Informatikai stúdiumok
  • Kiadói ismeretek
  • Jogi és közgazdasági ismeretek
  • Műveltségi tantárgycsoport
  • A publikálás gyakorlata

  További információ:

  Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet

  Telefon: 06-46-565-111 (21-71 mellék)

  Honlap: http://magyarszak.uni-miskolc.hu/szakkepzes.html

 • Közoktatás vezető és pedagógus szakvizsga

  Képzés célja

  A Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzés során a hallgatók részletes betekintést nyernek az oktatási rendszer működésébe, megismerik az iskolairányítás különböző területeit. A képzés oktatói között a Miskolci Egyetem munkatársai mellett megjelennek a megye, a régió tanügyigazgatásában vezető szerepet játszó szakemberek.

  A képzést elvégzők közoktatási vezető és szakvizsgázott pedagógus képesítést kapnak.

  Munkarend: Levelező, félévente kb. 6 alkalom

  Költségtérítés: 115.000 Ft/félév

  Részvétel feltétele: pedagógusi végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus munkakörben eltöltött 3 éves gyakorlat

  Kapcsolattartó személy neve és elérhetősége: Kovácsné dr. Duró Andrea

  E-mail: titkarsag@tanarkepzo.hu

  Telefonszám: 06/46/565-228

 • Pedagógus szakvizsga

  Képzés célja

  A pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzés során a hallgatók részletes betekintést nyernek az iskolázás aktuális, nemzetközi és hazai problémáiba, annak megoldási lehetőségeibe, továbbá az oktatási rendszer működésébe, megismerik az iskolairányítás szegmenseit, s a pedagógia legújabb fejlesztési és tudományos eredményeit. A képzés oktatói között a ME munkatársai mellett a korábbiaknál hangsúlyosabban – megjelennek a megye, a régió tanügyigazgatásában vezető szerepet játszó szakemberek.

  A képzés pedagógus szakvizsgával zárul.

  Meszerezhető szakképzettség: szakvizsgázott pedagógus A képzésben jelenleg felkínált, választható, az egyéni specializációt lehetővé tevő modulok:

  • mentori, vezetőtanári feladatokra való felkészülés
  • tehetséggondozás, tehetségfejlesztés

  További információk

  A részvétel feltétele: felsőfokú végzettség: alapképzési szakok.

  Korábban főiskolai szintű képzések: tanító, óvodapedagógus, konduktor, gyógypedagógus vagy tanári oklevél.

  Képzési idő: 4 félév

  Munkarend: levelező, 12 nap/félév szombaton, néha péntek délután is

  Tandíj: 115.000,-Ft Ft/félév

  Képzés felelőse: Dr. Lubinszki Mária egyetemi docens

  Érdeklődni lehet: titkarsag@tanarkepzo.hu

  Telefon: 46/565-111/21-30

  Honlap: http://www.tanarkepzo.hu/

 • Kreatív írás

  Csak kevesen tudnak írni, pedig az ábécét mindenki ismeri

  Kinek ne volnának ötletei, gondolatai? Sokszor mégsem figyelnek az emberre, vagy nem értik, mit is akarunk. A „Kreatív írás” nevet viselő szakirányú továbbképzésünkön hallgatóinkat arra készítjük fel, hogy megtanuljanak úgy írni, hogy sok ember figyelmét és tetszését elnyerjék. Ahogy a forgatásokon mondják: ennyi!

  Miről szól?

  Érzelmes vers? Csattanós novella? Fordulatos regény? Ütős reklámszöveg? (Vagy akár fordulatos vers, csattanós novella, ütős regény és érzelmes reklámszöveg?) Film? Sajtóközlemény? Újságcikk? Itt írni kell. (Meg azért olvasni is.) Gyakorlati munka lesz. Szakmai műveltséget és tájékozottságot adunk a biztos retorikai, stilisztikai és irodalmi ízlés alakításához. Képzésünk erőssége a nagy szakmai és oktatói gyakorlattal rendelkező csapat.

  Kiknek szól?

  Annak, aki tudja, mit, de nem tudja, hogyan. Aki nem csak naplót ír. (Igazából neki is!) Akinek szakmai, közéleti, művészeti munkája során írnia kell. Aki blogot vezet, honlapot gondoz, akinek podcasatje van, vagy csak több lájkot akar a Facebookon. És aki hivatásának választja az írást. Aki a közéletben vállal szerepet, aki író, forgatókönyvíró, újságíró, fordító vagy reklámszakember (vagy ezek munkatársa, főnöke) szeretne lenni. Akinek egyszer majd briefet, house ad-et vagy villanellát kell írnia, de most még fogalma sincs, mi az.

  További információk

  Képzési idő: 2 félév

  Munkarend: Levelező, péntek délutánonként és szombatonként: 9.00–18.00

  Költségtérítés: 150.000,- Ft/félév

  Részvétel feltétele: Bölcsészettudomány, társadalomtudomány, természettudomány képzési területek alapképzési szakjain szerzett oklevél, illetve az annak megfelelő főiskolai szintű oklevél.

  Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: Kreatív íráskészséget elsajátított szakember

  Kapcsolattartó személy neve és elérhetősége: dr. Kőrizs Imre

  E-mail: ko.rizs@gmail.com

 • Régészeti kulturális örökség, védelem és hasznosítás

  Képzés célja

  A Miskolci Egyetem Őstörténeti és Régészeti Tanszékén működő Régészeti Kulturális Örökség, védelem és hasznosítás szakirányú továbbképzési szakra minden felsőfokú diplomával rendelkező jelentkezhet, akit érdekel a régészet, netán valamikor régészetet szeretett volna tanulni, vagy olyan munkakörben dolgozik, ahol a kulturális örökség e területének védelme vagy hasznosítása, esetleg mindkettő együttesen alkalmazható.

  A tantárgyak teljesítése s szakdolgozat eredményes megvédése után a hallgatók Régészeti kulturális örökség védelem és hasznosítás szaktanácsadó szakirányú diplomát kapnak.

  A négy félév során oktatott tantárgyak megismertetnek a régészet elméleti kérdéseivel és gyakorlati módszereivel. Az utóbbiak kiterjednek az archeológiai lelőhelyek felderítésére s a az ásatási gyakorlat keretében a jelentkezők elsajátíthatják a korszerű régészet feltárási módszereit. Az anyagismereti órákon megtanulhatják a régészeti emlékek meghatározását.

  A meghirdetett kurzus két változata aszerint tér el valamivel egymástól, hogy az egyikben a védelemmel, míg a másikban inkább a hasznosítással kapcsolatos ismeretek oktatására esik a hangsúly.

  Az előbbiben, amely a nemzeti parkok természetvédelmi őrei és más, a régészeti kulturális örökség védelmét ellátó hatóságoktól jelentkezők - rendőrség, vízügyőrség, vámőrség - számára a jogi és intézkedési ismeretek kapnak nagyobb hangsúlyt.

  Az idegenforgalomban dolgozó jelentkezőknek a turisztika gazdaságtanába és menedzsmentjébe nyújtunk részletesebb ismeretanyagot. Számukra a régészeti turizmus kapcsán az ókori egyiptomi, a klasszikus antikvitás és az egzotikus latin-amerikai régészet oktatásával is szolgálunk. De e tantárgyakat természetesen azok is választhatják, akik csak a régészet iránti érdeklődésből jelentkeznek hozzánk.

  További információk

  A felvétel feltétele: bármely képzési területen alapszakon szerzett oklevél

  Képzési idő: 4 félév

  Munkarend: levelező, tömbösítve, félévente 4 nap

  Tandíj: 150.000,- Ft/félév

  Képzés felelőse: Dr. Pusztainé dr. Fischl Klára tanszékvezető

  Érdeklődni lehet: +36-46-565-223, email: fklari@gmail.com

 • Szociális menedzser

  Kiknek ajánljuk?

  Azoknak ajánljuk, akik el szeretnének elhelyezkedni, vagy már dolgoznak:

  • nonprofit szervezetek vezetői szintjein,
  • állami szférában a szociális kérdésekkel foglalkozó szervek és szervezetek munkájában,
  • önkormányzatok szociális ügyekkel foglalkozó munkaköreiben,
  • a szociális foglalkoztatás minden területén,
  • pályázatírással foglalkozó munkakörökben szociális területen.

  További információk

  Képzési idő: 4 félév

  Munkarend: Levelező, 10 alkalommal a félév során, pénteken

  Költségtérítés: 120.000,- Ft/félév

  Részvétel feltétele: Legalább alapképzési szakon szerzett oklevél a következő képzési területek valamelyikén: bölcsészettudomány, társadalomtudomány, jogi és igazgatási, gazdaságtudományok, hitéleti, orvos- és egészségtudomány.

  Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: Szociális menedzser

  A jelentkezés feltételei: Legalább alapképzési szakon szerzett oklevél a következő képzési területek valamelyikén: bölcsészettudomány, társadalomtudomány, jogi és igazgatási, gazdaságtudományok, hitéleti, orvos- és egészségtudomány.

  Kapcsolattartó személy neve és elérhetősége: Dr. Szabó-Tóth Kinga

  Telefon. 06-20-980-6243

  email: tothkinga@index.hu

  Honlap: http://szociologiaszak.uni-miskolc.hu

 • Társadalomtudományi és gazdasági szakfordító (angol, kínai, német, orosz)

  A képzés célja

  A képzés célja olyan szakfordítók képzése, akik magas szinten képesek ellátni az írásbeli nyelvi közvetítés feladatát idegen nyelvről magyarra és magyarról idegen nyelvre. Az írott forrásnyelvi szöveget tartalmilag pontosan és nyelvileg helyesen vissza tudják adni a célnyelven, ismerik a forrásnyelvi és a célnyelvi ország politikai, társadalmi, gazdasági és kulturális életét, az Európai Unió intézményrendszerét, valamint a nyelvi közvetítés protokolláris és etikai szabályait.

  Elhelyezkedési lehetőségek

  A szakfordítói szakképzettség hasznosítási lehetősége rendkívül széles körű. Végzett hallgatóink szakfordítóként és tolmácsként dolgoznak vagy olyan nyelvigényes munkakörökben helyezkednek el hazai és multinacionális vállalatoknál, közigazgatási és kulturális intézményekben, ahol a nyelvi közvetítés feladatkörük szerves részét képezi. A nálunk végzett hallgatók között vannak olyanok, akik jelenleg Brüsszelben dolgoznak, fordító irodát alapítottak, többen főállású vagy mellékállású fordítóként és/vagy tolmácsként dolgoznak különböző fordító irodáknál, megyei vállalkozásoknál, cégeknél.

  A Miskolci Egyetemen 40 éve folyik fordítóképzés, a Bölcsészettudományi Karon 1995-ben került bevezetésre a Fordító Program, 2001-ben indult a Társadalomtudományi és gazdasági szakfordító szakirányú továbbképzés, majd 2009-ben a Fordító és tolmács mesterképzés

  Azoknak ajánljuk akik

  • javítani szeretnék elhelyezkedési esélyeiket a hazai munkaerőpiacon,
  • külföldön szeretnének tanulmányokat folytatni vagy munkát vállalni,
  • munkájuk során gyakran kommunikálnak idegen nyelven szóban és írásban,
  • anyanyelvi lektorok segítségével szeretnék elmélyíteni és továbbfejleszteni eddig megszerzett nyelvtudásukat,
  • oklevéllel kívánják igazolni magas szintű fordítói kompetenciájukat.

  Letölthető tájékoztató a képzésről: szakfordito_kepzes.pdf

  További információk

  Jelentkezés feltétele: bármely képzési területen szerzett alapfokú (BA, BSc) vagy hagyományos diploma.

  Felvételi vizsga: írásbeli fordítás (idegen nyelvről-magyarra), a felvételi vizsgán a jelentkező által hozott nyomtatott szótár használható.

  Választható nyelvek: angol, német, orosz, kínai

  A képzés időtartama: 2 félév

  Munkarend: levelező, péntek és szombat (félévente 8-10 alkalom)

  Költségtérítés összege: 135.000,- Ft/félév

  Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: társadalomtudományi és gazdasági szakfordító

  A záródokumentum típusa: az eredeti végzettséggel azonos szintű oklevél.

  Kapcsolattartó/szakfelelős: Dr. habil. Dobos Csilla, egyetemi docens

  E-mail: doboscsilla52@gmail.com, nyefarago@uni-miskolc.hu

  Tel: (46) 565-111/1766, (20) 493-4184

  Honlap: http://fordito.uni-miskolc.hu

  Partnereink

  ORSZÁGOS FORDÍTÓ ÉS FORDÍTÁSHITELESÍTŐ IRODA ZRT.
  Régióközpontok: Budapest, Eger, Szeged, Pécs, Győr.

  TECH-LINGUA
  A TECH-LINGUA cég az SDL Trados, a piacvezető számítógépes fordítástámogató szoftver hivatalos magyarországi képviselője. A Miskolci Egyetem 2010-ben csatlakozott az SDL Egyetemi Programhoz, így hallgatóink saját számítógépes termünkben ismerik meg a legkorszerűbb számítógépes fordítástámogató eszközök használatát.

  BENEDICTUM KFT.
  A BeneDictum Kft. egy 23 éve sikeresen működő fordító iroda, melyet egyik volt hallgatónk alapított.

 • Szociális és közösségi terepgyakorlatok vezetése

  Jelentkezés feltétele

  A képzésben alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevéllel és legalább három éves – szociális ellátásban és/vagy a közösségi munkában, a közösségfejlesztést felvállaló civil szervezetekben, egyesületekben, alapítványban – szakmai gyakorlattal rendelkezők vehetnek részt, feltéve, hogy a kredit megállapításának alapjául elismerhető legyen 15 kredit a korábbi tanulmányi szerint az alábbi ismeretkörökben: társadalomtudományi ismeretek: szociológia, szociálpolitika, szociális munka, szociálpedagógia, andragógia, kommunikáció, média, politológia; bölcsészettudományi ismeretek: pedagógia, pszichológia, andragógia.

  A képzés időtartama: 2 félév

  Munkarend: levelező, félévente kb. 8-10 pénteki és/vagy szombati nap

  Költségtérítés összege: 115.000,- Ft/félév

  Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: szociális és közösségi terepgyakorlatok vezetője

  Képzés helye: Miskolc

  Képzési terület: társadalomtudomány

  Kapcsolattartó/szakfelelős: Dr. Szabó-Tóth Kinga egyetemi docens

  E-mail: szabo.toth.kinga@gmail.com

  Tel: (46) 565-235

  Honlap: http://atti.uni-miskolc.hu/index.htm

 • Alkalmazott szociális gerontológia

  Jelentkezés feltétele

  Szociális munka vagy szociálpedagógia alapképzési szakon (korábban a megfelelő főiskolai képzésben) szerzett oklevél. Orvos- és egészségtudomány képzési területen: - ápolás és betegellátás alapképzési szak ápoló vagy gyógytornász szakirányán, vagy egészségügyi gondozás és prevenció alapképzési szak védőnő szakirányán (korábban a megfelelő főiskolai képzésben) szerzett oklevél. Hitéleti képzési területen alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél. Pedagógusképzés képzési területen alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél.

  A képzés időtartama: 2 félév

  Munkarend: levelező, kéthetente szombati napokon

  Költségtérítés összege: 100.000,- Ft/félév

  Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: szociálgerontológus

  Képzés helye: Miskolc

  Képzési terület: társadalomtudomány

  Kapcsolattartó/szakfelelős: Dr. Szabó-Tóth Kinga egyetemi docens

  E-mail: szabo.toth.kinga@gmail.com

  Tel: (46) 565-235

  Honlap: http://atti.uni-miskolc.hu/index.htm

Jelentkezés módja a szakirányú képzésekre

Mikor indulnak

A szakirányú képzéseink minden évben szeptemberi kezdéssel indulnak.

Jelentkezés határideje és módja

Az egyes képzésekre jelentkezni 2020. augusztus 14-ig lehet.

A jelentkezéshez ki kell tölteni a választott képzéshez kapcsolódó jelentkezési lapot, valamint 3000,-Ft eljárási díjat kell csekken befizetni.

A kitöltött jelentkezési lapot az alábbi címre kell beküldeni és csekk is itt igényelhető:

Miskolci Egyetem
Bölcsészettudományi Kar Dékáni Hivatal
3515 Miskolc-Egyetemváros

Jelentkezési lapok

További információk

A jelentkezéssel kapcsolatos kérdéseivel forduljon bizalommal a ME BTK Dékáni Hivatalának munkatársaihoz az alábbi elérhetőségeken:

boljutka@uni-miskolc.hu, boldek@uni-miskolc.hu

46/563-462

46/565-111/20-14, 20-15

ME Bölcsészettudományi Kar

Miskolci Egyetem

ME logo

Honlap: www.uni-miskolc.hu

Kapcsolat

3515 Miskolc Egyetemváros B/2. épület

Dékáni Hivatal: 46/565-111/22-25

boldek@uni-miskolc.hu

Hallgatói ügyek: 46/565-111/20-14, 20-15

bolalvik@uni-miskolc.hu