Kiemelt hirek Tanulmányi csoport Felvételi Neptun

  Hírek, aktualitásokTISZTELT VÉGZŐS HALLGATÓ!

Sikeres záróvizsgáját követően ezúton tájékoztatjuk, hogy a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának 2017. évi diplomaátadó ünnepségére 2017. június 30. (péntek) 10.00 órától kerül sor. Az ünnepség helyszíne az Egyetemi Díszaula (a Főépület és a Jogász-épület között), időtartama várhatóan 2 - 2,5 óra.

Megjelenés alkalomhoz illő öltözetben,
hölgyek: sötét kosztüm, fehér blúz
urak: sötét öltöny, fehér ing

Kérjük, ha rendelkeznek kari sállal, kari nyakkendővel, tegyék ünnepélyesebbé azzal is öltözéküket.

A végzős hallgatók gyülekezője: 2017. június 30-án 8.00 óra!!!
Helye: A/6. épület (Jogász-épület) XX. és XXI. előadók.

Tájékoztatjuk, hogy a diplomaosztón való részvételére csak abban az esetben van mód, ha a diploma átvételéhez szükséges nyelvvizsga követelményeket teljesítette, az erről szóló dokumentumokat a Hallgatói Központnak már bemutatta (A/1. mfsz. 18.).

A meghívókat és a vendégeknek szóló helyjegyeket postai úton küldjük meg kizárólag azoknak a végzősöknek, akik az „Adatkezelési nyilatkozaton” jelezték részvételi szándékukat a diplomaosztón!

Azok a végzősök, akik nem vesznek részt az ünnepségen, 2017. július 04-től (keddtől) vehetik át diplomájukat a Hallgatói Központban (A/1. mfsz. 18.) Konyha Andrea igazgatási ügyintézőtől.OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ALKALMASSÁGI VIZSGÁI

A Miskolci Egyetem az osztatlan tanárképzés pályaalkalmassági vizsgáit 2017. június 20-21 között rendezi meg a C/I. épület III. emelet 305. teremben.

A felvételizők a pontos beosztásról május végéig névre szóló levelet kapnak.

A pályaalkalmassági vizsga céljáról, tartalmáról részletesen tájékozódhatnak az alábbi oldalon: http://tanarkepzo.hu/alkalmassagi_vizsga

Az ott jelzett motivációs levelet a www.felvi.hu oldalra kell feltölteni legkésőbb az alkalmassági vizsga előtt 1 héttel, így azt már senkinek nem kell magával hoznia a vizsgára.NEMZETI FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ 2017/18. TANÉVRE

Megjelent a pályázati felhívás a NEMZETI FELSŐOKTATÁSI (korábban köztársasági) ösztöndíjra a 2017/2018. tanévre!
Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázhatnak:
a Miskolci Egyetem azon hallgatói, akik

  • államilag támogatott/állami ösztöndíjas illetve költségtérítéses/önköltséges, teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben illetve osztatlan képzésben vesznek részt (az alapképzésüket júniusban befejező, mesterképzésben tanulmányaikat szeptemberben folytatni kívánó – fokozatváltó – hallgatók is pályázhatnak);
  • a jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditpontot megszereztek.

Beadási határidő és hely:
2017.06. 27. 12.00 óra, ME BTK Dékáni Hivatal (B/2. épület 7. szoba).

A részletes felhívás és az adatlap letölthető az egyetemi honlapról:
Pályázati felhívás NEMZETI FELSŐOKTATÁSI (korábban köztársasági) ösztöndíjra a 2017/2018. tanévreÁTSOROLÁS

Felhívjuk Tisztelt Hallgatóink figyelmét a HKR 120. paragrafusra, amely a kötelező ÁTSOROLÁSRÓL rendelkezik. A részletes szabályzat az alábbi linken olvasható:
http://www.uni-miskolc.hu/szabalyzatok, 1.3. A Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötet Hallgatói Követelményrendszer

Az alábbi kivonat a főbb pontokat tartalmazza:
(1) Ha az államilag támogatott/állami (rész)ösztöndíjas hallgatói létszámkeretre felvett hallgatónak a tanulmányai befejezése előtt megszűnik a hallgatói jogviszonya, illetve egyéb okból tanulmányait költségtérítéses/önköltséges képzésben folytatja tovább, helyére költségtérítéses/önköltséges formában tanulmányokat folytató, kiemelkedő tanulmányi teljesítményű hallgató léphet a tanév végén.

(2) Ha az Ftv. hatálya alá tartozó államilag támogatott képzésben tanulmányokat folytató hallgatóról a tanév végén a Hallgatói Központ megállapítja, hogy az utolsó két olyan félévben, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, nem szerezte meg az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiség ötven százalékát, tanulmányait a következő tanévben csak költségtérítéses képzésben folytathatja. Az e bekezdésben foglalt feltételek alapján az átsorolással érintett államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatók száma a tanévben az államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatók tizenöt százalékáig terjedhet. Amennyiben megállapításra kerül, hogy az előző mondatban megfogalmazott mértéket meghaladó államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatót kellene átsorolni költségtérítéses képzési formára, a hallgatók összesített korrigált kreditindexe alapján legjobban teljesített hallgatókat mentesíteni kell az átsorolás alól.
(3) Ha az Nftv. hatálya alá tartozó állami (rész)ösztöndíjas hallgatóról a tanév végén a Hallgatói Központ megállapítja, hogy az utolsó két olyan félévben, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, nem szerezte meg az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiség ötven százalékát, tanulmányait a következő tanévben csak önköltséges képzésben folytathatja.
(4) A 2016/2017. tanév I. félévétől – és ezt követően felmenő rendszerben – hallgatói jogviszonyt létesítő, Nftv. hatálya alá tartozó állami (rész)ösztöndíjas hallgatóról, ha a tanév végén a Hallgatói Központ megállapítja, hogy az utolsó két olyan félév átlagában, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, nem szerzett legalább tizennyolc kreditet, és nem érte el a 87/2015. (IV.9.) Kormány rendelet 10. számú mellékletében megállapított súlyozott tanulmányi átlagot, tanulmányait a következő tanévben csak önköltséges képzésben folytathatja.

(8) Megürült államilag támogatott hallgatói létszámkeretre az vehető át, aki a) az utolsó két bejelentkezett félévében megszerezte az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiség legalább 50 százalékát, és az összesített korrigált kreditindex alapján összeállított hallgatói rangsor elején szerepel, továbbá akinek
b) az összesített korrigált kreditindexe magasabb, mint az államilag támogatott hallgatók összesített korrigált kreditindex-jegyzékén a rangsor alsó ötödénél elhelyezkedő hallgató éves kreditindexe. (9) Megürült állami ösztöndíjas hallgatói létszámkeretre az vehető át, aki az utolsó két aktív félévében megszerezte az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiség legalább 50 százalékát, és az ösztöndíjindexe alapján a kérelmezői hallgatói rangsor elején áll.

Az átsorolásról a kari Tanulmányi Bizottság dönt, de a költségtérítéses/önköltséges képzésben részt vevő hallgatónak ezt kérnie kell.

A kérelem a kari honlapról tölthető le: Kérelem államilag támogatott/állami ösztöndíjas képzésre való ÁTSOROLÁSRA

Benyújtás ideje: a vizsgaidőszak utolsó napja (2017. június 26.)!

Benyújtás helye: ME BTK Dékáni Hivatal B/2. 8. szoba, vagy bolalvik@uni-miskolc.hu.

ELŐADÁSOK A TÖRTÉNETTUDOMÁNY KÖRÉBŐL

Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának Történettudományi Intézete és a Magyar Történelmi Társulat Miskolci tagozata tisztelettel meghívja Önt az „Előadások a történettudomány köréből” című előadássorozatára.

Az előadások helyszíne:
Miskolci Egyetem Központi Könyvtár, Levéltár, Múzeum Disputa tér (3515 Miskolc–Egyetemváros)

Az előadássorozat 2017. január 10-én kezdődik, és júniusig tart havi rendszerességgel.

Első alkalom 2017. január 10. kedd 17.00 óra
17.00 - 17.10 Megnyitó:
Dr. Horváth Zita, a Miskolci Egyetem Történettudományi Intézetének igazgatója, általános rektorhelyettes

P. Fischl Klára (Miskolci Egyetem)
Történelmi folyamatok rekonstruálása írásos források nélkül. Mire képes a régészet!?

Az előadássorozat teljes programja letölthető: nepszeru_tortenelem_2017.pdf

A szervezők szeretettel várnak minden érdeklődőt!
Az előadásokon való részvétel ingyenes!

Digitális Úton-Útfélen
HVG Diploma Rangsor 2014.
Jubileumi kiadványunk
In memoriam Vári András
Intézetek honlapjai
  Filozófiai Intézet
  Kulturális és Vizuális
   Antropológiai Intézet

  Magyar Nyelv és
   Irodalomtudományi Intézet

  Modern Filológiai Intézet
  Politikatudományi Intézet
  Szociológiai Intézet
  Tanárképző Intézet
  Történettudományi Intézet

Dékáni Hivatal
  Miskolci Egyetem
    Bölcsészettudományi Kar
    Dékáni Hivatal
    3515 Miskolc
    B/2. épület fszt.

  Telefon: (46)565-111/22-25
    Fax: (46)563-459
  E-mail: boldek@uni-miskolc.hu

  Térkép, megközelítésFacebook