Kiemelt hirek Tanulmányi csoport Felvételi Neptun

  Hírek, aktualitásokME BTK, OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS
ALKALMASSÁGI VIZSGÁI

A Miskolci Egyetem az osztatlan tanárképzés pályaalkalmassági vizsgáit 2018. június 20-án és június 21-én rendezi meg a C/I. épület III. emelet 305. teremben.

A felvételizők a pontos beosztásról május végéig postai úton névre szóló levelet kapnak.

A pályaalkalmassági vizsga céljáról, tartalmáról részletesen tájékozódhatnak az alábbi oldalon: http://tanarkepzo.hu/alkalmassagi_vizsga

Az ott jelzett motivációs levelet a www.felvi.hu oldalra kell feltölteni legkésőbb az alkalmassági vizsga előtt 1 héttel, így azt már senkinek nem kell magával hoznia a vizsgára.

A MESTERSZAKRA (MA) jelentkezők felvételi vizsgája 2018. július 02 - 04 között lesz. A részletes beosztásról május végén postai úton kapnak tájékoztatást az érintettek.

ÁTSOROLÁS

Felhívjuk Tisztelt Hallgatóink figyelmét a HKR 120. paragrafusra, amely a kötelező ÁTSOROLÁSRÓL rendelkezik. A részletes szabályzat az alábbi linken olvasható:
http://www.uni-miskolc.hu/szabalyzatok, 1.3. A Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötet Hallgatói Követelményrendszer

Az alábbi kivonat a főbb pontokat tartalmazza:
(1) Ha az államilag támogatott/állami (rész)ösztöndíjas hallgatói létszámkeretre felvett hallgatónak a tanulmányai befejezése előtt megszűnik a hallgatói jogviszonya, illetve egyéb okból tanulmányait költségtérítéses/önköltséges képzésben folytatja tovább, helyére költségtérítéses/önköltséges formában tanulmányokat folytató, kiemelkedő tanulmányi teljesítményű hallgató léphet a tanév végén.

(2) Ha az Ftv. hatálya alá tartozó államilag támogatott képzésben tanulmányokat folytató hallgatóról a tanév végén a Hallgatói Központ megállapítja, hogy az utolsó két olyan félévben, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, nem szerezte meg az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiség ötven százalékát, tanulmányait a következő tanévben csak költségtérítéses képzésben folytathatja. Az e bekezdésben foglalt feltételek alapján az átsorolással érintett államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatók száma a tanévben az államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatók tizenöt százalékáig terjedhet. Amennyiben megállapításra kerül, hogy az előző mondatban megfogalmazott mértéket meghaladó államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatót kellene átsorolni költségtérítéses képzési formára, a hallgatók összesített korrigált kreditindexe alapján legjobban teljesített hallgatókat mentesíteni kell az átsorolás alól.

(3) Ha az Nftv. hatálya alá tartozó állami (rész)ösztöndíjas hallgatóról a tanév végén a Hallgatói Központ megállapítja, hogy az utolsó két olyan félévben, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, nem szerezte meg az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiség ötven százalékát, tanulmányait a következő tanévben csak önköltséges képzésben folytathatja.

(4) A 2016/2017. tanév I. félévétől – és ezt követően felmenő rendszerben – hallgatói jogviszonyt létesítő, Nftv. hatálya alá tartozó állami (rész)ösztöndíjas hallgatóról, ha a tanév végén a Hallgatói Központ megállapítja, hogy az utolsó két olyan félév átlagában, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, nem szerzett legalább tizennyolc kreditet, és nem érte el a 87/2015. (IV.9.) kormányrendelet 10. számú mellékletében megállapított súlyozott tanulmányi átlagot, tanulmányait a következő tanévben csak önköltséges képzésben folytathatja.

(8) Megürült államilag támogatott hallgatói létszámkeretre az vehető át, aki a) az utolsó két bejelentkezett félévében megszerezte az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiség legalább 50 százalékát, és az összesített korrigált kreditindex alapján összeállított hallgatói rangsor elején szerepel, továbbá akinek
b) az összesített korrigált kreditindexe magasabb, mint az államilag támogatott hallgatók összesített korrigált kreditindex-jegyzékén a rangsor alsó ötödénél elhelyezkedő hallgató éves kreditindexe.

(9) Megürült állami ösztöndíjas hallgatói létszámkeretre az vehető át, aki az utolsó két aktív félévében megszerezte az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiség legalább 50 százalékát, és az ösztöndíjindexe alapján a kérelmezői hallgatói rangsor elején áll. A 2016/2017. tanév I. félévétől – és ezt követően felmenő rendszerben – hallgatói jogviszonyt létesítő, Nftv. hatálya alá tartozó hallgató esetében, megürült állami ösztöndíjas hallgatói létszámkeretre az vehető át, aki az utolsó két aktív féléve átlagában legalább tizennyolc kreditet szerzett, és elérte a 87/2015. (IV.9.) kormányrendelet 10. számú mellékletében megállapított súlyozott tanulmányi átlagot, és az ösztöndíjindexe alapján a kérelmezői hallgatói rangsor elején áll

Az átsorolásról a kari Tanulmányi Bizottság dönt, de a költségtérítéses/önköltséges képzésben részt vevő hallgatónak ezt kérnie kell.

A kérelemhez szükséges űrlapok a kari honlapról (Hallgatók/Űrlapok menüpont) tölthetők le: Átsorolással kapcsolatos űrlapok letöltése

Benyújtás ideje: a vizsgaidőszak utolsó napja (2018. június 29.)!

Benyújtás helye: ME BTK Dékáni Hivatal B/2. 8. szoba, vagy bolalvik@uni-miskolc.hu.

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉG
NEMZETI FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJRA 2018/19. TANÉVRE

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázhatnak:
a Miskolci Egyetem azon hallgatói, akik

  • államilag támogatott/állami ösztöndíjas illetve költségtérítéses/önköltséges, teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben illetve osztatlan képzésben vesznek részt (az alapképzésüket júniusban befejező, mesterképzésben tanulmányaikat szeptemberben folytatni kívánó – fokozatváltó – hallgatók is pályázhatnak);
  • a jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditpontot megszereztek.

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban tanulmányi és szakmai eredményeik magas színvonalának megtartása céljából azon hallgatók részesülhetnek, akik a 2017/2018-as tanév megfelelő oktatási időszakában

  • kiemelkedő tanulmányi eredményt értek el; szakmai területükön kimagasló munkát végeztek; példamutató közösségi, sport, kulturális és egyéb tevékenységet folytattak.

A pályázat beadásának határideje: 2018. július 2. (hétfő) 12 óra
A pályázat benyújtásának helye: BTK Dékáni hivatala, B/2. épület fszt.

Letölthető pályázati adatlap és tájékoztató:
palyazati_adatlap_NFO2018.doc
palyazati_felhivas_NFO2018.doc

Jubileumi kiadványunk
Intézetek honlapjai
  Alkalmazott Társadalomtudományok
    Intézete

  Antropológiai és Filozófiai
   Tudományok Intézete

  Magyar Nyelv és
    Irodalomtudományi Intézet

  Modern Filológiai Intézet
  Tanárképző Intézet
  Történettudományi Intézet

Dékáni Hivatal
  Miskolci Egyetem
    Bölcsészettudományi Kar
    Dékáni Hivatal
    3515 Miskolc
    B/2. épület fszt.

  Telefon: (46)565-111/22-25
    Fax: (46)563-459
  E-mail: boldek@uni-miskolc.hu

  Térkép, megközelítésFacebook