Kiemelt hirek Tanulmányi csoport Felvételi Neptun

  Hírek, aktualitásokVÉGZŐS HALLGATÓK VIZSGAIDŐSZAKA A 2016/17. TANÉV II. FÉLÉVÉBEN

Fontosabb időpontok a végzős hallgatók számára:

 • Szorgalmi időszak vége: 2017. április 07.
 • Vizsgajelentkezés a Neptun-rendszerben:
  2017. április 10. 8.00 - 2017. április 27. 12.00.
 • Szakdolgozat beadás és feltöltés a MIDRA-rendszerbe: 2017. április 19.
 • Záróvizsga időszak: 2017. május 08 - 2017. május 26.
 • Diplomaátadó szenátusi ülés: 2017. június 29 vagy június 30.

Felhívjuk a figyelmet, hogy vizsgára jelentkezés továbbra is csak a költségtérítés/önköltség és az egyéb kiírt díjak rendezését követően lehetséges.

Javasoljuk, tanulmányozza át a BTK Szakdolgozatkészítési szabályzatát, ebben a szakdolgozat kötelező mellékleteit is megtalálja: Szakdolgozatkészítési szabályzat

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a hallgatónak kötelező feltölteni a szakdolgozatot/portfóliót az egyetem adatbázisába is, a http://midra.uni-miskolc.hu tárhelyre.
A honlapon a Hallgatók menü Űrlapok pontnál lehet megtalálni a feltöltési útmutatót és hallgatói nyilatkozat nyomtatványát. A feltöltés után 1-2 nappal a Könyvtár, Levéltár, Múzeum olvasószolgálatánál le kell adni a kitöltött hallgatói nyilatkozatot és cserébe ki kell kérni a feltöltésről szóló igazolást, amit legkésőbb 2017. május 5-ig a Hallgatói Központban (A/1. mfsz. 18.) kell bemutatni.

A diploma kiállításához szükséges nyelvvizsga-követelményeket az egyes szakok képzési és kimeneti követelményei tartalmazzák, melyet a ME BTK Hallgatói Követelményrendszer 25. paragrafusában is olvashat: ME BTK HKR.

Kérjük, hogy a nyelvvizsgáját/nyelvvizsgáit ellenőrzésre a Hallgatói Központban (A/1. mfsz. 18.) a záróvizsga időszak végéig, azaz 2017. május 26-ig bemutatni szíveskedjék.

Sikres végzést kívánunk!
ME BTK
Dékáni Hivatal

KONFERENCIA-FELHÍVÁS
A NŐK JELENLÉTE ÉS SZEREPE A MAGYAR PROTESTÁNS SZELLEMISÉGBEN

Tisztelt Kollégák! Tisztelt Érdeklődők!
A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának Filozófia Intézete és Modern Filológia Intézete a Reformáció Emlékbizottság támogatásával tudományos konferenciát rendez, melynek címe:

A nők jelenléte és szerepe a magyar protestáns szellemiségben.

Konferenciánk célja, hogy a reformáció 500. évfordulója alkalmából átgondoljuk és értelmezzük a nők jelenlétét, szerepét és feladatait a magyar protestáns szellemiségben, rávilágítva korunkra gyakorolt hatására is.

A konferencia időpontja: 2017. május 19-20.

A konferencia tervezett tematikája, szekciói:

 1. A magyar protestáns filozófusok nőképei, a nőkről és a női szerepekről alkotott felfogásai.
 2. Meghatározó protestáns magyar nők munkásságának interpretációja.
 3. Protestáns költőnők, írónők alkotásainak értelmezése.

A konferencia módszertani háttere:
Konferenciára olyan előadásokat várunk, amelyek tematikailag, kritikai szövegfeldolgozással követik nyomon a protestáns nőképek lenyomatait meghatározott szövegekben, textúrákban, amelyek egyrészt hermeneutikai, interpretatív megközelítésekkel, másrészt a szövegelemzés valamely hagyományos vagy modern módszertanának (pl. diskurzuselemzés, retorika, historikus szövegtan) alkalmazásával elemzik a kiválasztott szépirodalmi, társadalomelméleti, filozófiai szövegeket. Gondolunk itt például:

 • a protestáns női és férfi gondolkodók filozófiai és irodalmi jellegű műveinek elemzésére;
 • emlékiratok, naplók, levelezések, szövegtöredékek és más szövegesen testet öltött nőkép-formációk elemzéseire;
 • sajtóbeli nőképek manifesztációira;
 • a protestáns szellemiség szövegeinek női aspektusból történő recepciójára.

A konferencia nyelve: magyar.

A konferenciára előadással a következő feltételekkel lehet jelentkezni:

 1. Jelentkezési határidő: 2017. március 15.
 2. A jelentkezés módja: elektronikus, az előadó nevének, titulusának, munkahelyének feltüntetésével és a tervezett előadás címének, illetve max. 20 soros kivonatának megküldésével a következő email címre: reformaciome2017@gmail.com
 3. Az előadások absztraktját tudományos bizottság bírálja el. Az absztraktok elfogadásáról a jelentkezőket 2017. március 30-ig értesítjük.

Reméljük, konferenciánk felkeltette érdeklődését és a neves évforduló tiszteletére kollégáinkat előadóként is üdvözölhetjük a rendezvényen.

Részletes letölthető információk: reformacio500.docx

ELŐADÁSOK A TÖRTÉNETTUDOMÁNY KÖRÉBŐL

Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának Történettudományi Intézete és a Magyar Történelmi Társulat Miskolci tagozata tisztelettel meghívja Önt az „Előadások a történettudomány köréből” című előadássorozatára.

Az előadások helyszíne:
Miskolci Egyetem Központi Könyvtár, Levéltár, Múzeum Disputa tér (3515 Miskolc–Egyetemváros)

Az előadássorozat 2017. január 10-én kezdődik, és júniusig tart havi rendszerességgel.

Első alkalom 2017. január 10. kedd 17.00 óra
17.00 - 17.10 Megnyitó:
Dr. Horváth Zita, a Miskolci Egyetem Történettudományi Intézetének igazgatója, általános rektorhelyettes

P. Fischl Klára (Miskolci Egyetem)
Történelmi folyamatok rekonstruálása írásos források nélkül. Mire képes a régészet!?

Az előadássorozat teljes programja letölthető: nepszeru_tortenelem_2017.pdf

A szervezők szeretettel várnak minden érdeklődőt!
Az előadásokon való részvétel ingyenes!

Digitális Úton-Útfélen
HVG Diploma Rangsor 2014.
Jubileumi kiadványunk
In memoriam Vári András
Intézetek honlapjai
  Filozófiai Intézet
  Kulturális és Vizuális
   Antropológiai Intézet

  Magyar Nyelv és
   Irodalomtudományi Intézet

  Modern Filológiai Intézet
  Politikatudományi Intézet
  Szociológiai Intézet
  Tanárképző Intézet
  Történettudományi Intézet

Dékáni Hivatal
  Miskolci Egyetem
    Bölcsészettudományi Kar
    Dékáni Hivatal
    3515 Miskolc
    B/2. épület fszt.

  Telefon: (46)565-111/22-25
    Fax: (46)563-459
  E-mail: boldek@uni-miskolc.hu

  Térkép, megközelítésFacebook