Kiemelt hirek Hallgatói Központ Felvételi Neptun

  Hírek, aktualitásokVégzős hallgatók vizsgaidőszaka
a 2018/19. tanév II. félévében

Szorgalmi időszak vége: 2019. április 12. (péntek)
Szakdolgozat benyújtása és feltöltése a MIDRA rendszerben: 2019. április 24. (szerda)
Vizsgajelentkezés a Neptun-rendszerben: 2019. április 12. 8.00 - 2019. május 2. 12.00.
Záróvizsga időszak: 2019. május 13 - 2019. május 31.
Diplomaátadó szenátusi ülés: 2019. június 27 vagy 28.

Felhívjuk a figyelmet, hogy vizsgára jelentkezés továbbra is csak a költségtérítés/önköltség és az egyéb kiírt díjak rendezését követően lehetséges.
Javasoljuk, tanulmányozza át a BTK Szakdolgozatkészítési szabályzatát, ebben a szakdolgozat kötelező mellékleteit is megtalálja: BTK Szakdolgozatkészítési szabályzat 137_2017.pdf

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a hallgatónak kötelező feltölteni a szakdolgozatot/portfóliót az egyetem adatbázisába is, a http://midra.uni-miskolc.hu tárhelyre. A honlapon a Dokumentumok alatt a Segédanyagok pontnál lehet megtalálni a feltöltési útmutatót és a hallgatói nyilatkozat nyomtatványát. A feltöltés után 1-2 nappal a Könyvtár, Levéltár, Múzeum olvasószolgálatánál le kell adni a kitöltött hallgatói nyilatkozatot és cserébe ki kell kérni a feltöltésről szóló igazolást, amit legkésőbb 2019. május 6-ig a Hallgatói Központban (A/1. mfsz. 18.) kell bemutatni.
A szakdolgozat leadásához kapcsolódó űrlapokat itt is olvashatja.
• Eredetiségi nyilatkozat (végzősöknek)
• MIDRA útmutató a szakdolgozat feltöltéséhez
• MIDRA hallgatói nyilatkozat

A diploma kiállításához szükséges nyelvvizsga-követelményeket az egyes szakok képzési és kimeneti követelményei tartalmazzák, melyet a ME BTK Hallgatói Követelményrendszer 26. paragrafusában is olvashat: BTK HKR 1.3.6. 2018.pdf

Kérjük, hogy a nyelvvizsgáját/nyelvvizsgáit ellenőrzésre a Hallgatói Központban legkésőbb a záróvizsga időszak végéig, azaz 2019. május 31-ig bemutatni szíveskedjék.

ME BTK Dékáni HivatalDÍJMENTES EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ ELŐADÁSOK TÖRTÉNELEMBŐL

2019-ben is folytatódik a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának hagyományos programsorozata, amelynek célja hozzájárulni a felsőoktatásba felvételizők sikeres érettségijéhez. Az emelt szintű szóbeli történelem érettségi tematikájához fűződő előadásokat a Történettudományi Intézet oktatói tartják. Az előadások továbbra is ingyenesek, szabadon látogathatóak!

Helyszín: Előadások helyszíne: Miskolci Egyetem, B/2-es (bölcsész) épület, IV. emelet. (Történettudományi Intézet)

Április 4. (csütörtök) 16h.
VISKOLCZ NOÉMI: A reformáció és a katolikus megújulás
(egyetemes és magyar történelem)

Április 10. (szerda) 16h.
SÜTTŐ SZILÁRD: A világvallások és összehasonlításuk
(brahmanizmus, buddhizmus, zsidó vallás, kereszténység, iszlám)

Április 11. (csütörtök) 16h.
NAGY GÁBOR: Nagyhatalmi konfliktusok 1618–1820 között
(harmincéves háború, örökösödési háborúk, napóleoni háborúk és a bécsi kongresszus)

Április 17. (szerda) 16h.
HORVÁTH EMŐKE: A „harmadik világ”
(a gyarmati rendszer felbomlása, a fejlődő országok problémái)

Április 18. (csütörtök) 16h.
RADA JÁNOS: A modern demokráciák 17–18. századi gyökerei
(angol alkotmányos monarchia, felvilágosodás, USA születése)

Április 24. (szerda) 16h.
CSÍKI TAMÁS: A 19. század eszméi
(liberalizmus, nacionalizmus, konzervativizmus, szocializmus)

Április 25. (csütörtök) 16 h. SZISZKOSZNÉ HALÁSZ DOROTTYA: A magyar zsidóság helyzete 1848–1945 között

Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők!

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ EGY SZÁZALÉK FELAJÁNLÁS

Kérjük, támogassa adója egy százalékával a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának Fejlesztéséért Alapítványt!

Adószámunk: 19334983-1-05

Az Alapítvány elsődleges célja a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán folyó oktatás, kutatás támogatása. Ennek érdekében - többek között - támogatást nyújt a Kar oktatási, kutatási és tudományos tevékenységéhez oktatói, és hallgatói szinten egyaránt, de célkitűzései között kiemelten szerepel az oktatáshoz kapcsolódó hátrányos helyzetűek védelme és támogatása.

Az Alapítványról részletesen itt olvashat: http://bolcsesz.uni-miskolc.hu/

Támogatását előre is köszönjük!

Jubileumi kiadványunk
Intézetek honlapjai
  Alkalmazott Társadalomtudományok
    Intézete

  Antropológiai és Filozófiai
   Tudományok Intézete

  Magyar Nyelv és
    Irodalomtudományi Intézet

  Modern Filológiai Intézet
  Tanárképző Intézet
  Történettudományi Intézet

Dékáni Hivatal
  Miskolci Egyetem
    Bölcsészettudományi Kar
    Dékáni Hivatal
    3515 Miskolc
    B/2. épület fszt.

  Telefon: (46)565-111/22-25
    Fax: (46)563-459
  E-mail: boldek@uni-miskolc.hu

  Térkép, megközelítésFacebook