Kiemelt hirek Hallgatói Központ Felvételi Neptun

  Hírek, aktualitásokTÁJÉKOZTATÓ A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR HALLGATÓI RÉSZÉRE
A 2018/19. TANÉV II. FÉLÉVÉRŐL

I. Beiratkozással kapcsolatos tudnivalók:

 • A félév tanulmányi időbeosztása itt olvasható: http://www.uni-miskolc.hu/2018-2019-es-tanev-II-felev.
 • A félévre történő bejelentkezésre a regisztrációs héten, 2019. február 6. (szerda) 8.00 és február 09 (szombat) 23.59 között van mód, kizárólag a Neptunban!
 • A tantárgyakat 2019. február 6. (szerda) 8.00 és február 16. (szombat) 23.59 között lehet felvenni a Neptunban.
 • A félév csak akkor minősül aktívnak, ha a Neptun rendszerben elektronikus úton bejelentkezett és legalább 1 tárgyat felvett.

A félévével kapcsolatos összes díjat a NEPTUNON keresztül, gyűjtőszámla segítségével kell befizetni. Erről bővebben az alábbi honlapon olvashat: http://neptun.uni-miskolc.hu/uj/design_NET/index.php

Tartsa szem előtt, hogy az Ön számlája és a gyűjtőszámla közötti átutalás több napot is igénybe vehet. A befizetés nem fejeződik be a gyűjtőszámlára történő utalással, azt Önnek a NEPTUN rendszeren keresztül tovább kell utalni a „BEFIZET” gombbal (pénzügyek menüpont).

Kérelmekkel kapcsolatos fontosabb határidők:

 • Költségtérítéses kérelmek: beadási határidő: 2019. február 09. (szombat)
 • Passzív félév kérése: beadási határidő: 2019. február 09. (szombat)
 • Hallgatói névsorból való törlés: folyamatosan beadható.
 • - Kedvezményes (egyéni) tanulmányi rend: beadási határidő: 2019. február 13. (szerda)
 • Kreditbeszámítás: beadási határidő: 2019. február 13. (szerda) (FIGYELEM! A kérelmet ettől a félévtől kezdve a Dékáni Hivatal küldi meg az egyes intézetekbe véleményeztetés céljából, tehát a hallgatónak nem kell aláíratni az érintett oktatóval vagy intézetigazgatóval! Az alátámasztó dokumentumok nélkül megküldött kérelem AUTOMATIKUSAN ELUTASÍTÁSRA kerül!)
 • Tárgyfelvétel/kurzusfelvétel-módosítási kérelem (tárgyfelvétel, tárgytörlés, kurzusmódosítás)
  beadás: 2019. február 18 - 25. Ennek díja 2000 Ft/tárgy, mely az engedélyezést követően a NEPTUN rendszeren keresztül utalandó.

A félévkezdéssel kapcsolatos további részletes információkat itt letöltheti: btk_tajekoztato_2019_tavaszi_felev.doc

Sikeres félévkezdést kíván az ME BTK Dékáni Hivatala!

DIPLOMAOSZTÓ 2019. FEBRUÁR

Tájékoztató diplomaátadó ünnepségről a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán végzett hallgatók részére

Az ünnepség időpontja: 2019. február 8. (péntek) 10.30 óra
Az ünnepség helyszíne: Egyetemi Díszaula (a Főépület és a Jogász-épület között), időtartama várhatóan 2 - 2,5 óra.

Megjelenés alkalomhoz illő öltözetben,
hölgyek: sötét kosztüm, fehér blúz, fehér kesztyű, kari sál (a kesztyű és a sál a főépületben található ajándékboltban 1200 Ft-ért, illetve 2650 Ft-ért kapható),
urak: sötét öltöny, fehér ing, fehér kesztyű, kari nyakkendő (a kesztyű és a nyakkendő a főépületben található ajándékboltban 1200 Ft-ért, illetve 2650 Ft-ért kapható).

A végzős hallgatók gyülekezője 2019. február 08-án 9.00 órakor az A/1. épület magasföldszint 10. teremben (a Hallgatói Központ épülete) lesz.

Tájékoztatjuk, hogy a diplomaosztón való részvételére csak abban az esetben van mód, ha a diploma átvételéhez szükséges nyelvvizsga követelményeket teljesítette, az erről szóló dokumentumokat a Hallgatói Központnak már bemutatta (A/1. mfsz. 18.).

A meghívókat, a vendégeknek szóló helyjegyeket és a részletes tudnivalókat tartalmazó levelet postai úton küldjük meg kizárólag azoknak a végzősöknek, akik az „Adatkezelési nyilatkozaton” jelezték részvételi szándékukat a diplomaosztón!
Amennyiben a „Leszámoló papírján” jelzettől eltérően mégsem tud részt venni a rendezvényen, legkésőbb 2019. január 25-ig jelezze a bolalvik@uni-miskolc.hu címre.

Ezúton felhívjuk szíves figyelmét az SZMSZ Hallgatói Követelményrendszer 70. § (4) bekezdésére: „Az oklevél kiadásának további feltétele, hogy a hallgatónak nincs a Miskolci Egyetemmel szemben fennálló lejárt tartozása, valamint a gyűjtőszámláján nincs pozitív maradványösszeg.”
Kérjük, ezt is szíveskedjék ellenőrizni és amennyiben érintett, akkor a szükséges intézkedést tegye meg. Amennyiben a visszautalás technikai nehézséget okoz, kérjük, jelezze a kari Neptun felelős e-mailjére: boljutka@uni-miskolc.hu.

Azok a végzősök, akik nem vesznek részt az ünnepségen, 2019. február 11-től vehetik át diplomájukat a Hallgatói Központban (A/1. mfsz. 18.) Konyha Andrea igazgatási ügyintézőtől.

ME BTK Dékáni HivatalFELVÉTELI 2019!
2019 szeptemberében induló képzések
a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán

A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi karán induló alap- és osztatlan, valamint mesterképzésben meghirdetett képzések:

Felhívjuk a figyelmet, hogy mesterképzésre történő jelentkezés esetén a jelentkezés megkönnyítése érdekében, illetve annak eldöntésére, hogy a jelentkező a mesterszakra történő belépéshez rendelkezik-e az előfeltételként meghatározott oklevéllel, előzetes kreditelismerési eljárást kell lefolytatni, melyet a jelentkező 2019. február 8-ig kérhet az „ELŐZETES KREDITELISMERÉSI ELJÁRÁS” nyomtatványon szereplő módon.

Előzetes kreditelismerési nyomtatvány letöltése:
elozetes_kerditelismeresi_eljaras_2019.doc

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS BEKÜLDÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2018. FEBRUÁR 15. (A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetők a következő címre: „2019. évi általános felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190.)

A szakirányú továbbképzések jelentkezési határideje: 2019. augusztus 15.

Bővebb információ a felvi.hu oldalán: Szakirányú továbbképzések

Sikeres felvételit kívánunk!KISFILM A 2018. ÉVI NYÍLT NAPRÓLA BÖLCS-ÉSZ TUDJA, HOGY...Jubileumi kiadványunk
Intézetek honlapjai
  Alkalmazott Társadalomtudományok
    Intézete

  Antropológiai és Filozófiai
   Tudományok Intézete

  Magyar Nyelv és
    Irodalomtudományi Intézet

  Modern Filológiai Intézet
  Tanárképző Intézet
  Történettudományi Intézet

Dékáni Hivatal
  Miskolci Egyetem
    Bölcsészettudományi Kar
    Dékáni Hivatal
    3515 Miskolc
    B/2. épület fszt.

  Telefon: (46)565-111/22-25
    Fax: (46)563-459
  E-mail: boldek@uni-miskolc.hu

  Térkép, megközelítésFacebook