Kiemelt hirek Tanulmányi csoport Felvételi Neptun

  Hírek, aktualitásokI.ÉVES ALAPSZAKOS (BA) HALLGATÓK FIGYELMÉBE!
JELENTKEZÉS SPECIALIZÁCIÓRA, MINORRA!

A bölcsészettudományi szakos hallgatóknak (anglisztika, germanisztika) a diploma megszerzéséhez KÖTELEZŐ jelentkezni egy 50 kredites specializációra vagy minorra, amelyek a 2017/2018. tanév I. félévében indulnak.

A kötelezően elvégzendő specializáció vagy minor mellett a bölcsészettudományi szakos hallgatóknak lehetőségük van egy második specializáció vagy minor felvételére is. A másodikként felvett / választott képzés egyszeri 50.000,-Ft-os képzési díj megfizetése mellett végezhető el.

A társadalomtudományi szakos hallgatóknak (kulturális antropológia, politológia, szociális munka és szociológia) a diploma megszerzéséhez nem szükséges külön specializáció vagy minor felvétele, de nekik is LEHETŐSÉGÜK van egyszeri 50.000,- Ft-os képzési díj megfizetése mellett egy specializáció vagy minor elvégzésére.

Jelentkezési határidő: 2017. március 24!
Aki eddig nem jelentkezik, azt a Felvételi Bizottság besorolja a fennmaradó helyekre!

A jelentkezési lapot a kitöltését követően a B/2. épület földszint 8. szobába kell leadni vagy szkennelve a bolalvik@uni-miskolc.hu címre lehet elküldeni, illetve postai úton a 3515 Miskolc-Egyetemváros, BTK Dékáni Hivatal címére.

A felvételi követelményekről és a mintatantervekről a képzést gondozó intézetektől, tanszékektől kaphat információt.

Részletes letölthető információk és jelentkezési lap:
jelentkezes_specializaciora_minorra.doc

KONFERENCIA-FELHÍVÁS
A NŐK JELENLÉTE ÉS SZEREPE A MAGYAR PROTESTÁNS SZELLEMISÉGBEN

Tisztelt Kollégák! Tisztelt Érdeklődők!
A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának Filozófia Intézete és Modern Filológia Intézete a Reformáció Emlékbizottság támogatásával tudományos konferenciát rendez, melynek címe:

A nők jelenléte és szerepe a magyar protestáns szellemiségben.

Konferenciánk célja, hogy a reformáció 500. évfordulója alkalmából átgondoljuk és értelmezzük a nők jelenlétét, szerepét és feladatait a magyar protestáns szellemiségben, rávilágítva korunkra gyakorolt hatására is.

A konferencia időpontja: 2017. május 19-20.

A konferencia tervezett tematikája, szekciói:

  1. A magyar protestáns filozófusok nőképei, a nőkről és a női szerepekről alkotott felfogásai.
  2. Meghatározó protestáns magyar nők munkásságának interpretációja.
  3. Protestáns költőnők, írónők alkotásainak értelmezése.

A konferencia módszertani háttere:
Konferenciára olyan előadásokat várunk, amelyek tematikailag, kritikai szövegfeldolgozással követik nyomon a protestáns nőképek lenyomatait meghatározott szövegekben, textúrákban, amelyek egyrészt hermeneutikai, interpretatív megközelítésekkel, másrészt a szövegelemzés valamely hagyományos vagy modern módszertanának (pl. diskurzuselemzés, retorika, historikus szövegtan) alkalmazásával elemzik a kiválasztott szépirodalmi, társadalomelméleti, filozófiai szövegeket. Gondolunk itt például:

  • a protestáns női és férfi gondolkodók filozófiai és irodalmi jellegű műveinek elemzésére;
  • emlékiratok, naplók, levelezések, szövegtöredékek és más szövegesen testet öltött nőkép-formációk elemzéseire;
  • sajtóbeli nőképek manifesztációira;
  • a protestáns szellemiség szövegeinek női aspektusból történő recepciójára.

A konferencia nyelve: magyar.

A konferenciára előadással a következő feltételekkel lehet jelentkezni:

  1. Jelentkezési határidő: 2017. március 15.
  2. A jelentkezés módja: elektronikus, az előadó nevének, titulusának, munkahelyének feltüntetésével és a tervezett előadás címének, illetve max. 20 soros kivonatának megküldésével a következő email címre: reformaciome2017@gmail.com
  3. Az előadások absztraktját tudományos bizottság bírálja el. Az absztraktok elfogadásáról a jelentkezőket 2017. március 30-ig értesítjük.

Reméljük, konferenciánk felkeltette érdeklődését és a neves évforduló tiszteletére kollégáinkat előadóként is üdvözölhetjük a rendezvényen.

Részletes letölthető információk: reformacio500.docx

ELŐADÁSOK A TÖRTÉNETTUDOMÁNY KÖRÉBŐL

Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának Történettudományi Intézete és a Magyar Történelmi Társulat Miskolci tagozata tisztelettel meghívja Önt az „Előadások a történettudomány köréből” című előadássorozatára.

Az előadások helyszíne:
Miskolci Egyetem Központi Könyvtár, Levéltár, Múzeum Disputa tér (3515 Miskolc–Egyetemváros)

Az előadássorozat 2017. január 10-én kezdődik, és júniusig tart havi rendszerességgel.

Első alkalom 2017. január 10. kedd 17.00 óra
17.00 - 17.10 Megnyitó:
Dr. Horváth Zita, a Miskolci Egyetem Történettudományi Intézetének igazgatója, általános rektorhelyettes

P. Fischl Klára (Miskolci Egyetem)
Történelmi folyamatok rekonstruálása írásos források nélkül. Mire képes a régészet!?

Az előadássorozat teljes programja letölthető: nepszeru_tortenelem_2017.pdf

A szervezők szeretettel várnak minden érdeklődőt!
Az előadásokon való részvétel ingyenes!

Digitális Úton-Útfélen
HVG Diploma Rangsor 2014.
Jubileumi kiadványunk
In memoriam Vári András
Intézetek honlapjai
  Filozófiai Intézet
  Kulturális és Vizuális
   Antropológiai Intézet

  Magyar Nyelv és
   Irodalomtudományi Intézet

  Modern Filológiai Intézet
  Politikatudományi Intézet
  Szociológiai Intézet
  Tanárképző Intézet
  Történettudományi Intézet

Dékáni Hivatal
  Miskolci Egyetem
    Bölcsészettudományi Kar
    Dékáni Hivatal
    3515 Miskolc
    B/2. épület fszt.

  Telefon: (46)565-111/22-25
    Fax: (46)563-459
  E-mail: boldek@uni-miskolc.hu

  Térkép, megközelítésFacebook