Kiemelt hirek Hallgatói Központ Felvételi Neptun

  Mesterszak


A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán, az alábbi mesterszakokon (MA) folytathatja tanulmányait:

1. Diszciplináris mesterszakok


Filozófia MA

A képzésért felelős intézet: Antropológiai és Filozófiai Tudományok Intézete
Szakfelelős: Dr. Nyírő Miklós Zoltán egyetemi docens
Web: http://filozofia.uni-miskolc.hu/

Fordító és tolmács MA

A képzésért felelős intézet: Modern Filológiai Intézet
Szakfelelős: Dr. habil. Dobos Csilla egyetemi docens
Web: http://www.mfi.uni-miskolc.hu

Kulturális antropológia MA

A képzésért felelős intézet: Antropológiai és Filozófiai Tudományok Intézete
Szakfelelős: Dr. habil. Kotics József egyetemi docens
Web: http://www.kvat.uni-miskolc.hu/

Közép-Európa tanulmányok MA

A képzésért felelős intézet: Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete
Szakfelelős: Prof. Dr. Kürti László egyetemi tanár
Web: http://atti.uni-miskolc.hu/

Kulturális mediáció MA

A képzésért felelős intézet: Antropológiai és Filozófiai Tudományok Intézete
Szakfelelős: Dr. Nyírő Miklós Zoltán egyetemi docens
Web: http://filozofia.uni-miskolc.hu/

Magyar nyelv- és irodalom MA

A képzésért felelős intézet: Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
Szakfelelős: Dr. habil. Gyapay László egyetemi docens
Web: http://magyarszak.uni-miskolc.hu/

Média-, mozgókép- és kommunikáció tanár MA

A képzésért felelős intézet: Antropológiai és Filozófiai Tudományok Intézete
Szakfelelős: Dr. Bognár László egyetemi docens
Web: http://www.kvat.uni-miskolc.hu/

Politikatudomány MA

A képzésért felelős intézet: Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete
Szakfelelős: Dr. Csizmadia Ervin egyetemi docens
Web: http://www.politikatudomany.hu

Szociológia MA

A képzésért felelős intézet: Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete
Szakfelelős: Dr. Szabó-Tóth Kinga egyetemi docens
Web: http://szociologiaszak.uni-miskolc.hu/

Történelem MA

A képzésért felelős intézet: Történettudományi Intézet
Szakfelelős: Dr. habil. Csíki Tamás egyetemi docens
Web: http://tti.uni-miskolc.hu/2. Tanári mesterszakok


Tanári MA

A képzésért felelős intézet: Tanárképző Intézet
Szakfelelős: Dr. Knausz Imre egyetemi docens
Web: http://www.tanarkepzo.hu/

Angol nyelv és kultúra tanára MA

A képzésért felelős intézet: Modern Filológiai Intézet
Szakfelelős: Dr. Dósa Attila egyetemi docens
Web: http://www.mfi.uni-miskolc.hu

Egészségügyi tanár MA

A képzésért felelős kar: Egészségügyi Kar
Szakfelelős: Dr. Rucska Andrea egyetemi docens
Web: http://www.ek.uni-miskolc.hu

Etikatanár MA

A képzésért felelős intézet: Antropológiai és Filozófiai Tudományok Intézete
Szakfelelős: Dr. Andrikné Prof. dr. Hell Judit egyetemi tanár
Web: http://filozofia.uni-miskolc.hu

Filozófiatanár MA

A képzésért felelős intézet: Antropológiai és Filozófiai Tudományok Intézete
Szakfelelős: Dr. Szakálné dr. habil. Veres Ildikó egyetemi docens
Web: http://filozofia.uni-miskolc.hu

Földrajztanár MA

A képzésért felelős kar: Műszaki Földtudományi Kar
Szakfelelős: Dr. Elekes Tibor egyetemi docens
Web: http://www.mfk.uni-miskolc.hu/

Közgazdásztanár MA (vállalkozási ismeretek tanára)

A képzésért felelős kar: Gazdaságtudományi Kar
Szakfelelős: Dr. Musinszki Zoltán egyetemi docens
Web: http://www.gtk.uni-miskolc.hu

Magyartanár MA

A képzésért felelős intézet: Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
Szakfelelős: Dr. Illésné dr. Kovács Mária egyetemi docens
Web: http://magyarszak.uni-miskolc.hu/

Német nyelv és kultúra tanára MA

A képzésért felelős intézet: Modern Filológiai Intézet
Szakfelelős: Dr. Bikics Gabriella egyetemi docens
Web: http://www.mfi.uni-miskolc.hu

Történelemtanár MA

A képzésért felelős intézet: Történettudományi Intézet
Szakfelelős: Dr. Gyulai Éva egyetemi docens
Web: http://tti.uni-miskolc.hu/

Dékáni Hivatal
  Miskolci Egyetem
    Bölcsészettudományi Kar
    Dékáni Hivatal
    3515 Miskolc
    B/2. épület fszt.

  Telefon: (46)565-111/22-25
    Fax: (46)563-459
  E-mail: boldek@uni-miskolc.hu