Akkreditált szakok

Alapszakok

Mesterszakok

PhD képzések

Új rendszerű tanári mesterképzések
Közismereti tanári képzések: (2, 4 vagy 5 félév)
(2017 szeptemberétől)

Szakmai tanárképzések (2 vagy 4 félév)

Osztatlan tanárképzések

Szakirányú képzések

Pedagógus-továbbképzési programok

  • Magyartanárok szakmai és pedagógiai továbbképzése. Engedélyszám: 82/22/2012.
  • Történelemtanárok szakmai és pedagógiai megújulása. Engedélyszám: 82/21/2012.
  • Kultúraváltás tantestületi szinten. A Komplex Instrukciós Program támogatott adaptációja a hátrányos helyzetű gyerekeket nevelő iskolákban. Engedélyszám: 957/113/2013.
  • Szaknyelvtanítási módszertani továbbképzés némettanárok számára (gazdasági szaknyelvi tréning). Engedélyszám: 23/56/2015.
  • Együtthaladó-tartalomalapú magyar nyelvoktatási módszer nyelvi hátránnyal küzdő tanulói csoportok számára. Engedélyszám: 23/58/2015.
  • Történelmi műveltséggel az előítéletek, a rasszizmus és az antiszemitizmus ellen. Engedélyszám: 23/59/2015.
  • Iskolai közösségi szolgálat és önkéntes segítségnyújtás. Engedélyszám: 23/60/2015.

SZABAD BÖLCSÉSZET ALAPSZAK

Mi a szabad bölcsészet szak?

A szabad bölcsészet szak hét olyan tudásterület anyagát tartalmazza, amelyek korábban önálló szakok voltak: etika, esztétika, filmtudomány, filozófia, kommunikáció és médiatudomány, művészettörténet, vallástudomány. A szak célja olyan szakemberek képzése, akik ismerik a klasszikus és jelenkori humán kultúrát, jártasak a kulturális alkotások értelmezésében, eligazodnak napjaink vizuális és digitális kultúrájában, magas színvonalú elemzési és kommunikációs képességekkel rendelkeznek.

Hogyan fest a szabad bölcsészet szakos képzés?
A szabad bölcsészet szakon kötelező bizonyos számú alapozó kurzus teljesítése a szabad bölcsészethez tartozó területekről (ami kb. 1 félév). E mellett a hallgatóknak el kell végezniük vagy két szakirányt (ami kb. 2 félév) vagy egy szakirányt és egy minort.
A miskolci szabad bölcsészet szak nappali tagozatán 5 szakirány közül lehet választani: etika, esztétika, filozófia, kommunikáció és médiatudomány, vallástudomány. A hallgatók meglehetősen szabadon állíthatják össze órarendjüket. Az alapozó kurzusok elvégzése mellett a hallgatónak egyaránt módjában áll, hogy kizárólag a fenti területek egyikét hallgassák, illetve hogy mindegyikbe belekóstoljanak. A levelező tagozaton a képzés kötött, és csak kommunikáció szakirány indul.

Kik tanítanak a miskolci szabad bölcsészet szakon?
A szabad bölcsészet szak a bölcsészettudományi kar kicsiben. Mivel azonban sokoldalú, interdiszciplináris képzésről van szó, az oktatásban egyaránt részt vesznek történészek, irodalmárok, nyelvészek, szociológusok, politológusok és antropológusok. A legnagyobb csoportot azonban a filozófusok alkotják.

Mire jó a szabad bölcsészet szakos képzés?
A szakon végzettek elhelyezkedhetnek különféle kulturális és közigazgatási intézményeknél, a kulturális szolgáltatási ágazatban (pl. tartalomfejlesztés, rendezvényszervezés), illetve más ágazatok bizonyos munkaköreiben (pl. kommunikációs szakember).

Ha tovább akarok tanulni?
Az alapképzés elvégzése után a hallgatók kétéves mesterképzésre jelentkezhetnek a szabad bölcsészet szak területéhez tartozó diszciplínákból. Amennyiben elvégezték egy másik szak rövidített változatát, tanulmányaikat e másik szakon is folytathatják.

A Miskolci Egyetemen lehetőséged van MA képzésen továbbtanulni!

További információ:
Filozófiai Intézet
Miskolc-Egyetemváros B/2 ép. 2. em.
Tel.: (46) 565-219; (46) 565-236
E-mail: bolmagdi@uni-miskolc.hu
Web: http://filozofia.uni-miskolc.hu