Akkreditált szakok

Alapszakok

Mesterszakok

Részismereti képzések (kifutó)

PhD képzések

Új rendszerű tanári mesterképzések
(2017 szeptemberétől)

Közismereti tanári képzések: (2, 4 vagy 5 félév)

 • tanár-angol nyelv és kultúra tanára
 • tanár- etikatanár
 • tanár-földrajztanár
 • tanár-magyartanár
 • tanár- német nyelv és kultúra tanára
 • tanár-történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára

Szakmai tanárképzések (2 vagy 4 félév)

 • tanár-egészségügyi tanár
 • tanár-közgazdásztanár (vállalkozási ismeretek)

Tanári mesterképzések (kifutó)

Felsőfokú szakképzések (kifutó képzések)

Felsőoktatási szakképzések (kifutó)

Osztatlan tanárképzések

Szakirányú képzések

Pedagógus-továbbképzési programok

 • Magyartanárok szakmai és pedagógiai továbbképzése. Engedélyszám: 82/22/2012.
 • Történelemtanárok szakmai és pedagógiai megújulása. Engedélyszám: 82/21/2012.
 • Kultúraváltás tantestületi szinten. A Komplex Instrukciós Program támogatott adaptációja a hátrányos helyzetű gyerekeket nevelő iskolákban. Engedélyszám: 957/113/2013.
 • Szaknyelvtanítási módszertani továbbképzés némettanárok számára (gazdasági szaknyelvi tréning). Engedélyszám: 23/56/2015.
 • Együtthaladó-tartalomalapú magyar nyelvoktatási módszer nyelvi hátránnyal küzdő tanulói csoportok számára. Engedélyszám: 23/58/2015.
 • Történelmi műveltséggel az előítéletek, a rasszizmus és az antiszemitizmus ellen. Engedélyszám: 23/59/2015.
 • Iskolai közösségi szolgálat és önkéntes segítségnyújtás. Engedélyszám: 23/60/2015.

FELVÉTELI 2018

2018 szeptemberében induló képzések a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán Alapképzésben, osztatlan képzésben meghirdetett képzések: ALAP ÉS OSZTATLAN KÉPZÉSEK 2018.

Mesterképzésben meghirdetett képzések:MESTERKÉPZÉSEK 2018.

Felhívjuk a figyelmet, hogy mesterképzésre történő jelentkezés esetén a jelentkezés megkönnyítése érdekében, illetve annak eldöntésére, hogy a jelentkező a mesterszakra történő belépéshez rendelkezik-e az előfeltételként meghatározott oklevéllel, előzetes kreditelismerési eljárást kell lefolytatni, melyet a jelentkező 2018. február 7-ig kérhet az „ELŐZETES KREDITELISMERÉSI ELJÁRÁS” nyomtatványon szereplő módon.

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS BEKÜLDÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2018. FEBRUÁR 15.
(A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetők a következő címre: „2017. évi általános felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190.)

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK AKÁR 2018. FEBRUÁRI KEZDÉSSEL IS!

Az alábbi szakirányú továbbképzések keresztfélévben is indulnak, ez esetben a jelentkezési határidő: 2018. január 15!

 • kisebbségi-esélyegyenlőségi tanácsadó
 • pedagógus szakvizsga
 • régészeti kulturális örökség, védelem és hasznosítás

A 2018. szeptemberi kezdéssel induló szakirányú továbbképzések jelentkezési határideje: 2018. augusztus 17.

Bővebb információ: Szakirányú továbbképzések

Sikeres felvételit kívánunk!