Akkreditált szakok

Alapszakok

Mesterszakok

Részismereti képzések (kifutó)

PhD képzések

Új rendszerű tanári mesterképzések
(2017 szeptemberétől)

Közismereti tanári képzések: (2, 4 vagy 5 félév)

 • tanár-angol nyelv és kultúra tanára
 • tanár- etikatanár
 • tanár-földrajztanár
 • tanár-magyartanár
 • tanár- német nyelv és kultúra tanára
 • tanár-történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára

Szakmai tanárképzések (2 vagy 4 félév)

 • tanár-egészségügyi tanár
 • tanár-közgazdásztanár (vállalkozási ismeretek)

Tanári mesterképzések (kifutó)

Felsőfokú szakképzések (kifutó képzések)

Felsőoktatási szakképzések (kifutó)

Osztatlan tanárképzések

Szakirányú képzések

Pedagógus-továbbképzési programok

 • Magyartanárok szakmai és pedagógiai továbbképzése. Engedélyszám: 82/22/2012.
 • Történelemtanárok szakmai és pedagógiai megújulása. Engedélyszám: 82/21/2012.
 • Kultúraváltás tantestületi szinten. A Komplex Instrukciós Program támogatott adaptációja a hátrányos helyzetű gyerekeket nevelő iskolákban. Engedélyszám: 957/113/2013.
 • Szaknyelvtanítási módszertani továbbképzés némettanárok számára (gazdasági szaknyelvi tréning). Engedélyszám: 23/56/2015.
 • Együtthaladó-tartalomalapú magyar nyelvoktatási módszer nyelvi hátránnyal küzdő tanulói csoportok számára. Engedélyszám: 23/58/2015.
 • Történelmi műveltséggel az előítéletek, a rasszizmus és az antiszemitizmus ellen. Engedélyszám: 23/59/2015.
 • Iskolai közösségi szolgálat és önkéntes segítségnyújtás. Engedélyszám: 23/60/2015.

PÓTFELVÉTELI 2017
Jelentkezési határidő: 2017.08.07.

2017 szeptemberében induló képzések a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán

Alapképzésben és osztatlan képzésben meghirdetett képzések: ALAP ÉS OSZTATLAN KÉPZÉSEK 2017.

Mesterképzésben meghirdetett képzések: MESTERKÉPZÉSEK 2017.

Jelentkezni csak elektronikus formában lehet.
További információk a pótfelvételi eljárásról: felvi.hu

FIGYELEM!

További nagyon fontos információkat olvashat a pótfelvételivel és a felvételi vizsgákkal kapcsolatosan a ME BTK honlapján: http://bolcsesz.uni-miskolc.hu


ELŐZETES KREDITELISMERÉSI ELJÁRÁS MA FELVÉTELIHEZ

A MESTERSZAKRA (MA) jelentkezők felvételi vizsgája 2017. június 26 - 28 között lesz. A részletes beosztásról május végéig postai úton kapnak tájékoztatást az érintettek.

Az MA képzések felvételi követelményei és a kötelező irodalom a mellékletben olvasható.

Felhívjuk a figyelmet az előzetes kreditelismerési eljárás fontosságára, melyet a felvételizőnek kell kezdeményezni.

Mesterszakra történő jelentkezés esetén annak eldöntésére, hogy a pályázó rendelkezik-e a képzési és kimeneti követelményekben (8/2013. (I.30.) és 18/2016. (VIII.5.) EMMI rendelet) meghatározott tartalmú és mennyiségű kredittel, (vagyis a mesterszakra történő belépéshez rendelkezik-e az előfeltételként meghatározott ismeretekkel, oklevéllel) előzetes kreditelismerési eljárást kell lefolytatni. Amennyiben ezt eddig még nem kezdeményezte Karunkon, kérjük, feltétlenül pótolja legkésőbb 2017. június 20-ig az „Előzetes kreditelismerési eljárás” űrlap kitöltésével.

Ezen eljárás keretében kell megvizsgálnunk azt, hogy az adott mesterképzési szakra történő belépéshez elfogadható-e a korábbi végzettsége, illetve a korábban megszerzett kreditjei alapján mennyi szakterületi kredit ismerhető el.

Amennyiben tanári mesterszakra jelentkezett a kreditelismerési határozat tartalmazza azt is, hogy sikeres felvételije esetén melyik „tanárképzési ösvényen” kell folytatnia tanulmányait: melyik mintatanterv alapján kell tantárgyakat felvennie a regisztrációs héten.

Leadási határidő: 2017. június 20.

A részletes információk és adatlap: elozetes_kreditelismeresi_eljaras_urlap_2017.doc

Mesterképzések felvételi követelményei 2017. év: ma_kepzesek_felveteli_kovetelmenyei_2017.docOSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ALKALMASSÁGI VIZSGÁI

A Miskolci Egyetem az osztatlan tanárképzés pályaalkalmassági vizsgáit 2017. június 20-21 között rendezi meg a C/I. épület III. emelet 305. teremben.

A felvételizők a pontos beosztásról május végéig névre szóló levelet kapnak.

A pályaalkalmassági vizsga céljáról, tartalmáról részletesen tájékozódhatnak az alábbi oldalon: http://tanarkepzo.hu/alkalmassagi_vizsga

Az ott jelzett motivációs levelet a www.felvi.hu oldalra kell feltölteni legkésőbb az alkalmassági vizsga előtt 1 héttel, így azt már senkinek nem kell magával hoznia a vizsgára.FELVÉTELI 2017

2017 szeptemberében induló képzések a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán Alapképzésben, osztatlan képzésben meghirdetett képzések: ALAP ÉS OSZTATLAN KÉPZÉSEK 2017.

Mesterképzésben meghirdetett képzések:MESTERKÉPZÉSEK 2017.

Felhívjuk a figyelmet, hogy mesterképzésre történő jelentkezés esetén a jelentkezés megkönnyítése érdekében, illetve annak eldöntésére, hogy a jelentkező a mesterszakra történő belépéshez rendelkezik-e az előfeltételként meghatározott oklevéllel, előzetes kreditelismerési eljárást kell lefolytatni, melyet a jelentkező 2017. február 6-ig kérhet az „ELŐZETES KREDITELISMERÉSI ELJÁRÁS” nyomtatványon szereplő módon.

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS BEKÜLDÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2017. FEBRUÁR 15.
(A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetők a következő címre: „2017. évi általános felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190.)

A szakirányú továbbképzések jelentkezési határideje: 2017. augusztus 15.

Bővebb információ: SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK 2017.

NÉZD MEG A BTK KISFILMJÉT!

Nézd meg a karunk kisfilnjét,
amely egy végzett hallgatónkkal készült: BTK Kisfilm

NYÍLT NAP A MISKOLCI EGYETEMEN

2016. december 1-2.
Nézd meg a Nyílt napon készült fotókat a Facebook oldalunkon! https://www.facebook.com/mebtk/

Ízelítő a Bölcsészettudományi Kar programjaiból:

 • Nyelvi rejtélyek háza
 • Pártaláló - interaktív családszociológiai workshop
 • Képek és kultúrák között az antropológiában
 • Mi történik a fordító fejében?

Látogasd meg előadásainkat is mindkét napon:
XXXIII. előadóterem (A/1. épület) 10.30-11.00 között!

Részletes prografüzet: Nyilt_Nap_programfuzet_2016.pdf