Akkreditált szakok

Alapszakok

Mesterszakok

PhD képzések

Új rendszerű tanári mesterképzések
Közismereti tanári képzések: (2, 4 vagy 5 félév)
(2017 szeptemberétől)

Szakmai tanárképzések (2 vagy 4 félév)

Osztatlan tanárképzések

Szakirányú képzések

Pedagógus-továbbképzési programok

  • Magyartanárok szakmai és pedagógiai továbbképzése. Engedélyszám: 82/22/2012.
  • Történelemtanárok szakmai és pedagógiai megújulása. Engedélyszám: 82/21/2012.
  • Kultúraváltás tantestületi szinten. A Komplex Instrukciós Program támogatott adaptációja a hátrányos helyzetű gyerekeket nevelő iskolákban. Engedélyszám: 957/113/2013.
  • Szaknyelvtanítási módszertani továbbképzés némettanárok számára (gazdasági szaknyelvi tréning). Engedélyszám: 23/56/2015.
  • Együtthaladó-tartalomalapú magyar nyelvoktatási módszer nyelvi hátránnyal küzdő tanulói csoportok számára. Engedélyszám: 23/58/2015.
  • Történelmi műveltséggel az előítéletek, a rasszizmus és az antiszemitizmus ellen. Engedélyszám: 23/59/2015.
  • Iskolai közösségi szolgálat és önkéntes segítségnyújtás. Engedélyszám: 23/60/2015.

ANGOLTANÁRI MESTERSZAK

Kinek ajánljuk?

Mindazoknak, akik az angol nyelvtudásukat a tanári pályán kívánják kamatoztatni és akik bővíteni szeretnék a már meglévő angol tudásukat.

Mit kínálunk?

Az angoltanári egyetemi (MA) diplomát megszerezni kívánó hallgatóknak a BA tanulmányaik során a Bölcsészettudományi Kar valamely más, nem angol szakja által felkínált alapképzési programjának minor változatát kell felvenniük, ami a Neveléstudományi Intézet 10 kreditpontos pedagógiai programjával egészül ki. A BA tanulmányok befejeztével az MA programra szóbeli felvételi vizsgát kell tenni. A felvételt nyert hallgatók 5 félév (4+1) alatt szerezhetnek angol nyelvtanári egyetemi szintű diplomát, és a minor szakjuk birtokában kétszakos középiskolai tanárként lényegesen jobb eséllyel szállhatnak versenybe a tanári állásokért, mint egyszakos társaik.

Hány féléves a képzés?

Az angoltanári mesterképzés attól függően 2-3-5 féléves, hogy milyen diplomával rendelkezik a hallgató (BA diplomával 5 félév, korábbi főiskolai vagy egyetemi szintű tanári diplomával 2-3 félév). Nappali és levelező formában is meghirdetjük.

Milyen ismereteket és képességeket sajátít el az angoltanári mesterszak hallgatója?

Az angol nyelvtanárképzésben összekapcsolódnak a pedagógiai ismeretek és képességek a magas szintű angol nyelvtudással.

Milyen szakmai jellegű ismereteket közvetítünk?

Az angol nyelvi-szakmai képzés területei a következők: Nyelvtudományi ismeretek, kultúra és irodalomtudományi ismeretek, szakmódszertani ismeretek, kutatásmódszertan. A mesterszakos hallgatók pszichológiai-pedagógiai tárgyait és a tanítási gyakorlatot a Tanárképző Intézet koordinálja.

A tanulmányokról

A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Modern Filológiai Intézete Anglisztika szakán az ország összes többi egyeteméhez hasonlóan a képzési program alapképzéssel (BA) kezdődik. Az alapképzésben a képzési idő 6 félév, és a hallgatók érdeklődési körüknek megfelelően választhatnak specializációt és sávot (lásd alapképzések: anglisztika). A képzés befejezése után új felvételi eljárással vehetnek részt az MA képzésben.

További információ:
Modern Filológiai Intézet
Angol nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék
Miskolc-Egyetemváros, A/6 épület 9. szoba
Tel: 46/565-111/22-84

E-mail: aitbruno@uni-miskolc.hu
Web: http://www.fordito.uni-miskolc.hu/angol