Akkreditált szakok

Alapszakok

Mesterszakok

PhD képzések

Új rendszerű tanári mesterképzések
Közismereti tanári képzések: (2, 4 vagy 5 félév)
(2017 szeptemberétől)

Szakmai tanárképzések (2 vagy 4 félév)

Osztatlan tanárképzések

Szakirányú képzések

Pedagógus-továbbképzési programok

 • Magyartanárok szakmai és pedagógiai továbbképzése. Engedélyszám: 82/22/2012.
 • Történelemtanárok szakmai és pedagógiai megújulása. Engedélyszám: 82/21/2012.
 • Kultúraváltás tantestületi szinten. A Komplex Instrukciós Program támogatott adaptációja a hátrányos helyzetű gyerekeket nevelő iskolákban. Engedélyszám: 957/113/2013.
 • Szaknyelvtanítási módszertani továbbképzés némettanárok számára (gazdasági szaknyelvi tréning). Engedélyszám: 23/56/2015.
 • Együtthaladó-tartalomalapú magyar nyelvoktatási módszer nyelvi hátránnyal küzdő tanulói csoportok számára. Engedélyszám: 23/58/2015.
 • Történelmi műveltséggel az előítéletek, a rasszizmus és az antiszemitizmus ellen. Engedélyszám: 23/59/2015.
 • Iskolai közösségi szolgálat és önkéntes segítségnyújtás. Engedélyszám: 23/60/2015.

MAGYARTANÁR MESTERSZAK

A ciklusokra bontott, osztott képzés alapképzési szakjának, vagyis a magyar alapszaknak az elvégzése után a magyartanári mesterképzés öt félév alatt teljesíthető, összesen legalább 150 kredit értékű tanulmányokkal. Vannak azonban ettől eltérő lehetőségek is, ha valaki korábbi vagy már a bolognai rendszerben megszerzett, de a mondottól eltérő diploma birtokában kíván részt venni magyartanári mesterképzésen.

Megfelelő alapképzés teljesítését követően a bölcsészettudományi területen kétszakos tanári diploma (egyidejűleg két tanári szakképzettség) szerezhető. A tanulmányok négy féléven át folynak (120 kredit), az ötödik félévben kerül sor az iskolai gyakorlótanításra (összefüggő szakmai gyakorlat, 30 kredit).

A 120 tanulmányi kredit megoszlása a következő:

 • a tanári szakképzettség magyar szakos szakterületi ismeretei: 40 kredit;
 • a másik választott szak szakterületi ismeretei: 40 kredit (az ME BTK keretében a filozófiatanári, a történelemtanári, az angoltanári és a némettanári szak választható, ezekről a megfelelő intézetek adnak felvilágosítást);
 • pedagógiai és pszichológiai ismeretek: 40 kredit (ezekről a tanulmányokról az ME BTK Tanárképző Intézet ad felvilágosítást).

A magyartanári mesterképzést olyan hallgatók vehetik fel,

 • akik az alapképzésben teljesítették a magyar alapszakot (120 kredit),
 • vagy akik az alapképzésben teljesítették a magyar alapszakos specializációt mint szak-irányt, vagyis a magyar minort (50 kredit).

További információ:
Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
Miskolc- Egyetemváros B/2 3. em.
Tel.:06-46-565-111 (2162; 2120 mellék)

Web: http://magyarszak.uni-miskolc.hu