Akkreditált szakok

Alapszakok

Mesterszakok

PhD képzések

Új rendszerű tanári mesterképzések
Közismereti tanári képzések: (2, 4 vagy 5 félév)
(2017 szeptemberétől)

Szakmai tanárképzések (2 vagy 4 félév)

Osztatlan tanárképzések

Szakirányú képzések

Pedagógus-továbbképzési programok

  • Magyartanárok szakmai és pedagógiai továbbképzése. Engedélyszám: 82/22/2012.
  • Történelemtanárok szakmai és pedagógiai megújulása. Engedélyszám: 82/21/2012.
  • Kultúraváltás tantestületi szinten. A Komplex Instrukciós Program támogatott adaptációja a hátrányos helyzetű gyerekeket nevelő iskolákban. Engedélyszám: 957/113/2013.
  • Szaknyelvtanítási módszertani továbbképzés némettanárok számára (gazdasági szaknyelvi tréning). Engedélyszám: 23/56/2015.
  • Együtthaladó-tartalomalapú magyar nyelvoktatási módszer nyelvi hátránnyal küzdő tanulói csoportok számára. Engedélyszám: 23/58/2015.
  • Történelmi műveltséggel az előítéletek, a rasszizmus és az antiszemitizmus ellen. Engedélyszám: 23/59/2015.
  • Iskolai közösségi szolgálat és önkéntes segítségnyújtás. Engedélyszám: 23/60/2015.

NÉMETTANÁRI MESTERSZAK

Kinek ajánljuk?

Mindazoknak, akik a német nyelvtudásukat a tanári pályán kívánják kamatoztatni, és akik bővíteni szeretnék a már meglévő német tudásukat.

Felvételi eljárás

A némettanári mesterképzést az kezdheti meg, aki germanisztika német alapszakos bölcsész képesítést szerzett, korábban német nyelvtanár szakos képesítést szerzett, német nyelv és irodalom szakos főiskolai oklevelet szerzett.

A felvételi irányított elbeszélgetésből áll, ahol a felvételiző pedagógiai-pszichológiai ismereteiről nyújt képet, beszámol saját tanítási tapasztalatairól, ill. számot ad a német nyelvterület aktuális politikai és kulturális kérdéseire vonatkozó tájékozottságáról (tájékozódási források: médiafigyelés az interneten, német nyelvű TV csatornák hírműsorai, nyomtatott és elektronikus sajtó).

Hány féléves a képzés?

A némettanári mesterképzés öt féléves, nappali és levelező formában is elvégezhető. Tanári oklevél birtokában a képzési idő időarányosan csökken.

Milyen ismereteket és képességeket sajátít el a némettanári mesterszak hallgatója?

A német nyelvtanárképzésben összekapcsolódnak a pedagógiai ismeretek és képességek a magas szintű német nyelvtudással.

Milyen szakmai jellegű ismereteket közvetítünk?

A német nyelvi-szakmai képzés területei a következők: nyelvtudományi ismeretek, kultúra és irodalomtudományi ismeretek, szakmódszertani ismeretek, kutatásmódszertan. A mesterszakos hallgatók pszichológiai-pedagógiai tárgyait és a tanítási gyakorlatot a Tanárképző Intézet koordinálja.

Elhelyezkedési lehetőségek

A némettanári mesterszakot végzettek pedagógiai és német nyelvi képzettségük birtokában elhelyezkedhetnek mint nyelvtanárok általános iskolákban, középiskolákban és nyelviskolákban. Szaknyelvi és szaknyelvtanítási ismereteik birtokában szakiskolákban is taníthatnak. A diploma megszerzéséhez szükséges magas szintű nyelvi ismeret a nemzetközi cégeknél is keresett kompetencia és idegen nyelvi kommunikációs készségük ezen a területen is jól kamatoztatható.

A képzés nappali és levelező, államilag támogatott és költségtérítéses formában is indul.

További információ:
Modern Filológiai Intézet
Német Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék
Miskolc - Egyetemváros A/6 fszt. 20. szoba
Tel.:+36-46-363-865; +36-46-565-111

E-mail: nyefarago@uni-miskolc.hu
Web: http://www.uni-miskolc.hu/~wwwnemet