Akkreditált szakok

Alapszakok

Mesterszakok

PhD képzések

Új rendszerű tanári mesterképzések
Közismereti tanári képzések: (2, 4 vagy 5 félév)
(2017 szeptemberétől)

Szakmai tanárképzések (2 vagy 4 félév)

Osztatlan tanárképzések

Szakirányú képzések

Pedagógus-továbbképzési programok

  • Magyartanárok szakmai és pedagógiai továbbképzése. Engedélyszám: 82/22/2012.
  • Történelemtanárok szakmai és pedagógiai megújulása. Engedélyszám: 82/21/2012.
  • Kultúraváltás tantestületi szinten. A Komplex Instrukciós Program támogatott adaptációja a hátrányos helyzetű gyerekeket nevelő iskolákban. Engedélyszám: 957/113/2013.
  • Szaknyelvtanítási módszertani továbbképzés némettanárok számára (gazdasági szaknyelvi tréning). Engedélyszám: 23/56/2015.
  • Együtthaladó-tartalomalapú magyar nyelvoktatási módszer nyelvi hátránnyal küzdő tanulói csoportok számára. Engedélyszám: 23/58/2015.
  • Történelmi műveltséggel az előítéletek, a rasszizmus és az antiszemitizmus ellen. Engedélyszám: 23/59/2015.
  • Iskolai közösségi szolgálat és önkéntes segítségnyújtás. Engedélyszám: 23/60/2015.

JELNYELVI MENTOR szakirányú továbbképzés

Kinek ajánljuk?

Olyan személyeket várunk a képzésre, akik - akár valamilyen pedagógusi (óvodapedagógusi, tanítói, tanári, pedagógusi, gyógypedagógusi), akár pedig jogász, orvosi, pszichológusi stb. diplomával rendelkeznek - s kedvet éreznek egy különleges, a legtöbb ember számára új és ismeretlen nyelv megtanulására, amely nem az auditív, vagyis hallási, hanem a vizuális csatornán küldi üzeneteit. Kihívást is jelent ennek az egyáltalán nem könnyű nyelvnek az elsajátítása, valamint a rászorulók számára nagyon nagy segítséget.

Miért érdemes bekapcsolódni a szakirányú továbbképzésbe?

Mert a képzés során kiválóan megtanulja a jelnyelvi kommunikáció eszközrendszerét, megismeri és megérti a jelnyelvi kommunikáció alapvető fontosságát a siket és súlyosan hallássérült emberek életében, ismereteket szerez a siketek kultúrájáról, hagyományairól és törekvéseiről, megtanulja a jelnyelvi kommunikáció neurolingvisztikai és pszicholingvisztikai alapjait, alkalma lesz megismerni a jelnyelvi kommunikációhoz és a hátrányos helyzethez kapcsolódó jogi vonatkozásokat és megtanulja a mentor feladatkörében jelentkező konkrét teendőket. Felvételi vizsga: szóbeli elbeszélgetés.

A képzés időtartama: A képzés három (3) féléves, mely során a hallgatók siket közösségben folytatnak gyakorlatot.

Teljesítendő kreditek száma: 90 kredit.

Mit tanul a Jelnyelvi mentor szakirányú továbbképzésen részt vevő hallgató?

Sok, a kommunikációhoz kapcsolódó tárgyat: kommunikációelméletet; verbális és nem-verbális kommunikációt; pragmatikai ismereteket. Több, a pszichológiához és a pszicho-, neuro- és szociolingvisztikához kapcsolódó tárgyat. Ilyenek pl. A siketség pszichológiai vonatkozásai; Bevezetés a neuro- és a pszicholingvisztikába; Nyelv és társadalom. Számos, a jelnyelvhez kapcsolódó tárgyat, pl. Jelnyelvi alapismeretek; A jelnyelv grammatikája; Siketek nyelvi jogai. Néhány további tárgyat is, mint pl. Szociológiai alapismeretek; Beszédtechnika; Etikett és protokoll; Esélyegyenlőség; A mediáció alapjai.

A képzés célja/

A borsodi régióban az országos átlagnál is magasabb a siket és nagyothalló személyek száma. A siketek B.-A.-Z. megyei szervezete titkárának tájékoztatása alapján tudjuk, hogy a megyei tagság létszáma 1400 fölött van, s ennek egyharmada olyan siket személy, akinek életvezetése során feltétlenül segítségre van szüksége. A jelnyelvi segítők, tolmácsok száma ehhez képest ma még elenyészően kevés.

Elhelyezkedési lehetőségek

A végzett mentorok családsegítő feladatokat láthatnak el, a siket embereknek a hétköznapi életben való boldogulását segítik elő, de az önkormányzatoknál elhelyezkedve pedig a siket ügyfelekkel is kapcsolatot tudnak teremteni. A jelnyelvet ismerő pedagógusok pedig hatékony segítői lesznek az integrált oktatásban részesülő hallássérült gyerekeknek. Prognosztizálható, hogy a jelnyelvi törvény elfogadását követően az iskolák és a közintézmények keresni fogják a jelnyelvi és a jelnyelvhez kapcsolódó szakmai ismeretekkel is rendelkező munkavállalókat. A Jelnyelvi mentor szakirányú továbbképzés növelni fogja a munkaerő piacon való érvényesülés esélyeit.

Összefoglaló a képzésről

A felsőoktatási intézmény/kar neve:Miskolci Egyetem, Bölcsészettudományi Kar
A szakirányú továbbképzés neve: Jelnyelvi mentor
Képzés nyelve: magyar
Képzési idő: 3 félév
Munkarend: levelező
Képzés gyakorisága: félévente 10 hétvége (péntek délután és szombat egész nap)
Finanszírozási forma: költségtérítéses
Minimális létszám: 10 fő
Költségtérítés (félév): 150.000 Ft
Részvétel feltétele: bármely területen szerzett diploma
Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: Jelnyelvi mentor
A jelentkezés módja és feltételei: a letölthető jelentkezési lapon
jel_lap_jelnyelvi_mentor.doc
Csatolandó dokumentumok: jelentkezési lap, diploma másolat
Kapcsolattartó személy neve és elérhetősége: Csetneki Sándorné dr., egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Modern Filológiai Intézet,
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
Cím: 3515. Miskolci Egyetem, BTK, MFI,
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
Telefon/Fax: 46/565-111/13-88, 06-30-551-00-79
Email: nyecseti@uni-miskolc.hu

Jelentkezési lap letöltése: jel_lap_jelnyelvi_mentor.doc

További információ:
Modern Filológiai Intézet
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
Miskolc-Egyetemváros, A/6 épület fsz. 20. szoba
Tel: 46/565-111/17-66-os mellék
E-mail: nyefarago@uni-miskolc.hu, doboscsilla52@gmail.com