Bizottságok

A BTK Kari Tanács tagjai

2021. január 01 - 2024. december 31.

SZAVAZATI JOGÚ TAGOK

Választás útján: (oktatók-kutatók)

 • Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete: Dr. Fazekas Csaba egyetemi docens
 • Antropológiai és Filozófiai Tudományok Intézete: Dr. Makai Péter adjunktus
 • Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet: Dr. Porkoláb Tibor egyetemi docens
 • Modern Filológiai Intézet: Magnuczné dr. Godó Ágnes egyetemi docens
 • Tanárképző Intézet: Dr. Egri Tímea egyetemi docens
 • Történettudományi Intézet: Rada János tanársegéd

Választás útján: (nem oktató)

 • Borbás Emese hivatalvezető

Hivatalból tagjai:

 • Dr. Illésné dr. Kovács Mária dékán
 • Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete: Dr. Szabó-Tóth Kinga Dóra intézetigazgató
 • Antropológiai és Filozófiai Tudományok Intézete: Dr. Kotics József intézetigazgató
 • Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet: Dr. Gesztelyiné dr. Darab Ágnes intézetigazgató
 • Modern Filológiai Intézet: Dr. Kriston Renáta intézetigazgató
 • Tanárképző Intézet: Dr. Kecskés Judit főigazgató
 • Történettudományi Intézet: Dr. Viskolcz Noémi intézetigazgató

Szakszervezet delegáltja:

 • Szabóné dr. Papp Judit egyetemi docens (2023-ig)

Hallgatói képviselők:

 • Tardi Roland HÖK elnök (2021. 06. 30-ig)
 • Dr. Gyulainé Babos Orsolya doktorandusz képviselő (2021. 06. 30-ig)

PÓTTAGOK

Választás útján: (oktatók-kutatók)

 • Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete: Mihályi Helga mesteroktató
 • Antropológiai és Filozófiai Tudományok Intézete: Török Zsuzsanna mesteroktató
 • Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet: Dr. Tasi Réka egyetemi docens
 • Modern Filológiai Intézet: Dr. Dósa Attila egyetemi docens
 • Tanárképző Intézet: Dr. Lubinszki Mária egyetemi docens
 • Történettudományi Intézet: Sziszkoszné dr. Halász Dorottya adjunktus

Választás útján: (nem oktató)

 • Oláh Levente ügyviteli alkalmazott

Beiskolázási Bizottság

 • Dr. Kecskés Judit, elnök
 • Dr. Fekete Sándor
 • Dr. Karlowits-Juhász Orchidea
 • Dr. Pataki Éva
 • Dr. Kőrizs Imre
 • Dr. Faragó László
 • Rada János
 • Orliczki Mihály hallgató
 • Tardi Roland hallgató

ERASMUS Bizottság

 • Dr. Szabó-Tóth Kinga, elnök
 • Dr. Gyapay László
 • Dr. Gyulai Éva
 • Dr. Havasi Virág
 • Kopaszné Láng Viktória
 • Makrai Kata
 • Dr. Nyírő Miklós

Fegyelmi Bizottság

 • Dr. Szabó-Tóth Kinga, elnök
 • Dr. Andrikné Prof. Dr. Hell Judit
 • Godó Bettina, hallgatói képviselő

Felvételi Bizottság

 • Dr. Illésné dr. Kovács Mária, elnök
 • Dr. Dósa Attila
 • Dr. Gáspár Csaba László
 • Jaskóné dr. Gácsi Mária
 • Prof. Dr. Kecskeméti Gábor
 • Rada János
 • Dr. Szabó-Tóth Kinga
 • Tardi Roland hallgató
 • Trója András hallgatói póttag

Gazdasági Bizottság

 • Dr. Szabó-Tóth Kinga, elnök
 • Dr. Kecskés Judit
 • Dr. Kotics József
 • Dr. Lubinszki Mária
 • Mihályi Helga
 • Dr. Mokrainé Orosz Angéla
 • Dr. Viskolcz Noémi
 • Tardi Roland hallgató

Irodalomtudományi Doktori Iskola Tanácsa

 • Prof. Dr. Kecskeméti Gábor, elnök
 • Prof. Dr. Heltai János, elnökhelyettes
 • Prof. Dr. Forrai Gábor
 • Prof. Dr. Hargittay Emil
 • Prof. Dr. Kabdebó Lóránt
 • Prof. Dr. Kappanyos András
 • 1 fő doktorandusz képviselő

Jegyzetbizottság

 • Dr. Szabó-Tóth Kinga, elnök
 • Dr. Gáspár Csaba László
 • Dr. Paksy Tünde
 • Dr. Kapusi Angéla
 • Dr. Nagy Gábor
 • Dr. Osváth Andrea
 • Dr. Tasi Réka
 • Tardi Roland hallgató

Irodalomtudományok Tudományági Habilitációs Bizottság

 • Prof. Dr. Kecskeméti Gábor, elnök
 • Dr. Andrikné Prof. Dr. Hell Judit
 • Dr. habil. Fazekas Csaba
 • Prof. Dr. Forrai Gábor
 • Prof. Dr. Heltai János
 • Dr. habil. Pintér Márta Zsuzsanna

Közlemények Kari Szerkesztőbizottság

 • Dr. Horváth Zita, elnök
 • Prof. Dr. Kecskeméti Gábor
 • Dr. Tasi Réka
 • Rada János
 • Dr. Imrich Nagy külső tag

Minőségbiztosítási Bizottság

 • Dr. Szabó-Tóth Kinga, elnök
 • Dr. Kertész Noémi
 • Kovácsné dr. Duró Andrea
 • Dr. Kunt Gergely
 • Dr. Makai Péter
 • Dr. Mokrainé Orosz Angéla
 • Kovács László Márk hallgató

Tanulmányi Bizottság

 • Dr. Kecskés Judit, elnök
 • Murvainé Ádám Anetta
 • Dr. Pusztainé dr. Fischl Klára
 • Dr. R. Nagy József
 • Dr. Szepessy Péter póttag
 • Dr. Tasi Réka póttag
 • Jaskó Eszter hallgató
 • Godó Bettina hallgató
 • Kovács László Márk hallgató
 • Tardi Roland hallgató
 • Kovács Franciska hallgatói póttag

ME Bölcsészettudományi Kar

Miskolci Egyetem

ME logo

Honlap: www.uni-miskolc.hu

Kapcsolat

3515 Miskolc Egyetemváros B/2. épület

Dékáni Hivatal: 46/565-111/22-25

boldek@uni-miskolc.hu

Hallgatói ügyek: 46/565-111/20-14, 20-15

boljutka@uni-miskolc.hu