• Slide 1

  Keresd ingyenes, érettségire
  felkészítő és komptenciafejlesztő előadásainkat!

  Megnézem!
 • Slide 2

  Új képzéseink 2024. ősztől!

  Fizikatanár és Matematikatanár!

 • Slide 3

  Szakirányú továbbképzések

  Változatos képzéseket kínálunk diplomásoknak is!

  Érdekel!

FELVÉTELI 2024!

A 2024 év szeptemberben induló osztatlan, alap- és mesterképzésekre 2024. február 15-ig lehet jelentkezni az E-felvételi felületen. A szabályok és tudnivalók részletes leírása a www.felvi.hu oldalon található Felvételi Tájékoztatóban olvashatók. Az ME BTK képzéseivel és a felvételivel kapcsolatos információkat az oldal további részén olvashatja.

Oktatóink, hallgatóink válaszolnak

Ha kérdése van bármely képzésünkkel kapcsolatosan, írjon bátran oktatónknak vagy hallgatóinknak akik szívesen válaszolnak Önnek.

Kérdezz tőlük ha a Gyógypedagógia BA, tanári MA vagy osztatlan tanárképzés érdekel.

dr. Egri Tímea Dr. Egri Tímea oktató
timea.egri@uni-miskolc.hu
Gyógypedagógia
dr. K. Nagy Emese Dr. K. Nagy Emese oktató
emese.nagy@uni-miskolc.hu
Tanárképzés

Kérdezz tőle ha a Magyar BA, Magyar nyelv és irodalom MA vagy a Magyartanár képzés érdekel.

Dr. Gréczi Zsoldos Enikő Dr. Gréczi-Zsoldos Enikő oktató
eniko.greczi-zsoldos@uni-miskolc.hu


Kérdezz tőle ha a Kulturális antropológia BA, MA, Kommunikációs és Médiatudomány BA, Kulturális mediáció MA képzés érdekel.

dr. Faragó László Dr. Faragó László oktató
laszlo.farago@uni-miskolc.hu

Kérdezz tőlük ha a Politikatudományok BA, Szociológia BA, Szociális munka BA, Nemzetközi tanulmányok BA, Közösségszervezés BA, Politikatudomány MA, Szociológia MA képzés érdekel.

Dr. Tóth Kinga Dr. Szabó-Tóth Kinga oktató
kinga.szabo.toth@uni-miskolc.hu
Rabócz Vivien Rabócz Vivien hallgató
rabocz.vivien2002@gmail.com


Kérdezz tőlük ha a Történelem BA, Régészet BA, Régészet MA, Történelem MA vagy a Történelemtanár képzés érdekel.

Dr. Rada János Dr. Rada János oktató
janos.rada@uni-miskolc.hu
Dr. Fischl Klára Dr. Fischl Klára
klara.fischl@uni-miskolc.hu

Kérdezz tőle ha az Anglisztika BA, Germanisztika BA, Fordító és tolmács MA vagy az Angol nyelv és kultúra tanára/Német nyelv és kultúra tanára képzés érdekel.

dr. Kriston Renáta Dr. Kriston Renáta oktató
renata.kriston@uni-miskolc.huÁltalános információk

A felvételi eljárással kapcsolatos aktuális hivatalos információkért javasoljuk kísérje figyelemmel a felsőoktatási felvételi eljárás hivatalos honlapját a www.felvi.hu oldalt. Arról, hogy milyen szakok közül választhat a Felsőoktatási felvételi tájékoztató a leghitelesebb segítség. A felvételi eljárás lebonyolításának legegyszerűbb és legbiztonságosabb módja az e-felvételi, ahol a jelentkezési időszakon belül bármikor beadhatja jelentkezését, illetve feltöltheti a szükséges dokumentumokat.

Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2024. évre E-felvételi

Általános leírás a képzések kapcsolódásáról

A Miskolci Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara a bolognai felsőoktatási rendszer mindhárom (BA = alap, MA = mester, PhD = doktori) szintjén és osztatlan (OT = osztatlan tanári) formában is biztosítja a hallgatók képzését.

Az alapszakos képzésünkre (BA) és osztatlan tanári (OT) képzésünkre a nyelvszakok kivételével középszintű érettségi a jelentkezési feltétel.

Az emelt szintű érettségi (vagy diploma és középszintű államilag elismert nyelvvizsga az adott nyelvből) felvételi követelményként csak az Anglisztika BA, Germanisztika BA szakokon, illetve az Angol nyelv és kultúra tanára vagy Német nyelv és kultúra tanára szakkal párosított osztatlan tanárképzésben maradt meg.

A hallgató több tanulási utat választhat a képzési rendszerben

Érettségi után

Az érettségi vizsga után karunkon alapszakra vagy osztatlan tanárképzésre történő jelentkezésre van lehetőség.

Alapszakok

Az alapszakok 3-4 évesek, elvégzésük után tovább lehet tanulni mesterképzésben, de jó eséllyel munkába is lehet állni. Az alapszakok elvégezhetők nappali és/vagy levelező munkarendben és korlátozott számban lehetőség van állami finanszírozás igénybevételére is.

Karunkon az alábbi alapszakos képzések elvégzésre van lehetőség:

 • anglisztika
 • anglisztika (angol nyelven)
 • germanisztika
 • gyógypedagógia
 • kommunikáció és médiatudomány
 • közösségszervezés
 • kulturális antropológia
 • magyar
 • nemzetközi tanulmányok
 • politikatudomány
 • szabad bölcsészet
 • szociális munka
 • szociológia
 • történelem
 • régészet

Alapszakjainkról bővebben Alapszakok a felvi.hu oldalon

Választható specializációk az alapszakokon

 • anglisztika BA: interkulturális kommunikáció
 • germanisztika BA: fordító / interkulturális kommunikáció és projektmunka
 • kommunikáció- és médiatudomány BA: médiatudomány / újságírás
 • közösségszervezés: kulturális közösségszervezés
 • magyar BA: kreatív írás
 • történelem BA: levéltár / muzeológia

(Az egyes specializációk csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak).

Kötelező szakirányok alapszakon

 • Gyógypedagógia BA: pszichopedagógia / tanulásban akadályozottak pedagógiája

A szakokon választható további minorokról, speciális tantárgycsoportokról vagy modulokról az adott szak leírásánál tájékozódhat.

Osztatlan tanárképzés

A közismereti tanárképzésben mesterfokozat és tanári szakképzettség osztatlan, kétszakos képzésben szerezhető. A képzési idő a 2022 szeptemberétől felvételt nyert hallgatók esetén egységesen 10 félév, a végzést követően taníthat vele általános és középiskolában is. A jelentkezőknek szóbeli pályaalkalmassági vizsgán is részt kell venniük, melynek időpontjáról írásbeli értesítést kapnak. A pályaalkalmassági vizsgálat célja: a szóbeli alkalmassági vizsgán, a jelölttel való személyes találkozás során, a tanárképzésre jelentkező pályaképéről, személyes motivációiról, habitusáról, kommunikációs készségéről, pedagógiai elképzeléseiről való tájékozódás.

A pályaalkalmassági beszélgetéshez előzetesen elkészített motivációs levélre van szükség (max. 1-2 oldal, főbb pontjai: bemutatkozás, személyes adatok, iskolai végzettség, miért szeretne pedagógus lenni, milyen pozitív vagy negatív pedagógus mintaképeket ismer).

Karunkon az alábbi szakpárokban lehet osztatlan tanárképzésre jelentkezni (E betű jelzi a szakon az emelt szintű érettségi követelményt):

 • (E) angol nyelv és kultúra tanára - etikatanár
 • (E) angol nyelv és kultúra tanára - földrajztanár
 • (E) angol nyelv és kultúra tanára –informatikatanár (digitális kultúra tanára)
 • (E) angol nyelv és kultúra tanára - magyar nyelv és irodalom szakos tanár
 • (E) angol nyelv és kultúra tanára – matematikatanár
 • (E) angol nyelv és kultúra tanára - német nyelv és kultúra tanára
 • (E) angol nyelv és kultúra tanára - történelemtanár
 • etikatanár - magyar nyelv és irodalom szakos tanár
 • etikatanár - történelemtanár
 • fizikatanár - informatikatanár (digitális kultúra tanára)
 • fizikatanár - matematikatanár
 • földrajztanár - informatikatanár (digitális kultúra tanára)
 • földrajztanár - történelemtanár
 • informatika tanár (digitális kultúra tanára) - magyar nyelv és irodalom szakos tanár
 • informatikatanár (digitális kultúra tanára) - matematikatanár
 • informatikatanár (digitális kultúra tanára) - történelemtaná
 • magyar nyelv és irodalom szakos tanár - (E) német nyelv és kultúra tanára
 • magyar nyelv és irodalom szakos tanár - történelemtanár

Osztatlan képzéseinkről bővebben Osztatlan képzések a felvi.hu oldalon

Nem Tanári Mesterképzések

Az alapszakos képzés (vagy hagyományos 5 éves egyetemi, illetve főiskolai képzés) elvégzése után van lehetőség mesterképzésben történő továbbtanulásra. A mesterképzések 2 évesek, elvégezhetők nappali és/vagy levelező munkarendben valamint korlátozott számban lehetőség van állami finanszírozás igénybevételére is.

Mesterszakok

Karunkon az alábbi mesterszakok elvégzésre van lehetőség:

 • fordító- és tolmács
 • Közép-Európa tanulmányok (angol nyelven)
 • kulturális antropológia
 • kulturális antropológia (angol nyelven)
 • kulturális mediáció
 • magyar nyelv- és irodalom
 • nemzetközi tanulmányok angol nyelven
 • politikatudomány
 • régészet
 • szociológia
 • történelem

Az egyes mesterképzésekre az írásbeli és/vagy szóbeli felvételi vizsgán szerzett pontok alapján lehet bejutni. A vizsgák időpontjáról a jelentkezőket írásban értesítik.

Felhívjuk figyelmét az ú.n. előzetes KREDITELISMERÉSI ELJÁRÁS fontosságára, melyet Önnek kell kezdeményeznie. Ezen eljárás keretében kell megvizsgálnunk azt, hogy az adott mesterképzési szakra történő belépéshez elfogadható-e a korábbi végzettsége, illetve a korábban megszerzett kreditjei alapján mennyi szakterületi kredit ismerhető el, a szükséges kérvényt alább letöltheti.

Mesterképzéseinkről bővebben Mesterképzések a www.felvi.hu oldalon Kreditelismerési eljárás kérvény 2024. 2024. évi felvételi irodalomVálasztható specializációk a mesterszakokon

 • fordító- és tolmács MA: fordítói
 • magyar nyelv- és irodalom MA: a modernitás irodalomtörténete (19-20. század) / a régiség irodalomtörténete / leíró nyelvészet / nyelv-társadalom-kultúra / összehasonlító irodalom- és kultúratudomány
 • nemzetközi tanulmányok MA: Kína és a dél-kelet és közép-ázsiai régió, Közép-Európa (nemzetek és kisebbségek), Klímaváltozás, fenntarthatóság és mély adaptáció
 • politikatudomány MA: elméleti-módszertani / politikai kommunikáció
 • szociológia MA: kisebbségszociológia / kommunikáció- és médiaszociológia
 • történelem MA: gazdaság- és társadalomtörténet / kora újkori és újkori magyar történelem / művelődéstörténet

(Az egyes specializációk csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.)
A szakokon választható további speciális tantárgycsoportokról vagy modulokról az adott szak leírásánál tájékozódhat.

Tanári mesterképzések

A tanári mesterképzések 2-4 félévesek. A közismereti tanári mesterképzések 1 szakosak. 2 féléves formáját választhatják az azonos szakon nem tanári MA diplomával vagy főiskolai tanári diplomával rendelkezők.

Továbbá a fizikatanár, informatikatanár és matematikatanár szakok is 2 félév alatt végezhetők az adott szakos alapdiploma (főiskolai, BSc) birtokában.

A tanári MA 3 féléves formáját választhatják a nem azonos tanári szakon főiskolai diplomával rendelkezők, továbbá a részben megfelelő alapfokozatú szakképzettséggel rendelkezők, amelynek megállapításához elengedhetetlen az előzetes kreditelismerési eljárás.

A karunkon az alábbi közismereti tanári mesterképzések elvégzésre van lehetőség:

 • tanár-angol nyelv és kultúra tanára
 • tanár-fizikatanár
 • tanár-földrajztanár
 • tanár-informatikatanár (digitális kultúra tanára)
 • tanár-magyar nyelv és irodalom szakos tanár
 • tanár-matematikatanár
 • tanár-német nyelv és kultúra tanára
 • tanár-történelemtanár

A képzésekhez szükséges előfeltételkről részletesen olvashat a képzéseket ismertető oldalunkon.

Tanári mesterképzéseinkről bővebben Tanári mesterképzések a felvi.hu oldalon Kreditelismerési eljárás kérvény 2024.


Szakmai tanári mesterképzések

A szakmai tanári mesterképzések 1 szakosak. 2 féléves formáját választhatják az azonos szakon nem tanári MA diplomával vagy főiskolai tanári diplomával rendelkezők.
Az egészségügyi tanár szak 4 féléves formáját választhatják a nem azonos tanári szakon főiskolai diplomával rendelkezők, a szakoktatói végzettségűek vagy a szakmai alapképzéssel rendelkezők.
A közgazdásztanár és mérnöktanár szakokon az adott szakos alapdiploma (főiskolai, BSc) birtokában a képzési idő 3 félév, amely szakképző intézményben szerzett munkatapasztalat birtokában 2 félévre rövidíthető.

A karunkon az alábbi szakmai tanári mesterképzések elvégzésre van lehetőség:

 • tanár-egészségügyi tanár
 • tanár-közgazdásztanár MA (vállalkozási ismeretek specializációval)
 • tanár-mérnöktanár MA (gépészet-mechatronika specializációval

A képzésekhez szükséges előfeltételekről részletesen olvashat a képzéseket ismertető oldalunkon.

Szakmai tanári képzéseinkről bővebben Szakmai tanári képzések a felvi.hu oldalon Kreditelismerési eljárás kérvény 2024.

Tanári mesterszak megszerzésére irányuló párhuzamos képzések

A karunkon az alábbi tanári mesterszak megszerzésére irányuló párhuzamos képzésekre van lehetőség (Kizárólag azonos szakterületen diszciplináris MA szakon tanulmányokat folytató hallgatók jelentkezhetnek rá, akiknek nem szünetel a hallgatói jogviszonya. A képzés 2 féléves. A párhuzamos képzésben duplán használja el az alanyi jogon járó állami finanszírozott féléveket a hallgató. Ezek a tanári szakok csak levelező formában indulnak.

 • angol nyelv és kultúra tanára MA
 • fizikatanár MA
 • földrajztanár MA
 • informatikatanár MA
 • magyar nyelv és irodalom szakos tanár MA
 • matematikatanár MA
 • német nyelv és kultúra tanára MA
 • történelemtanár MA
 • közgazdásztanár MA
 • mérnöktanár MA

A képzésekhez szükséges előfeltételekről részletesen olvashat a képzéseket ismertető oldalunkon.

Párhuzamos tanári mesterképzéseinkről bővebben Jelentkezési lap 2024. Felvételi irodalom 2024.

ME Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Miskolci Egyetem

ME logo

Honlap: www.uni-miskolc.hu

Kapcsolat

3515 Miskolc Egyetemváros

Dékáni Hivatal: 46/565-111/22-25

boldek@uni-miskolc.hu

Hallgatói ügyek: 46/565-111/20-14, 20-15

jidit.nehaj@uni-miskolc.hu