• Slide 2

  2023 őszén induló új képzéseink!

  Informatika tanár (digitális kultúra tanára)

  Kommunikáció- és médiatudomány alapszak

  Érdekel!
 • Slide 3

  Szakirányú továbbképzések

  Változatos képzéseket kínálunk diplomásoknak is!

  Érdekel!
 • szakok

  Válassz képzéseink közül!

  Számos alapképzést, mesterképzést

  és változatos tanár szakokat kínálunk!

  Érdekel!

FELVÉTELI 2023!

A 2023 év szeptemberben induló osztatlan, alap- és mesterképzésekre 2023. február 15-ig lehet jelentkezni az E-felvételi felületen. A szabályok és tudnivalók részletes leírása a felvi.hu oldalon található Felvételi Tájékoztatóban olvashatók. Az ME BTK képzéseivel és a felvételivel kapcsolatos információkat az oldal további részén olvashat.

Az ME BTK képzéseivel és a felvételivel kapcsolatos információkat az oldal további részén olvashat.

Oktatóink, hallgatóink válaszolnak

Ha kérdése van bármely képzésünkkel kapcsolatosan, írjon bátran oktatónknak vagy hallgatóinknak akik szívessen válaszolnak Önnek.

Kérdezz tőlük ha a Gyógypedagógia BA, tanári MA vagy osztatlan tanárképzés érdekel.

dr. Egri Tímea Dr. Egri Tímea oktató
timea.egri@uni-miskolc.hu
Gyógypedagógia
dr. K. Nagy Emese Dr. K. Nagy Emese oktató
emese.nagy@uni-miskolc.hu
Tanárképzés

Kérdezz tőle ha a Magyar BA, Magyar nyelv és irodalom MA vagy a Magyartanár képzés érdekel.

Dr. Gréczi Zsoldos Enikő Dr. Gréczi-Zsoldos Enikő oktató
eniko.greczy-zsoldos@uni-miskolc.hu


Kérdezz tőle ha a Kulturális antropológia BA, MA, Kulturális mediáció MA képzés érdekel.

dr. Faragó László Dr. Faragó László oktató
laszlo.farago@uni-miskolc.hu

Kérdezz tőlük ha a Politikatudományok BA, Szociológia BA, Szociális munka BA, Nemzetközi tanulmányok BA, Politikatudomány MA, Szociológia MA képzés érdekel.

Dr. Tóth Kinga Dr. Szabó-Tóth Kinga oktató
szabo.toth.kinga@uni-miskolc.hu
Rabócz Vivien Rabócz Vivien hallgató
rabocz.vivien2002@gmail.com


Kérdezz tőlük ha a Történelem BA, Régészet BA, Történelem MA vagy a Történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára érdekel.

Dr. Rada János Dr. Rada János oktató
rada.janos@uni-miskolc.hu
Dr. Fischl Klára Dr. Fischl Klára
klara.fischl@uni-miskolc.hu

Kérdezz tőle ha az Anglisztika BA, Germanisztika BA, Fordító és tolmács MA vagy az Angol nyelv és kultúra tanára/Német nyelv és kultúra tanára képzés érdekel.

dr. Kriston Renáta Dr. Kriston Renáta oktató
renata.kriston@uni-miskolc.huÁltalános információk

A felvételi eljárással kapcsolatos aktuális hivatalos információkért javasoljuk kísérje figyelemmel a felsőoktatási felvételi eljárás hivatalos honlapját a felvi.hu oldalt. Arról, hogy milyen szakok közül választhat a Felsőoktatási felvételi tájékoztató a leghitelesebb segítség. A felvételi eljárás lebonyolításának legegyszerűbb és legbiztonságosabb módja az e-felvételi, ahol a jelentkezési időszakon belül bármikor beadhatja jelentkezését, illetve feltöltheti a szükséges dokumentumokat.

Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2023. évre E-felvételi

Általános leírás a képzések kapcsolódásáról

A Miskolci Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara a bolognai felsőoktatási rendszer mindhárom (BA = alap, MA = mester, PhD = doktori) szintjén és osztatlan (OT = osztatlan tanári) formában is biztosítja a hallgatók képzését.

Az alapszakos képzésünkre (BA) és osztatlan tanári (OT) képzésünkre a nyelvszakok kivételével középszintű érettségi a jelentkezési feltétel.

Az emelt szintű érettségi (vagy diploma és középszintű államilag elismert nyelvvizsga az adott nyelvből) felvételi követelményként csak az Anglisztika BA, Germanisztika BA szakokon, illetve az Angol nyelv és kultúra tanára vagy Német nyelv és kultúra tanára szakkal párosított osztatlan tanárképzésben maradt meg.

A hallgató több tanulási utat választhat a képzési rendszerben

Érettségi után

Az érettségi vizsga után karunkon alapszakra vagy osztatlan tanárképzésre történő jelentkezésre van lehetőség.

Alapszakok

Az alapszakok 3 évesek, elvégzésük után tovább lehet tanulni mesterképzésben, de jó eséllyel munkába is lehet állni. Az alapszakok elvégezhetők nappali és levelező munkarendben egyaránt és korlátozott számban lehetőség van állami finanszírozás igénybevételére is.

Karunkon az alábbi alapszakos képzések elvégzésre van lehetőség:

 • anglisztika
 • germanisztika
 • gyógypedagógia
 • kulturális antropológia
 • magyar
 • nemzetközi tanulmányok
 • politikatudomány
 • szociális munka (ózdi kihelyezett képzésként is hirdetjük)
 • szociológia
 • történelem
 • régészet
Alapszakjainkról bővebben Alapszakok a felvi.hu oldalon

Osztatlan tanárképzés

A közismereti tanárképzésben mesterfokozat és tanári szakképzettség osztatlan, kétszakos képzésben szerezhető. A képzési idő a 2022 szeptemberétől felvételt nyert hallgatók esetén egységesen 10 félév, a végzést követően taníthat vele általános és középiskolában is. A jelentkezőknek szóbeli pályaalkalmassági vizsgán is részt kell venniük, melynek időpontjáról írásbeli értesítést kapnak. A pályaalkalmassági vizsgálat célja: a szóbeli alkalmassági vizsgán, a jelölttel való személyes találkozás során, a tanárképzésre jelentkező pályaképéről, személyes motivációiról, habitusáról, kommunikációs készségéről, pedagógiai elképzeléseiről való tájékozódás.

Karunkon az alábbi szakpárokban lehet osztatlan tanárképzésre jelentkezni (E betű jelzi a szakon az emelt szintű érettségi követelményt):

 • (E) angol nyelv és kultúra tanára - etikatanár
 • (E) angol nyelv és kultúra tanára - földrajztanár
 • (E) angol nyelv és kultúra tanára - magyar nyelv és irodalom szakos tanár
 • (E) angol nyelv és kultúra tanára - német nyelv és kultúra tanára
 • (E) angol nyelv és kultúra tanára - történelemtanár
 • etikatanár - magyar nyelv és irodalom szakos tanár
 • etikatanár - (E) német nyelv és kultúra tanára
 • etikatanár - történelemtanár
 • földrajztanár - történelemtanár
 • informatika tanár (digitális kultúra tanára) - másik választott szak1
 • magyar nyelv és irodalom szakos tanár - (E) német nyelv és kultúra tanára
 • magyar nyelv és irodalom szakos tanár - történelemtanár

1Az osztatlan informatika tanár (digitális kultúra tanára) képzés a felvételi tájékoztató pótkötetében fog megjelenni 2023 január második felében, jelenleg nem található róla információ a felvi.hu oldalon és a nyomtatott anyagban sem!

Osztatlan képzéseinkről bővebben Osztatlan képzések a felvi.hu oldalon Nyilatkozat egészségügyi alkalmasságról

Mesterképzések

Az alapszakos képzés (vagy hagyományos 5 éves egyetemi, illetve főiskolai képzés) elvégzése után van lehetőség mesterképzésben történő továbbtanulásra. A mesterképzések 2 évesek, elvégezhetők nappali és levelező munkarendben egyaránt valamint korlátozott számban lehetőség van állami finanszírozás igénybevételére is.

Mesterszakok

Karunkon az alábbi mesterszakok elvégzésre van lehetőség:

 • fordító- és tolmács
 • kulturális antropológia
 • kulturális mediáció
 • magyar nyelv- és irodalom
 • politikatudomány
 • szociológia
 • történelem

Az egyes mesterképzéskre az írásbeli és/vagy szóbeli felvételi vizsgán szerzett pontok alapján lehet bejutni. A vizsgák időpontjáról a jelentkezőket írásban értesítik.

Felhívjuk figyelmét az ú.n. előzetes KREDITELISMERÉSI ELJÁRÁS fontosságára, melyet Önnek kell kezdeményezni. Ezen eljárás keretében kell megvizsgálnunk azt, hogy az adott mesterképzési szakra történő belépéshez elfogadható-e a korábbi végzettsége, illetve a korábban megszerzett kreditjei alapján mennyi szakterületi kredit ismerhető el, a szükséges kérvényt alább letöltheti.

Mesterképzéseinkről bővebben Mesterképzések a felvi.hu oldalon Kreditelismerési eljárás kérvény 2023. 2023. évi felvételi irodalom

Tanári mesterképzések

A tanári mesterképzések 2-4 félévesek. A közismereti tanári mesterképzések 1 szakosak. 2 féléves formáját választhatják az azonos szakon nem tanári MA diplomával vagy főiskolai tanári diplomával rendelkezők. 4 féléves formáját választhatják a nem azonos tanári szakon főiskolai diplomával rendelkezők vagy tanító végzettségűek. 3 féléves képzés a földrajz szak esetében választható azok számára, akik természettudomány- környezettan szakos tanári előképzettséggel rendelkeznek.

A karunkon az alábbi közismereti tanári mesterképzések elvégzésre van lehetőség:

 • tanár-angol nyelv és kultúra tanára
 • tanár-földrajztanár
 • tanár-magyar nyelv és irodalom szakos tanár
 • tanár-német nyelv és kultúra tanára
 • tanár-történelemtanár
 • tanár-informatika tanár (digitális kultúra tanára)2

2Az informatika tanár (digitális kultúra tanára) képzés a felvételi tájékoztató pótkötetében fog megjelenni 2023 január második felében, jelenleg nem található róla információ a felvi.hu oldalon és a nyomtatott anyagban sem!

A képzésekhez szükséges előfeltételkről részletesen olvashat a képzéseket ismertető oldalunkon.

Tanári mesterképzéseinkről bővebben Tanári mesterképzések a felvi.hu oldalon Kreditelismerési eljárás kérvény 2023.


A szakmai tanári mesterképzések 1 szakosak. 2 féléves formáját választhatják az azonos szakon nem tanári MA diplomával vagy főiskolai tanári diplomával rendelkezők. 4 féléves formáját választhatják a nem azonos tanári szakon főiskolai diplomával rendelkezők, a szakoktatói végzettségűek vagy a szakmai alapképzéssel rendelkezők.

A karunkon az alábbi szakmai tanári mesterképzések elvégzésre van lehetőség:

 • tanár-egészségügyi tanár
 • tanár-közgazdásztanár MA
 • tanár-mérnöktanár MA

A képzésekhez szükséges előfeltételkről részletesen olvashat a képzéseket ismertető oldalunkon.

Szakmai tanári képzéseinkről bővebben Szakmai tanári képzések a felvi.hu oldalon Kreditelismerési eljárás kérvény 2023.

Szaktanár mesterképzések

A szaktanár képzések 2 félévesek. Szaktanári szakra akkor nyerhet felvételt, ha korábbi vagy jelenlegi munkaviszonyában Pedagógus I., vagy annál magasabb fokozatra szóló besorolással rendelkezik. (Teljesen új képzés, vigyázat (!) a neve is alig különbözik az előzőtől ld. magyar nyelv és irodalom szakos tanár: magyar nyelv és irodalom szakos szaktanár.)

A karunkon az alábbi szaktanári mesterképzések elvégzésre van lehetőség:

 • tanár-angol nyelv és kultúra szaktanára
 • tanár-földrajz szaktanár
 • tanár-magyar nyelv és irodalom szakos szaktanár
 • tanár-német nyelv és kultúra szaktanára
 • tanár-történelem szaktanár
 • tanár-informatika tanár (digitális kultúra tanára)3

3Az osztatlan informatika tanár (digitális kultúra tanára) képzés a felvételi tájékoztató pótkötetében fog megjelenni 2023 január második felében, jelenleg nem található róla információ a felvi.hu oldalon és a nyomtatott anyagban sem!

A képzésekhez szükséges előfeltételkről részletesen olvashat a képzéseket ismertető oldalunkon.

Tanári mesterképzéseinkről bővebben Tanári mesterképzések a felvi.hu oldalon Kreditelismerési eljárás kérvény 2023.

Tanári mesterszak megszerzésére irányuló párhuzamos képzések

A karunkon az alábbi tanári mesterszak megszerzésére irányuló párhuzamos képzésekre van lehetőség (Kizárólag azonos szakterületen diszciplináris MA szakon tanulmányokat folytató hallgatók jelentkezhetnek rá, akiknek nem szünetel a hallgatói jogviszonya. A képzés 2 féléves és csak pedagógiai-pszichológiai kurzusokból áll. A párhuzamos képzésben duplán használja el az alanyi jogon járó állami finanszírozott féléveket, a tanári szak csak levelező formában indul, de jelentkezhetnek rá olyan hallgatók is, akik nappali vagy levelező formában tanulnak a diszciplináris MA-n.)

 • angol nyelv és kultúra tanára MA
 • földrajztanár MA
 • magyar nyelv és irodalom szakos tanár MA
 • német nyelv és kultúra tanára MA
 • történelemtanár MA
 • közgazdásztanár MA
 • mérnöktanár MA

A képzésekhez szükséges előfeltételekről részletesen olvashat a képzéseket ismertető oldalunkon.

Párhuzamos tanári mesterképzéseinkről bővebben Jelentkezési lap 2023. Felvételi irodalom 2023.

ME Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Miskolci Egyetem

ME logo

Honlap: www.uni-miskolc.hu

Kapcsolat

3515 Miskolc Egyetemváros

Dékáni Hivatal: 46/565-111/22-25

boldek@uni-miskolc.hu

Hallgatói ügyek: 46/565-111/20-14, 20-15

jidit.nehaj@uni-miskolc.hu