• Slide 1

  Keresd ingyenes, érettségire
  felkészítő és komptenciafejlesztő előadásainkat!

  Megnézem!
 • Slide 2

  Új képzéseink 2024. ősztől!

  Fizikatanár és Matematikatanár!

 • Slide 3

  Szakirányú továbbképzések

  Változatos képzéseket kínálunk diplomásoknak is!

  Érdekel!

Dékáni köszöntő

dr. Kovács Mária dékán

Az 1992/93-as tanévben kezdte meg működését a Miskolci Egyetemen a Bölcsészettudományi Intézet, az intézmény universitas-jellegét hangsúlyozva.

Az első tanévben két – a Miskolci Bölcsész Egyesülettől átvett – évfolyammal indult meg a képzés. Az intézeti lét azonban már a kezdetekben szűknek bizonyult: az akkori vezetés a lehető leghamarabb benyújtotta kérelmét a karrá válás szándékával, s ez 1997-ben sikeresen realizálódott – ezen időponttól integrálódott a bölcsészet – és társadalomtudományok oktatása az egyetem karainak sorába, ettől az évtől számítjuk a Bölcsészettudományi Kar „felnőtt-korát”.

A bölcsészet- és társadalomtudományi oktatás és kutatás valamint a tanárképzés immáron több mint negyedszázados múltat mondhat magáénak egyetemünkön, bár ezzel a fiatal karok közé tartozunk, eredményeink azonban mégis magukért beszélnek: a kezdeti néhány egyetemi s két főiskolai szintű képzés ma már kibővült: a Bologna-folyamat bevezetése óta 11 alapszakunk, 18 mesterszakunk, 22 osztatlan tanári szakpárunk van, számos szakirányú továbbképzésünk működik, s a tanulmányaikat még magasabb szinten tovább bővíteni kívánó végzett hallgatók az Irodalomtudományi Doktori Iskolánkban szerezhetnek PhD. fokozatot.

Az országos felmérések évek óta azt mutatják, hogy jó úton járunk: mind az oktatók minősítettségét, mind pedig a hallgatói elégedettséget tekintve az élmezőnyben járunk: az ország mintegy harminc bölcsészképzést folytató intézménye közül csak olyan nagy hagyománnyal rendelkező egyetemek előzik meg a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karát, mint az ELTE, a Debreceni Egyetem és a Szegedi Egyetem. S ami ennél is több: a kar minősítését az is fémjelzi, hogy az anonim válaszadó hallgatók csaknem 90 %-a nyilatkozott úgy, hogy újra az ME BTK-t választaná, ha tehetné, sem menne más egyetemre.

Mindez felelősséget is ró a kar mindenkori vezetésére és oktatóira. A színvonalas oktató- és kutatómunka, a hallgatók mind intenzívebb bevonása a tudományos életbe, a kölcsönös tiszteleten alapuló közvetlen hangulat eredményezheti csak azt, hogy hallgatóink továbbra is jó hírünket vigyék az ország, ill. a világ legkülönbözőbb helyeire - bölcsész , társadalomtudományi vagy pedagógus diplomával a kezükben, jó kommunikációs készség és megbízható nyelvtudás birtokában biztos megélhetést, jó munkahelyet kaphatnak, s ami a fontos, azzal foglalkozhatnak, ami egyben a kedvtelésük is.

A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara a 21. század emberének is korszerű, jól hasznosítható tudást nyújt. Egyre bővülő képzési palettáján mindaz megtalálható, ami a klasszikus értelemben vett bölcsészet- és társadalomtudományok körébe tartozik, de bőséges a kínálat az osztatlan tanárképzés területén is, indul a gyógypedagógus-képzés, folyamatosan bővül a képzési paletta. Karunkon minden hallgató számára elérhető a mai, felgyorsult tempójú élet nélkülözhetetlen kelléke, a gyakorlatorientált, alkalmazható tudás.

Karunk vezetése, oktatóink és hallgatóink egyként hisznek abban, hogy nemcsak múltunkat és jelenünket, hanem jövőnket is meghatározza hagyományos köszöntésünk:

VIVÁT BÖLCSÉSZ!

ME Bölcsészettudományi Kar

Miskolci Egyetem

ME logo

Honlap: www.uni-miskolc.hu

Kapcsolat

3515 Miskolc Egyetemváros B/2. épület

Dékáni Hivatal: 46/565-111/22-25

boldek@uni-miskolc.hu

Hallgatói ügyek: 46/565-111/20-14, 20-15

boljutka@uni-miskolc.hu