• Slide 1

  Szakirányú továbbképzések!

  Válassz szakirányú továbbképzéseink közül!
  Jelentkezési határidő 2022. augusztus 12.

  RÉSZLETEK ITT
 • Slide 2

  Szakirányú továbbképzések

  Változatos képzéseket kínálunk diplomásoknak is!

  Megnézem!

Képzéseink

Alapképzés

Az érettségi vizsga után elérhető első képzési szint, mely egyszakos és hat féléves. Az alapfokozatot nyújtó képzés a munkaerőpiacon hasznosítható szakmai ismereteket ad, az elhelyezkedéshez jogszabályban meghatározottak szerinti munkakör betöltésére jogosít, egyúttal megfelelő elméleti alapozást is nyújt az adott szakterületen a tanulmányok mesterképzésben történő folytatásához.

Mesterképzés

A második felsőfokú végzettségi szint, amellyel mesterfokozat és szakképzettség szerezhető. Mesterképzésre az vehető fel, aki legalább alapfokozatot és szakképzettséget, vagy ezzel egyenértékű főiskolai szintű végzettséget és szakképzettséget tanúsító oklevelet, illetve egyetemi szintű végzettséget vagy mesterfokozatot szerzett. A képzési idő 4, tanárképzés esetén előképzettségtől függően 2-5 félév.

Tanárképzés

Az osztatlan tanárképzés a 2013. év szeptemberétől került bevezetésre országos és kari szinten is. A szakpáros képzésben mind általános, mind középiskolai tanári végzettség szerezhető, ettől függően a képzés 10-11 vagy 12 féléves. Az új típusú közismereti és szakmai tanári mesterképzések a korábban megszerzett diplomák alapján 2, 4, és 5 féléves képzési idejűek. Az előzetes szakmai ismeretekhez igazított tanulmányi rendek (tanösvények) sokfélesége miatt nevezzük „ösvényes” képzésnek.

Szakirányú továbbképzés

E képzés során alap- vagy mesterfokozatot, illetve főiskolai vagy egyetemi oklevél megszerzését követően további szakirányú szakképzettség szerezhető. A képzési idő legalább 2, legfeljebb 4 félév.

Pedagógus továbbképzés

A pedagógus-alapképzésben megszerzett szakmai, szaktudományos ismeretek frissítése, az egyes tudományterületeken megszületett tudományos eredmények megismerése. A pedagógus-alapképzésben megszerzett, a pedagógusmesterséghez kapcsolódó ismeretek (pedagógia, pszichológia, módszertan) frissítése, új ismeretek és készségek elsajátítása.

Doktori iskola

Az ME BTK keretében Irodalomtudományi Doktori Iskola működik, amelyben keretében szövegtudományi-textológiai centrumú posztgraduális oktatás folyik. Szövegtudományi doktori program Magyarországon egyedül e képzőhelyen működik, oktatóink kivételesen felkészült szakmai tudást testesítenek meg ezen a területen.

A Bölcsészettudományi Kar Hírei

Válaszd szakirányú továbbképzéseinket!

Jelentkezés 2022. augusztus 12-ig!

MESTERSZAKOS (MA) és OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS PÓTFELVÉTELI, 2022

A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara által meghirdetett mesterszakok pótfelvételi időpontja: 2022. augusztus 17. (szerda).
Névre szóló postai értesítést az idő rövidsége miatt nem áll módunkban eljuttatni.

A mester és az osztatlan tanári szakokra a pótfelvételivel kapcsolatos részletes információk (időpontok, helyszínek) letölhetők: potfelveteli_vizsgak_2022_08_17.doc

A mesterképzésre jelenkezőknek felhívjuk a figyelmét az ú.n. előzetes KREDITELISMERÉSI ELJÁRÁS fontosságára, melyet Önnek kell kezdeményezni. Ezen eljárás keretében kell megvizsgálnunk azt, hogy az adott mesterképzési szakra történő belépéshez elfogadható-e a korábbi végzettsége, illetve a korábban megszerzett kreditjei alapján mennyi szakterületi kredit ismerhető el, a szükséges kérvényt itt letöltheti: Kreditelismerési eljárás kérvény 2022.

Sikeres felvételi vizsgát kívánunk minden jelentkezőnek!

PÓTFLVÉTELI 2022!

Indul a 2022. évi pótfelvételi: állami ösztöndíjas helyekkel is várunk gyógypedagógia alapszakon, valamint az osztatlan tanárképzés szakpárjain!

A 2022. évi pótfelvételi eljárásban a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara az alábbi képzéseket hirdeti:

A pótfelvételi jelentkezési határideje: 2022. augusztus 05, kizárólag elektronikus formában

Bővebb tájékoztatás: Pótfelvételi információk

A NEMZETI FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ KARI RANGSORA

Jogorvoslati kérelem 2022. július 18-án (hétfő) 12 óráig írásos formában az oktatási és minőségbiztosítási igazgatóhoz nyújtható be a Hallgatói Jogorvoslati Bizottsághoz címezve, a kar által véleményezve, a rekoktatas@uni-miskolc.hu címre.

A kari rangsor letölthető: BTK_Kari_rangsor_2022-2023.xls

ALKALMASSÁGI VIZSGA EREDMÉNYE

A ME BTK Tanárképző Intézetében 2022. június 14-én lezajlott osztatlan tanárképzésre jelentkezők pályaalkalmassági vizsgájának eredménye letölthető: eredmények_oszt_2022.xlsx

MEGHÍVÓ

A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának tudományos-nemzetközi dékánhelyettese ezúton meghívja Önt a Fenntartható Természeti Erőforrások nemzetközi pályázati csoport által a Miskolci Egyetem BTK oktatóinak és kutatóinak tartott nemzetközi pályázati tájékoztatóra.

Időpont és helyszín: 2022. június 7. kedd, 10:00 – 12:00 óra között, ME BTK, B/2. épület, Kék terem

A rendezvényen bemutatásra kerülnek a nagy Európai pályázati programok, a Horizon Europe, az ERASMUS+ és az Interreg típusú pályázatok. Megismerkedünk a programok főbb prioritásaival, jellegzeteségeivel, hol és hogyan lehet pályázni, illetve a Horizon Europe esetében még nyitott, a BTK oktatói-kutatói számára releváns kiírásokat is bemutatjuk. Szóba kerül még a hazai székhelyű European Institute of Innovation and Technology és az EIT RawMaterials, amely innovációs- és tudásközösségnek a Miskolci Egyetem tagja és további pályázati lehetőségeket hordoz magában.

További részletes információk: meghivo_nemzetkozi_palyazati_tajekoztato_2022_06_07

ÁTSOROLÁSI KÉRELMEK LEADÁSA

Az idén is lehetőség van a karunkon tanuló költségtérítéses hallgatók számára, hogy államilag finanszírozott formában folytassák tanulmányaikat.

Az átsorolással kapcsolatos további részletes inormációk megtalálhatók honlapunk Kar/Szabályzatok, határozatok, űrlapok oldalán az Űrlapok tájékoztatók pont alatt az Átjelentkezés, átsorolás szakaszban.

Az átsorolási kérelmek benyújtásának határideje: 2022. június 29.

ADÓ 1% FELAJÁNLÁS

Kérjük rendelkezzen adója 1 %-áról a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának Fejlesztéséért Alapítvány javára!

Adószám: 19334983-1-05

Az Alapítvány elsődleges célja a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán folyó oktatás, kutatás támogatása. Az Alapítvány ennek érdekében - többek között - támogatást nyújt a Kar oktatási, kutatási és tudományos tevékenységéhez oktatói, és hallgatói szinten egyaránt. Tevékenységi körébe tartozik továbbá a Karon jelenleg tanuló, és korábban végzett hallgatók segítése, támogatás a pályakezdéskor a munkaerő-piaci esélyegyenlőség megteremtéséhez.

További információk az alapítványról: Kari alapítvány

Előadás: „Az interkulturalitás és a nyelvtudás fontossága a mai munkaerő-piacon”

A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar és a Roche bemutatja: „Az interkulturalitás és a nyelvtudás fontossága a mai munkaerő-piacon” A svájci Roche magyarországi szolgáltatóközpontjának előadása.

Időpont: 2022. április 27. 9:00, helyszín: Miskolci Egyetem BTK, C/2 épület XXXIV-es előadóterem

Előadók: Péter András, Employee Lifecycle Management Operations Manager és Diczházi Niké, Kiszely Krisztián (volt ME-hallgatók) - Roche Szolgáltató (Európa) Kft.

Program

 • Hurrá, lediplomáztam! Most mi legyen? (Avagy: mennyire határozza meg a diplomád a karriered?)
 • A Roche és a szolgáltatóközpontok világának bemutatása - külföldön és itthon
 • Önéletrajzírás és a sikeres pályázás, interjúzás titkai, esettanulmányokkal
 • Interaktív beszélgetés: gyakorlati tanácsok, kérdések és válaszok

A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött: https://go.roche.com/workshop-ME

Az előadás nemcsak végzős hallgatóknak szól, hiszen bemutatásra kerülnek jelenleg aktuális, gyakornoki álláslehetőségek is megfelelő szintű nyelvtudással! Ellátást biztosítunk: rágcsálnivaló, üdítő!

Szervezők: Roche, ME BTK Hallgatói Önkormányzat, ME BTK Dékáni Hivata

VIZSGAIDŐSZAK VÉGZŐS HALLGATÓKNAK

Végzős hallgatók számára fontos dátumok

 • Szorgalmi időszak vége: 2022. április 8. (péntek)
 • Szakdolgozat benyújtása és feltöltése a MIDRA rendszerben: 2022. április 20. (szerda)
 • Vizsgajelentkezés a Neptun-rendszerben: 2022. április 08 - 2022. április 28. 12.00.
 • Záróvizsga időszak: 2022. május 16 - 2022. június 4.
 • Diplomaátadó szenátusi ülés: 2022. június 23. vagy június 24.

Felhívjuk a figyelmet, hogy vizsgára jelentkezés továbbra is csak a költségtérítés/önköltség és az egyéb kiírt díjak rendezését követően lehetséges.

Javasoljuk, tanulmányozza át a BTK Szakdolgozatkészítési szabályzatát, ebben a szakdolgozat kötelező mellékleteit is megtalálja: https://www.uni-miskolc.hu/files/1085/BTK%20Szakdolgozati%20szab%20137_2017.pdf

A szakdolgozatokat/portfóliókat papíralapon (kötve) és CD-n is le kell adni az intézeti adminisztrációra és egyúttal fel kell tölteni a MIDRA rendszerbe is http://midra.uni-miskolc.hu legkésőbb 2022. április 20-ig.

Részletes információk és MIDRA eljárásrend: vegzos2022tavasz.doc

Sikeres vizsgázást!
ME BTK Dékáni Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Tudományos Diákköri (TDK) tevékenységhez köthető publikációs tevékenység támogatására

A Miskolci Egyetem Egyetemi Tudományos Diákköri Tanácsa (ETDT) az alap- és mesterképzésben résztvevő hallgatók számára pályázatot hirdet.

Pályázati feltételek

 • Támogatás tárgya: Egyszeri pénzügyi segítség nyújtása a Miskolci Egyetem TDK konferencián színvonalas munkát bemutató hallgatók TDK munkájához kapcsolódó hazai vagy nemzetközi konferencián történő részvételéhez, vagy szakfolyóiratokban való publikálásához.
 • Támogatás fajtája: TDK Publikációs Támogatás, amely Európán belüli konferencián való részvétel és cikk publikációs költségének fedezésére fordítható. Konferencia-publikációk esetén két dologra is lehet egyszerre pályázni az utazási, a szállás és a részvételi költségek tekintetében. (Egyedi elbírálás esetén ettől el lehet térni.)
 • Pályázni jogosultak köre: A Miskolci Egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló nappali alap- és mesterképzésben tanuló hallgatók. Előnyt jelent a Miskolci Egyetem TDK konferencián elért helyezés és egyéb díjazás. Egy publikáció esetén egy hallgató pályázhat.
 • A támogatás összege: Pályázatonként maximum 100.000.- Ft. (Magasabb összeg egyedi elbírálás alapján.)
 • A kötelezettségek teljesítésének igazolására jogosultak köre: A Miskolci Egyetemen működő Kari Tudományos Diákköri Tanácsok elnökei.

A jelentkezés folyamatos, a támogatás odaítéléséről lehetőség szerint 1 hónapon belül döntés születik.

Részletes információk és jelentkezési lap: TDK_palyazat_2022v.doc

ME ETDT elnöksége

JELENTKEZÉS SPCIALIZÁCIÓRA

I.éves alapszakos (BA) hallgatók figyelmébe!
Jelentkezés specializációra!

A bölcsészettudományi szakos hallgatóknak (anglisztika, germanisztika, történelem) a diploma megszerzéséhez KÖTELEZŐ jelentkezni egy 50 kredites specializációra, amelyek a 2022/2023. tanév I. félévében indulnak.

A kötelezően elvégzendő specializáció mellett a bölcsészettudományi szakos hallgatóknak lehetőségük van egy második specializáció felvételére is. A másodikként felvett / választott képzés egyszeri 50.000,-Ft-os képzési díj megfizetése mellett végezhető el.

A társadalomtudományi szakos hallgatóknak (kulturális antropológia, politikatudományok, nemzetközi tanulmányok, szociális munka és szociológia), valamint a régészet alapszakosoknak a diploma megszerzéséhez nem szükséges külön specializáció felvétele, de nekik is LEHETŐSÉGÜK van egyszeri 50.000,- Ft-os képzési díj megfizetése mellett egy specializáció elvégzésére.

Jelentkezési határidő: 2022. március 25!

Aki eddig nem jelentkezik, azt a Felvételi Bizottság besorolja a fennmaradó helyekre!

A jelentkezési lapot a kitöltését követően szkennelve a kervenyekbtk@uni-miskolc.hu címre lehet elküldeni vagy postai úton a 3515 Miskolc-Egyetemváros, BTK Dékáni Hivatal címére.

A felvételi követelményekről és a mintatantervekről a képzést gondozó intézetektől, tanszékektől kaphat információt.

Részletes információk és jelentkezési lap: jelentkezes_specializaciora_2022.doc

ME BTK Dékáni Hivatal

Erasmus Összekaroló Est élő zenével

Tisztelt Hallgatók!

A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara és a ME-BTK Hallgatói Önkormányzata 2022. március 10-én (csütörtök) 19 órától szervezi hallgatók részére az Összekaroló Erasmus Estet, melynek helyszíne: Miskolci Egyetem BTK, B/2. épület, Bölcsész Klub.

Az est programja: Erasmus+ pályázatok beadásával kapcsolatos konkrét segítségnyújtás kötetlen beszélgetés formájában Dr. Kriston Renátával (ME BTK tudományos és nemzetközi dékánhelyettes) és Sári Patrikkal (ME BTK Erasmus mentor). Szó fog esni még a BTK-n nyelvi önképző kör alapításáról, arra való jelentkezésről és 2 hetes külföldi Nyári Egyetemen való részvételi lehetőségről.

Ellátást biztosítunk: Pizza, rágcsálnivaló, üdítő és élő zenét is!

A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött: https://forms.gle/xFDWHr7NKc78buGi6

Érdemes eljönni, mert sok hasznos információ fog elhangzani!

A Szervezők

KÉPZÉSI TÁMOGATÁS

Tisztelt Hallgatók!

A Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. Kötet Hallgatói Követelményrendszer (a továbbiakban: HKR.) 110. § alapján a tavaszi félévben is képzés támogatás nyújtható a hallgatók részére. A képzési támogatás célja a hallgatókat terhelő önköltséghez való hozzájárulás.

A támogatásban részesíthető személyek körét a pályázati tájékoztató tartalmazza.

A képzési támogatási pályázat beadási határideje: 2022. február 23., kizárólag elektronikus formában a kervenyekbtk@uni-miskolc.hu címre a szükséges alátámasztó dokumentumokkal együtt.

Pályázati tájékoztató: 294_képzés_támogatás_tájékoztató_2022.pdf

Felhívás pályázatra: 294-1_képztám_hallgatóknak.pdf

Miskolci Egyetem BTK Dékáni Hivatal

BTK ERASMUS NAP

Erasmus Day - 2022. február 16. 14:00 ME-BTK, B/2. épület, Kék terem

A kari Erasmus aktivitás elősegítése érdekében a Bölcsészettudományi Kar 2022. február 16-án 14 órától Erasmus Napot szervez hallgatóinak a B/2. épület Kék termében, melyen sok érdekes információ fog elhangzani a külföldi Erasmus ösztöndíjas lehetőségekről. A Kar oktatói és volt Erasmus hallgatói is beszámolnak, emellett szó fog esni az Erasmus mentorhálózatról, mely személyre szabott mentorálást jelent az Erasmus út előtt, alatt és után is!

Részletes program: 220216_Erasmus_nagykampany_BTK.pdf

A rendezvényen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött: https://forms.gle/hDtT7PvFm6Wh981p6

Szendvicset, üdítőt biztosítunk és lehetőség lesz kipróbálni az angolnyelv-tudást egy angol B2-es próbanyelvvizsgán!

Számítunk minden hallgató részvételére!

A Szervezők
Miskolci Egyetem BTK Dékáni Hivatal és
Miskolci Egyetem BTK-HÖK

ELHUNYT PROF. DR. KABDEBÓ LÓRÁNT

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy 2022. január 24-én elhunyt

Prof. Dr. Kabdebó Lóránt
(1936-2022)
irodalomtörténész

a Bölcsészettudományi Kar alapító dékánja, professor emeritusa.

Temetéséről később intézkednek.INGYENES EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI FELKÉSZÍTÉS TÖRTÉNELEMBŐL

Tisztelt Érettségizők!

2022-ben is folytatódik a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának mára hagyományos programsorozata, amelynek célja hozzájárulni a felsőoktatásba felvételizők sikeres érettségijéhez. Az emelt szintű szóbeli történelem érettségi aktuális tematikájához fűződő előadásokat a Történettudományi Intézet oktatói tartják, február–március hónapban, szerdai napokon, 16 és 18 óra között.
A program továbbra is ingyenes, ugyanakkor előzetes regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a rada.janos@uni-miskolc.hu e-mail címen lehet. Helyszín: Miskolc–Egyetemváros, A/4-es (fő)épület. A pontos helyszínt – a megfelelő termet – a regisztráltak létszáma alapján fogjuk kijelölni, és erről minden regisztráltat időben tájékoztatni fogunk.
2022 jubileumi év a Bölcsészettudományi Karon, hiszen 30 évvel ezelőtt, azaz 1992-ben indult meg a bölcsészképzés a Miskolci Egyetemen. Jubileumunk alkalmából a legtöbb előadáson résztvevő középiskolások között könyvjutalmakat fogunk kisorsolni

Az első előadás 2022. február 2-án lesz, de csatlakozni bármikor lehetséges.

Az előkészítő részletes programja és időbeosztása letölthető: tortenelem_erettsegi_elokeszito_2022.pdf

Szerettel várunk mindek érdeklődőt!


2021/22. TANÉV TAVASZI SZEMESZTER

Tisztelt Hallgatók!

 • A félév tanulmányi időbeosztása itt olvasható: https://www.uni-miskolc.hu/2021-2022-es-tanev-II-felev
 • A félévre történő bejelentkezésre a regisztrációs héten, 2022. február 02. (szerda) 8.00 és február 05. (szombat) 23.59 között van mód, kizárólag a Neptunban!
 • A tantárgyakat 2022. február 02. (szerda) 8.00 és február 12. (szombat) 23.59 között lehet felvenni a Neptunban.
 • A félév csak akkor minősül aktívnak, ha a Neptun rendszerben elektronikus úton bejelentkezett és legalább 1 tárgyat fevett.

A tanulmányaihoz kapcsolódó összes díjat (pl. mulasztási díjak, vizsgadíjak, kollégiumi díj stb.) a NEPTUNON keresztül, gyűjtőszámla segítségével kell befizetni. Kérem, tartsa szem előtt, hogy az Ön számlája és az egyetemi gyűjtőszámla közötti átutalás átlagosan 3 banki napot vesz igénybe, így ha teheti, saját érdekében néhány ezer forintot folyamatosan tároljon a gyűjtőszámláján.

A félévkezdéssel kapcsolatos további információkat és a Neptun rendszerrel kapcsolatos tájékoztatókat megtalálják a honlap HALLGATÓKNAK menüpontjában.

Sikeres évkezdést kívánunk!


Ember és Stílus konferencia
Kemény Gábor emlékére

Az MTA Miskolci Területi Bizottsága Nyelv- és Irodalomtudományi Szakbizottsága, valamint a Miskolci Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete és a Digitális Örökség Nemzeti Laboratórium tisztelettel meghívja a Magyar Tudomány Ünnepe Ember és Stílus konferencia Kemény Gábor emlékére című rendezvényére

A konferencia ideje és helye:
2021. november 10. 9.00 óra
MTA MAB Székház, 3530 Miskolc, Erzsébet tér 3.

Ezúton is felhívjuk az érdeklődők figyelmét, hogy a konferencián a maszk vielése kötelező.
A rendezvényen történő részvétel ingyenes.

A konferencia részletes programja: Kemény_Gábor_konferencia_meghívó_2021.pdf


Házi TDK Konferenciák

Tisztelt Érdeklődők és Résztvevők!

Kialakult a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának 2021. évi őszi Házi TDK konferencia programja. A konferencián hét szekción belül 41 előadást hallgathatnak meg az érdeklődők. Az egyes szekciók üléseire 2021. december 7 és 10 között kerül sor.

A Házi TDK konferencia részletes programja: BTK_Programfüzet_2021.pdf

A szekcióülésekre szerettel várunk minden érdeklődőt!

Dr. Tasi Réka kari TDT elnök
Dr. Fekete Sándor kari TDT titkár


Szakdolgozatok leadása 2021. ősz

A végzős hallgatóinknak az alábbi határidőkre szeretnénk felhívni a figyelmüket:

 • Szorgalmi időszak vége: 2021. november 5. (péntek)
 • Szakdolgozat benyújtása és feltöltése a MIDRA rendszerben: 2021. november 12. (péntek)
 • Vizsgajelentkezés a Neptun-rendszerben: 2021. november 08. - 2021. november 19. 12.00.
 • Záróvizsga időszak: 2021. november 29 - 2021. december 10.
 • Diplomaátadó szenátusi ülés: 2022. február 3. vagy február 4.

Felhívjuk a figyelmet, hogy vizsgára jelentkezés továbbra is csak a költségtérítés/önköltség és az egyéb kiírt díjak rendezését követően lehetséges.

Javasoljuk, tanulmányozza át a BTK Szakdolgozatkészítési szabályzatát, ebben a szakdolgozat kötelező mellékleteit is megtalálja: BTK Szakdolgozatkészítési Szabályzat

A szakdolgozatokat/portfóliókat papíralapon (kötve) kell leadni az intézeti adminisztrációra és egyúttal fel kell tölteni a MIDRA rendszerbe is (http://midra.uni-miskolc.hu) legkésőbb 2021. november 12-ig.

További információk: vegzos_hallgatok_2021.doc


Módosult a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj szabályozása!

A legfontosabb változás, hogy már nem csak a Klebelsberg Központ által fenntartott köznevelési intézményben, hanem a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány által fenntartott felsőoktatási intézménybe, a bevett egyházi felsőoktatási intézménybe és a bevett egyházi jogi személy által fenntartott köznevelési intézménybe is létesíthetnek a végzés után munkaviszonyt a volt hallgatóink, ami szerződésszerűnek minősül.

A részletes szabályozást a Kormány 571/2021. (X. 6.) Korm. rendelete tartalmazza, amely a Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról szóló 52/2013. (II. 25.) Korm. rendelet módosításáról szól.

A 2020/2021. tanév első félévétől kezdődően létesíthető ösztöndíjas jogviszony vonatkozásában a pályázat elektronikus és postai úton történő benyújtási határideje: 2020. október 19.

A jelentkezéssel kapcsolatos részletes információk a Klebersberg Központ weboldalán találhatók: https://kk.gov.hu/klebelsberg-kepzesi-osztondij


JELENTKEZÉS TDK KONFERENCIÁRA

Tisztelt Hallgatók!

Ismét lehetőség van TDK konferencia jelentkezésre!
A tanórákon kívül zajló diákélet szerves része a tudományok önkéntes művelése. Ennek ad keretet a TDK, amely a nevével ellentétben nem egyetlen konferencia, hanem folyamatosan zajló tevékenység, mozgalom. Ha valaki kedvet érez magában ahhoz, hogy egy témát alaposan kidolgozzon, s tanára úgy látja, hogy erre ő alkalmas, kezdődhet a munka.

Lehetőséget biztosítunk bő témavázlatok TDK-ra nevezésére is, amelyek természetesen nem javasolhatók OTDK-ra, azonban az érintett hallgatók visszajelzést kaphatnak arról, hogy érdemes-e foglalkozniuk a választott témával, milyen tartalmi-módszertani úton induljanak el, hogy a következő évben magas színvonalú, kész dolgozattal versenyezhessenek.

A házi versenyen a nappali és a levelező tagozatos hallgatók egyaránt részt vehetnek, s korhatár sincs. Nagyon várjuk középiskolás diákok jelentkezését (akár versenyen kívül is)!

Kérdéseikkel keressék bátran az intézeti TDK felelősöket.

Jelentkezési határidő 2021. október 22.

A jelentkezéssel kapcsolatos részletes információk itt találhatók:


dr. Tasi Réka és dr. Fekete Sándor
ME BTK TDT


KÉPZÉSI TÁMOGATÁS HALLGATÓKNAK

Tisztelt Hallgatók!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. Kötet Hallgatói Követelményrendszer (a továbbiakban: HKR.) 110. § alapján képzés támogatás nyújtható a hallgató részére, melyet a hallgatónak kell kérelmezni.

A képzési támogatás célja a hallgatókat terhelő önköltséghez való hozzájárulás.

A kérelmet és mellékleteit legkésőbb 2021. október 12-én 23.59-ig lehet előterjeszteni kizárólag elektronikus formában a kervenyekbtk@uni-miskolc.hu címre. A támogatásban részesíthető személyek körét a pályázati tájékoztató tartalmazza.

A képzési támogatás esetén a hallgató köteles a teljes önköltséget megfizetni az intézmény részére, amelyből a szemeszter során a megítélt támogatási összeg visszautalásra kerül a hallgató részére.

Kizárólag abban az esetben nyújtható képzési támogatás, ha a hallgató a jogosultságát a mellékelt pályázati tájékoztatóban megjelölt igazolásokkal és dokumentumokkal alátámasztja.

A pályázattal kapcsolatos letölthető dokumentumok:

Sikeres pályázást!

ME BTK
Dékáni HIvatala


Intézeteink

logo

Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete

Tanszékek

 • Szociális Munka Tanszék
 • Szociológiai Tanszék
 • Politikatudományi Tanszék
 • Családkutató Központ
 • Romakutató Csoport

Kapcsolat

 • Miskolc-Egyetemváros B/2. épület I. emelet 102.
 • Telefon: 46/565-111/21-84
 • E-mail: boleva@uni-miskolc.hu
logo

Antropológiai és Filozófiai Tudományok Intézete

Tanszékek

 • Kulturális és Vizuális Antropológiai Tanszék
 • Filozófiai Tanszék

Kapcsolat

 • Miskolc-Egyetemváros C/1. épület III. emelet
 • Telefon: 46/565-221
 • E-mail: btkvat@uni-miskolc.hu
logo

Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet

Tanszékek

 • Magyar Nyelvtudományi Tanszék
 • Magyar Irodalomtudományi Tanszék
 • Szabó Lőrinc Kutatóhely

Kapcsolat

 • Miskolc-Egyetemváros B/2. épület III. emelet
 • Telefon: 46/565-111/21-71, 21-20
 • E-mail: bolszucs@uni-miskolc.hu
logo

Modern Filológiai Intézet

Tanszékek

 • Alkalmazott Nyelvészeti és Fordítástudományi Tanszék
 • Angol Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék
 • Német Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék
 • Társadalmi nemek és Egyenlő Esélyek Kutatócsoport
 • Nyelvi- és Kommunikációs Kutatócsoport

Kapcsolat

 • Miskolc-Egyetemváros A/6. épület fszt. 20.
 • Telefon: 46/565-111/17-66
 • E-mail: bolmfi@uni-miskolc.hu
logo

Tanárképző Intézet

Tanszékek

 • Pedagógia Tanszék
 • Pszichológia Tanszék és Regionális Tehetségpont
 • Gyógypedagógia Tanszék

Kapcsolat

 • Miskolc-Egyetemváros C/1. épület III. emelet
 • Telefon: 46/565-228
 • E-mail: boldenis@uni-miskolc.hu
 • E-mail: bolbmoni@uni-miskolc.hu
logo

Történettudományi Intézet

Tanszékek

 • Ókortörténei, Művelődéstörténeti és Muzeológia Tanszék
 • Őstörténeti és Régészeti Tanszék
 • Új- és Jelenkor-történeti és Hadtörténeti Tanszék
 • Közép- és Kora Újkor-történeti Tanszék
 • Társadalomtörténeti Kutatócsoport
 • Amerikanisztika Kutatócsoport

Kapcsolat

 • Miskolc-Egyetemváros B/2. épület IV. emelet
 • Telefon: 46/565-221
 • E-mail: boltgbea@uni-miskolc.hu
logo

Miskolci-Hejőkeresztúri KIP Regionális Módszertani Központ

Kapcsolat

 • Miskolc-Egyetemváros E/7. irodaház fszt.
 • Telefon: (46)565-218
 • E-mail: boljagam@uni-miskolc.hu
 • Web: http://kipkozpont.uni-miskolc.hu

ME Bölcsészettudományi Kar

Miskolci Egyetem

ME logo

Honlap: www.uni-miskolc.hu

Kapcsolat

3515 Miskolc-Egyetemváros

Dékáni Hivatal: 46/565-111/22-25

boldek@uni-miskolc.hu

Hallgatói ügyek: 46/565-111/20-14, 20-15

boljutka@uni-miskolc.hu