• Slide 2

  2023 őszén induló új képzéseink!

  Informatika tanár (digitális kultúra tanára)

  Kommunikáció- és médiatudomány alapszak

  Érdekel!
 • Slide 3

  Szakirányú továbbképzések

  Változatos képzéseket kínálunk diplomásoknak is!

  Érdekel!
 • szakok

  Válassz képzéseink közül!

  Számos alapképzést, mesterképzést

  és változatos tanár szakokat kínálunk!

  Érdekel!

Képzéseink

Alapképzés

Az érettségi vizsga után elérhető első képzési szint, mely egyszakos és hat féléves. Az alapfokozatot nyújtó képzés a munkaerőpiacon hasznosítható szakmai ismereteket ad, az elhelyezkedéshez jogszabályban meghatározottak szerinti munkakör betöltésére jogosít, egyúttal megfelelő elméleti alapozást is nyújt az adott szakterületen a tanulmányok mesterképzésben történő folytatásához.

Mesterképzés

A második felsőfokú végzettségi szint, amellyel mesterfokozat és szakképzettség szerezhető. Mesterképzésre az vehető fel, aki legalább alapfokozatot és szakképzettséget, vagy ezzel egyenértékű főiskolai szintű végzettséget és szakképzettséget tanúsító oklevelet, illetve egyetemi szintű végzettséget vagy mesterfokozatot szerzett. A képzési idő 4, tanárképzés esetén előképzettségtől függően 2-5 félév.

Tanárképzés

Az osztatlan tanárképzés a 2013. év szeptemberétől került bevezetésre országos és kari szinten is. A szakpáros képzésben mind általános, mind középiskolai tanári végzettség szerezhető, ettől függően a képzés 10-11 vagy 12 féléves. Az új típusú közismereti és szakmai tanári mesterképzések a korábban megszerzett diplomák alapján 2, 4, és 5 féléves képzési idejűek. Az előzetes szakmai ismeretekhez igazított tanulmányi rendek (tanösvények) sokfélesége miatt nevezzük „ösvényes” képzésnek.

Szakirányú továbbképzés

E képzés során alap- vagy mesterfokozatot, illetve főiskolai vagy egyetemi oklevél megszerzését követően további szakirányú szakképzettség szerezhető. A képzési idő legalább 2, legfeljebb 4 félév.

Pedagógus továbbképzés

A pedagógus-alapképzésben megszerzett szakmai, szaktudományos ismeretek frissítése, az egyes tudományterületeken megszületett tudományos eredmények megismerése. A pedagógus-alapképzésben megszerzett, a pedagógusmesterséghez kapcsolódó ismeretek (pedagógia, pszichológia, módszertan) frissítése, új ismeretek és készségek elsajátítása.

Doktori iskola

Az ME BTK keretében Irodalomtudományi Doktori Iskola működik, amelyben keretében szövegtudományi-textológiai centrumú posztgraduális oktatás folyik. Szövegtudományi doktori program Magyarországon egyedül e képzőhelyen működik, oktatóink kivételesen felkészült szakmai tudást testesítenek meg ezen a területen.

A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Hírei

Szakdolgozatok leadása 2023. május 03.

CEEPUS jelentkezés még június 07-ig!

Ha az CEEPUS program keretében szívesen töltenél el 1-4 hónapot hallgatóként az alábbi helyeken, akkor nézd meg a részletes interaktív ismertetőnket!

 • Podgorica
 • Banská Bystrica
 • Bécs
 • Olomuc

Hallgatói Mobilitási Ösztöndíjak 2023/24. tanévre

Jelentkezz, utazz, tanulj!BESSENYEI JÓZSEF (1949–2023)

Prof. Dr. Bessenyi József (1949-2023)

Megrendülten tudatjuk, hogy intézetünk egykori vezetője, karunk korábbi dékánja, Bessenyei József professzor úr 2023. május 20-án hosszan tartó betegség után, életének 74. évében elhunyt.

Bessenyei József a kezdetektől, 1992-től 2010-ig a történelem szak meghatározó oktatója, tanszékvezetője, 2001 és 2005 között a Bölcsészettudományi Kar dékánja volt. Személyében a kora újkori történelem kiváló ismerője és kutatója távozott az élők sorából.

Őszinte együttérzéssel osztozunk a család fájdalmában.

Emlékét megőrizzük!

ME BTK Dékáni HivatalVÉGZŐS HALLGATÓINKNAK

Tisztelt Végzős Hallgatók!

 • Szorgalmi időszak vége: 2023. április 29. (szombat)
 • Szakdolgozat benyújtása és feltöltése a MIDRA rendszerben: 2023. május 03. (szerda)
 • Vizsgajelentkezés a Neptun-rendszerben: 2023. május 01 - 2023. május 12. 12.00.
 • Záróvizsga időszak: 2023. május 22 - 2023. június 09.
 • Diplomaátadó szenátusi ülés: 2023. június 29. vagy június 30.

Felhívjuk a figyelmet, hogy vizsgára jelentkezés továbbra is csak a költségtérítés/önköltség és az egyéb kiírt díjak rendezését követően lehetséges.

Javasoljuk, tanulmányozza át a BTK Szakdolgozatkészítési szabályzatát, ebben a szakdolgozat kötelező mellékleteit is megtalálja: https://www.uni-miskolc.hu/files/16696/1_3_6_1_BTK_Szakdolgozatkeszitesi_szabalyzat.PDF

A mellékletek a kari honlap Kar/Szabályzatok, határozatok, űrlapok menüpontjából is letölthető.

A szakdolgozatokat/portfóliókat papíralapon (kötve) is le kell adni az intézeti adminisztrációra és egyúttal fel kell tölteni a MIDRA rendszerbe is http://midra.uni-miskolc.hu legkésőbb 2023. május 03-ig.

A záróvizsgákról szóló, egyes szakokat érintő információkat (pl. záróvizsga beosztás, zárószigorlati tételek stb.) az illetékes intézetek honlapján találja.

Az Egyes felsőoktatással, szakképzéssel és felnőttképzéssel összefüggő törvények módosításáról szóló 2022. évi LIX. törvény 39. §. rendelkezik arról, hogy az Nemzeti felsőoktatási törvény 51.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „A felsőfokú tanulmányok befejezését igazoló oklevél kiadásának előfeltétele a sikeres záróvizsga.”

Mindezek alapján az oklevél kiállításához – sikeres záróvizsgát követően - nyelvvizsga bemutatására már nincs szükség.

Információk és MIDRA igazolás eljárásrendje: vegzos2023tavasz.doc

ME BTK Dékáni HivatalERASMUS+ LEHETŐSÉGEK
MEGVÁLTOZOTT HATÁRIDŐ

Tisztelt Hallgatók!

Az ERASMUS+ keretében a BTK hallgatói több mint 60 partnerintézmény közül választhatnak ha szeretnének külföldön tanulni a 2023/24 tanév során.

Megváltozott jelentkezési határidő 2023. április 23!

A részletes lehetőségeket a kari honlap KUTATÁS/TDK menü ERASMUS pontja alatt olvashatják az érdeklődők!ERASMUS DAY - 2023. 04. 04.

Tisztelt Hallgatók!

Az elmúlt évekhez hasonlóan a BTK idén is megszervezi az ERASMUS DAY-t, ahol az ERASMUS+ pályázati lehetőségekkel kapcsolatosan tájékozódhatnak az érdeklődők.

Program

 • 12:00-12:10 Megnyitó
  Dr. Kriston Renáta, tudományos és nemzetközi dékánhelyettes, Miskolci Egyetem BTK, Dékáni Hivatal
 • 12:10 – 12:40 Erasmus+ tájékoztató
  Szőke Krisztina, Miskolci Egyetem, Tudományos és Nemzetközi Igazgatóság, intézményi Erasmus+ koordinátor
 • 12:40 – 12:50 Erasmus+ Hallgatói tájékoztató
  Sári Patrik, elnök, Miskolci Egyetem, BTK, Hallgatói Önkormányzat
 • 12:50 – 13:30 Hallgatói Erasmus-beszámoló
  Ovszijenko Dorina 2. évfolyamos, nemzetközi tanulmányok BA
  Rima Vivien Dorka 3. évfolyamos, anglisztika BA


 • Időpont: 2023. április 04. (kedd) 12.00 óra
  Helyszín: A/1. épület földszint 10.
  Regisztráció: https://forms.gle/eYMKZDRhMXu4wVoV6


  I.éves alapszakos (BA) hallgatók figyelmébe!
  Jelentkezés specializációra!

  Tisztelt Hallgatók!

  • A bölcsészettudományi szakos hallgatóknak (anglisztika, történelem) a diploma megszerzéséhez KÖTELEZŐ jelentkezni egy 50 kredites specializációra, amelyek a 2023/2024. tanév I. félévében indulnak.
  • A kötelezően elvégzendő specializáció mellett a bölcsészettudományi szakos hallgatóknak lehetőségük van egy második specializáció felvételére is. A másodikként felvett / választott képzés egyszeri 75.000,-Ft-os képzési díj megfizetése mellett végezhető el.
  • A társadalomtudományi szakos hallgatóknak (kulturális antropológia, politikatudományok, nemzetközi tanulmányok, szociális munka és szociológia), valamint a régészet alapszakosoknak a diploma megszerzéséhez nem szükséges külön specializáció felvétele, de nekik is LEHETŐSÉGÜK van egyszeri 75.000,- Ft-os képzési díj megfizetése mellett egy specializáció elvégzésére.

  Jelentkezési határidő: 2023. április 10!

  Aki eddig nem jelentkezik, azt a Felvételi Bizottság besorolja a fennmaradó helyekre!

  A jelentkezési lapot a kitöltését követően szkennelve a kervenyekbtk@uni-miskolc.hu címre lehet elküldeni vagy postai úton a 3515 Miskolc-Egyetemváros, BTK Dékáni Hivatal címére.

  A felvételi követelményekről és a mintatantervekről a képzést gondozó intézetektől, tanszékektől kaphat információt.

  A jelentkezés részleteiről és a képzésekről az alábbi összefoglaló táblázat alapján tájékozódhat.

  További tájékoztató és jelentkezési lap letölthető: jelentkezes_specializaciora_2023.doc

  KÉPZÉS TÁMOGATÁS ÖNKÖLTSÉGES HALLGATÓK SZÁMÁRA

  Tisztelt Hallgatók!

  Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. Kötet Hallgatói Követelményrendszer (a továbbiakban: HKR.) 111. § alapján képzés támogatás nyújtható a hallgatók részére. A képzési támogatás célja a hallgatókat terhelő önköltséghez való hozzájárulás. Tájékoztatom Önöket, hogy a támogatásban részesíthető személyek körét a pályázati tájékoztató tartalmazza. Felhívom figyelmüket, hogy lehetőség van továbbá a párhuzamos képzésben résztvevő hallgatók támogatására is a HKR vonatkozó rendelkezései alapján. Kizárólag abban az esetben nyújtható képzés támogatás, ha az érintett hallgató a jogosultságát a mellékelten megküldött pályázati tájékoztatóban megjelölt igazolásokkal és dokumentumokkal alátámasztja. Tájékoztatom Önöket, hogy kizárólag a hiánytalanul benyújtott pályázatokat áll módunkban elfogadni.

  A pályázatok beadásának határideje 2023. 04. 09. 23:59.
  A pályázatokat az alábbi címre kell megküldeni. E-mail: kervenyekbtk@uni-miskolc.hu

  Dr. Szilágyi Roland
  oktatási rektorhelyettes

  2022/2023. tanév II. szemeszter

  A félévre történő bejelentkezéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók

  • A félév tanulmányi időbeosztása itt olvasható: https://www.uni-miskolc.hu/2022-2023-as-tanev-II-felev
  • A félévre történő bejelentkezésre a regisztrációs héten, 2023. február 22. (szerda) 8.00 és február 25. (szombat) 23.59 között van mód, kizárólag a Neptunban!
  • A tantárgyakat 2023. február 22. (szerda) 8.00 és március 4. (szombat) 23.59 között lehet felvenni a Neptunban.
  • A félév csak akkor minősül aktívnak, ha a Neptun rendszerben elektronikus úton bejelentkezett és legalább 1 tárgyat felvett.

  További részletes információk a kari weboldal Hallgatóknak pontjában érhetők el.

  Sikeres félévkezdést kívánunk!

  Ingyenes emelt szintű érettségi felkészítés történelemől

  Emelt szintű szóbeli történelem érettségire felkészítő előadások a Miskolci Egyetemen

  2023-ban is folytatódik a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának mára hagyományos programsorozata, amelynek célja hozzájárulni a felsőoktatásba felvételizők sikeres érettségijéhez. Az emelt szintű szóbeli történelem érettségi aktuális tematikájához fűződő előadásokat a Történettudományi Intézet oktatói tartják, február–március–április hónapban.

  Részletes tematika itt tölthető le: Érettségire felkészítő előadások (2023).pdf

  A program továbbra is ingyenes, ugyanakkor előzetes regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a rada.janos@uni-miskolc.hu e-mail címen lehet.

  Helyszín: Miskolc–Egyetemváros, C/1-es épület, II. em. 202/b terem.

  Sikeres felkészülést!

  INGYENES EMELTSZINTŰ ÉRETTSÉGI ELŐKÉSZÍTŐK

  TÁRSADALOMISMERET

  Ha érdekelnek a társadalomtudományi alapszakok, ez a felkészítő éppen Neked való!

  A felkészítő során a közép- és az emelt szintű érettségire készítünk fel 4 alkalommal: 2023. január 20 és 27, illetve 2023 február 3 és 10.

  Időtartam: 14:00 - 18:00

  A felkészítőt tartják: Kunos Nóra mestertanár, Mihályi Helga mesteroktató, Dr. habil. Szabó-Tóth Kinga egyetemi docens

  Helyszín: Miskolci Egyetem, A/5, II. emelet 207.

  Jelentkezés: 2023. január 18, szerda (Graholy Éva ügyintéző, ATTI: boleva@uni-miskolc.hu)

  A felkészítő ingyenes!

  További információ: szabo.toth.kinga@gmail.com

  MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

  A Miskolci Egyetem BTK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete 2023-ban is meghirdeti az emelt szinten érettségiző diákok számára előadás-sorozatát magyar nyelv és irodalom tantárgyból. A szóbeli tételekhez kapcsolódó előadások praktikus és korszerű ismeretanyaggal járulnak hozzá a sikeres érettségihez, a minél magasabb felvételi pontszám eléréséhez. Az Intézet oktatói által január 18-tól online formában tartandó szerdai előadások továbbra is szabadon látogathatók. A pontos programról az Intézet facebook-oldalán lehet tájékozódni, a belépési kódok is itt találhatók: www.facebook.com/mebtkmagyar/

  A program:

  • Romantikus költőszerepek, ars poeticák Petőfi Sándor költészetében Dr. Porkoláb Tibor
  • Dante Alighieri Isteni színjátéka első éneke (Pokol) szövegének jelentésrétegei, az allegorikus olvasat lehetőségei Dr. Tasi Réka
  • Nyelvünk helyzete a határon túl Dr. Gréczi-Zsoldos Enikő
  • Tematikus, szerkezeti és formai változatosság Arany János balladaköltészetében Prof. Kappanyos András
  • Antik hagyományok és újklasszicista poétika Radnóti Miklós eklogáiban Prof. Darab Ágnes
  • Szabó Lőrinc Tücsökzene című versciklusának szerkezeti, tematikus vonásai az életrajzi emlékezés és a meditáció tükrében Dr. Kőrizs Imre
  • A hangalak és a jelentés viszonya, jelentésmező Prof. Pethő József
  • Az elbeszélői hang többszólamúsága Emily Brontë Üvöltő szelek című regényében Dr. Kertész Noémi

  ANGOL NYELV

  A Miskolci Egyetem Modern Filológiai Intézet tanár szakos hallgatói 5 héten keresztül emelt szintű érettségire felkészítő angol tanfolyamot szerveznek középiskolásoknak. A tanfolyam ingyenes, de előzetes jelentkezéshez kötött.

  Jelentkezési határidő: 2023. január 10.

  A jelentkezésedet várjuk a saripatrik98@gmail.com e-mail címre. A jelentkezésedben tüntesd fel a nevedet, elérhetőségedet (e-mail cím, telefonszám) és az iskolád nevét. A tájékoztató levelet a megadott e-mail címedre fogod kapni.

  Várunk szeretettel!

  2023. január 16. - 2023. február 17.

  Szervezők: Modern Filológiai Intézet demonstrátorai

  TÖRTÉNELEM

  Az emelt szintű szóbeli történelem érettségi aktuális tematikájához fűződő előadásokat a Történettudományi Intézet oktatói tartják február–március hónapban. A program továbbra is ingyenes, ugyanakkor előzetes regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a rada.janos@uni-miskolc.hu e-mail címen lehetséges. További részletek hamarosan az egyetem és a kar online felületein.

  NÉMET NYELV

  Olvasásértés, nyelvhelyesség, hallott szöveg értése, íráskészség és szóbeli. 5 alkalmat kínálunk fel a középiskolásoknak január-február hónapban. A német emelt szintű érettségire felkészítő nyelvtanfolyam időtartama: 2023. január 18. – február 15.

  A tanfolyam szerdai napokon 17.00-18.30 lesz online formában.

  Jelentkezési határidő: 2023. január 10.

  A jelentkezéseket a gersoresm@uni-miskolc.hu e-mail címre várjuk. A jelentkezéskor kérjük megadni a jelentkező nevét, elérhetőséget (e-mail cím és telefonszám) és az iskola nevét.

  Az előkészítőn a német emelt szintű érettségi vizsgarészeit gyakoroljuk öt héten keresztül a Német Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék oktatóinak közreműködésével: olvasott szöveg értése, nyelvhelyesség, hallott szöveg értése, íráskészség és beszédkészség.

  FELVÉTELI 2023

  2023 szeptemberében induló képzések a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán

  Karunkon az alábbi alapszakos képzések elvégzésre van lehetőség:

  • anglisztika
  • germanisztika
  • gyógypedagógia
  • kommunikáció- és médiatudomány alapszak
  • kulturális antropológia
  • magyar
  • nemzetközi tanulmányok
  • politikatudomány
  • szociális munka (ózdi kihelyezett képzésként is hirdetjük)
  • szociológia
  • történelem
  • régészet
  Alapszakjainkról bővebben Alapszakok a felvi.hu oldalon  Karunkon az alábbi szakpárokban lehet osztatlan tanárképzésre jelentkezni (E betű jelzi a szakon az emelt szintű érettségi követelményt):

  • (E) angol nyelv és kultúra tanára - etikatanár
  • (E) angol nyelv és kultúra tanára - földrajztanár
  • (E) angol nyelv és kultúra tanára - magyar nyelv és irodalom szakos tanár
  • (E) angol nyelv és kultúra tanára - német nyelv és kultúra tanára
  • (E) angol nyelv és kultúra tanára - történelemtanár
  • etikatanár - magyar nyelv és irodalom szakos tanár
  • etikatanár - (E) német nyelv és kultúra tanára
  • etikatanár - történelemtanár
  • földrajztanár - történelemtanár
  • informatika tanár (digitális kultúra tanára) - másik választott szak1
  • magyar nyelv és irodalom szakos tanár - (E) német nyelv és kultúra tanára
  • magyar nyelv és irodalom szakos tanár - történelemtanár

  1Az osztatlan informatika tanár (digitális kultúra tanára) képzés a felvételi tájékoztató pótkötetében fog megjelenni 2023 január második felében, jelenleg nem található róla információ a felvi.hu oldalon és a nyomtatott anyagban sem!

  Osztatlan képzéseinkről bővebben Osztatlan képzések a felvi.hu oldalon  Karunkon az alábbi mesterszakok elvégzésre van lehetőség:

  • fordító- és tolmács
  • kulturális antropológia
  • kulturális mediáció
  • magyar nyelv- és irodalom
  • politikatudomány
  • szociológia
  • történelem

  Az egyes mesterképzéskre az írásbeli és/vagy szóbeli felvételi vizsgán szerzett pontok alapján lehet bejutni. A vizsgák időpontjáról a jelentkezőket írásban értesítik.

  Felhívjuk figyelmét az ú.n. előzetes KREDITELISMERÉSI ELJÁRÁS fontosságára, melyet Önnek kell kezdeményezni. Ezen eljárás keretében kell megvizsgálnunk azt, hogy az adott mesterképzési szakra történő belépéshez elfogadható-e a korábbi végzettsége, illetve a korábban megszerzett kreditjei alapján mennyi szakterületi kredit ismerhető el, a szükséges kérvényt később letöltheti.

  Mesterképzéseinkről bővebben Mesterképzések a felvi.hu oldalon  AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS BEKÜLDÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2023. FEBRUÁR 15.

  A Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató elérhetősége: 2023. Felvételi tájékoztató

  2023 ŐSZÉN INDULÓ ÚJ SZAKJAINK

  Kommunikáció- és médiatudomány alapszak

  Az alapképzési - BA - szak megnevezése: kommunikáció- és médiatudomány (Communication and Media Science) A képzési idő 6 félév, az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma 180. Médiatudomány és Újságírás specializációval. A szak célja kommunikációs szakemberek képzése, akik ismerik a kommunikáció különböző színterein működő intézményeket, intézményrendszereket. Ismerik a társadalmi kommunikáció színtereit, az itt működő intézmények struktúráját, a kommunikáció és média fontosabb intézményeit, a kommunikáció és média működését.

  Megszerzett tudásuk, képességeik és attitűdjeik birtokában teljes mértékig alkalmasak a kommunikáció színterein lévő intézményekben kommunikációs munka végzésére. Felkészültek tanulmányaik mester-képzésben történő folytatására.

  Informatikatanár (digitális kultúra tanára)

  A képzés célja az alapfokú nevelés-oktatás ötödik évfolyamon kezdődő és a nyolcadik évfolyam végéig tartó felső tagozatán, a középfokú nevelés-oktatás szakaszában, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában szakgimnáziumban, szakmára vagy szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában a szakiskolában, a digitális kultúra tantárgy tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

  A képzési idő nappali formában 10 félév, levelező formában 10, 4, illetve 2 félév, az előképzettségtől függően. Az oklevélben szereplő tanári szakképzettség magyar nyelvű megjelölése: okleveles informatikatanár (digitális kultúra tanára), angol nyelvű megjelölése: Teacher of Informatics.

  Intézeteink

  logo

  Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete

  Tanszékek

  • Szociális Munka Tanszék
  • Szociológiai Tanszék
  • Politikatudományi Tanszék
  • Családkutató Központ
  • Romakutató Csoport

  Kapcsolat

  • Miskolc-Egyetemváros A/5. épület II.
  • Telefon: 46/565-111/21-84
  • E-mail: eva.graholy@uni-miskolc.hu
  logo

  Antropológiai és Filozófiai Tudományok Intézete

  Tanszékek

  • Kulturális és Vizuális Antropológiai Tanszék
  • Filozófiai Tanszék

  Kapcsolat

  • Miskolc-Egyetemváros C/1. épület III. emelet
  • Telefon: 46/565-221
  • E-mail: btkvat@uni-miskolc.hu
  logo

  Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet

  Tanszékek

  • Magyar Nyelvtudományi Tanszék
  • Magyar Irodalomtudományi Tanszék
  • Szabó Lőrinc Kutatóhely

  Kapcsolat

  • Miskolc-Egyetemváros A/4. épület IV. emelet
  • Telefon: 46/565-111/21-71, 21-20
  • E-mail: erika.galambosne@uni-miskolc.hu
  logo

  Modern Filológiai Intézet

  Tanszékek

  • Alkalmazott Nyelvészeti és Fordítástudományi Tanszék
  • Angol Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék
  • Német Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék
  • Társadalmi nemek és Egyenlő Esélyek Kutatócsoport
  • Nyelvi- és Kommunikációs Kutatócsoport

  Kapcsolat

  • Miskolc-Egyetemváros A/6. épület fszt. 20.
  • Telefon: 46/565-111/17-66
  • E-mail: bolmfi@uni-miskolc.hu
  logo

  Tanárképző Intézet

  Tanszékek

  • Pedagógia Tanszék
  • Gyógypedagógia Tanszék

  Kapcsolat

  • Miskolc-Egyetemváros C/1. épület III. emelet
  • Telefon: 46/565-228
  • E-mail: denisa.szenczi@uni-miskolc.hu
  • E-mail: monika.daruka@uni-miskolc.hu
  logo

  Történettudományi Intézet

  Tanszékek

  • Ókortörténei, Művelődéstörténeti és Muzeológia Tanszék
  • Őstörténeti és Régészeti Tanszék
  • Új- és Jelenkor-történeti és Hadtörténeti Tanszék
  • Közép- és Kora Újkor-történeti Tanszék
  • Társadalomtörténeti Kutatócsoport
  • Amerikanisztika Kutatócsoport

  Kapcsolat

  • Miskolc-Egyetemváros C/1. II. emelet
  • Telefon: 46/565-221
  • E-mail: beata.toth@uni-miskolc.hu
  logo

  Miskolci-Hejőkeresztúri KIP Regionális Módszertani Központ

  Kapcsolat

  • Miskolc-Egyetemváros C/1. épület III. emelet
  • Telefon: (46)565-218
  • E-mail: emese.nagy@uni-miskolc.hu
  • Web: http://kipkozpont.uni-miskolc.hu

  ME Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

  Miskolci Egyetem

  ME logo

  Honlap: www.uni-miskolc.hu

  Kapcsolat

  3515 Miskolc-Egyetemváros

  Dékáni Hivatal: 46/565-111/22-25

  boldek@uni-miskolc.hu

  Hallgatói ügyek: 46/565-111/20-14, 20-15

  boljutka@uni-miskolc.hu