• Slide 1

  Szakdolgozatok leadása!

  Leadási határidő:
  2022. november 18!

 • Slide 2

  Szakirányú továbbképzések

  Változatos képzéseket kínálunk diplomásoknak is!

  Megnézem!

Képzéseink

Alapképzés

Az érettségi vizsga után elérhető első képzési szint, mely egyszakos és hat féléves. Az alapfokozatot nyújtó képzés a munkaerőpiacon hasznosítható szakmai ismereteket ad, az elhelyezkedéshez jogszabályban meghatározottak szerinti munkakör betöltésére jogosít, egyúttal megfelelő elméleti alapozást is nyújt az adott szakterületen a tanulmányok mesterképzésben történő folytatásához.

Mesterképzés

A második felsőfokú végzettségi szint, amellyel mesterfokozat és szakképzettség szerezhető. Mesterképzésre az vehető fel, aki legalább alapfokozatot és szakképzettséget, vagy ezzel egyenértékű főiskolai szintű végzettséget és szakképzettséget tanúsító oklevelet, illetve egyetemi szintű végzettséget vagy mesterfokozatot szerzett. A képzési idő 4, tanárképzés esetén előképzettségtől függően 2-5 félév.

Tanárképzés

Az osztatlan tanárképzés a 2013. év szeptemberétől került bevezetésre országos és kari szinten is. A szakpáros képzésben mind általános, mind középiskolai tanári végzettség szerezhető, ettől függően a képzés 10-11 vagy 12 féléves. Az új típusú közismereti és szakmai tanári mesterképzések a korábban megszerzett diplomák alapján 2, 4, és 5 féléves képzési idejűek. Az előzetes szakmai ismeretekhez igazított tanulmányi rendek (tanösvények) sokfélesége miatt nevezzük „ösvényes” képzésnek.

Szakirányú továbbképzés

E képzés során alap- vagy mesterfokozatot, illetve főiskolai vagy egyetemi oklevél megszerzését követően további szakirányú szakképzettség szerezhető. A képzési idő legalább 2, legfeljebb 4 félév.

Pedagógus továbbképzés

A pedagógus-alapképzésben megszerzett szakmai, szaktudományos ismeretek frissítése, az egyes tudományterületeken megszületett tudományos eredmények megismerése. A pedagógus-alapképzésben megszerzett, a pedagógusmesterséghez kapcsolódó ismeretek (pedagógia, pszichológia, módszertan) frissítése, új ismeretek és készségek elsajátítása.

Doktori iskola

Az ME BTK keretében Irodalomtudományi Doktori Iskola működik, amelyben keretében szövegtudományi-textológiai centrumú posztgraduális oktatás folyik. Szövegtudományi doktori program Magyarországon egyedül e képzőhelyen működik, oktatóink kivételesen felkészült szakmai tudást testesítenek meg ezen a területen.

A Bölcsészettudományi Kar Hírei

Szakdolgozatok leadása: 2022. november 18-ig!

TDK konferenciák 2022. november 14 és december 2. között!

II. NEMZETKÖZI SZAKMAI NAP

A ME BTK 2022. november 24.-én 12.00 órai kezdettel rendezi meg a II. Nemzetközi Szakmai Napot. A rendezvény helyszíne a ME Szenátusterme (A/4. épület I. emelet).

Program

 • Megnyitó
  • 12.00 Prof. Dr. Horváth Zita, Miskolci Egyetem, rektor
  • 12.10 Dr. Illésné dr. Kovács Mária, Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar, dékán
 • Angol és német kölföldi ösztöndíjas lehetőségek
  • 12.20 Fulbright Hungary - Litkei Kornélia
  • 12.40 DAAD - Sax Mónika
  • 13.00 Magyar-Német Ifjúságért Egyesület - Osztrovszky Edina
  • 13.20 TEMPUS Közalapítvány (online) - Györke Julianna
 • Tájékoztató előadások külföldi ösztöndíjas lehetőségekről a Miskolci Egyetemen
  • 13.40 Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága - Sándor Krisztina
  • 14.00 CEEPUS - Dr. Paksy Tünde

A rendezvényen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött: https://forms.gle/hmJZs5cNEpDsYdDJ9

Az eseményen lehetőség van online részvételre is az alábbi Skype linken keresztül: https://join.skype.com/LHUxz8ADNiYS

Szeretettel várja Önöket a szervezők nevében Dr. Kriston Renáta, tudományos és nemzetközi dékánhelyettes, ME BTK Dékáni Hivatal.

Tájékoztatás a tanulmányi időbeosztás (2022. november 17.) módosulásáról

A Miskolci Egyetem a Bölcsészettudományi Kar 30 éves jubileumi év központi ünnepségét elhalasztja a fűtési idényt nem érintő tavaszi félévre.
Ezzel együtt a tanulmányi időbeosztásban erre a napra (2022. november 17.) elrendelt dékáni szünet érvényét veszti, az órákat órarend szerint kell megtartani.
Az egyetemi honlapon szereplő tanulmányi időbeosztás fentiek szerinti módosítása a Szenátus döntése alapján folyamatban van.

ME BTK Dékáni Hivatal

VÉGZŐS HALLGATÓK VIZSGAIDŐSZAKA A 2022/23. TANÉV I. FÉLÉVÉBEN

 • Szorgalmi időszak vége: 2022. november 12. (szombat)
 • Szakdolgozat benyújtása és feltöltése a MIDRA rendszerben: 2022. november 18. (péntek)
 • Vizsgajelentkezés a Neptun-rendszerben: 2022. november 14. - 2022. november 25. 12.00.
 • Záróvizsga időszak: 2022. december 05 - 2022. december 16.
 • Diplomaátadó szenátusi ülés: 2023. február 20. vagy február 21.

Felhívjuk a figyelmet, hogy vizsgára jelentkezés továbbra is csak a költségtérítés/önköltség és az egyéb kiírt díjak rendezését követően lehetséges.

Javasoljuk, tanulmányozza át a BTK Szakdolgozatkészítési szabályzatát, ebben a szakdolgozat kötelező mellékleteit is megtalálja: Szakdolgozatkészítési szabályzat
A Szabályzat 5.§ (4) a. és c. pontjától eltérően a szakdolgozathoz/portfólióhoz már nem kell a CD-t mellékelni! A szakdolgozatokat/portfóliókat papíralapon (kötve) kell leadni az intézeti adminisztrációra és egyúttal fel kell tölteni a MIDRA rendszerbe is http://midra.uni-miskolc.hu legkésőbb 2022. november 18-ig.

A diploma kiállításához szükséges nyelvvizsga-követelményeket az egyes szakok képzési és kimeneti követelményei tartalmazzák, melyet a ME BTK Hallgatói Követelményrendszer 25. paragrafusában is olvashat: BTK Kari HKR

Kérjük, hogy a nyelvvizsgáját/nyelvvizsgáit ellenőrzésre az Oktatási és Minőségbiztosítási Igazgatóságra legkésőbb a záróvizsga időszak végéig, azaz 2022. december 16-ig bemutatni szíveskedjék.

További letölthető információk: 2022vegzosvizsgaidoszak.docx

Sikeres felkészülést és eredményes vizsgázást kívánunk!

CEEPUS Hallgató Mobilitás

Még lehet jelentkezni a CEEPUS Hallgató Mobilitás Ösztöndíjra a 2022/23. tanév tavaszi félévére. A jelentkezés feltétele két sikeresen lezárt tanév és aktív hallgatói jogviszony. Jelentkezni lehet 2022. október 21-ig!

Pályázható helyek:

 • Banská Bystrica
 • Bécs
 • Olomuc

A pályázattal kapcsolatos részletek az alábbi linken érhetők el:

Sikeres pályázást!

Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program

Ismét lehet jelentkezni a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Programba.
A Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program (KKÖP) a Kormány által 2013-ban alapított ösztöndíj, melynek célja a megfelelően képzett, szakmailag elhivatott, gyakorlati tapasztalattal rendelkező pedagógus-utánpótlás biztosítása.

A program a pedagógus hallgatók tanulmányait jelentős összegű ösztöndíjjal segíti, és a diploma megszerzése után garantáltan a képzettségüknek megfelelő állást biztosít számukra. Az ösztöndíj összege 125.000,- Ft, 250.000,- Ft vagy 375.000,- Ft/félév lehet, ennek elbírálása függ a tanulmányi eredménytől, illetve attól, hogy milyen szakon tanul az ösztöndíjas, és hogy a munkavállalásához mely régiót preferálja.

A KKÖP-ben azok vehetnek részt, akik a pályázat benyújtásának időpontjában egységes, osztatlan tanárképzést, illetve gyógypedagógia, vagy tanító alapképzési szakon képzést nyújtó felsőoktatási intézménybe felvételt nyertek.

A KKÖP pályázattal kapcsolatos részletek a Klebersberg Központ oldalán találhatók:

Sikeres pályázást!

KÉPZÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE

Tisztelt Hallgatók!
Ebben a szemeszterben is lehetőség van a képzési önköltség csökkentésére képzési támogatást igényelni.

Az alábbiakban letölthető kérelmet és mellékleteit 2022. szeptember 28 éjfélig van lehetőségük elektronikus levél formájában benyújtani a bennük található e-mail címre.

A támogatási pályázattal kapcsolatos részletek és további dokumentumok letölthetők:

Sikeres pályázást!

JELENTKEZÉS 2022. ÉVI ŐSZI TDK KONFERENCIÁRA

Tisztelt Hallgatók!

Ismét lehetőség van TDK konferencia jelentkezésre!
A tanórákon kívül zajló diákélet szerves része a tudományok önkéntes művelése. Ennek ad keretet a TDK, amely a nevével ellentétben nem egyetlen konferencia, hanem folyamatosan zajló tevékenység, mozgalom. Ha valaki kedvet érez magában ahhoz, hogy egy témát alaposan kidolgozzon s tanára úgy látja, hogy erre ő alkalmas, kezdődhet a munka.

A házi versenyen a nappali és a levelező tagozatos hallgatók egyaránt részt vehetnek, s korhatár sincs. Nagyon várjuk középiskolás diákok jelentkezését (akár versenyen kívül is)!

Kérdéseikkel keressék bátran az intézeti TDK felelősöket.

Jelentkezési határidő 2022. október 14.

A jelentkezéssel kapcsolatos részletes információk itt találhatók:


dr. Tasi Réka és dr. Fekete Sándor
ME BTK TDT


Erasmus Day - 2022. ősz

A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara és a ME-BTK Hallgatói Önkormányzata 2022. szeptember 22-én (csütörtök) 12 órától szervezi hallgatók részére az idei félév első kari Erasmus Day-t, melynek helyszíne: Miskolci Egyetem A/1 épület, 10-es terem

Az Erasmus+ program bemutatásán kívül szó fog esni a CEEPUS programról, oktatói és hallgatói beszámolókról, illetve a különböző hallgatói lehetőségekről is.

A rendezvényen ellátást (szendvics, üdítő) biztosítunk a résztvevőknek.

A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött!

Regisztrálni 2022. szeptember 20. 12 óráig lehet a következő felületen: REGISZTRÁCIÓ

Részletes program: Erasmus_2022.pdf

Számítunk minden hallgató részvételére!

A Szervezők
Miskolci Egyetem BTK Dékáni Hivatal és
Miskolci Egyetem BTK-HÖK

DEMONSTRÁTORI PÁLYÁZATOK 2022/23 TANÉV

Tisztelt Hallgatók!
A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara pályázatot ír ki demonstrátori megbízások elnyerésére. A pályázók a Miskolci Egyetem Szenátusa által elfogadott „Demonstrátori Szabályzatban” foglalt célok értelmében és előírásoknak megfelelően nyújthatják be pályázatukat a kar dékánjához (A/4. épület, 4. emelet, 422.a.), legkésőbb 2022. szeptember 23-ig a pályázati űrlap kitöltésével és az ott szereplő csatolandó mellékletekkel.

A demonstrátori szabályzat elérhető a http://www.uni-miskolc.hu a szabályzatok menüpontban a 3.8. Demonstrátori Szabályzat néven. A megbízás egy tanulmányi évre adható, a tevékenységért díjazás nem jár.

Pályázati kiírások intézetenként: demonstrator_2022_1.pdf

BEIRATKOZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Hallgatók!
Egy rövid beiratkozási tájékoztatóban összefoglaljuk mindazokat a legfontosabb tudnivalókat, melyek a 2022/23 tanév őszi szemeszterének sikeres megkezdéséhez szükségesek.

Beirakozási tájékoztató: beirakozasi_tajekoztato_2022.pdf

Az évkezdéssel kapcsolatos tovább információk a FŐMENÜ/HALLGATÓKNAK pontban találhatók.

Intézeteink

logo

Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete

Tanszékek

 • Szociális Munka Tanszék
 • Szociológiai Tanszék
 • Politikatudományi Tanszék
 • Családkutató Központ
 • Romakutató Csoport

Kapcsolat

 • Miskolc-Egyetemváros A/5. épület II.
 • Telefon: 46/565-111/21-84
 • E-mail: boleva@uni-miskolc.hu
logo

Antropológiai és Filozófiai Tudományok Intézete

Tanszékek

 • Kulturális és Vizuális Antropológiai Tanszék
 • Filozófiai Tanszék

Kapcsolat

 • Miskolc-Egyetemváros C/1. épület III. emelet
 • Telefon: 46/565-221
 • E-mail: btkvat@uni-miskolc.hu
logo

Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet

Tanszékek

 • Magyar Nyelvtudományi Tanszék
 • Magyar Irodalomtudományi Tanszék
 • Szabó Lőrinc Kutatóhely

Kapcsolat

 • Miskolc-Egyetemváros A/4. épület IV. emelet
 • Telefon: 46/565-111/21-71, 21-20
 • E-mail: bolszucs@uni-miskolc.hu
logo

Modern Filológiai Intézet

Tanszékek

 • Alkalmazott Nyelvészeti és Fordítástudományi Tanszék
 • Angol Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék
 • Német Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék
 • Társadalmi nemek és Egyenlő Esélyek Kutatócsoport
 • Nyelvi- és Kommunikációs Kutatócsoport

Kapcsolat

 • Miskolc-Egyetemváros A/6. épület fszt. 20.
 • Telefon: 46/565-111/17-66
 • E-mail: bolmfi@uni-miskolc.hu
logo

Tanárképző Intézet

Tanszékek

 • Pedagógia Tanszék
 • Pszichológia Tanszék és Regionális Tehetségpont
 • Gyógypedagógia Tanszék

Kapcsolat

 • Miskolc-Egyetemváros C/1. épület III. emelet
 • Telefon: 46/565-228
 • E-mail: boldenis@uni-miskolc.hu
 • E-mail: bolbmoni@uni-miskolc.hu
logo

Történettudományi Intézet

Tanszékek

 • Ókortörténei, Művelődéstörténeti és Muzeológia Tanszék
 • Őstörténeti és Régészeti Tanszék
 • Új- és Jelenkor-történeti és Hadtörténeti Tanszék
 • Közép- és Kora Újkor-történeti Tanszék
 • Társadalomtörténeti Kutatócsoport
 • Amerikanisztika Kutatócsoport

Kapcsolat

 • Miskolc-Egyetemváros C/1. II. emelet
 • Telefon: 46/565-221
 • E-mail: boltgbea@uni-miskolc.hu
logo

Miskolci-Hejőkeresztúri KIP Regionális Módszertani Központ

Kapcsolat

 • Miskolc-Egyetemváros C/1. épület III. emelet
 • Telefon: (46)565-218
 • E-mail: boljagam@uni-miskolc.hu
 • Web: http://kipkozpont.uni-miskolc.hu

ME Bölcsészettudományi Kar

Miskolci Egyetem

ME logo

Honlap: www.uni-miskolc.hu

Kapcsolat

3515 Miskolc-Egyetemváros

Dékáni Hivatal: 46/565-111/22-25

boldek@uni-miskolc.hu

Hallgatói ügyek: 46/565-111/20-14, 20-15

boljutka@uni-miskolc.hu