• Slide 1

  Keresd ingyenes, emeltszintű érettségire
  felkészítő előadásainkat!

  Megnézem!
 • Slide 2

  2023 őszén induló új képzéseink!

  Informatika tanár (digitális kultúra tanára)

  Kommunikáció- és médiatudomány alapszak

  Érdekel!
 • Slide 3

  Szakirányú továbbképzések

  Változatos képzéseket kínálunk diplomásoknak is!

  Érdekel!
 • szakok

  Válassz képzéseink közül!

  Számos alapképzést, mesterképzést

  és változatos tanár szakokat kínálunk!

  Érdekel!

Képzéseink

Alapképzés

Az érettségi vizsga után elérhető első képzési szint, mely egyszakos és hat féléves. Az alapfokozatot nyújtó képzés a munkaerőpiacon hasznosítható szakmai ismereteket ad, az elhelyezkedéshez jogszabályban meghatározottak szerinti munkakör betöltésére jogosít, egyúttal megfelelő elméleti alapozást is nyújt az adott szakterületen a tanulmányok mesterképzésben történő folytatásához.

Mesterképzés

A második felsőfokú végzettségi szint, amellyel mesterfokozat és szakképzettség szerezhető. Mesterképzésre az vehető fel, aki legalább alapfokozatot és szakképzettséget, vagy ezzel egyenértékű főiskolai szintű végzettséget és szakképzettséget tanúsító oklevelet, illetve egyetemi szintű végzettséget vagy mesterfokozatot szerzett. A képzési idő 4, tanárképzés esetén előképzettségtől függően 2-5 félév.

Tanárképzés

Az osztatlan tanárképzés a 2013. év szeptemberétől került bevezetésre országos és kari szinten is. A szakpáros képzésben mind általános, mind középiskolai tanári végzettség szerezhető, ettől függően a képzés 10-11 vagy 12 féléves. Az új típusú közismereti és szakmai tanári mesterképzések a korábban megszerzett diplomák alapján 2, 4, és 5 féléves képzési idejűek. Az előzetes szakmai ismeretekhez igazított tanulmányi rendek (tanösvények) sokfélesége miatt nevezzük „ösvényes” képzésnek.

Szakirányú továbbképzés

E képzés során alap- vagy mesterfokozatot, illetve főiskolai vagy egyetemi oklevél megszerzését követően további szakirányú szakképzettség szerezhető. A képzési idő legalább 2, legfeljebb 4 félév.

Pedagógus továbbképzés

A pedagógus-alapképzésben megszerzett szakmai, szaktudományos ismeretek frissítése, az egyes tudományterületeken megszületett tudományos eredmények megismerése. A pedagógus-alapképzésben megszerzett, a pedagógusmesterséghez kapcsolódó ismeretek (pedagógia, pszichológia, módszertan) frissítése, új ismeretek és készségek elsajátítása.

Doktori iskola

Az ME BTK keretében Irodalomtudományi Doktori Iskola működik, amelyben keretében szövegtudományi-textológiai centrumú posztgraduális oktatás folyik. Szövegtudományi doktori program Magyarországon egyedül e képzőhelyen működik, oktatóink kivételesen felkészült szakmai tudást testesítenek meg ezen a területen.

A Bölcsészettudományi Kar Hírei

Vizsgaidőszak 2023. január 16. (hétfő) – február 18. (szombat)

Diplomaátadó Szenátusi Ülés 2023. február 20. (hétfő) 10 óra és 14 óra és február 21. (kedd) 10 óra

Regisztráció kezdete 2023. február 22. 08.00 óra

INGYENES EMELTSZINTŰ ÉRETTSÉGI ELŐKÉSZÍTŐK

TÁRSADALOMISMERET

Ha érdekelnek a társadalomtudományi alapszakok, ez a felkészítő éppen Neked való!

A felkészítő során a közép- és az emelt szintű érettségire készítünk fel 4 alkalommal: 2023. január 20 és 27, illetve 2023 február 3 és 10.

Időtartam: 14:00 - 18:00

A felkészítőt tartják: Kunos Nóra mestertanár, Mihályi Helga mesteroktató, Dr. habil. Szabó-Tóth Kinga egyetemi docens

Helyszín: Miskolci Egyetem, A/5, II. emelet 207.

Jelentkezés: 2023. január 18, szerda (Graholy Éva ügyintéző, ATTI: boleva@uni-miskolc.hu)

A felkészítő ingyenes!

További információ: szabo.toth.kinga@gmail.com

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

A Miskolci Egyetem BTK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete 2023-ban is meghirdeti az emelt szinten érettségiző diákok számára előadás-sorozatát magyar nyelv és irodalom tantárgyból. A szóbeli tételekhez kapcsolódó előadások praktikus és korszerű ismeretanyaggal járulnak hozzá a sikeres érettségihez, a minél magasabb felvételi pontszám eléréséhez. Az Intézet oktatói által január 18-tól online formában tartandó szerdai előadások továbbra is szabadon látogathatók. A pontos programról az Intézet facebook-oldalán lehet tájékozódni, a belépési kódok is itt találhatók: www.facebook.com/mebtkmagyar/

A program:

 • Romantikus költőszerepek, ars poeticák Petőfi Sándor költészetében Dr. Porkoláb Tibor
 • Dante Alighieri Isteni színjátéka első éneke (Pokol) szövegének jelentésrétegei, az allegorikus olvasat lehetőségei Dr. Tasi Réka
 • Nyelvünk helyzete a határon túl Dr. Gréczi-Zsoldos Enikő
 • Tematikus, szerkezeti és formai változatosság Arany János balladaköltészetében Prof. Kappanyos András
 • Antik hagyományok és újklasszicista poétika Radnóti Miklós eklogáiban Prof. Darab Ágnes
 • Szabó Lőrinc Tücsökzene című versciklusának szerkezeti, tematikus vonásai az életrajzi emlékezés és a meditáció tükrében Dr. Kőrizs Imre
 • A hangalak és a jelentés viszonya, jelentésmező Prof. Pethő József
 • Az elbeszélői hang többszólamúsága Emily Brontë Üvöltő szelek című regényében Dr. Kertész Noémi

ANGOL NYELV

A Miskolci Egyetem Modern Filológiai Intézet tanár szakos hallgatói 5 héten keresztül emelt szintű érettségire felkészítő angol tanfolyamot szerveznek középiskolásoknak. A tanfolyam ingyenes, de előzetes jelentkezéshez kötött.

Jelentkezési határidő: 2023. január 10.

A jelentkezésedet várjuk a saripatrik98@gmail.com e-mail címre. A jelentkezésedben tüntesd fel a nevedet, elérhetőségedet (e-mail cím, telefonszám) és az iskolád nevét. A tájékoztató levelet a megadott e-mail címedre fogod kapni.

Várunk szeretettel!

2023. január 16. - 2023. február 17.

Szervezők: Modern Filológiai Intézet demonstrátorai

TÖRTÉNELEM

Az emelt szintű szóbeli történelem érettségi aktuális tematikájához fűződő előadásokat a Történettudományi Intézet oktatói tartják február–március hónapban. A program továbbra is ingyenes, ugyanakkor előzetes regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a rada.janos@uni-miskolc.hu e-mail címen lehetséges. További részletek hamarosan az egyetem és a kar online felületein.

NÉMET NYELV

Olvasásértés, nyelvhelyesség, hallott szöveg értése, íráskészség és szóbeli. 5 alkalmat kínálunk fel a középiskolásoknak január-február hónapban. A német emelt szintű érettségire felkészítő nyelvtanfolyam időtartama: 2023. január 18. – február 15.

A tanfolyam szerdai napokon 17.00-18.30 lesz online formában.

Jelentkezési határidő: 2023. január 10.

A jelentkezéseket a gersoresm@uni-miskolc.hu e-mail címre várjuk. A jelentkezéskor kérjük megadni a jelentkező nevét, elérhetőséget (e-mail cím és telefonszám) és az iskola nevét.

Az előkészítőn a német emelt szintű érettségi vizsgarészeit gyakoroljuk öt héten keresztül a Német Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék oktatóinak közreműködésével: olvasott szöveg értése, nyelvhelyesség, hallott szöveg értése, íráskészség és beszédkészség.

FELVÉTELI 2023

2023 szeptemberében induló képzések a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán

Karunkon az alábbi alapszakos képzések elvégzésre van lehetőség:

 • anglisztika
 • germanisztika
 • gyógypedagógia
 • kommunikáció- és médiatudomány alapszak
 • kulturális antropológia
 • magyar
 • nemzetközi tanulmányok
 • politikatudomány
 • szociális munka (ózdi kihelyezett képzésként is hirdetjük)
 • szociológia
 • történelem
 • régészet
Alapszakjainkról bővebben Alapszakok a felvi.hu oldalonKarunkon az alábbi szakpárokban lehet osztatlan tanárképzésre jelentkezni (E betű jelzi a szakon az emelt szintű érettségi követelményt):

 • (E) angol nyelv és kultúra tanára - etikatanár
 • (E) angol nyelv és kultúra tanára - földrajztanár
 • (E) angol nyelv és kultúra tanára - magyar nyelv és irodalom szakos tanár
 • (E) angol nyelv és kultúra tanára - német nyelv és kultúra tanára
 • (E) angol nyelv és kultúra tanára - történelemtanár
 • etikatanár - magyar nyelv és irodalom szakos tanár
 • etikatanár - (E) német nyelv és kultúra tanára
 • etikatanár - történelemtanár
 • földrajztanár - történelemtanár
 • informatika tanár (digitális kultúra tanára) - másik választott szak1
 • magyar nyelv és irodalom szakos tanár - (E) német nyelv és kultúra tanára
 • magyar nyelv és irodalom szakos tanár - történelemtanár

1Az osztatlan informatika tanár (digitális kultúra tanára) képzés a felvételi tájékoztató pótkötetében fog megjelenni 2023 január második felében, jelenleg nem található róla információ a felvi.hu oldalon és a nyomtatott anyagban sem!

Osztatlan képzéseinkről bővebben Osztatlan képzések a felvi.hu oldalonKarunkon az alábbi mesterszakok elvégzésre van lehetőség:

 • fordító- és tolmács
 • kulturális antropológia
 • kulturális mediáció
 • magyar nyelv- és irodalom
 • politikatudomány
 • szociológia
 • történelem

Az egyes mesterképzéskre az írásbeli és/vagy szóbeli felvételi vizsgán szerzett pontok alapján lehet bejutni. A vizsgák időpontjáról a jelentkezőket írásban értesítik.

Felhívjuk figyelmét az ú.n. előzetes KREDITELISMERÉSI ELJÁRÁS fontosságára, melyet Önnek kell kezdeményezni. Ezen eljárás keretében kell megvizsgálnunk azt, hogy az adott mesterképzési szakra történő belépéshez elfogadható-e a korábbi végzettsége, illetve a korábban megszerzett kreditjei alapján mennyi szakterületi kredit ismerhető el, a szükséges kérvényt később letöltheti.

Mesterképzéseinkről bővebben Mesterképzések a felvi.hu oldalonAZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS BEKÜLDÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2023. FEBRUÁR 15.

A Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató elérhetősége: 2023. Felvételi tájékoztató

2023 ŐSZÉN INDULÓ ÚJ SZAKJAINK

Kommunikáció- és médiatudomány alapszak

Az alapképzési - BA - szak megnevezése: kommunikáció- és médiatudomány (Communication and Media Science) A képzési idő 6 félév, az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma 180. Médiatudomány és Újságírás specializációval. A szak célja kommunikációs szakemberek képzése, akik ismerik a kommunikáció különböző színterein működő intézményeket, intézményrendszereket. Ismerik a társadalmi kommunikáció színtereit, az itt működő intézmények struktúráját, a kommunikáció és média fontosabb intézményeit, a kommunikáció és média működését.

Megszerzett tudásuk, képességeik és attitűdjeik birtokában teljes mértékig alkalmasak a kommunikáció színterein lévő intézményekben kommunikációs munka végzésére. Felkészültek tanulmányaik mester-képzésben történő folytatására.

Informatikatanár (digitális kultúra tanára)

A képzés célja az alapfokú nevelés-oktatás ötödik évfolyamon kezdődő és a nyolcadik évfolyam végéig tartó felső tagozatán, a középfokú nevelés-oktatás szakaszában, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában szakgimnáziumban, szakmára vagy szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában a szakiskolában, a digitális kultúra tantárgy tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

A képzési idő nappali formában 10 félév, levelező formában 10, 4, illetve 2 félév, az előképzettségtől függően. Az oklevélben szereplő tanári szakképzettség magyar nyelvű megjelölése: okleveles informatikatanár (digitális kultúra tanára), angol nyelvű megjelölése: Teacher of Informatics.

Intézeteink

logo

Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete

Tanszékek

 • Szociális Munka Tanszék
 • Szociológiai Tanszék
 • Politikatudományi Tanszék
 • Családkutató Központ
 • Romakutató Csoport

Kapcsolat

 • Miskolc-Egyetemváros A/5. épület II.
 • Telefon: 46/565-111/21-84
 • E-mail: boleva@uni-miskolc.hu
logo

Antropológiai és Filozófiai Tudományok Intézete

Tanszékek

 • Kulturális és Vizuális Antropológiai Tanszék
 • Filozófiai Tanszék

Kapcsolat

 • Miskolc-Egyetemváros C/1. épület III. emelet
 • Telefon: 46/565-221
 • E-mail: btkvat@uni-miskolc.hu
logo

Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet

Tanszékek

 • Magyar Nyelvtudományi Tanszék
 • Magyar Irodalomtudományi Tanszék
 • Szabó Lőrinc Kutatóhely

Kapcsolat

 • Miskolc-Egyetemváros A/4. épület IV. emelet
 • Telefon: 46/565-111/21-71, 21-20
 • E-mail: bolszucs@uni-miskolc.hu
logo

Modern Filológiai Intézet

Tanszékek

 • Alkalmazott Nyelvészeti és Fordítástudományi Tanszék
 • Angol Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék
 • Német Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék
 • Társadalmi nemek és Egyenlő Esélyek Kutatócsoport
 • Nyelvi- és Kommunikációs Kutatócsoport

Kapcsolat

 • Miskolc-Egyetemváros A/6. épület fszt. 20.
 • Telefon: 46/565-111/17-66
 • E-mail: bolmfi@uni-miskolc.hu
logo

Tanárképző Intézet

Tanszékek

 • Pedagógia Tanszék
 • Pszichológia Tanszék és Regionális Tehetségpont
 • Gyógypedagógia Tanszék

Kapcsolat

 • Miskolc-Egyetemváros C/1. épület III. emelet
 • Telefon: 46/565-228
 • E-mail: boldenis@uni-miskolc.hu
 • E-mail: bolbmoni@uni-miskolc.hu
logo

Történettudományi Intézet

Tanszékek

 • Ókortörténei, Művelődéstörténeti és Muzeológia Tanszék
 • Őstörténeti és Régészeti Tanszék
 • Új- és Jelenkor-történeti és Hadtörténeti Tanszék
 • Közép- és Kora Újkor-történeti Tanszék
 • Társadalomtörténeti Kutatócsoport
 • Amerikanisztika Kutatócsoport

Kapcsolat

 • Miskolc-Egyetemváros C/1. II. emelet
 • Telefon: 46/565-221
 • E-mail: boltgbea@uni-miskolc.hu
logo

Miskolci-Hejőkeresztúri KIP Regionális Módszertani Központ

Kapcsolat

 • Miskolc-Egyetemváros C/1. épület III. emelet
 • Telefon: (46)565-218
 • E-mail: boljagam@uni-miskolc.hu
 • Web: http://kipkozpont.uni-miskolc.hu

ME Bölcsészettudományi Kar

Miskolci Egyetem

ME logo

Honlap: www.uni-miskolc.hu

Kapcsolat

3515 Miskolc-Egyetemváros

Dékáni Hivatal: 46/565-111/22-25

boldek@uni-miskolc.hu

Hallgatói ügyek: 46/565-111/20-14, 20-15

boljutka@uni-miskolc.hu