• Slide 2

  Szakirányú továbbképzések

  Változatos képzéseket kínálunk diplomásoknak is!

  Megnézem!
 • Slide 1

  TÁVOKTATÁS NAPPALI ÉS LEVELEZŐ TAGOZATON

  A járványügyi helyzetre való tekintettel a Miskolci Egyetem BTK
  távoktatási formában működik tovább

  RÉSZLETEK ITT

Képzéseink

Alapképzés

Az érettségi vizsga után elérhető első képzési szint, mely egyszakos és hat féléves. Az alapfokozatot nyújtó képzés a munkaerőpiacon hasznosítható szakmai ismereteket ad, az elhelyezkedéshez jogszabályban meghatározottak szerinti munkakör betöltésére jogosít, egyúttal megfelelő elméleti alapozást is nyújt az adott szakterületen a tanulmányok mesterképzésben történő folytatásához.

Mesterképzés

A második felsőfokú végzettségi szint, amellyel mesterfokozat és szakképzettség szerezhető. Mesterképzésre az vehető fel, aki legalább alapfokozatot és szakképzettséget, vagy ezzel egyenértékű főiskolai szintű végzettséget és szakképzettséget tanúsító oklevelet, illetve egyetemi szintű végzettséget vagy mesterfokozatot szerzett. A képzési idő 4, tanárképzés esetén előképzettségtől függően 2-5 félév.

Tanárképzés

Az osztatlan tanárképzés a 2013. év szeptemberétől került bevezetésre országos és kari szinten is. A szakpáros képzésben mind általános, mind középiskolai tanári végzettség szerezhető, ettől függően a képzés 10-11 vagy 12 féléves. Az új típusú közismereti és szakmai tanári mesterképzések a korábban megszerzett diplomák alapján 2, 4, és 5 féléves képzési idejűek. Az előzetes szakmai ismeretekhez igazított tanulmányi rendek (tanösvények) sokfélesége miatt nevezzük „ösvényes” képzésnek.

Szakirányú továbbképzés

E képzés során alap- vagy mesterfokozatot, illetve főiskolai vagy egyetemi oklevél megszerzését követően további szakirányú szakképzettség szerezhető. A képzési idő legalább 2, legfeljebb 4 félév.

Pedagógus továbbképzés

A pedagógus-alapképzésben megszerzett szakmai, szaktudományos ismeretek frissítése, az egyes tudományterületeken megszületett tudományos eredmények megismerése. A pedagógus-alapképzésben megszerzett, a pedagógusmesterséghez kapcsolódó ismeretek (pedagógia, pszichológia, módszertan) frissítése, új ismeretek és készségek elsajátítása.

Doktori iskola

Az ME BTK keretében Irodalomtudományi Doktori Iskola működik, amelyben keretében szövegtudományi-textológiai centrumú posztgraduális oktatás folyik. Szövegtudományi doktori program Magyarországon egyedül e képzőhelyen működik, oktatóink kivételesen felkészült szakmai tudást testesítenek meg ezen a területen.

A Bölcsészettudományi Kar Hírei

Záróvizsga időszak

2021. május 10 - 30.

NEPTUN RENDSZERLEÁLLÁS!

Vizsgáztatás rendje a NEPTUN leállás ideje alatt!

Tisztelt Hallgatók!

Egy áramszünet okozta váratlan probléma miatt a Neptun rendszer meghibásodott, emiatt a vizsgáztatás adminisztratív folyamataira az alábbi eljárásrend kerül bevezetésre.

https://www.uni-miskolc.hu/hirek/2855/szolgalati_kozlemeny_igy_lehet_vizsgara_jelentkezni_ill_vizsgazni_amig_all_a_neptun

A vizsgára történő jelentkezéshez a jelentkezési lapot el kell küldeni az oktatók, illetve a tanszéki adminisztrátorok felé e-mailen legkésőbb a vizsgát megelőző nap 12:00-ig. Ez alól kivételt képez a 2021. június 16-ai vizsganap. Akik 16-ai vizsgára jelentkeztek be, legkésőbb a vizsga megkezdéséig küldjék el megerősítő jelentkezési lapot e-mailen az oktatóknak.

Letölthető vizsgajelentkezési lap: jelentkezési_lap_vizsgahoz.doc

A vonatkozó rektori utasítás letölthető: rektori_utasitas_.docx

Sikeres vizsgázást!

ME BTK
Dékáni Hivatal

Pályázati felhívás!

Tisztelt Hallgatók!

Pályázati felhívás NEMZETI FELSŐOKTATÁSI (korábban köztársasági) ÖSZTÖNDÍJRA a 2021/2022. tanévre. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázhatnak a Miskolci Egyetem azon hallgatói, akik

 • államilag támogatott/állami ösztöndíjas illetve költségtérítéses/önköltséges, teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben illetve osztatlan képzésben vesznek részt (az alapképzésüket júniusban befejező, mesterképzésben tanulmányaikat szeptemberben folytatni kívánó – fokozatváltó – hallgatók is pályázhatnak);
 • a jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditpontot megszereztek.

Bővebb információ: https://www.uni-miskolc.hu/osztondij-palyazatok

Beadási határidő: 2021. július 22. (csütörtök) 12 óra, kervenyekbtk@uni-miskolc.hu e-mail címre.

Sikeres pályázást kívánunk!


Felvételi mesterszakos/tanári mesterszakos képzésekhez

Tisztelt Jelentkezők!

A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara által meghirdetett mesterszakok, tanári mesterszakok online felvételi időpontja: 2021. június 28-30. (hétfő-szerda). A pontos beosztásról a jelentkezők e-mailt kapnak.

Felvételi vizsgák időpontjai: 2021_mesterkepzesek_felveteli_vizsgak.doc (2021.06.07.)

Amenyiben a vizsgát megelőző 2-3 napban sem kapna személyre szóló értesítést, kérjük keresse a képzést gondozó intézetet a probléma megoldása érdekében.

Felhívjuk a mesterszakra jelentkezők figyelmét az ú.n. kreditelismerési eljárás fontosságára, melyet a felvételizőnek kell kezdeményezni. Az eljáráshoz szükséges űrapot itt töltheti le: Kreditelismerési eljárás kérvény


Záróvizsgák időpontjai

Tisztelt Hallgatók!

A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara - figyelembe véve a záróvizsgáztatásra vonatkozó előírásokat – a következő dokumentumban letölthető időrendi sorrendben tartja a záróvizsgákat: btk_zv_2021_05_06.doc (2021.05.06.)

Az on-line vizsgákról leírást (protokollt) és a vizsgázók beosztását az érintett intézetek a saját honlapjukon teszik közzé. A „hagyományos” vizsgákhoz az intézet behívót küld a hallgatóknak, amely tartalmazza a vizsga helyszínét, időpontját, egyéb követelményeit, s a vizsga időpontjában érvényes egészségügyi-járványügyi intézkedéseknek megfelelően kell megjelenni.


A Miskolci Egyetem
Bölcsészettudományi Karának Fejlesztéséért Alapítvány

Adószám: 19334983-1-05
Bankszámla szám: ERSTE BANK 11600006-00000000-32364321

Kérjük rendelkezzen adója 1 %-áról a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának Fejlesztéséért Alapítvány javára!

Alapítás éve: 2008
Székhelye: 3515 Miskolc-Egyetemváros, B/2. épület

Céljaink

Az Alapítvány célja: közhasznú szervezetként az Alapítvány elsődleges célja a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán folyó oktatás, kutatás támogatása. Az Alapítvány ennek érdekében - többek között - támogatást nyújt a Kar oktatási, kutatási és tudományos tevékenységéhez oktatói, és hallgatói szinten egyaránt. Tevékenységi körébe tartozik továbbá a Karon jelenleg tanuló, és korábban végzett hallgatók segítése, támogatás a pályakezdéskor a munkaerő-piaci esélyegyenlőség megteremtéséhez a Karon végző és végzett diákok számára.

További célkitűzések: aktív és alakító tényezőként részvétel a Miskolc központtal létrehozandó tudáscentrum működésében; az oktatáshoz kapcsolódó hátrányos helyzetűek védelme és támogatása; egyes szakok közötti projektek tervezése, lebonyolítása; egyetemek hasonló szakjai közötti kapcsolatteremtés, közös tevékenységek erősítése; kapcsolatok kiépítése külföldi egyetemek bölcseleti és társadalomtudományi képzéseivel. Az Alapítvány az oktatási és kutatói munkákat segítendő, pályázik hazai és Európai uniós forrásokra, projektek generál, és bonyolít le.

A projektek generálása során az Alapítvány elsősorban az Észak-magyarországi régió társadalmi változásaira keres választ. Ennek részeként felnőttoktatási projektek kidolgozását, működtetését, mentori feladatok ellátását is célul tűzte ki. Az Alapítvány az oktatási és kutatói munkákat segítendő, pályázik hazai és Európai uniós forrásokra, projekteket generál, és bonyolít le.

Kuratórium

Elnöke a kar mindenkori dékánja, jelenleg

 • Dr. Illésné dr. Kovács Mária egyetemi docens

Kuratóriumi tagjai

 • Dr. Horváth Zita egyetemi tanár, a ME rektora
 • Dr. Szabó-Tóth Kinga Dóra dékánhelyettes, intézetigazgató, egyetemi docens

Az alapítvány titkára

 • Dr. Tózsa-Rigó Attila egyetemi docens

Megtisztelő bizalmát előre is köszönjük!


35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia
Humán Tudományi Szekció

2021. április 14-16.

MEGHÍVÓ

A Miskolci Egyetem tisztelettel meghívja Önt a 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Humán Tudományi Szekció eseményeire 2021. április 14–16 között.

Április 14. szerda

 • 09:00–10:30 Ünnepélyes megnyitó (Itt követheti videón: https://youtu.be/icpheF1Zf5g)
 • 09:00–09:15 Köszöntők
 • 09:15–09:30 Miskolc és a humán tudományok c. kisfilm bemutatója
 • 09:30–10:30 Megnyitó plenáris előadások
 • 13:00–19:00 Tagozati ülések
 • 20:00–22:00 Kulturális szabadidős program:
  A Műút irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat szerzői beszélgetnek

Április 15. csütörtök

 • 08:30–19:00 Tagozati ülések
 • 20:30–21:30 Kulturális szabadidős program: Slam Poetry Miskolc

Április 17. Péntek

 • 08:30–12:00 Tagozati ülések
 • 13:00–15:00 Főzsűri ülése
 • 16:00–17:00 Ünnepélyes eredményhirdetés
 • 16:00–16:15 Köszöntők
 • 16:15–17:00 Eredmények ismertetése; a konferencia értékelése, lezárása

A részletes programról, illetve a programok online elérhetőségeiről a honlapon tájékozódhat: hotdk2021.uni-miskolc.hu

VÉGZŐS HALLGATÓK VIZSGAIDŐSZAK

2021. április 12 - 30-ig

Tisztelt Végzős Hallgatók!

Felhívom szíves figyelmét, hogy a végzős hallgatók vizsgaidőszaka a jövő héten (2021. április 12-én) már indul az érvényben lévő Rektori utasítás alapján online formában.

 • 2021. április 9. (péntek)
  Végzős hallgatók szorgalmi időszakának vége
 • 2021. április 12. (hétfő) – április 30. (péntek)
  Vizsgaidőszak az utolsó éves hallgatók számára
 • 2021. április 21. (szerda)
  Szakdolgozat beadási határidő minden képzésben
 • 2021. május 10. (hétfő) – május 28. (péntek)
  Záróvizsga időszak az utolsó éves hallgatók számára

Sikeres vizsgákat kívánunk!

SZAKDOLGOZATOK FELTÖLTÉSE A MIDRA RENDSZERBE

Beadási határidő 2021. április 21.

Tisztelt Végzős Hallgatók!

A szakdolgozatok MIDRA rendszerbe történő rögzítésével kapcsolatosan az alábbi eljárási rendet alkalmazzuk:

 • A hallgató az általa elkészített szakdolgozatot/diplomamaunkát/portfoliót feltölti a Midra adatbázisba http.//midra.uni-miskolc.hu [1] (Az oldalon a feltöltéshez a Dokumentumok menüpontban útmutató elérhető!)
 • A kitöltött, aláírt hallgatói nyilatkozatot elküldi a midra@uni-miskolc.hu e-mail címre. Szakdolgozathoz, portfólióhoz külön nyilatkozatra van szükség!
  (A hallgatói nyilatkozatot a Dokumentumok menüpontban találják.)
  (Ha nem tudja szkennelni/fényképezni az aláírt dokumentumot, akkor a Neptunban regisztrált e-mail-címéről küldje el a kitöltött nyilatkozatot *.doc formátumban)
 • Amennyiben titkosított szakdolgozatról van szó, akkor a Titkosítási Nyilatkozatot/ Bizalmas kezelési kérelmet a hallgatói Nyilatkozattal együtt kérjük szintén elküldeni a midra@uni-miskolc.hu email címre.
  (A titkosítási nyilatkozatnak/ bizalmas kezelési kérelemnek nincs formanyomtatványa)
 • Ezután a könyvtárosok ellenőrzik a feltöltött dolgozatot és a nyilatkozat meglétét.
 • Ha nincs további teendő, a könyvtár kiállítja az igazolást és ezt megosztja a hallgatóval, valamint a Kar dékáni hivatalával.
  Amennyiben a feltöltött fájl sérült, hibás stb., akkor a könyvtáros e-mailben tájékoztatja a hallgatót a további teendőkről.

Sikeres feltöltést kívánva:
Köszönettel,
Miskolci Egyetem , Könyvtár, Levéltár, Múzeum
Könyvtári Szolgáltatások Osztálya

SZAKDOLGOZAT LEADÁS 2021 TAVASZ

Beadási határidő 2021. április 21.

Tisztelt Végzős Hallgatók!

A jelenlegi járványügyi helyzet miatt fennálló távoktatás a szakdolgozatok leadásának technikai menetét is befolyásolja, ezért az RT/570-1/2021. iktsz. kelt Rektori engedély alapján a BTK eltérhet a HKR HKR 64§. (8.) és a KHKR Szakdolgozatkészítési Szabályzat V. fejezet 4.§. A szakdolgozat külső megjelenésének formai követelményeitől.

Az eltérés kizárólag a szakdolgozatok papíralapú beadását érinti, így a

4.§ a) része az alábbiak szerint módosul: „A szakdolgozatot [két nyomtatott példányban és] CD-n [is] be kell nyújtani a feladatot kiíró intézetbe. Egy nyomtatott példányt a védés után visszakap a hallgató. A hallgatónak kötelező feltölteni a szakdolgozatot az egyetem adatbázisába is, a http://midra.uni-miskolc.hu tárhelyre.”

4.§ b) az engedély értelmében nem releváns

4.§ c) nem módosul

Az elektronikus leadással nem változik a szakdolgozat leadási határideje (2021.04.21).

A hallgatónak a dolgozat részeként fel kell tölteniük az alábbi dokumentumokat:

 • „Szakdolgozat feladatkiírás” 1. sz. mellékletet. Az intézetekbe/tanszékekre leadott dokumentumot az intézeti adminisztrátorok - a hallgató kérésére – elektronikus formában megküldik.
 • „Konzultációs lap” 2. sz. mellékletet, amelynek eredeti, kézzel aláírt formáját helyettesítheti a konzulens saját e-mail címéről megküldött azonos tartalmú e-mail.
 • „Eredetiség Nyilatkozat” - 3. sz. melléklet kézzel aláírt formájának elektronikus változatát.

A BTK hatályos Szakdolgozatkészítési Szabályzata itt érhető el: https://www.uni-miskolc.hu/files/1085/BTK%20Szakdolgozati%20szab%20137_2017.pdf

Sikeres felkészülést kívánva:
Dr. Kecskés Judit
egyetemi docens, dékánhelyettes
ME BTK DH

JELENTKEZÉS TANÁRI MESTERSZAK MEGSZERZÉSÉRE IRÁNYULÓ PÁRHUZAMOS KÉPZÉSRE

Jelentkezési határidő 2021. április 15.

Tisztelt mesterképzésben tanuló Hallgatók!

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 47. §-ának 2020. július 31-től módosított (1a) bekezdése értelmében lehetőség nyílt arra, hogy a nem tanári mesterképzési szakon tanuló hallgató párhuzamos képzésben tanárszakon folytasson képzést.

A tanári mesterképzés ebben az esetben 2 félév alatt teljesíthető, ennek során 60 kreditet kell megszerezni (34 kredit pedagógia-pszichológia modul, 6 kredit módszertan, 20 kredit összefüggő iskolai gyakorlat). A képzést levelező tagozaton indítjuk, amelyre jelentkezni a mellékelt jelentkezési lapon 2021. április 15-ig van lehetőség. Kötelezően csatolandó dokumentumok:

 • hallgatói jogviszony igazolás és
 • 1 oldalas motivációs levél
 • nyelvtanár képzésekre történő jelentkezés esetén a nyelvismeretet igazoló dokumentum

A jelentkezést követően belső felvételi eljárás keretében csak szóbeli felvételi elbeszélgetésre kerül sor a megadott szakirodalom alapján. A felvételi követelmények a BTK kari honlapjáról a FELVÉTELI menüpontból.

Amennyiben a jelentkező önköltséges formában kívánja elvégezni a tanári mesterképzést, akkor a HKR 110.§ (6)-(7) szerint pályázatot nyújthat be képzési támogatásra.

Kapcsolódó dokumentumok:

ME BTK Dékáni Hivatala

Jelentkezés specializációra

Határidő 2021. március 19.

Tisztelt I. éves alapszakos Hallgatók!

A bölcsészettudományi szakos hallgatóknak (anglisztika, germanisztika, történelem) a diploma megszerzéséhez KÖTELEZŐ jelentkezni egy 50 kredites specializációra, amelyek a 2021/2022. tanév I. félévében indulnak.

A kötelezően elvégzendő specializáció mellett a bölcsészettudományi szakos hallgatóknak lehetőségük van egy második specializáció felvételére is. A másodikként felvett / választott képzés egyszeri 50.000,-Ft-os képzési díj megfizetése mellett végezhető el.

A társadalomtudományi szakos hallgatóknak (kulturális antropológia, politikatudományok, nemzetközi tanulmányok, szociális munka és szociológia), valamint a régészet alapszakosoknak a diploma megszerzéséhez nem szükséges külön specializáció felvétele, de nekik is LEHETŐSÉGÜK van egyszeri 50.000,- Ft-os képzési díj megfizetése mellett egy specializáció elvégzésére.

Jelentkezési határidő: 2021. március 19!

Aki eddig nem jelentkezik, azt a Felvételi Bizottság besorolja a fennmaradó helyekre!

A jelentkezési lapot a kitöltését követően szkennelve a kervenyekbtk@uni-miskolc.hu címre lehet elküldeni, illetve postai úton a 3515 Miskolc-Egyetemváros, BTK Dékáni Hivatal címére.

A felvételi követelményekről és a mintatantervekről a képzést gondozó intézetektől, tanszékektől kaphat információt.

Részletes információ, az induló specializációk listája és a jelentkezési lap letölthető: Jelentkezes_specializaciora_2021.doc

ME BTK Dékáni Hivatala

Ingyenes emelt szintű érettségire felkészítő online előadások történelemből

2021. február 16.

Tisztelt Érdeklődők!

2021-ben is folytatódik a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának hagyományos programsorozata, amelynek célja hozzájárulni a felsőoktatásba felvételizők sikeres érettségijéhez. Az emelt szintű szóbeli történelem érettségi aktuális tematikájához fűződő előadásokat a Történettudományi Intézet oktatói tartják – a járványhelyzetre tekintettel ezúttal online formában.
Előadások ideje: keddi és csütörtöki napok, 16–18 óráig.
Csatlakozni a Skype felületén lehet: https://join.skype.com/dDAa7XZQqw62
Előzetes regisztráció nem szükséges!

PROGRAM

 • Február 16. kedd
  16.00: Magyarország gazdasága a 14-15. században (Dr. Tringli István)
  17.00: Mezőgazdasági és ipari termelés, kereskedelem a középkorban és a kora újkorban (Dr. Tringli István)
 • Február 18. csütörtök
  16.00: Államalapítás és az új rend megszilárdulása Magyarországon a 10-13. században (Dr. Süttő Szilárd)
  17.00: A magyar társadalom a 13-14. században (II. András kora, IV. Béla kora, Anjou-kor) (Dr. Süttő Szilárd)
 • Február 23. kedd
  16.00: Magyar–török küzdelmek és együttélés a 15-17. században (Dr. Nagy Gábor)
  17.00: Rendi törekvések Magyarországon, a magyar rendek és a Habsburg udvar konfliktusai a 17–18. században (Dr. Nagy Gábor)
 • Február 25. csütörtök
  16.00: Ókori államberendezkedések (Athén, Róma – Julius Caesar egyeduralmi kísérlete, Augustus principátusa) (Dr. Szlávik Gábor)
  17.00: A világháborúk (kirobbanásuk oka, szembenálló felek, hadviselés és frontok, a háború jellege) (Dr. Szlávik Gábor)
 • Március 2. kedd
  16.00: Erdély etnikai, vallási helyzete a 16–18. században (Dr. Gyulai Éva)
  17.00: A kétpólusú világrend (kialakulása, jellemzői, a két blokk berendezkedése, konfliktusok, szétesése) (Sziszkoszné Dr. Halász Dorottya)
 • Március 4. csütörtök
  16.00: A polgári átalakulás programja és megvalósítása Magyarországon a reformkorban és 1848-ban (Dr. Tóth Árpád)
  17.00: Magyarország államberendezkedése a dualizmus korában (a kiegyezés és a polgári állam kiépülése) (Dr. Tóth Árpád)
 • Március 9. kedd
  16.00: Demográfiai és etnikai változások Magyarországon a 18. századtól az 1920-as évekig (Dr. Kunt Gergely)
  17.00: Társadalmi kérdések a mai Magyarországon (társadalmi rétegződés és egyenlőtlenségek, nemzetiségek) (Dr. Kunt Gergely)

A részletes program itt letölthető: tortenelem_elokeszito_2021.pdf

Sikeres felkészülést kívánunk!

Tájékoztató a Bölcsészettudományi Kar hallgatói részére a 2020/2021. tanév II. (tavaszi) félévéről

I. A félévre történő bejelentkezéssel kapcsolatos tudnivalók

 • A félév tanulmányi időbeosztása itt olvasható: 2020/2021-es tanév II. félév - Miskolci Egyetem (uni-miskolc.hu)
 • A félévre történő bejelentkezésre a regisztrációs héten, 2021. február 03. (szerda) 8.00 és február 06 (szombat) 23.59 között van mód, kizárólag a Neptunban!
 • A tantárgyakat 2021. február 03. (szerda) 8.00 és február 13. (szombat) 23.59 között lehet felvenni a Neptunban.
 • A félév csak akkor minősül aktívnak, ha a Neptun rendszerben elektronikus úton bejelentkezett és legalább 1 tárgyat felvett.

A félévével kapcsolatos összes díjat a NEPTUNON keresztül, gyűjtőszámla segítségével kell befizetni. Tartsa szem előtt, hogy az Ön számlája és a gyűjtőszámla közötti átutalás több napot is igénybe vehet. A befizetés nem fejeződik be a gyűjtőszámlára történő utalással, azt Önnek a NEPTUN rendszeren keresztül tovább kell utalni a „BEFIZET” gombbal (pénzügyek menüpont).

Töltse le a félévkezdéssel kapcsolatos részletes tájékoztatónkat: btk_tajekoztato_2021tavasz

II. Kérelmekkel kapcsolatos tudnivalók: ettől a félévtől VÁLTOZIK a leadás módja!!!

A különböző hallgatói jogviszonnyal, önköltség fizetéssel, tárgyfelvétellel stb. kapcsolatos kérelmek előterjesztésének és elbírálásának rendjében az előző évekhez képeset jelentős változás történt, melyet külön táblázatban foglaltunk össze. Reméljük, hogy az elektronikus kérelmek leadásához készült „E-kérvények hallgatói útikalauza” segítségével megkönnyítjük a félévkezdéssel kapcsolatos adminisztrációt.

E-kérvények hallgatói útikalauza: E_kerveny_hallgatoi_utikalauz

Tájékoztató a kérvények benyújtási határidejéről: Kerelmek_benyujtasi_hatarideje_2021tavasz

A hivatali ügyintézés a 2020/2021/2. (tavaszi) félévtől az alábbiak szerint módosul

BTK Dékáni Hivatal ügyintézői: (B/2. Fsz: 8. szoba)

Kari Neptun-felelős: Nehaj Judit,
Tel.: 46/565-111/20-14, E-mail: boljutka@uni-miskolc.hu
Kérvénykezelés: Konyha Andrea,
Tel.: 46/565-111/20-15, E-mail: bolkandi@uni-miskolc.hu

Hallgatói Központ ügyintézői: (A/1 mfsz. 17.)

Alapszakok (BA): Kiss Csaba József,
Tel.: 46/565-111/21-91, E-mail: hkcsaba@uni-miskolc.hu
Minden más szak: Bihall Krisztina:
Tel.: 46/565-111/10-46, E-mail: hkbihall@uni-miskolc.hu

Egyetemünkön 2014. február 1-től a tanulmányi ügyintézés, a hallgatói nyilvántartás a Hallgatói Központban történik (a továbbiakban HK): A/1-es épület mfsz. 17. Honlap: http://web.uni-miskolc.hu/hk/. Ennek megfelelően a hallgató jogviszonyával, tanulmányaival kapcsolatos igazolásokat a Hallgatói Központ állítja ki. A diákigazolvánnyal, diákhitellel kapcsolatos ügyintézés is ott zajlik.

Sikeres félévkezdést kívánunk!
ME BTK
Dékáni Hivatal

FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI 2021!

Jelentkezési határidő: 2021. február 15.

Töltsd le tájékoztató füzetünket!

A ME BTK 2021. ősztől induló képzéseit bemutató tájékoztató füzet letölthető: ME BTK Felvételi tájékozató füzet

Nézd meg kedvcsináló kisfilmünket!

Jelentkezz a képzéseinkre!

A szeptemberben induló osztatlan, alap- és mesterképzésekre, valamint felsőoktatási szakképzésekre 2021. február 15-ig lehet jelentkezni az E-felvételi felületen. A szabályok és tudnivalók a Felvételi tájékoztatóban olvashatók.

Kari felvételi tájékoztató www.felvi.hu

Alapképzésben, osztatlan képzésben meghirdetett szakok

Karunkon az alábbi alapszakos képzések elvégzésre van lehetőség:

 • anglisztika
 • germanisztika
 • gyógypedagógia
 • kulturális antropológia
 • magyar
 • nemzetközi tanulmányok
 • politikatudomány
 • szabad bölcsészet
 • szociális munka (ózdi kihelyezett képzésként is hirdetjük)
 • szociológia
 • történelem
 • régészet

Alapszakjainkról bővebben

Karunkon az alábbi szakpárokban lehet osztatlan tanárképzésre jelentkezni:

 • angol nyelv és kultúra tanára - erkölcstan- és etikatanár
 • angol nyelv és kultúra tanára - földrajztanár
 • angol nyelv és kultúra tanára - magyartanár
 • angol nyelv és kultúra tanára - média-, mozgókép- és kommunikációtanár
 • angol nyelv és kultúra tanára - német nyelv és kultúra tanára
 • angol nyelv és kultúra tanára - történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára
 • földrajztanár - erkölcstan- és etikatanár
 • földrajztanár - magyartanár
 • földrajztanár - média-, mozgókép- és kommunikációtanár
 • földrajztanár - német nyelv és kultúra tanára
 • földrajztanár - történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára
 • magyartanár - erkölcstan- és etikatanár
 • magyartanár - média-, mozgókép- és kommunikációtanár
 • magyartanár - német nyelv és kultúra tanára
 • magyartanár - történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára
 • német nyelv és kultúra tanára - erkölcstan- és etikatanár
 • német nyelv és kultúra tanára - média-, mozgókép- és kommunikációtanár
 • német nyelv és kultúra tanára - történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára
 • történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára - erkölcstan- és etikatanár
 • történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára - média-, mozgókép- és kommunikációtanár

Osztatlan képzéseinkről bővebben Alap és osztatlan képzések a felvi.hu oldalon

Mesterszakok

Karunkon az alábbi mesterszakok elvégzésére van lehetőség:

 • filozófia
 • fordító- és tolmács
 • Közép-Európa tanulmányok (angol nyelven)
 • kulturális antropológia
 • kulturális mediáció
 • magyar nyelv- és irodalom
 • politikatudomány
 • szociológia
 • történelem

Az egyes mesterképzéskre az írásbeli és/vagy szóbeli felvételi vizsgán szerzett pontok alapján lehet bejutni. A vizsgák időpontjáról a jelentkezőket írásban értesítik.

Felhívjuk figyelmét az ú.n. előzetes KREDITELISMERÉSI ELJÁRÁS fontosságára, melyet Önnek kell kezdeményezni. Ezen eljárás keretében kell megvizsgálnunk azt, hogy az adott mesterképzési szakra történő belépéshez elfogadható-e a korábbi végzettsége, illetve a korábban megszerzett kreditjei alapján mennyi szakterületi kredit ismerhető el, a szükséges kérvényt alább letöltheti.

Mesterképzéseinkről bővebben Mesterképzések a felvi.hu oldalon Kreditelismerési eljárás kérvény 2021. évi felvételi irodalom

Szakirányú továbbképzések

A szakirányú továbbképzések jelentkezési határideje: 2021. augusztus 13.

Bővebb információ: szakirányú képzések a felvi.hu oldalán

Választható szakirányú továbbképzések:

 • alkalmazott szociális gerontológia
 • kiadói szerkesztő
 • közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga
 • kreatív írás
 • pedagógus szakvizsga
 • régészeti kulturális örökség, védelem és hasznosítás
 • szociális menedzser
 • társadalomtudományi és gazdasági szakfordító

Sikeres jelentkezést és felvételit kívánunk!

NÉMET EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI FELKÉSZÍTÉS

2021. január 21 és április 29 közt

Készülj velünk a német emelt színtű érettségire!

Ha középiskolás vagy és német nyelvből szeretnél emelt szintű érettségi tenni, készülj velünk ingyen, on-line a vizsgára!

A ME BTK Német Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszékének oktatói 2021. január 21-től ingyenes on-line (skype) német nyelvi érettségi előkészítőt tartanak. Az előkészítő időtartama 30 óra, minden héten csütörtökönként 90 perc. A kurzus ingyenes, de előzetes regisztráció szükséges!

Érdeklődni, jelentkezni lehet: soresm69@gmail.com (kérjük tüntesd fel neved, telefonszámod és az iskolád nevéd)

Jelentkezési határidő: 2021. január 10.

Letölthető szórólap: 201221_nemet_emelt_erettsegi.pdf

Minden érdeklődőt szeretettel várnak a kollégáink!

A FOGYATÉKOS EMBEREK VILÁGNAPJA

2020. december 3

Az első évfolyamos Gyógypedagógus Hallgatók nyílt levele:

Köszönjük, hogy szánnak egy percet a levelünk elolvasására!

Hamarosan – december 3-án – elérkezünk a Fogyatékos Emberek Világnapjához. Mi, elsőéves miskolci gyógypedagógus hallgatók sok időt fordítunk arra, hogy egy igazán holisztikus nézőpontot alakítsunk ki az emberekben, sajátos szükségletű embertársainkról. Sajnálatos módon a jelenlegi pandémiás helyzetre való tekintettel visszafogottabb módszerekkel kell ezt véghez vinnünk. Gyógypedagógiai optimizmusunk ugyanakkor mindig megtalálja a nyitott lehetőségeket. Ezt megragadva akartuk számos intézménybe eljuttatni azokat a munkákat, amelyeken tanulásban és értelmileg akadályozott gyerekek és kamaszok dolgoztak.

Személy szerint mi így akarunk rávilágítani speciális szükségletű embertársainknak a figyelemreméltó tehetségére. Egy emberben rejlő érték megtalálásához ugyanis nem kell feltétlenül mélyre ásnunk. Csupán a megfelelő alkalomra van szükség. Mindannyian érdemesek vagyunk egy ilyen lehetőségre. A tehetségeink az egyéniségünket bizonyítják. Úgy, miként ezek a rajzok is kreativitásra és remek kézügyességre utalnak. Nekünk ez egy üzenet, amely fontosságát minél több ember számára el akarjuk juttatni. Nagyon hálásak volnánk, ha egyfajta körlevél formájában, Facebook, Instagram vagy bármely online felületen továbbítaná ezt ismerőseinek, esetleg iskolák weblapjára.

Miskolc, 2020. november 26.

Köszönettel,
a Miskolci Egyetem elsőéves gyógypedagógus hallgatói

TÁVOKTATÁS NAPPALI TAGOZATON

2020. november 9-től

Tisztelt Hallgatók!

Felhívom a figyelmüket arra, hogy a 11/2020. sz. rektori utasítás értelmében a NAPPLALI munkarendű oktatás 2020. november 9-től távolléti oktatás formájában valósul meg.

Az órákat lehetőség szerint online platformokon keresztül szervezik meg a képzést/szakot gondozó intézetek, s többnyire az eredeti órarend szerinti időpontban kerülnek az órák megtartásra. Az órák digitális elérhetőségéről az intézeti honlapokon talál bővebb információt!

Néhány közelgő fontos dátum:

 • A végzősök szorgalmi időszaka 2020. november 7-én zárul.
 • A végzősök vizsgaidőszaka 2020. november 9-21-ig tart, a vizsgák kontakt vagy on-line formában is lebonyolíthatók.
 • A szakdolgozatok online leadásának és CD-re másolt változatának beküldési határideje az intézetekbe 2020. november 13.
 • A Végzősök záróvizsga-időszaka 2020. november 30-december 11-ig tart, az illetékes intézet dönt a vizsga online vagy kontakt formájáról.

Az egyetemen a személyes tanulmányi ügyintézés továbbra is működik, amennyiben kérdésük, problémájuk van, hivatali időben személyesen vagy e-mail útján is fordulhatnak az intézeti ügyintézőkhöz, a Hallgatói Központhoz vagy a Dékáni Hivatal munkatársaihoz.

Dr. Kecskés Judit
tanulmányi dékánhelyettes
ME BTK

Rendkívüli őszi szünet

2020. október 26 - 31-ig.

Tisztelt Hallgatók!

A Miskolci Egyetem rektora 2020/9. számú utasításában rendkívüli őszi szünetet rendelt el a járványügyi helyzet miatt.

A szünet időtartama 2020. október 26 - 31-ig tart, előreláthatóan november 2-án lesz az első tanítási nap.

A szünetben a hallgatók nem léphetnek be az egyetem épületeibe. Kivételt képeznek ez alól a kollégiumok, ahol csak az arra jogosultak tartózkodhatnak a járványügyi szabályok szigorú betartása mellett.

Kérünk mindenkit, hogy fokozottan kísérjék figyelemmel az egyetemi honlapot a további információkért.

A 9/2020. sz. rektori utasítás itt érhető el: 9/2020. rektori utasítás A COVID-19 fertőzés kockázatának csökkentése érdekében őszi szünet elrendeléséről a MiskolciEgyetemen a 2020. október 26 – 2020. október 31 közötti időszakra

Távoktatással kapcsolatos információk

Tisztelt Hallgatók!

Felhívom a figyelmüket arra, hogy a 6/2020. sz. rektori utasítás II./10. pontja értelmében a LEVELEZŐ munkarendű oktatás 2020. október 15-től távolléti oktatás formájában valósul meg.

A levelezős órákat online platformokon keresztül szervezik meg a képzést/szakot gondozó intézetek, s többnyire az eredeti órarend szerinti időpontban kerülnek az órák megtartásra. Az órák digitális elérhetőségéről az intézeti honlapokon talál bővebb információt!

Felhívom szíves figyelmüket arra is, hogy a NAPPALI munkarendű képzések továbbra is kontakt óratartás formájában valósulnak meg a rektori utasítás általános szabályai mentén.

Az egyetemen a személyes tanulmányi ügyintézés továbbra is működik, amennyiben kérdésük, problémájuk van, hivatali időben személyesen vagy e-mail útján is fordulhatnak az intézeti ügyintézőkhöz, a Hallgatói Központhoz vagy a Dékáni Hivatal munkatársaihoz.

A 6/2020. sz. rektori utasítás itt érhető el: 6/2020. rektori utasítás a Miskolci Egyetem területén a COVID-19 fertőzés kockázatának csökkentésére irányuló egyes, az oktatással közvetlenül összefüggő szabályokról

Dr. Kecskés Judit
tanulmányi dékánhelyettes
ME BTK

Intézeteink

logo

Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete

Tanszékek

 • Szociális Munka Tanszék
 • Szociológiai Tanszék
 • Politikatudományi Tanszék
 • Családkutató Központ
 • Romakutató Csoport

Kapcsolat

 • Miskolc-Egyetemváros B/2. épület I. emelet 102.
 • Telefon: 46/565-111/21-84
 • E-mail: boleva@uni-miskolc.hu
logo

Antropológiai és Filozófiai Tudományok Intézete

Tanszékek

 • Kulturális és Vizuális Antropológiai Tanszék
 • Filozófiai Tanszék

Kapcsolat

 • Miskolc-Egyetemváros C/1. épület III. emelet
 • Telefon: 46/565-221
 • E-mail: btkvat@uni-miskolc.hu
logo

Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet

Tanszékek

 • Magyar Nyelvtudományi Tanszék
 • Magyar Irodalomtudományi Tanszék
 • Szabó Lőrinc Kutatóhely

Kapcsolat

 • Miskolc-Egyetemváros B/2. épület III. emelet
 • Telefon: 46/565-111/21-71, 21-20
 • E-mail: bolszucs@uni-miskolc.hu
logo

Modern Filológiai Intézet

Tanszékek

 • Alkalmazott Nyelvészeti és Fordítástudományi Tanszék
 • Angol Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék
 • Német Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék
 • Társadalmi nemek és Egyenlő Esélyek Kutatócsoport
 • Nyelvi- és Kommunikációs Kutatócsoport

Kapcsolat

 • Miskolc-Egyetemváros A/6. épület fszt. 20.
 • Telefon: 46/565-111/17-66
 • E-mail: nyefarago@uni-miskolc.hu
logo

Tanárképző Intézet

Tanszékek

 • Pedagógia Tanszék
 • Pszichológia Tanszék és Regionális Tehetségpont
 • Gyógypedagógia Tanszék

Kapcsolat

 • Miskolc-Egyetemváros C/1. épület III. emelet
 • Telefon: 46/565-228
 • E-mail: boltunde@uni-miskolc.hu
logo

Történettudományi Intézet

Tanszékek

 • Ókortörténei, Művelődéstörténeti és Muzeológia Tanszék
 • Őstörténeti és Régészeti Tanszék
 • Új- és Jelenkor-történeti és Hadtörténeti Tanszék
 • Közép- és Kora Újkor-történeti Tanszék
 • Társadalomtörténeti Kutatócsoport
 • Amerikanisztika Kutatócsoport

Kapcsolat

 • Miskolc-Egyetemváros B/2. épület IV. emelet
 • Telefon: 46/565-221
 • E-mail: boltgbea@uni-miskolc.hu
logo

Miskolci-Hejőkeresztúri KIP Regionális Módszertani Központ

Kapcsolat

 • Miskolc-Egyetemváros E/7. irodaház fszt.
 • Telefon: (46)565-218
 • e-mail: bolbarbi@uni-miskolc.hu
 • Web: http://kipkozpont.uni-miskolc.hu

ME Bölcsészettudományi Kar

Miskolci Egyetem

ME logo

Honlap: www.uni-miskolc.hu

Kapcsolat

3515 Miskolc Egyetemváros B/2. épület

Dékáni Hivatal: 46/565-111/22-25

boldek@uni-miskolc.hu

Hallgatói ügyek: 46/565-111/20-14, 20-15

boljutka@uni-miskolc.hu