• Slide 1

  Ha ősz, akkor TDK

  Házi TDK Konferenciák
  2021. december 7-10 között!

  További információk!
 • Slide 2

  Szakirányú továbbképzések

  Változatos képzéseket kínálunk diplomásoknak is!

  Megnézem!

Képzéseink

Alapképzés

Az érettségi vizsga után elérhető első képzési szint, mely egyszakos és hat féléves. Az alapfokozatot nyújtó képzés a munkaerőpiacon hasznosítható szakmai ismereteket ad, az elhelyezkedéshez jogszabályban meghatározottak szerinti munkakör betöltésére jogosít, egyúttal megfelelő elméleti alapozást is nyújt az adott szakterületen a tanulmányok mesterképzésben történő folytatásához.

Mesterképzés

A második felsőfokú végzettségi szint, amellyel mesterfokozat és szakképzettség szerezhető. Mesterképzésre az vehető fel, aki legalább alapfokozatot és szakképzettséget, vagy ezzel egyenértékű főiskolai szintű végzettséget és szakképzettséget tanúsító oklevelet, illetve egyetemi szintű végzettséget vagy mesterfokozatot szerzett. A képzési idő 4, tanárképzés esetén előképzettségtől függően 2-5 félév.

Tanárképzés

Az osztatlan tanárképzés a 2013. év szeptemberétől került bevezetésre országos és kari szinten is. A szakpáros képzésben mind általános, mind középiskolai tanári végzettség szerezhető, ettől függően a képzés 10-11 vagy 12 féléves. Az új típusú közismereti és szakmai tanári mesterképzések a korábban megszerzett diplomák alapján 2, 4, és 5 féléves képzési idejűek. Az előzetes szakmai ismeretekhez igazított tanulmányi rendek (tanösvények) sokfélesége miatt nevezzük „ösvényes” képzésnek.

Szakirányú továbbképzés

E képzés során alap- vagy mesterfokozatot, illetve főiskolai vagy egyetemi oklevél megszerzését követően további szakirányú szakképzettség szerezhető. A képzési idő legalább 2, legfeljebb 4 félév.

Pedagógus továbbképzés

A pedagógus-alapképzésben megszerzett szakmai, szaktudományos ismeretek frissítése, az egyes tudományterületeken megszületett tudományos eredmények megismerése. A pedagógus-alapképzésben megszerzett, a pedagógusmesterséghez kapcsolódó ismeretek (pedagógia, pszichológia, módszertan) frissítése, új ismeretek és készségek elsajátítása.

Doktori iskola

Az ME BTK keretében Irodalomtudományi Doktori Iskola működik, amelyben keretében szövegtudományi-textológiai centrumú posztgraduális oktatás folyik. Szövegtudományi doktori program Magyarországon egyedül e képzőhelyen működik, oktatóink kivételesen felkészült szakmai tudást testesítenek meg ezen a területen.

A Bölcsészettudományi Kar Hírei

Szakdolgozatok leadása

2021. november 12.

Ember és Stílus konferencia
Kemény Gábor emlékére

Az MTA Miskolci Területi Bizottsága Nyelv- és Irodalomtudományi Szakbizottsága, valamint a Miskolci Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete és a Digitális Örökség Nemzeti Laboratórium tisztelettel meghívja a Magyar Tudomány Ünnepe Ember és Stílus konferencia Kemény Gábor emlékére című rendezvényére

A konferencia ideje és helye:
2021. november 10. 9.00 óra
MTA MAB Székház, 3530 Miskolc, Erzsébet tér 3.

Ezúton is felhívjuk az érdeklődők figyelmét, hogy a konferencián a maszk vielése kötelező.
A rendezvényen történő részvétel ingyenes.

A konferencia részletes programja: Kemény_Gábor_konferencia_meghívó_2021.pdf


Házi TDK Konferenciák

Tisztelt Érdeklődők és Résztvevők!

Kialakult a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának 2021. évi őszi Házi TDK konferencia programja. A konferencián hét szekción belül 41 előadást hallgathatnak meg az érdeklődők. Az egyes szekciók üléseire 2021. december 7 és 10 között kerül sor.

A Házi TDK konferencia részletes programja: BTK_Programfüzet_2021.pdf

A szekcióülésekre szerettel várunk minden érdeklődőt!

Dr. Tasi Réka kari TDT elnök
Dr. Fekete Sándor kari TDT titkár


Szakdolgozatok leadása 2021. ősz

A végzős hallgatóinknak az alábbi határidőkre szeretnénk felhívni a figyelmüket:

 • Szorgalmi időszak vége: 2021. november 5. (péntek)
 • Szakdolgozat benyújtása és feltöltése a MIDRA rendszerben: 2021. november 12. (péntek)
 • Vizsgajelentkezés a Neptun-rendszerben: 2021. november 08. - 2021. november 19. 12.00.
 • Záróvizsga időszak: 2021. november 29 - 2021. december 10.
 • Diplomaátadó szenátusi ülés: 2022. február 3. vagy február 4.

Felhívjuk a figyelmet, hogy vizsgára jelentkezés továbbra is csak a költségtérítés/önköltség és az egyéb kiírt díjak rendezését követően lehetséges.

Javasoljuk, tanulmányozza át a BTK Szakdolgozatkészítési szabályzatát, ebben a szakdolgozat kötelező mellékleteit is megtalálja: BTK Szakdolgozatkészítési Szabályzat

A szakdolgozatokat/portfóliókat papíralapon (kötve) kell leadni az intézeti adminisztrációra és egyúttal fel kell tölteni a MIDRA rendszerbe is (http://midra.uni-miskolc.hu) legkésőbb 2021. november 12-ig.

További információk: vegzos_hallgatok_2021.doc


Módosult a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj szabályozása!

A legfontosabb változás, hogy már nem csak a Klebelsberg Központ által fenntartott köznevelési intézményben, hanem a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány által fenntartott felsőoktatási intézménybe, a bevett egyházi felsőoktatási intézménybe és a bevett egyházi jogi személy által fenntartott köznevelési intézménybe is létesíthetnek a végzés után munkaviszonyt a volt hallgatóink, ami szerződésszerűnek minősül.

A részletes szabályozást a Kormány 571/2021. (X. 6.) Korm. rendelete tartalmazza, amely a Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról szóló 52/2013. (II. 25.) Korm. rendelet módosításáról szól.

A 2020/2021. tanév első félévétől kezdődően létesíthető ösztöndíjas jogviszony vonatkozásában a pályázat elektronikus és postai úton történő benyújtási határideje: 2020. október 19.

A jelentkezéssel kapcsolatos részletes információk a Klebersberg Központ weboldalán találhatók: https://kk.gov.hu/klebelsberg-kepzesi-osztondij


JELENTKEZÉS TDK KONFERENCIÁRA

Tisztelt Hallgatók!

Ismét lehetőség van TDK konferencia jelentkezésre!
A tanórákon kívül zajló diákélet szerves része a tudományok önkéntes művelése. Ennek ad keretet a TDK, amely a nevével ellentétben nem egyetlen konferencia, hanem folyamatosan zajló tevékenység, mozgalom. Ha valaki kedvet érez magában ahhoz, hogy egy témát alaposan kidolgozzon, s tanára úgy látja, hogy erre ő alkalmas, kezdődhet a munka.

Lehetőséget biztosítunk bő témavázlatok TDK-ra nevezésére is, amelyek természetesen nem javasolhatók OTDK-ra, azonban az érintett hallgatók visszajelzést kaphatnak arról, hogy érdemes-e foglalkozniuk a választott témával, milyen tartalmi-módszertani úton induljanak el, hogy a következő évben magas színvonalú, kész dolgozattal versenyezhessenek.

A házi versenyen a nappali és a levelező tagozatos hallgatók egyaránt részt vehetnek, s korhatár sincs. Nagyon várjuk középiskolás diákok jelentkezését (akár versenyen kívül is)!

Kérdéseikkel keressék bátran az intézeti TDK felelősöket.

Jelentkezési határidő 2021. október 22.

A jelentkezéssel kapcsolatos részletes információk itt találhatók:


dr. Tasi Réka és dr. Fekete Sándor
ME BTK TDT


KÉPZÉSI TÁMOGATÁS HALLGATÓKNAK

Tisztelt Hallgatók!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. Kötet Hallgatói Követelményrendszer (a továbbiakban: HKR.) 110. § alapján képzés támogatás nyújtható a hallgató részére, melyet a hallgatónak kell kérelmezni.

A képzési támogatás célja a hallgatókat terhelő önköltséghez való hozzájárulás.

A kérelmet és mellékleteit legkésőbb 2021. október 12-én 23.59-ig lehet előterjeszteni kizárólag elektronikus formában a kervenyekbtk@uni-miskolc.hu címre. A támogatásban részesíthető személyek körét a pályázati tájékoztató tartalmazza.

A képzési támogatás esetén a hallgató köteles a teljes önköltséget megfizetni az intézmény részére, amelyből a szemeszter során a megítélt támogatási összeg visszautalásra kerül a hallgató részére.

Kizárólag abban az esetben nyújtható képzési támogatás, ha a hallgató a jogosultságát a mellékelt pályázati tájékoztatóban megjelölt igazolásokkal és dokumentumokkal alátámasztja.

A pályázattal kapcsolatos letölthető dokumentumok:

Sikeres pályázást!

ME BTK
Dékáni HIvatala


Intézeteink

logo

Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete

Tanszékek

 • Szociális Munka Tanszék
 • Szociológiai Tanszék
 • Politikatudományi Tanszék
 • Családkutató Központ
 • Romakutató Csoport

Kapcsolat

 • Miskolc-Egyetemváros B/2. épület I. emelet 102.
 • Telefon: 46/565-111/21-84
 • E-mail: boleva@uni-miskolc.hu
logo

Antropológiai és Filozófiai Tudományok Intézete

Tanszékek

 • Kulturális és Vizuális Antropológiai Tanszék
 • Filozófiai Tanszék

Kapcsolat

 • Miskolc-Egyetemváros C/1. épület III. emelet
 • Telefon: 46/565-221
 • E-mail: btkvat@uni-miskolc.hu
logo

Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet

Tanszékek

 • Magyar Nyelvtudományi Tanszék
 • Magyar Irodalomtudományi Tanszék
 • Szabó Lőrinc Kutatóhely

Kapcsolat

 • Miskolc-Egyetemváros B/2. épület III. emelet
 • Telefon: 46/565-111/21-71, 21-20
 • E-mail: bolszucs@uni-miskolc.hu
logo

Modern Filológiai Intézet

Tanszékek

 • Alkalmazott Nyelvészeti és Fordítástudományi Tanszék
 • Angol Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék
 • Német Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék
 • Társadalmi nemek és Egyenlő Esélyek Kutatócsoport
 • Nyelvi- és Kommunikációs Kutatócsoport

Kapcsolat

 • Miskolc-Egyetemváros A/6. épület fszt. 20.
 • Telefon: 46/565-111/17-66
 • E-mail: nyefarago@uni-miskolc.hu
logo

Tanárképző Intézet

Tanszékek

 • Pedagógia Tanszék
 • Pszichológia Tanszék és Regionális Tehetségpont
 • Gyógypedagógia Tanszék

Kapcsolat

 • Miskolc-Egyetemváros C/1. épület III. emelet
 • Telefon: 46/565-228
 • E-mail: boldenis@uni-miskolc.hu
 • E-mail: bolbmoni@uni-miskolc.hu
logo

Történettudományi Intézet

Tanszékek

 • Ókortörténei, Művelődéstörténeti és Muzeológia Tanszék
 • Őstörténeti és Régészeti Tanszék
 • Új- és Jelenkor-történeti és Hadtörténeti Tanszék
 • Közép- és Kora Újkor-történeti Tanszék
 • Társadalomtörténeti Kutatócsoport
 • Amerikanisztika Kutatócsoport

Kapcsolat

 • Miskolc-Egyetemváros B/2. épület IV. emelet
 • Telefon: 46/565-221
 • E-mail: boltgbea@uni-miskolc.hu
logo

Miskolci-Hejőkeresztúri KIP Regionális Módszertani Központ

Kapcsolat

 • Miskolc-Egyetemváros E/7. irodaház fszt.
 • Telefon: (46)565-218
 • e-mail: bolbarbi@uni-miskolc.hu
 • Web: http://kipkozpont.uni-miskolc.hu

ME Bölcsészettudományi Kar

Miskolci Egyetem

ME logo

Honlap: www.uni-miskolc.hu

Kapcsolat

3515 Miskolc Egyetemváros B/2. épület

Dékáni Hivatal: 46/565-111/22-25

boldek@uni-miskolc.hu

Hallgatói ügyek: 46/565-111/20-14, 20-15

boljutka@uni-miskolc.hu