• Slide 1

  Végzős vizsgaidőszak: 2023.11.20-12.01.

  Szakdolgozatok leadása: 2023.11.24.

  Intézeti TDK konferenciák: 2023.11.27-12.01.

  További információk!
 • Slide 3

  Szakirányú továbbképzések

  Változatos képzéseket kínálunk diplomásoknak is!

  Érdekel!

Képzéseink

Alapképzés

Az érettségi vizsga után elérhető első képzési szint, mely egyszakos és hat féléves. Az alapfokozatot nyújtó képzés a munkaerőpiacon hasznosítható szakmai ismereteket ad, az elhelyezkedéshez jogszabályban meghatározottak szerinti munkakör betöltésére jogosít, egyúttal megfelelő elméleti alapozást is nyújt az adott szakterületen a tanulmányok mesterképzésben történő folytatásához.

Mesterképzés

A második felsőfokú végzettségi szint, amellyel mesterfokozat és szakképzettség szerezhető. Mesterképzésre az vehető fel, aki legalább alapfokozatot és szakképzettséget, vagy ezzel egyenértékű főiskolai szintű végzettséget és szakképzettséget tanúsító oklevelet, illetve egyetemi szintű végzettséget vagy mesterfokozatot szerzett. A képzési idő 4, tanárképzés esetén előképzettségtől függően 2-5 félév.

Tanárképzés

Az osztatlan tanárképzés a 2013. év szeptemberétől került bevezetésre országos és kari szinten is. A szakpáros képzésben mind általános, mind középiskolai tanári végzettség szerezhető, ettől függően a képzés 10-11 vagy 12 féléves. Az új típusú közismereti és szakmai tanári mesterképzések a korábban megszerzett diplomák alapján 2, 4, és 5 féléves képzési idejűek. Az előzetes szakmai ismeretekhez igazított tanulmányi rendek (tanösvények) sokfélesége miatt nevezzük „ösvényes” képzésnek.

Szakirányú továbbképzés

E képzés során alap- vagy mesterfokozatot, illetve főiskolai vagy egyetemi oklevél megszerzését követően további szakirányú szakképzettség szerezhető. A képzési idő legalább 2, legfeljebb 4 félév.

Pedagógus továbbképzés

A pedagógus-alapképzésben megszerzett szakmai, szaktudományos ismeretek frissítése, az egyes tudományterületeken megszületett tudományos eredmények megismerése. A pedagógus-alapképzésben megszerzett, a pedagógusmesterséghez kapcsolódó ismeretek (pedagógia, pszichológia, módszertan) frissítése, új ismeretek és készségek elsajátítása.

Doktori iskola

Az ME BTK keretében Irodalomtudományi Doktori Iskola működik, amelyben keretében szövegtudományi-textológiai centrumú posztgraduális oktatás folyik. Szövegtudományi doktori program Magyarországon egyedül e képzőhelyen működik, oktatóink kivételesen felkészült szakmai tudást testesítenek meg ezen a területen.

A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Hírei

Vizsgaidőszak végzősöknek: 2023.11.20 - 12.01-ig.
Záróvizsgák 2023. december 11-22 között

INTÉZETI TDK KONFERENCIÁK

Karunkon a 2023. év őszi szemeszterében 10 szekcióban 56 előadással készültek a hallgatóink. További 11 előadást hallhatunk középiskolás diákoktól "A valóság és ami mögötte van" című szekcióban szintén a TDK konferencia keretében. Az egyes intézeti TDK konferenciák 2023. november 27 és december 1 között kerülnek lebonyolításra.

Letölthető részletes programfüzet:
BTK_Programfuzet_2023.pdfVégzős hallgatók vizsgaidőszaka
a 2023/24. tanév I. félévében

 • Szorgalmi időszak vége: 2023. november 18. (szombat)
 • Szakdolgozat benyújtása és feltöltése a MIDRA rendszerben: 2023. november 24. (péntek)
 • Vizsgajelentkezés a Neptun-rendszerben: 2023. november 20. - 2023. december 01. 12.00.
 • Záróvizsga időszak: 2023. december 11 - 2023. december 22.
 • Diplomaátadó szenátusi ülés: 2024. február 01. vagy február 02.

Felhívjuk a figyelmet, hogy vizsgára jelentkezés továbbra is csak a költségtérítés/önköltség és az egyéb kiírt díjak rendezését követően lehetséges.

Szakdolgozat leadásával kapcsolatos szerkeszthető űrlapok (.docx)

A MIDRA igazolás eljrásárendje itt letölthető: midra_eljarasrend.docx

A szakdolgozatokat/portfóliókat papíralapon (kötve) kell leadni az intézeti adminisztrációra és egyúttal fel kell tölteni a MIDRA rendszerbe is http://midra.uni-miskolc.hu) legkésőbb 2023. november 24-ig.

Szakdolgozatkészítési szabályzat a Bölcsészettudományi Karon

Miskolc-Egyetemváros 2023. március 15. (KT 10/2023.)

Letöltés/megnyitás:1.3.6.1. BTK Szakdolgozatkészítési szabályzat.PDF

A záróvizsgákról szóló, egyes szakokat érintő információkat (pl. záróvizsga beosztás, zárószigorlati tételek stb.) az illetékes intézetek honlapján találja.

Az Egyes felsőoktatással, szakképzéssel és felnőttképzéssel összefüggő törvények módosításáról szóló 2022. évi LIX. törvény 39. §. rendelkezik arról, hogy az Nemzeti felsőoktatási törvény 51.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „A felsőfokú tanulmányok befejezését igazoló oklevél kiadásának előfeltétele a sikeres záróvizsga.” Mindezek alapján az oklevél kiállításához – sikeres záróvizsgát követően - nyelvvizsga bemutatására már nincs szükség.SZAKDOLGOZATI FELADATKIÍRÁS

Azoknak a végzős hallgatóknak, akik tavasszal szeretnék a szakdolgozatukat leadni és megvédeni, a Szakdolgozatkészítési szabályzat 4§(5) előírja, hogy október 15-ig le kell adniuk a "Szakdolgozati feladatkiírás" űrlapot abban az intézetben ahol a szakdolgozatuk készül. A tanári MA és osztatlan tanárképzésben a Tanárképző Intézetbe és a szakdolgozat diszciplínájának megfelelő intézetbe is le kell adniuk a kitöltött dokumentumot.

Szakdolgozat leadásával kapcsolatos szerkeszthető űrlapok (.docx)

Szakdolgozatkészítési szabályzat a Bölcsészettudományi Karon

Miskolc-Egyetemváros 2023. március 15. (KT 10/2023.)

Letöltés/megnyitás:1.3.6.1. BTK Szakdolgozatkészítési szabályzat.PDFTDK 2023 ŐSZ JELENTKEZÉS

Tisztelt Hallgatók! Ismét lehet jelentkezni a TDK konferenciára.

A házi versenyen a nappali és a levelező tagozatos hallgatók egyaránt részt vehetnek, s korhatár sincs. Nagyon várjuk középiskolás diákok jelentkezését (akár versenyen kívül is)! Fontos változás a korábbi évek gyakorlatához képest, hogy csak a minimum 80 pontot elérő hallgatók vehetnek részt az OTDK-n!

Lehetőséget biztosítunk bő témavázlatok TDK-ra nevezésére is, amelyek természetesen nem javasolhatók OTDK-ra, azonban az érintett hallgatók visszajelzést kaphatnak arról, hogy érdemes-e foglalkozniuk a választott témával, milyen tartalmi-módszertani úton induljanak el, hogy a következő évben magas színvonalú, kész dolgozattal versenyezhessenek.

Jelentkezési határidő: 2023. október 15.
A szekcióülések 2023. november 20. és december 01. között kerülnek megrendezésre.

Részletes tájékoztatók, dokumentumok

További kérdésekkel bátran forduljanak az intézeti TDK felelősökhöz!

Üdvözlettel,
Tasi Réka ME BTK TDT elnök és Fekete Sándor ME BTK TDT titkárBTK ERASMUS DAY

Karunk ismételten megszervezi az ERSAMUS DAY-t, melyen az ERASMUS pályázati lehetőségekkel ismerkedhetnek meg a hallgatók, továbbá beszámolókat hallgathatnak meg a pályázat keretében külfödön járt diákoktól.

Időpont: 2023. szeptember 21. (csütörtök) 12:00
Helyszín: Miskolci Egyetem, A1. épület, mfszt. 10. ajtó/terem

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött:https://www.survio.com/survey/d/R4M1S7A2W5H2O1U9O

Program

 • 12:00 - 12:20 Megnyitó
  Dr. Kriston Renáta, tudományos és nemzetközi dékánhelyettes, Miskolci Egyetem BTK, Dékáni Hivatal
 • 12:20 – 12:40 Erasmus + tájékoztató
  Szőke Krisztina, Miskolci Egyetem, Tudományos és Nemzetközi Igazgatóság, intézményi Erasmus+ koordinátor
 • 12:40 – 13:00 CEEPUS-tájékoztató
  Dr. Paksy Tünde, Miskolci Egyetem BTK, Modern Filológiai Intézet, kari CEEPUS-koordinátor
 • 13:00 – 13:20 Erasmus + Hallgatói tájékoztató
  Sári Patrik, elnök, Miskolci Egyetem BTK, Hallgatói Önkormányzat
 • 13:20 – 14:00 Hallgatói Erasmus-beszámoló
  Nagy Illés, ELTE, doktorandusz, a Miskolci Egyetem volt osztatlan angol-német szakos tanár hallgatója Tóth Dániel, a Miskolci Egyetem volt anglisztika BA szakos hallgatója

Dr. Kriston Renáta
tudományos és nemzetközi dékánhelyettes
ME BTKDEMONSTRÁTORI PÁLYÁZAT

A Miskolci Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi kara pályázatot ír ki demonstrátori megbízások elnyerésére. A pályázók a Miskolci Egyetem Szenátusa által elfogadott "Demonstrátori Szabályzatban" foglalt célok értelmében és előírásoknak megfelelően nyújthatják be pályázatukat a kar dékánjához (A/4. épület 4. emelet 422a) legkésőbb 2023 szeptember 15-ig a pályázati űrlap kitöltésével és az ott szereplő csatolandó mellékletekkel.

A Demonstrátori Szabályzat elérhető a Miskolci Egyetem honlapján: Demonstrátori Szabályzat 3.8. sz. Egyetemi Szabályzat

A megbízás egy tanulmányi évre adható, a tevékenységért díjazás nem jár.

A pályázati tájékoztató és a jelentkezési lap letölthető:

Dr. Kecskés Judit
tanulmányi dékánhelyettes
ME BTKSZÖVEGÉRTÉS KOMPETENCIA TESZT!

A Miskolci Egyetem elkötelezett híve a minőségi oktatásnak, melynek szellemében támogatni kívánja a hallgatók kompetenciafejlesztését. Ezzel összefüggésben a Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának III. része, a Hallgatói Követelményrendszer 19. § 2. bek. i) pontja szerint a hallgató kötelezettsége:

„2022/2023. tanév I. félévtől hallgatói jogviszonyt létesítők esetében – és ezt követően felmenő rendszerben – a Miskolci Egyetem által előírt belépési szintfelmérő teszteket eredményesen teljesíteni. Szükség esetén az intézmény iránymutatása szerint kompetenciafejlesztő kurzusokon részt venni.”

Tájékoztatom, hogy az ME Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar az osztatlan tanár (OT) szakos és az alap (BA) szakos hallgatók számára (kivéve az Anglisztika magyar nyelvű /angol nyelvű BA képzésre felvett hallgatókat, valamint azon osztatlan szakos hallgatókat, akiknek az egyik szakpárja angol nyelv és kultúra tanára) Szövegértés kompetenciafejlesztő szintfelmérő tesztet és kurzust írt elő.

A kurzus felvételével és a teljesítés módjával kapcsolatos információk letölthetők:
Szövegértés_kompetencia_teszt_elsősöknek_2023.docx

Dr. Kecskés Judit
tanulmányi dékánhelyettes
ME BTK2023/24 TANÉV ŐSZI SZEMESZTER

 • A félév tanulmányi időbeosztása itt olvasható: https://www.uni-miskolc.hu/2023-2024-es-tanev-I-felev
 • A félévre történő bejelentkezésre a regisztrációs héten, 2023. szeptember 06 (szerda) 8.00 és szeptember 09. (szombat) 23.59 között van mód, kizárólag a Neptunban!
 • A tantárgyakat 2023. szeptember 06 (szerda) 8.00 és szeptember 16. (szombat) 23.59 között lehet felvenni a Neptunban.
 • A félév csak akkor minősül aktívnak, ha a Neptun rendszerben elektronikus úton bejelentkezett és legalább 1 tárgyat felvett.

Sikeres tanévkezdést kívánunk! ME BTKIntézeteink

logo

Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete

Tanszékek

 • Szociális Munka Tanszék
 • Szociológiai Tanszék
 • Politikatudományi Tanszék
 • Családkutató Központ
 • Romakutató Csoport

Kapcsolat

 • Miskolc-Egyetemváros A/5. épület II.
 • Telefon: 46/565-111/21-84
 • E-mail: eva.graholy@uni-miskolc.hu
logo

Antropológiai és Filozófiai Tudományok Intézete

Tanszékek

 • Kulturális és Vizuális Antropológiai Tanszék
 • Filozófiai Tanszék

Kapcsolat

 • Miskolc-Egyetemváros C/1. épület III. emelet
 • Telefon: 46/565-221
 • E-mail: btkvat@uni-miskolc.hu
logo

Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet

Tanszékek

 • Magyar Nyelvtudományi Tanszék
 • Magyar Irodalomtudományi Tanszék
 • Szabó Lőrinc Kutatóhely

Kapcsolat

 • Miskolc-Egyetemváros A/4. épület IV. emelet
 • Telefon: 46/565-111/21-71, 21-20
 • E-mail: erika.galambosne@uni-miskolc.hu
logo

Modern Filológiai Intézet

Tanszékek

 • Alkalmazott Nyelvészeti és Fordítástudományi Tanszék
 • Angol Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék
 • Német Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék
 • Társadalmi nemek és Egyenlő Esélyek Kutatócsoport
 • Nyelvi- és Kommunikációs Kutatócsoport

Kapcsolat

 • Miskolc-Egyetemváros A/6. épület fszt. 20.
 • Telefon: 46/565-111/17-66
 • E-mail: bolmfi@uni-miskolc.hu
logo

Tanárképző Intézet

Tanszékek

 • Pedagógia Tanszék
 • Gyógypedagógia Tanszék

Kapcsolat

 • Miskolc-Egyetemváros C/1. épület III. emelet
 • Telefon: 46/565-228
 • E-mail: denisa.szenczi@uni-miskolc.hu
 • E-mail: monika.daruka@uni-miskolc.hu
logo

Történettudományi Intézet

Tanszékek

 • Ókortörténei, Művelődéstörténeti és Muzeológia Tanszék
 • Őstörténeti és Régészeti Tanszék
 • Új- és Jelenkor-történeti és Hadtörténeti Tanszék
 • Közép- és Kora Újkor-történeti Tanszék
 • Társadalomtörténeti Kutatócsoport
 • Amerikanisztika Kutatócsoport

Kapcsolat

 • Miskolc-Egyetemváros C/1. II. emelet
 • Telefon: 46/565-221
 • E-mail: beata.toth@uni-miskolc.hu
logo

Miskolci-Hejőkeresztúri KIP Regionális Módszertani Központ

Kapcsolat

 • Miskolc-Egyetemváros C/1. épület III. emelet
 • Telefon: (46)565-218
 • E-mail: emese.nagy@uni-miskolc.hu
 • Web: http://kipkozpont.uni-miskolc.hu

ME Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Miskolci Egyetem

ME logo

Honlap: www.uni-miskolc.hu

Kapcsolat

3515 Miskolc-Egyetemváros

Dékáni Hivatal: 46/565-111/22-25

boldek@uni-miskolc.hu

Hallgatói ügyek: 46/565-111/20-14, 20-15

boljutka@uni-miskolc.hu