Képzéseink

Alapképzés

Az érettségi vizsga után elérhető első képzési szint, mely egyszakos és hat féléves. Az alapfokozatot nyújtó képzés a munkaerőpiacon hasznosítható szakmai ismereteket ad, az elhelyezkedéshez jogszabályban meghatározottak szerinti munkakör betöltésére jogosít, egyúttal megfelelő elméleti alapozást is nyújt az adott szakterületen a tanulmányok mesterképzésben történő folytatásához.

Mesterképzés

A második felsőfokú végzettségi szint, amellyel mesterfokozat és szakképzettség szerezhető. Mesterképzésre az vehető fel, aki legalább alapfokozatot és szakképzettséget, vagy ezzel egyenértékű főiskolai szintű végzettséget és szakképzettséget tanúsító oklevelet, illetve egyetemi szintű végzettséget vagy mesterfokozatot szerzett. A képzési idő 4, tanárképzés esetén előképzettségtől függően 2-5 félév.

Tanárképzés

Az osztatlan tanárképzés a 2013. év szeptemberétől került bevezetésre országos és kari szinten is. A szakpáros képzésben mind általános, mind középiskolai tanári végzettség szerezhető, ettől függően a képzés 10-11 vagy 12 féléves. Az új típusú közismereti és szakmai tanári mesterképzések a korábban megszerzett diplomák alapján 2, 4, és 5 féléves képzési idejűek. Az előzetes szakmai ismeretekhez igazított tanulmányi rendek (tanösvények) sokfélesége miatt nevezzük „ösvényes” képzésnek.

Szakirányú továbbképzés

E képzés során alap- vagy mesterfokozatot, illetve főiskolai vagy egyetemi oklevél megszerzését követően további szakirányú szakképzettség szerezhető. A képzési idő legalább 2, legfeljebb 4 félév.

Pedagógus továbbképzés

A pedagógus-alapképzésben megszerzett szakmai, szaktudományos ismeretek frissítése, az egyes tudományterületeken megszületett tudományos eredmények megismerése. A pedagógus-alapképzésben megszerzett, a pedagógusmesterséghez kapcsolódó ismeretek (pedagógia, pszichológia, módszertan) frissítése, új ismeretek és készségek elsajátítása.

Doktori iskola

Az ME BTK keretében Irodalomtudományi Doktori Iskola működik, amelyben keretében szövegtudományi-textológiai centrumú posztgraduális oktatás folyik. Szövegtudományi doktori program Magyarországon egyedül e képzőhelyen működik, oktatóink kivételesen felkészült szakmai tudást testesítenek meg ezen a területen.

A Bölcsészettudományi Kar Hírei

Kutatók Éjszakája

2021. szeptember 24. péntek 16.00 - 23.00 óráig

KUTATÓK ÉJSZAKÁJA SZEPTEMBER 24!

Tisztelt Érdeklődők!

Az idei évben ismét lehetőségünk van személyesen bemutatni, hogy milyen munka folyik a karunkon, egyetemünkön! Mindenkit szerettel várunk 2021. szeptember 24-én pénteken a Kutatók Éjszakáján, amikor az egyetemen a BTK oktatóival drámázhatsz a párkapcsolatodról és egyben jobban megismerheted önmagad, firkából életre kelthetsz egy mesehőst, játszhatsz érdekes nem mindennapi táblajátékokat, megismerkedhetsz egy cuki segítő kutyával, kipróbálhatod a többállomásos angol/német nyelvi kvízjátékot, építhetsz apró ősi eszkimó szobrot, kipróbálhatod tudsz-e kőkori szerszámot pattintani, rácsodálkozhatsz milyen módon kezelték a történelemben járványokat, megtudhatod provokátor volt-e Petőfi, vagy akár verset is boncolhatsz.

Ha a városban (Sub Rosa Café, Széchenyi út 21.) találkoznál velünk, akkor meghallgathatod politológus oktatóinkat a jővö évi választásokról és az aktuális politikai helyzetről, megtudhatod mit üzen az irodalom, hogyan kapcsolódik a film és a szociálpszichológia, valamint készíthetsz egy csoportos montázst is!

A részletes programunk kezdési időpontokkal és helyszínekkel itt tölthető le!


DEMONSTRÁTORI PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Tisztelt Hallgatók!

Elérhetők a 2021/22 tanévre szóló demonstrátori pályázati kiírások.
A hallgatók a pályázatokat a kar dékánjához nyújthatják be (B/2. épület, fszt/7.), legkésőbb 2021. szeptember 20-ig a pályázati űrlap kitöltésével és az ott szereplő csatolandó mellékletekkel.
A kari kiírások és az egyetemi demonstrátori szabályzat az alábbiakban elérhető a http://www.uni-miskolc.hu a szabályzatok menüpontban a 3.8. Demonstrátori Szabályzat néven.


OTDK PLUSZ KONFERENCIA

Kedves Kollégák, Hallgatók!

Tisztelettel meghívjuk Önöket az OTDK Plusz konferenciára és prezentációs versenyre, szeptember 16–17-ére.

Amint tudják, idén karunk volt a rendezője az OTDK Humán Tudományi Szekciójának. Sajnos a vírushelyzet miatt a rendezvény az online térbe kényszerült, ezért az elmaradt találkozásokat pótlandó a szervezők idén első ízben meghirdették az OTDK Plusz című diákkonferenciát és prezentációs versenyt, amelynek célja, hogy – legalább részben pótolva a fájó elmaradást – egy jelenléti eseményre is sor kerüljön, ahol a fiatal tehetségek személyesen is megmutathatják magukat. Ide valóban csak a Kárpát-medence legtehetségesebb diáktudósai kaptak meghívást – a legszűkebb elit: a tavaszi OTDK tagozati első helyezettjei. Nagy örömünkre szolgál, hogy fogadhatjuk őket a Miskolci Egyetemen.

Kérem, hogy amennyiben tehetik, vegyenek részt a konferencián, hallgassák meg az OTDK-győztesek prezentációit, kapcsolódjanak be a szakmai vitákba – vagyis segítsék elő, hogy a hallgatók pozitív visszajelzések és szép élmények birtokában térjenek haza egyetemünkről.

Csatolt fájlban küldöm a konferencia programját és rezümékötetét.


Köszönettel és üdvözlettel:
Tasi Réka
a szervezőbizottság elnöke


17. CINEFEST Nemzetközi Filmfesztivál

Szeptember 10 és 18 között 17. alkalommal kerül megrendezésre a CINEFEST Nemzetközi Filmfesztivál Miskolcon.

A rendezvény játék- és dokumentumfilm vetítésekkel, szakmai programokkal, műhelybeszélgetésekkel és számos érdekes kísérőprogrammal várja a látogatókat. Az idén először a versenyfilmek vetítésére az interneten kell jelképes összegért regisztrációs jegyet váltani, ezzel is gördülékenyebbé téve a helyfoglalást.

A CineFest Miskolc minden évben ösztöndíj formájában segíti egy tehetséges, a Miskolci Egyetem Kulturális és Vizuális Antropológiai Tanszékén tanuló hallgató filmjének elkészültét. 2020-ban Szakonyi Stella Eltáncolom mi a pálya című filmjének elkészültét segítették, melynek bemutatása a COVID miatt 2021-re csúszott. A film bemutató vetítése az Otthonunk Miskolc program keretében 13-án hétfőn 19.00 órától, az ismétlés 14-én kedden a BÉKE teremben lesz. Mindkét alkalom ingyenesen látogatható, a filmről itt olvashatunk rövid összefoglalót: Eltáncolom mi a pálya

A program és további információk a fesztivál hivatalos weboldalán olvashatók: https://www.cinefest.hu/


2021/22. TANÉV ŐSZI SZEMESZTER

Tisztelt Hallgatók!

 • A félév tanulmányi időbeosztása itt olvasható: https://www.uni-miskolc.hu/2021-2022-es-tanev-I-felev
 • A félévre történő bejelentkezésre a regisztrációs héten, 2021. szeptember 01. (szerda) 8.00 és szeptember 04. (szombat) 23.59 között van mód, kizárólag a Neptunban!
 • A tantárgyakat 2021. szeptember 01. (szerda) 8.00 és szeptember 11. (szombat) 23.59 között lehet felvenni a Neptunban.
 • A félév csak akkor minősül aktívnak, ha a Neptun rendszerben elektronikus úton bejelentkezett és legalább 1 tárgyat fevett.

A tanulmányaihoz kapcsolódó összes díjat (pl. mulasztási díjak, vizsgadíjak, kollégiumi díj stb.) a NEPTUNON keresztül, gyűjtőszámla segítségével kell befizetni. Kérem, tartsa szem előtt, hogy az Ön számlája és az egyetemi gyűjtőszámla közötti átutalás átlagosan 3 banki napot vesz igénybe, így ha teheti, saját érdekében néhány ezer forintot folyamatosan tároljon a gyűjtőszámláján.

A félévkezdéssel kapcsolatos további információkat és a Neptun rendszerrel kapcsolatos tájékoztatókat megtalálják a honlap HALLGATÓKNAK menüpontjában.

Sikeres évkezdést kívánunk!


ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT

Tisztelt Hallgatók!

Még lehet jelentkezni az az Universitas Miskolcinensis Alapítvány ösztöndíj pályázatára!

A pályázat elsődleges célja, hogy a hátrányos szociális helyzetű, kiemelkedő tanulmányi, illetve tudományos, szakmai eredményt elért hallgatókat támogassa anyagi és erkölcsi téren egyaránt. Ennek érdekében havi 50 ezer Forint ösztöndíjat biztosít 10 hónapon keresztül a nyertes pályázók számára.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 27. (péntek) 16 óra.

Jelen felhívásban azon hallgatók jelentkezését várja az alapítvány, akik a 2021/2022. tanévre meghirdetett ösztöndíjra korábban nem nyújtottak be pályázatot!

További információ és jelentkezési lap: https://www.uni-miskolc.hu/hirek/2959/most_meg_lehet_jelentkezni_az_universitas_miskolcinensis_alapitvany_osztondij_palyazatara

Sikeres pályázást kívánunk!


PÓTFELVÉTELI VIZSGÁK 2021

Tisztelt Felvételizők!

A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán a pótfelvételi vizsgák 2021. augusztus 18-án (szerdán) lesznek, személyes megjelenést nem igényelnek, online módon kerülnek lebonyolításra.

Az időpont és a belépési link itt olvasható: Pótfelvételi vizsgák 2021_linkek

A vizsga megkezdése előtt készítse elő a személyi igazolványát vagy személyi azonosításra szolgáló dokumentumát, valamint a vizsgán diktálja be a felvételi azonosító számát.

Az MA szóbeli vizsga kötelező irodalma, valamint az Osztatlan média-, mozgókép- és kommunikációtanár gyakorlati vizsga követelménye a csatolmányban olvasható.

VIZSGATÍPUSOK, A PONTOZÁS RENDSZERE

Írásbeli vizsga a fordító és tolmács mesterszakon lesz, szintén on-line módon. Maximum 90 pont: fordítás idegen nyelvről anyanyelvre: 40 pont, anyanyelvről idegen nyelvre: 50 pont.

Szóbeli vizsga: maximum 90 pont szerezhető.

 • filozófia, kulturális antropológia, kulturális mediáció, politikatudomány, szociológia, történelem diszciplináris szakokon kötelező irodalom: 40 pont, módszertani jártasság: 30 pont, általános műveltség: 20 pont.
 • angol nyelv és kultúra tanára, etikatanár, magyartanár, történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára tanári mesterszakok esetében kötelező irodalom: 40 pont, közoktatás aktuális problémái, pedagógiai-pszichológiai ismeretek: 30 pont, általános műveltség: 20 pont.

Mellékeljük az egyes szakok által megadott KÖTELEZŐ IRODALOMJEGYZÉKET: MA szóbeli vizsga kötelező irodalma 2021.doc

Motivációs beszélgetés: maximum 90 pont szerezhető.

 • a tanár-egészségügyi tanár, tanár-földrajztanár, tanár-közgazdásztanár (vállalkozási ismeretek tanára), tanár-média-, mozgókép- és kommunikációtanár szakon: 55 pont a szakmai és motivációs elbeszélgetésre adható, 35 pont az oklevél minősítése alapján (minősítés x 7).
 • a tanár-mérnöktanár (gépészet-mechatronika): szakon: 45 pont a szakmai és motivációs elbeszélgetésre adható, 45 pont az oklevél minősítése alapján (minősítés x 9).

A motivációs beszélgetésre külön közzétetet szakirodalomból nem kell készülni.

Minden mesterszakon maximum 10 többletpont adható, ezekről a www.felvi.hu oldalon az adott szakra kattintva tájékozódhat a felvételiző.

Az OSZTATLAN média-, mozgókép- és kommunikációtanár szakpár gyakorlati vizsgáján 100 pont szerezhető. Gyakorlati vizsga MMK képzéshez: OSZTATLAN méd.gyak.vizsg.2021. évi.doc

A felvételihez sok sikert kívánunk!
ME BTK Dékáni Hivatal


PÓTFELVÉTELI 2021
Jelentkezni lehet augusztus 8-ig!

Tisztelt Felvételizők!

A pótfelvételi jelentkezési határideje: 2021. augusztus 08, kizárólag elektronikus formában.

A mesterszakos felvételi és az osztatlan gyakorlati vizsga ideje is: 2021. augusztus 18. szerda

A 2021. évvel kapcsolatosan a képzéseinkre történő jeletkezésről felvételi információk a felvi.hu oldalon olvashatók:

Bővebb tájékoztatás: https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/aktualis/21potfelveteli_meghirdetesek

A 2021. évi pótfelvételi eljárásban a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara az alábbi képzéseket hirdeti:

NAPPALI TAGOZAT BA:

 • gyógypedagógia BA: (ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJAS formában is)
 • szociális munka BA (Miskolc): (ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJAS formában is)
 • szociális munka BA (Ózd): (ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJAS formában is)
 • anglisztika BA
 • germanisztika (német) BA
 • kulturális antropológia BA
 • nemzetközi tanulmányok BA
 • politikatudományok BA
 • szabad bölcsészet BA
 • szociológia BA
 • történelem BA

LEVELEZŐ TAGOZAT BA:

 • gyógypedagógia BA: (ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJAS formában is)
 • szociális munka BA (Miskolc): (ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJAS formában is)
 • anglisztika BA
 • régészet BA

NAPPALI TAGOZAT OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS: (az összes szakpár ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJAS formában is)

 • angol nyelv és kultúra tanára - etikatanár
 • angol nyelv és kultúra tanára – magyartanár
 • angol nyelv és kultúra tanára – német nyelv és kultúra tanára
 • angol nyelv és kultúra tanára – történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára
 • földrajztanár - történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára
 • magyartanár – etikatanár
 • magyartanár - német nyelv és kultúra tanára
 • magyartanár - történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára
 • történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára - etikatanár

LEVELEZŐ TAGOZAT OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS: (az összes szakpár ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJAS formában is)

 • angol nyelv és kultúra tanára – magyartanár
 • angol nyelv és kultúra tanára - média-, mozgókép- és kommunikációtanár
 • angol nyelv és kultúra tanára - német nyelv és kultúra tanára
 • angol nyelv és kultúra tanára – történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára
 • földrajztanár – média-, mozgókép- és kommunikációtanár
 • földrajztanár – történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára
 • magyartanár - történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára
 • német nyelv és kultúra tanára – etikatanár
 • történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára - média-, mozgókép- és kommunikációtanár

NAPPALI TAGOZAT MA:

 • filozófia MA
 • fordító és tolmács MA
 • kulturális antropológia MA
 • kulturális mediáció MA
 • politikatudomány MA
 • szociológia MA
 • történelem MA

LEVELEZŐ TAGOZAT MA:

 • fordító és tolmács MA
 • kulturális antropológia MA
 • kulturális mediáció MA
 • politikatudomány MA
 • szociológia MA
 • történelem MA
 • tanár-angol nyelv és kultúra tanára 2 féléves, 4 féléves
 • tanár-egészségügyi tanár 2 féléves, 4 féléves
 • tanár-etikatanár 4 féléves
 • tanár-földrajztanár 4 féléves
 • tanár-közgazdásztanár 2 féléves, 4 féléves
 • tanár-magyartanár 2 féléves, 4 féléves, 5 féléves
 • tanár-média-, mozgókép- és kommunikációtanár 4 féléves
 • tanár-mérnöktanár 2 féléves
 • tanár-történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára 2 féléves, 4 féléves, 5 féléves

NEMZETI FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ RANGSOR

Tisztelt Pályázók!

A NEMZETI FELSŐOKTATÁSI (korábban köztársasági) ÖSZTÖNDÍJRA a 2021/2022. tanévre a ME BTK-hoz benyújtott pályázatok rangsorolása az alábbi táblázatban megtekinthető.

Rangsor: BTK Kari rangsor 2021-2022_neptun_kódos_honlapra.xls

A pályázathoz további sok sikert kívánunk!


Intézeteink

logo

Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete

Tanszékek

 • Szociális Munka Tanszék
 • Szociológiai Tanszék
 • Politikatudományi Tanszék
 • Családkutató Központ
 • Romakutató Csoport

Kapcsolat

 • Miskolc-Egyetemváros B/2. épület I. emelet 102.
 • Telefon: 46/565-111/21-84
 • E-mail: boleva@uni-miskolc.hu
logo

Antropológiai és Filozófiai Tudományok Intézete

Tanszékek

 • Kulturális és Vizuális Antropológiai Tanszék
 • Filozófiai Tanszék

Kapcsolat

 • Miskolc-Egyetemváros C/1. épület III. emelet
 • Telefon: 46/565-221
 • E-mail: btkvat@uni-miskolc.hu
logo

Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet

Tanszékek

 • Magyar Nyelvtudományi Tanszék
 • Magyar Irodalomtudományi Tanszék
 • Szabó Lőrinc Kutatóhely

Kapcsolat

 • Miskolc-Egyetemváros B/2. épület III. emelet
 • Telefon: 46/565-111/21-71, 21-20
 • E-mail: bolszucs@uni-miskolc.hu
logo

Modern Filológiai Intézet

Tanszékek

 • Alkalmazott Nyelvészeti és Fordítástudományi Tanszék
 • Angol Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék
 • Német Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék
 • Társadalmi nemek és Egyenlő Esélyek Kutatócsoport
 • Nyelvi- és Kommunikációs Kutatócsoport

Kapcsolat

 • Miskolc-Egyetemváros A/6. épület fszt. 20.
 • Telefon: 46/565-111/17-66
 • E-mail: nyefarago@uni-miskolc.hu
logo

Tanárképző Intézet

Tanszékek

 • Pedagógia Tanszék
 • Pszichológia Tanszék és Regionális Tehetségpont
 • Gyógypedagógia Tanszék

Kapcsolat

 • Miskolc-Egyetemváros C/1. épület III. emelet
 • Telefon: 46/565-228
 • E-mail: boldenis@uni-miskolc.hu
 • E-mail: bolbmoni@uni-miskolc.hu
logo

Történettudományi Intézet

Tanszékek

 • Ókortörténei, Művelődéstörténeti és Muzeológia Tanszék
 • Őstörténeti és Régészeti Tanszék
 • Új- és Jelenkor-történeti és Hadtörténeti Tanszék
 • Közép- és Kora Újkor-történeti Tanszék
 • Társadalomtörténeti Kutatócsoport
 • Amerikanisztika Kutatócsoport

Kapcsolat

 • Miskolc-Egyetemváros B/2. épület IV. emelet
 • Telefon: 46/565-221
 • E-mail: boltgbea@uni-miskolc.hu
logo

Miskolci-Hejőkeresztúri KIP Regionális Módszertani Központ

Kapcsolat

 • Miskolc-Egyetemváros E/7. irodaház fszt.
 • Telefon: (46)565-218
 • e-mail: bolbarbi@uni-miskolc.hu
 • Web: http://kipkozpont.uni-miskolc.hu

ME Bölcsészettudományi Kar

Miskolci Egyetem

ME logo

Honlap: www.uni-miskolc.hu

Kapcsolat

3515 Miskolc Egyetemváros B/2. épület

Dékáni Hivatal: 46/565-111/22-25

boldek@uni-miskolc.hu

Hallgatói ügyek: 46/565-111/20-14, 20-15

boljutka@uni-miskolc.hu