• Slide 1

  Keresd ingyenes, érettségire
  felkészítő és komptenciafejlesztő előadásainkat!

  Megnézem!
 • Slide 2

  Új képzéseink 2024. ősztől!

  Fizikatanár és Matematikatanár!

 • Slide 3

  Szakirányú továbbképzések

  Változatos képzéseket kínálunk diplomásoknak is!

  Érdekel!

Szakirányú továbbképzések

Szakfordító és audiovizuális fordító képzésre a jelentkezés határideje: 2023. augusztus 15.

A szakirányú továbbképzések 2-4 féléves oklevelet adó képzések, melyek a már meglévő mesterfokozat, illetve hagyományos 5 éves egyetemi vagy főiskolai oklevél megszerzését követően további szakképesítést biztosítanak. A képzések csak költségtérítéses formában indulnak és a képzési rendből adódóan elvégzésük munka mellett is vállalható.

A Miskolci Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara megfelelő számú jelentkező esetében az alábbi szakirányú képzéseket indítja.

 • Szakfordító és audiovizuális fordító

  Információk

  A Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: szakfordító és audiovizuális fordító (magyar nyelv és angol vagy német nyelv)

  Munkarend: Félévente 8-10 hétvége péntek délután és/vagy szombat

  Költségtérítés: 200.000 Ft/félév

  Részvétel feltétele:

  • felsőfokú végzettség, bármely képzési területen, legalább alapképzésben szerzett diploma;
  • nem nyelvszakos hallgatók esetében a választott idegen nyelvből felsőfokú nyelvtudás; előnyt jelent: C1 komplex felsőfokú nyelvvizsga;
  • sikeres felvételi vizsga: fordítás idegen nyelvről magyarra és magyarról idegen nyelvre, szótár segítségével.


  Választható idegen nyelv: angol vagy német.

  Kapcsolat

  Kapcsolattartó személy neve és elérhetősége: Dr. Mokrainé Orosz Angéla mesteroktató

  E-mail: angela.mokraine@uni-miskolc.hu

  Cím: 3515 Miskolc-Egyetemváros BTK, Modern Filológiai Intézet, Alkalmazott Nyelvészeti és Fordítástudományi Tanszék

 • Vállalati protokoll és kommunikáció szakirányú továbbképzés

  A képzés célja

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a vállalati - külső és belső, magyar és idegen nyelvű - kommunikációban jártasak lesznek a képzés elvégzését követően. A nemzetközi kapcsolatok napjainkban, a gyors és egyszerű információáramlásnak köszönhetően, lehetővé teszik a szervezetek és vállalkozások olyan mértékű növekedését és terjeszkedését, hogy multinacionálissá válva akár befolyást gyakoroljanak a nemzetközi folyamatokra, és a gazdaságpolitikára. A képzés hallgatói olyan kompetenciákat szereznek, hogy vállalati protokoll és kommunikációs szakemberként képesek legyenek a megfelelő kommunikációs módszerek és csatornák megválasztására, értékelésére és használatára a szervezeti teljesítménycélok elérésének elősegítése érdekében, valamint arra, hogy alkalmazzák a képzés során megszerzett gyakorlati ismereteket és kommunikációs készségeket a vállalatok napi tevékenységeiben és valós projektekben.

  Elhelyezkedési lehetőségek

  A vállalati protokoll és kommunikációs végzettség hasznosítási lehetősége rendkívül széles körű. Végzett hallgatóink vállalati protokoll és kommunikációs szakemberként hazai és multinacionális vállalatoknál, közigazgatási és kulturális intézményeknél olyan munkakörökben helyezkedhetnek el, ahol a különböző vállalati, illetve intézményi rendezvények szervezése, rendezése a feladatkörébe tartozik.

  Azoknak ajánljuk akik

  • javítani szeretnék elhelyezkedési esélyeiket a hazai munkaerőpiacon;
  • fejleszteni szeretnék kommunikációs kompetenciájukat;
  • magabiztosan szeretnének kezelni minden – tervezett vagy váratlan - szituációt;
  • oklevéllel kívánják igazolni magas szintű kompetenciáikat a vállalati protokoll és kommunikáció területén.

  Partnerünk:

  • JABIL Circuit Hungary Kft.

  További információk

  • Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: vállalati protokoll és kommunikációs szakember
  • A záródokumentum típusa: az eredeti végzettséggel azonos szintű oklevél.
  • Részvétel feltétele: Bármilyen képzési területen, legalább alapképzésben (BA, BSc vagy korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett végzettség és szakképzettség.
  • A képzés időtartama: 2 félév
  • Munkarend: levelező, félévente 8-10 hétvége (péntek délután és/vagy szombat)
  • Költségtérítés összege: 150.000,- Ft/félév
  • Jelentkezés díja: 5000 Ft.
  • Befizetés módja: átutalás (bővebb tájékoztatás a jelentkezési lapon).
  • Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint átutalási bizonylat.


  Kapcsolattartó/szakfelelős: Dr. Kriston Renáta, egyetemi docens,
  cím: 3515 Miskolc-Egyetemváros BTK, Modern Filológiai Intézet,
  email: renata.kriston@uni-miskolc.hu.

 • Német üzleti szaknyelvi tréner szakirányú továbbképzés

  A képzés célja

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik képesek az idegen nyelvi gazdasági és üzleti szaknyelv magas szintű oktatására – a mindenkori jogszabályi előírások szerint – a formális és informális képzésben, szakképzésben, felsőoktatásban, valamint az üzleti szférában; továbbá az idegen nyelvi kommunikációs kompetenciafejlesztő szaknyelvi tréningek megtervezésére, a célcsoportok igényeinek felmérésére, tréningek tartására, értékelésére; facilitátor szerepkör (pl. értekezletvezetés, vitavezetés) betöltésére az üzleti és a közszférában.

  Azoknak ajánljuk, akik

  • javítani szeretnék elhelyezkedési esélyeiket a hazai munkaerőpiacon,
  • külföldön szeretnének tanulmányokat folytatni vagy munkát vállalni,
  • munkájuk során gyakran kommunikálnak idegen nyelven szóban és írásban,
  • oklevéllel kívánják igazolni magas szintű üzleti szaknyelvi kompetenciájukat.

  Letölthető tájékoztató a képzésről: https://www.felvi.hu/felveteli/szakiranyu_tovabbkepzesek/!IntezmenyiOldalak/szakiranyu.php?smeg_id=1693&elj=23s

  További információk

  Részvétel feltétele: a) a választott idegen nyelvnek megfelelő, legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett idegen nyelvi szakos vagy nyelvtanári oklevél, vagy ba) pedagógusképzés, bölcsészettudomány, társadalomtudomány vagy gazdaságtudományok képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél és bb) a választott idegen nyelvnek megfelelő nyelvből legalább B2 szintű, egy- vagy kétnyelvű komplex nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat és bc) B2 szintű aktív nyelvtudás megléte.

  Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: (német) üzleti szaknyelvi tréner

  Kapcsolattartó/szakfelelős: Bazsóné dr. Sőrés Marianna, tanszékvezető egyetemi docens, cím: 3515 Miskolc-Egyetemváros BTK, Modern Filológiai Intézet, E-mail cím: marianna.bazsone.sores@uni-miskolc.hu.

  • Képzési idő: 2 félév
  • Képzés díja: 150.000 Ft/félév
  • Munkarend: Levelező
  • Jelentkezés módja: Honlapról letölthető jelentkezési lapon. https://nemet.uni-miskolc.hu/index.php/szakiranyu-tovabbkepzes/
  • Jelentkezés díja: 5000 Ft
  • Befizetés módja: Átutalás (bővebb tájékoztatás a jelentkezési lapon)
  • Csatolandó dokumentumok: Oklevélmásolat, valamint átutalási bizonylat
 • Protestáns köznevelési vezető
  pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

  Részvétel feltétele

  • Az alábbi alapképzési szakok (korábban főiskolai szintű képzések) valamelyikén szerzett végzettség és szakképzettség: tanító, óvodapedagógus, csecsemő-és kisgyermeknevelő, konduktor, gyógypedagógia vagy
  • bármely tanári szak valamelyikén (korábban főiskolai vagy egyetemi szintű képzésben) szerzett végzettség és szakképzettség;
  • és legalább három év pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat.

  Végzettség

  Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: szakvizsgázott pedagógus, protestáns köznevelési vezető

  A képzésről

  • Munkarend: levelező (félévente kb. 6 péntek délutáni és szombati alkalom)
  • Képzé helye: Miskolc-Egyetemváros
  • Finanszírozás: Önköltséges
  • Költség: 140.000,-Ft/félév
  • Képzési idő: 4 félév

  Kapcsolat

  Kapcsolattartó/szakfelelős: Kovácsné dr. Nagy Emese egyetemi docens, Szenczi Denisa igazgatási ügyintéző, cím: 3515 Miskolc-Egyetemváros BTK, Tanárképző Intézet, tel/fax: (46) 565-111/2130, email: emese.nagy@uni-miskolc.hu, boldenis@uni-miskolc.hu

  Jelentkezés

  • Jelentkezési határidő (szeptemberben induló képzések): 2023. augusztus 15.
  • Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon.
  • Jelentkezés díja: 5000 Ft.
  • Befizetés módja: átutalás (bővebb tájékoztatás a jelentkezési lapon).
  • Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, munkáltatói igazolás pedagógus munkakörben eltöltött 3 éves gyakorlatról, átutalási bizonylat.
 • Újságíróképzés

  Információk

  • Részvétel feltétele: bármely képzési területen, alapképzésben szerzett oklevél
  • Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: szakképzett újságíró
  • Képzés időtartama: 2 félév
  • Képzés díja: 200.000,-Ft/félév
  • Kapcsolattartó/szakfelelős: dr. Kőrizs Imre
   Cím: 3515 Miskolc-Egyetemváros BTK, Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
   Tel/fax: (46) 565-111/2120
   Email: bolkorizs@uni-miskolc.hu
   Honlap: http://magyarszak.uni-miskolc.hu
  • Jelentkezési határidő (szeptemberben induló képzések): 2023. augusztus 15.
  • Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon.
  • Jelentkezés díja: 5000 Ft.
  • Befizetés módja: átutalás (bővebb tájékoztatás a jelentkezési lapon).
  • Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint átutalási bizonylat.
  • Egyéb információk: A képzésről és a jelentkezés feltételeiről információ közvetlen az Intézménytől kérhető.
 • Coach

  Képzés célja

  A coaching egy olyan fejlesztő kapcsolat, amely személyes, interaktív és erősen fókuszált. Segítséget ad egyéneknek és/vagy szervezeteknek ahhoz, hogy céljaikat hatékonyabban érjék el és összességében is eredményesebbé váljanak. Olyan cél- és eredményorientált fejlesztés, amely a belső és külső erőforrások jobb felismerését és kreatívabb összekapcsolását is lehetővé teszi.
  A képzést azoknak ajánljuk, akiket a fentiek megszólítanak és úgy gondolják: mostani vagy leendő munkájuk során szeretnék a fenti szempontokat érvényesíteni és ezek mentén fejlesztő, tanácsadó, mentoráló feladatokat ellátni egyének, szervezetek és/vagy közösségek életében.
  A képzésünk egyedülálló módon ötvözi a hagyományos és legújabb coaching technikákat (mint például a design gondolkodás, art-coaching vagy közösségi coaching).

  A képzés tartalma

  • Alapozó ismeretek: Vezetési ismeretek; A coaching szemlélete, folyamata és eszközei I-II.; A tanácsadás, a tanácsadói stratégiák; Menedzsment, tudásmenedzsment; Gazdaságszociológia és gazdaságpszichológia
  • Szakismeretek: Közösség-, szervezetfejlesztés és közösségi coaching; Konfliktus- és kríziskezelés; Döntéselőkészítés és döntéstámogatás; Konstruktív problémamegoldás; Szervezeti kommunikáció; A coaching pszichológiai alapjai
  • Kiegészítő szakismeretek: Alkalmazott szociálpszichológia I-II. ; Design-gondolkodás és art-coaching; Coaching versenykörnyezetben

  A képzés feltétele

  A részvétel feltétele: felsőfokú végzettség (BA, MA vagy egyetemi/főiskolai oklevél) bármely szakon, kivéve mérnöki végzettség

  További információk és jelentkezés

  Képzési idő: 2 félév

  Munkarend: levelező, 7-8 nap/félév szombaton, néha péntek délután is

  Tandíj: 200.000,-Ft félévente

  Képzés felelőse: Dr. Osváth Andrea egyetemi adjunktus

  Érdeklődni lehet: Dr. Szabó-Tóth Kinga intézetigazgató, ME BTK ATTI (06 20 980 6243) Graholy Éva (eva.graholy@uni-miskolc.hu)

  Telefon: 46/565-111/21-84

  Honlap: https://atti.uni-miskolc.hu/index.htm

 • Kiadói szerkesztő

  Képzés célja

  A képzés célja elmélyült tudású kiadói szerkesztők képzése a kiadói munka és a publikációk előállításának különböző területeire. Napjainkban az információ átadása rendkívül fontos feladat; a megfelelő színvonalú publikálásban speciális ismeretekkel rendelkező, professzionális szakemberekre van szükség, akik tisztában vannak munkájuk fontosságával és a lehető legnagyobb körültekintéssel végzik el feladataikat. A kiadói munka képzésünkben nem csupán könyvkiadást jelent, hanem a publikációk CD-n vagy akár internetes formában való megjelentetését is magába foglalja.

  Olyan szakembereket képzünk, akik képesek hagyományos és elektronikus úton, írásban és élőszóban szövegeket, és azok tartozékait közzétenni.

  A képzés órái 5 tematikus blokkba csoportosíthatóak:

  • Informatikai stúdiumok
  • Kiadói ismeretek
  • Jogi és közgazdasági ismeretek
  • Műveltségi tantárgycsoport
  • A publikálás gyakorlata

  További információ:

  Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet

  Telefon: 06-46-565-111 (21-71 mellék)

  Honlap: http://magyarszak.uni-miskolc.hu/szakkepzes.html

 • Közoktatás vezető és pedagógus szakvizsga

  Képzés célja

  A Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzés során a hallgatók részletes betekintést nyernek az oktatási rendszer működésébe, megismerik az iskolairányítás különböző területeit. A képzés oktatói között a Miskolci Egyetem munkatársai mellett megjelennek a megye, a régió tanügyigazgatásában vezető szerepet játszó szakemberek.

  A képzést elvégzők közoktatási vezető és szakvizsgázott pedagógus képesítést kapnak.

  Munkarend: Levelező, félévente kb. 6 alkalom

  Költségtérítés: 140.000 Ft/félév

  Részvétel feltétele: pedagógusi végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus munkakörben eltöltött 3 éves gyakorlat

  Kapcsolattartó személy neve és elérhetősége: Kovácsné dr. Duró Andrea

  E-mail: denisa.szenczi@uni-miskolc.hu

  Telefonszám: 06/46/565-228

 • Pedagógus szakvizsga

  Képzés célja

  A pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzés során a hallgatók részletes betekintést nyernek az iskolázás aktuális, nemzetközi és hazai problémáiba, annak megoldási lehetőségeibe, továbbá az oktatási rendszer működésébe, megismerik az iskolairányítás szegmenseit, s a pedagógia legújabb fejlesztési és tudományos eredményeit. A képzés oktatói között a ME munkatársai mellett a korábbiaknál hangsúlyosabban megjelennek a megye, a régió tanügyigazgatásában vezető szerepet játszó szakemberek.

  A képzés pedagógus szakvizsgával zárul.

  Meszerezhető szakképzettség: szakvizsgázott pedagógus A képzésben jelenleg felkínált, választható, az egyéni specializációt lehetővé tevő modulok:

  • mentori, vezetőtanári feladatokra való felkészülés
  • tehetséggondozás, tehetségfejlesztés

  További információk

  A részvétel feltétele: felsőfokú végzettség: alapképzési szakok.

  Korábban főiskolai szintű képzések: tanító, óvodapedagógus, konduktor, gyógypedagógus vagy tanári oklevél, továbbá 3 év pedagógus munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat.

  Képzési idő: 4 félév

  Munkarend: levelező, 12 nap/félév szombaton, néha péntek délután is

  Tandíj: 140.000,-Ft Ft/félév

  Képzés felelőse: Kovácsné dr. nagy Emese egyetemi docens

  Érdeklődni lehet: denisa.szenczi@uni-miskolc.hu

  Telefon: 46/565-111/21-30

  Honlap: https://tanarkepzo.uni-miskolc.hu/

 • Kreatív írás

  Csak kevesen tudnak írni, pedig az ábécét mindenki ismeri

  Kinek ne volnának ötletei, gondolatai? Sokszor mégsem figyelnek az emberre, vagy nem értik, mit is akarunk. A „Kreatív írás” nevet viselő szakirányú továbbképzésünkön hallgatóinkat arra készítjük fel, hogy megtanuljanak úgy írni, hogy sok ember figyelmét és tetszését elnyerjék. Ahogy a forgatásokon mondják: ennyi!

  Miről szól?

  Érzelmes vers? Csattanós novella? Fordulatos regény? Ütős reklámszöveg? (Vagy akár fordulatos vers, csattanós novella, ütős regény és érzelmes reklámszöveg?) Film? Sajtóközlemény? Újságcikk? Itt írni kell. (Meg azért olvasni is.) Gyakorlati munka lesz. Szakmai műveltséget és tájékozottságot adunk a biztos retorikai, stilisztikai és irodalmi ízlés alakításához. Képzésünk erőssége a nagy szakmai és oktatói gyakorlattal rendelkező csapat.

  Kiknek szól?

  Annak, aki tudja, mit, de nem tudja, hogyan. Aki nem csak naplót ír. (Igazából neki is!) Akinek szakmai, közéleti, művészeti munkája során írnia kell. Aki blogot vezet, honlapot gondoz, akinek podcasatje van, vagy csak több lájkot akar a Facebookon. És aki hivatásának választja az írást. Aki a közéletben vállal szerepet, aki író, forgatókönyvíró, újságíró, fordító vagy reklámszakember (vagy ezek munkatársa, főnöke) szeretne lenni. Akinek egyszer majd briefet, house ad-et vagy villanellát kell írnia, de most még fogalma sincs, mi az.

  További információk

  Képzési idő: 2 félév

  Munkarend: Levelező, félévente 1 hét folyamatosan jelenléti oktatásban és 5-6 hétvége (péntek délután és szombat) on-line.

  Költségtérítés: 180.000,- Ft/félév

  Részvétel feltétele: Bármely képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél.

  Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: Kreatív íráskészséget elsajátított szakember

  Kapcsolattartó személy neve és elérhetősége: dr. Kőrizs Imre

  E-mail: ko.rizs@gmail.com

 • Régészeti örökségvédelem

  Képzés célja

  A nemzeti parkok természetvédelmi őrszolgálata tagjai részére a régészeti kulturális örökségvédelemmel összefüggő feladatok ellátásához képzettség megszerzése. Ugyanilyen munkaköri feladatok ellátására az erdészeti, vízügyi, továbbá önkormányzati hivataloknál és intézményeknél olyan alkalmazottak szakirányú továbbképzése, akik a régészeti örökséggel kapcsolatos tevékenységet végeznek.

  Úgyszintén, a szakirányú továbbképzésre jelentkezhetek mindazok az érdeklődők is, akik munkakörüktől függetlenül kívánnak szakképzettséget szerezni a régészeti kulturális örökség tárgyában.

  A tanulmányok során kiemelt hangsúlyt helyezünk a régészeti lelőhelyek, jelenségek és leletek szakszerű azonosítására, azok komplex módú megközelítésére a régészet társtudományi összefüggésében.

  További információk

  Képzési idő: 2 félév

  Munkarend: levelező

  Képzés felelőse: Dr. Pusztainé dr. Fischl Klára egyetemi docens

  Érdeklődni lehet: +36-46-565-111/21-34 mellék, e-mail: klara.fischl@uni-miskolc.hu

  Bővebb információk: https://tti.uni-miskolc.hu/

 • Szociális menedzser

  Kiknek ajánljuk?

  Azoknak ajánljuk, akik el szeretnének elhelyezkedni, vagy már dolgoznak:

  • nonprofit szervezetek vezetői szintjein,
  • állami szférában a szociális kérdésekkel foglalkozó szervek és szervezetek munkájában,
  • önkormányzatok szociális ügyekkel foglalkozó munkaköreiben,
  • a szociális foglalkoztatás minden területén,
  • pályázatírással foglalkozó munkakörökben szociális területen.

  További információk

  Képzési idő: 4 félév

  Munkarend: Levelező, 10 alkalommal a félév során, pénteken

  Költségtérítés: 150.000,- Ft/félév

  Részvétel feltétele: Legalább alapképzési szakon szerzett oklevél a következő képzési területek valamelyikén: bölcsészettudomány, társadalomtudomány, jogi és igazgatási, gazdaságtudományok, hitéleti, orvos- és egészségtudomány.

  Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: Szociális menedzser

  A jelentkezés feltételei: Legalább alapképzési szakon szerzett oklevél a következő képzési területek valamelyikén: bölcsészettudomány, társadalomtudomány, jogi és igazgatási, gazdaságtudományok, hitéleti, orvos- és egészségtudomány.

  Kapcsolattartó személy neve és elérhetősége: Dr. Szabó-Tóth Kinga

  Telefon. 06-20-980-6243

  email: eva.graholy@uni-miskolc.hu

  Honlap: http://szociologiaszak.uni-miskolc.hu

 • Társadalomtudományi és gazdasági szakfordító
  (angol, kínai, német, orosz)

  A képzés célja

  A képzés célja olyan szakfordítók képzése, akik magas szinten képesek ellátni az írásbeli nyelvi közvetítés feladatát idegen nyelvről magyarra és magyarról idegen nyelvre. Az írott forrásnyelvi szöveget tartalmilag pontosan és nyelvileg helyesen vissza tudják adni a célnyelven, ismerik a forrásnyelvi és a célnyelvi ország politikai, társadalmi, gazdasági és kulturális életét, az Európai Unió intézményrendszerét, valamint a nyelvi közvetítés protokolláris és etikai szabályait.

  Elhelyezkedési lehetőségek

  A szakfordítói szakképzettség hasznosítási lehetősége rendkívül széles körű. Végzett hallgatóink szakfordítóként és tolmácsként dolgoznak vagy olyan nyelvigényes munkakörökben helyezkednek el hazai és multinacionális vállalatoknál, közigazgatási és kulturális intézményekben, ahol a nyelvi közvetítés feladatkörük szerves részét képezi. A nálunk végzett hallgatók között vannak olyanok, akik jelenleg Brüsszelben dolgoznak, fordító irodát alapítottak, többen főállású vagy mellékállású fordítóként és/vagy tolmácsként dolgoznak különböző fordító irodáknál, megyei vállalkozásoknál, cégeknél.

  A Miskolci Egyetemen 40 éve folyik fordítóképzés, a Bölcsészettudományi Karon 1995-ben került bevezetésre a Fordító Program, 2001-ben indult a Társadalomtudományi és gazdasági szakfordító szakirányú továbbképzés, majd 2009-ben a Fordító és tolmács mesterképzés

  Azoknak ajánljuk akik

  • javítani szeretnék elhelyezkedési esélyeiket a hazai munkaerőpiacon,
  • külföldön szeretnének tanulmányokat folytatni vagy munkát vállalni,
  • munkájuk során gyakran kommunikálnak idegen nyelven szóban és írásban,
  • anyanyelvi lektorok segítségével szeretnék elmélyíteni és továbbfejleszteni eddig megszerzett nyelvtudásukat,
  • oklevéllel kívánják igazolni magas szintű fordítói kompetenciájukat.

  Letölthető tájékoztató a képzésről: szakfordito_kepzes.pdf

  További információk

  Jelentkezés feltétele: bármely képzési területen szerzett alapfokú (BA, BSc) vagy hagyományos diploma.

  Felvételi vizsga: írásbeli fordítás (idegen nyelvről-magyarra), a felvételi vizsgán a jelentkező által hozott nyomtatott szótár használható.

  Választható nyelvek: angol, német, orosz, kínai

  A képzés időtartama: 2 félév

  Munkarend: levelező, péntek és szombat (félévente 8-10 alkalom)

  Költségtérítés összege: 150.000,- Ft/félév

  Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: társadalomtudományi és gazdasági szakfordító

  A záródokumentum típusa: az eredeti végzettséggel azonos szintű oklevél.

  Kapcsolattartó/szakfelelős: Dr. habil. Dobos Csilla, egyetemi docens

  E-mail: dobos.csilla@uni-miskolc.hu, nyemokarine@uni-miskolc.hu

  Tel: (46) 565-111/1766, (20) 493-4184, (70) 380-3442

  Honlap: http://fordito.uni-miskolc.hu

  Partnereink

  ORSZÁGOS FORDÍTÓ ÉS FORDÍTÁSHITELESÍTŐ IRODA ZRT.
  Régióközpontok: Budapest, Eger, Szeged, Pécs, Győr.

  TECH-LINGUA
  A TECH-LINGUA cég az SDL Trados, a piacvezető számítógépes fordítástámogató szoftver hivatalos magyarországi képviselője. A Miskolci Egyetem 2010-ben csatlakozott az SDL Egyetemi Programhoz, így hallgatóink saját számítógépes termünkben ismerik meg a legkorszerűbb számítógépes fordítástámogató eszközök használatát.

  BENEDICTUM KFT.
  A BeneDictum Kft. egy 23 éve sikeresen működő fordító iroda, melyet egyik volt hallgatónk alapított.

  STAR Language Technology & Solutions GmbH
  Umberto-Nobile-Straße 19 | 71063 Sindelfingen | Germany
  A fordítási memóriát biztosító technológia használata elengedhetetlen a versenyképes fordítási folyamathoz. A Transit több mint 30 éve sikeres szereplő a piacon, és folyamatosan a fordítópiacon uralkodó aktuális trendek előtt jár.

Jelentkezés módja a szakirányú képzésekre

Jelentkezés határideje és módja

A fordító és audiovizuális fordító képzésre jelentkezni 2024. január 10-ig lehet.

A jelentkezéshez ki kell tölteni a választott képzéshez kapcsolódó jelentkezési lapot, valamint 5000,-Ft eljárási díjat kell utalni a Miskolci Egyetem főszámlájára: 10102718-51382100-01005004. A megjegyzés rovatba be kell írni a jelentkezési lapon szerepő költséghely számát.

A kitöltött jelentkezési lapot az alábbi címre kell beküldeni.

Miskolci Egyetem
Bölcsészettudományi Kar Dékáni Hivatal
3515 Miskolc-Egyetemváros

Vagy e-mailben: boldek@uni-miskolc.hu

Jelentkezési lapok (2023.12.19.)

További információk

A jelentkezéssel kapcsolatos kérdéseivel forduljon bizalommal a ME BTK Dékáni Hivatalának munkatársaihoz az alábbi elérhetőségeken:

judit.nehaj@uni-miskolc.hu, boldek@uni-miskolc.hu

46/563-462

46/565-111/20-14, 20-15

ME Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Miskolci Egyetem

ME logo

Honlap: www.uni-miskolc.hu

Kapcsolat

3515 Miskolc Egyetemváros

Dékáni Hivatal: 46/565-111/22-25

boldek@uni-miskolc.hu

Hallgatói ügyek: 46/565-111/20-14, 20-15

judit.nehaj@uni-miskolc.hu