• Slide 2

  Szakirányú továbbképzések

  Változatos képzéseket kínálunk diplomásoknak is!

  Megnézem!
 • Slide 1

  TÁVOKTATÁS NAPPALI ÉS LEVELEZŐ TAGOZATON

  A járványügyi helyzetre való tekintettel a Miskolci Egyetem BTK
  távoktatási formában működik tovább

  RÉSZLETEK ITT

Tanárképzés

A tanárképzés eltérő formái közül választhatnak a különböző előképzettségű jelentkezők.

Az osztatlan tanárképzés szakpáros. A szaknak megfelelő érettségi bizonyítvánnyal vagy alapszakos (BA) diplomával rendelkezők választhatják. A képzés 12 féléves a középiskolai tanári végzettséget esetén és 10 féléves az általános iskolai végzettség megszerzésekor. A felvételi jelentkezéskor mindenki a 10 féléves képzési formát jelölheti meg - s a sikeres felvételit követően -, tanulmányaiknak 6. félévében döntheti el, hogy középiskolai vagy általános iskolai tanári végzettséget választja.

A közismereti tanári mester képzések 1 szakosak. 2 féléves formáját választhatják az azonos szakon nem tanári MA diplomával vagy főiskolai tanári diplomával rendelkezők. 4 féléves formáját választhatják a nem azonos tanári szakon főiskolai diplomával rendelkezők vagy tanító végzettségűek (ha általános iskolai tanári diploma a céljuk. 5 féléves a képzés azon tanítói diplomával rendelkezőknek, akik középiskolai tanári végzettséget szeretnének.

A szakmai tanári mester képzések 1 szakosak. 2 féléves formáját választhatják az azonos szakon nem tanári MA diplomával vagy főiskolai tanári diplomával rendelkezők. 4 féléves formáját választhatják a nem azonos tanári szakon főiskolai diplomával rendelkezők, a szakoktatói végzettségűek vagy a szakmai alapképzéssel rendelkezők.

Tanári mesterszak megszerzésére irányuló párhuzamos képzések. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 47. §-ának 2020. július 31-től módosított (1a) bekezdése értelmében lehetőség nyílt arra, hogy a nem tanári mesterképzési szakon tanuló hallgató párhuzamos képzésben tanárszakon folytasson képzést. A tanári mesterképzés ebben az esetben 2 félév alatt teljesíthető, ennek során 60 kreditet kell megszerezni (34 kredit pedagógia-pszichológia modul, 6 kredit módszertan, 20 kredit összefüggő iskolai gyakorlat).

A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara az alábbi tanárképzéseket indítja.

 • Osztatlan tanárképzések (10-11 vagy 12 félév)

  A szakpáros képzésben mind általános, mind középiskolai tanári végzettség is szerezhető, ettől függően a képzés 10 - 11 vagy 12 féléves.

  • angol nyelv és kultúra tanára - etikatanár
  • angol nyelv és kultúra tanára - földrajztanár
  • angol nyelv és kultúra tanára - magyartanár
  • angol nyelv és kultúra tanára - média-, mozgókép- és kommunikációtanár
  • angol nyelv és kultúra tanára - német nyelv és kultúra tanára
  • angol nyelv és kultúra tanára - történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára
  • földrajztanár - etikatanár
  • földrajztanár - magyartanár
  • földrajztanár - média-, mozgókép- és kommunikációtanár
  • földrajztanár - német nyelv és kultúra tanára
  • földrajztanár - történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára
  • magyartanár - etikatanár
  • magyartanár - média-, mozgókép- és kommunikációtanár
  • magyartanár - német nyelv és kultúra tanára
  • magyartanár - történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára
  • német nyelv és kultúra tanára - etikatanár
  • német nyelv és kultúra tanára - média-, mozgókép- és kommunikációtanár
  • német nyelv és kultúra tanára - történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára
  • történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára - etikatanár
  • történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára - média-, mozgókép- és kommunikációtanár
 • Tanári mesterképzések, közismereti tanári képzések (2-4 vagy 5 félév)

  Tanár-angol nyelv és kultúra tanára

  Kik jelentkezhetnek?

  • akiknek angol szakos bölcsész egyetemi szintű diplomájuk van, és most szeretnének hozzá tanári végzettséget (2 félév), vagy
  • akik már rendelkeznek főiskolai szintű angoltanár diplomával és most szeretnének mesterszintű diplomát (2 félév), vagy
  • akiknek már van egy tanári diplomájuk (pl. magyartanár) és most szeretnének egy másik tanári végzettséget (4 félév), vagy
  • tanító oklevéllel rendelkeznek (4 félév, ha általános iskolai és 5 félév, ha középiskolai tanárok szeretnének lenni).

  Tanár-etikatanár

  Kik jelentkezhetnek?

  • akiknek már van egy tanári diplomájuk (pl. magyartanár) és most szeretnének egy másik tanári végzettséget (4 félév), vagy
  • tanító oklevéllel rendelkeznek (4 félév)

  Tanár-földrajztanár

  Kik jelentkezhetnek?

  • akiknek földrajz szakos bölcsész egyetemi szintű diplomájuk van, és most szeretnének hozzá tanári végzettséget (2 félév), vagy
  • akik már rendelkeznek főiskolai szintű földrajztanár diplomával és most szeretnének mesterszintű diplomát (2 félév), vagy
  • akiknek már van egy tanári diplomájuk (pl. magyartanár) és most szeretnének egy másik tanári végzettséget (4 félév).

  Tanár-magyartanár

  Kik jelentkezhetnek?

  • akiknek magyar szakos bölcsész egyetemi szintű diplomájuk van, és most szeretnének hozzá tanári végzettséget (2 félév), vagy
  • akik már rendelkeznek főiskolai szintű magyartanár diplomával és most szeretnének mesterszintű diplomát (2 félév), vagy
  • akiknek már van egy tanári diplomájuk (pl. történelemtanár) és most szeretnének egy másik tanári végzettséget (4 félév), vagy
  • tanító oklevéllel rendelkeznek (4 félév, ha általános iskolai és 5 félév, ha középiskolai tanárok szeretnének lenni).

  Tanár-média-, mozgókép- és kommunikációtanár

  Kik jelentkezhetnek?

  • akiknek már van egy tanári diplomájuk (pl. magyartanár) és most szeretnének egy másik tanári végzettséget (4 félév), vagy
  • tanító oklevéllel rendelkeznek (4 félév).

  Tanár-német nyelv és kultúra tanára

  Kik jelentkezhetnek?

  • akiknek német szakos bölcsész egyetemi szintű diplomájuk van, és most szeretnének hozzá tanári végzettséget (2 félév), vagy
  • akik már rendelkeznek főiskolai szintű némettanár diplomával és most szeretnének mesterszintű diplomát (2 félév), vagy
  • akiknek már van egy tanári diplomájuk (pl. magyartanár) és most szeretnének egy másik tanári végzettséget (4 félév), vagy
  • tanító oklevéllel rendelkeznek (4 félév, ha általános iskolai és 5 félév, ha középiskolai tanárok szeretnének lenni).

  Tanár-történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára

  Kik jelentkezhetnek?

  • akiknek történelem szakos bölcsész egyetemi szintű diplomájuk van, és most szeretnének hozzá tanári végzettséget (2 félév), vagy
  • akik már rendelkeznek főiskolai szintű történelemtanár diplomával és most szeretnének mesterszintű diplomát (2 félév), vagy
  • akiknek már van egy tanári diplomájuk (pl. magyartanár) és most szeretnének egy másik tanári végzettséget (4 félév), vagy
  • tanító oklevéllel rendelkeznek (4 félév, ha általános iskolai és 5 félév, ha középiskolai tanárok szeretnének lenni).
 • Szakmai tanárképzések (2 vagy 4 félév)

  Tanár - egészségügyi tanár

  Kik jelentkezhetnek?

  • akiknek egészségügyi képzési területen egyetemi szintű diplomájuk van, és most szeretnének hozzá tanári végzettséget (2 félév), vagy
  • akik már rendelkeznek főiskolai szintű egészségügyi tanár diplomával és most szeretnének mesterszintű diplomát (2 félév), vagy
  • akiknek már van egy tanári diplomájuk (pl. magyartanár) és most szeretnének egy másik tanári végzettséget (4 félév), vagy
  • szakoktató oklevéllel rendelkeznek egészségügyi képzési területen (4 félév), vagy
  • főiskolai, BA diplomával rendelkezne egészségügyi képzési területen (4 félév).

  Tanár-közgazdásztanár (vállalkozási ismeretek)

  Kik jelentkezhetnek?

  • akiknek gazdaságtudományi képzési területen egyetemi szintű diplomájuk van, és most szeretnének hozzá tanári végzettséget (2 félév), vagy
  • akik már rendelkeznek főiskolai szintű közgazdásztanár diplomával és most szeretnének mesterszintű diplomát (2 félév), vagy
  • akiknek már van egy tanári diplomájuk (pl. magyartanár) és most szeretnének egy másik tanári végzettséget (4 félév), vagy
  • szakoktató oklevéllel rendelkeznek gazdaságtudományi képzési területen (4 félév), vagy
  • főiskolai, BA diplomával rendelkezne gazdaságtudományi képzési területen (4 félév).

  Tanár-mérnöktanár (gépészet-mechatronika)

  Kik jelentkezhetnek?

  • akiknek műszaki, informatikai képzési területen / gépészmérnök egyetemi szintű diplomájuk van, és most szeretnének hozzá tanári végzettséget (2 félév), vagy
  • akik már rendelkeznek főiskolai szintű mérnöktanár diplomával és most szeretnének mesterszintű diplomát (2 félév), vagy
  • akiknek már van egy tanári diplomájuk és most szeretnének egy másik tanári végzettséget (4 félév), vagy
  • szakoktató oklevéllel rendelkeznek műszaki, informatikai képzési területen (4 félév), vagy
  • főiskolai, BA diplomával rendelkeznek műszaki, informatikai képzési területen (4 félév).
 • Tanári mesterszak megszerzésére irányuló párhuzamos képzés

  Közismereti tanárképzés

  Akik az alábbi képzések valamelyikén aktívak, azok a következő párhuzamos képzést vehetik fel.

  • anglisztika MA, vagy amerikanisztika MA képzéssel jelentkezhet: angol nyelv és kultúra tanára MA
  • geográfus MA képzéssel jelentkezhet: földrajztanár MA
  • magyar nyelv és irodalom MA képzéssel jelentkezhet: magyartanár MA
  • német nyelv, irodalom és kultúra MA képzéssel jelentkezhet: német nyelv és kultúra tanára MA
  • történelem MA képzéssel jelentkezhet: történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára MA

  Szakmai tanárképzés

  Akik az alábbi képzések valamelyikén aktívak, azok a következő párhuzamos képzést vehetik fel.

  • Master of Business Administration (MBA), vagy vállalkozásfejlesztés MA, vagy vezetés és szervezés MA képzéssel jelentkezhet: közgazdásztanár MA (vállalkozási ismeretek tanára)
  • anyagmérnöki MA, vagy bánya- és geotechnikai mérnöki MA, vagy energetikai mérnöki MA, vagy gépészmérnöki MA, vagy kohómérnöki MA, vagy mechatronikai mérnöki MA képzéssel jelentkezhet: mérnöktanár MA (gépészet-mechatronika)

ME Bölcsészettudományi Kar

Miskolci Egyetem

ME logo

Honlap: www.uni-miskolc.hu

Kapcsolat

3515 Miskolc Egyetemváros B/2. épület

Dékáni Hivatal: 46/565-111/22-25

boldek@uni-miskolc.hu

Hallgatói ügyek: 46/565-111/20-14, 20-15

boljutka@uni-miskolc.hu