• Slide 1

  Végzős vizsgaidőszak: 2023.11.20-12.01.

  Szakdolgozatok leadása: 2023.11.24.

  Intézeti TDK konferenciák: 2023.11.27-12.01.

  További információk!
 • Slide 3

  Szakirányú továbbképzések

  Változatos képzéseket kínálunk diplomásoknak is!

  Érdekel!

Tanárképzés

A tanárképzés eltérő formái közül választhatnak a különböző előképzettségű jelentkezők.

Az osztatlan tanárképzés szakpáros. A szaknak megfelelő érettségi bizonyítvánnyal vagy alapszakos (BA) diplomával rendelkezők választhatják.

A közismereti tanári mester képzések 1 szakosak. 2 féléves formáját választhatják az azonos szakon nem tanári MA diplomával vagy főiskolai tanári diplomával rendelkezők. 4 féléves formáját választhatják a nem azonos tanári szakon főiskolai diplomával rendelkezők vagy tanító végzettségűek (ha általános iskolai tanári diploma a céljuk. 5 féléves a képzés azon tanítói diplomával rendelkezőknek, akik középiskolai tanári végzettséget szeretnének.

A szakmai tanári mester képzések 1 szakosak. 2 féléves formáját választhatják az azonos szakon nem tanári MA diplomával vagy főiskolai tanári diplomával rendelkezők. 4 féléves formáját választhatják a nem azonos tanári szakon főiskolai diplomával rendelkezők, a szakoktatói végzettségűek vagy a szakmai alapképzéssel rendelkezők.

Tanári mesterszak megszerzésére irányuló párhuzamos képzések. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 47. §-ának 2020. július 31-től módosított (1a) bekezdése értelmében lehetőség nyílt arra, hogy a nem tanári mesterképzési szakon tanuló hallgató párhuzamos képzésben tanárszakon folytasson képzést. A tanári mesterképzés ebben az esetben 2 félév alatt teljesíthető, ennek során 60 kreditet kell megszerezni (34 kredit pedagógia-pszichológia modul, 6 kredit módszertan, 20 kredit összefüggő iskolai gyakorlat).

2023. szeptemberben induló új tanárképzés az informatikatanár (digitális kultúra tanára)

A képzés célja az alapfokú nevelés-oktatás ötödik évfolyamon kezdődő és a nyolcadik évfolyam végéig tartó felső tagozatán, a középfokú nevelés-oktatás szakaszában, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában szakgimnáziumban, szakmára vagy szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában a szakiskolában, a digitális kultúra tantárgy tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

A képzési idő nappali formában 10 félév, levelező formában 10, 4, illetve 2 félév, az előképzettségtől függően. Az oklevélben szereplő tanári szakképzettség magyar nyelvű megjelölése: okleveles informatikatanár (digitális kultúra tanára), angol nyelvű megjelölése: Teacher of Informatics.

Az informatika tanár (digitális kultúra tanára) képzés a felvételi tájékoztató pótkötetében fog megjelenni 2023 január második felében, jelenleg nem található róla információ a felvi.hu oldalon és a nyomtatott anyagban sem!

A Miskolci Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara az alábbi tanárképzéseket indítja.

 • Osztatlan tanárképzések (10 félév)

  A szakpáros képzésben mind általános, mind középiskolai tanári végzettség is szerezhető.

  • angol nyelv és kultúra tanára - etikatanár
  • angol nyelv és kultúra tanára - földrajztanár
  • angol nyelv és kultúra tanára - magyartanár
  • angol nyelv és kultúra tanára - német nyelv és kultúra tanára
  • angol nyelv és kultúra tanára - történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára
  • földrajztanár - etikatanár
  • földrajztanár - magyartanár
  • földrajztanár - német nyelv és kultúra tanára
  • földrajztanár - történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára
  • magyartanár - etikatanár
  • magyartanár - német nyelv és kultúra tanára
  • magyartanár - történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára
  • német nyelv és kultúra tanára - etikatanár
  • német nyelv és kultúra tanára - történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára
  • történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára - etikatanár
  • informatikatanár (digitális kultúra tanára) - másik szak
 • Tanári mesterképzések, közismereti tanári képzések (2-4 vagy 5 félév)

  Tanár-angol nyelv és kultúra tanára

  Kik jelentkezhetnek?

  • akiknek angol szakos bölcsész egyetemi szintű diplomájuk van, és most szeretnének hozzá tanári végzettséget (2 félév), vagy
  • akik már rendelkeznek főiskolai szintű angoltanár diplomával és most szeretnének mesterszintű diplomát (2 félév), vagy
  • akiknek már van egy tanári diplomájuk (pl. magyartanár) és most szeretnének egy másik tanári végzettséget (4 félév), vagy
  • tanító oklevéllel rendelkeznek (4 félév, ha általános iskolai és 5 félév, ha középiskolai tanárok szeretnének lenni).

  Tanár-etikatanár

  Kik jelentkezhetnek?

  • akiknek már van egy tanári diplomájuk (pl. magyartanár) és most szeretnének egy másik tanári végzettséget (4 félév), vagy
  • tanító oklevéllel rendelkeznek (4 félév)

  Tanár-földrajztanár

  Kik jelentkezhetnek?

  • akiknek földrajz szakos bölcsész egyetemi szintű diplomájuk van, és most szeretnének hozzá tanári végzettséget (2 félév), vagy
  • akik már rendelkeznek főiskolai szintű földrajztanár diplomával és most szeretnének mesterszintű diplomát (2 félév), vagy
  • akiknek már van egy tanári diplomájuk (pl. magyartanár) és most szeretnének egy másik tanári végzettséget (4 félév).

  Tanár-magyartanár

  Kik jelentkezhetnek?

  • akiknek magyar szakos bölcsész egyetemi szintű diplomájuk van, és most szeretnének hozzá tanári végzettséget (2 félév), vagy
  • akik már rendelkeznek főiskolai szintű magyartanár diplomával és most szeretnének mesterszintű diplomát (2 félév), vagy
  • akiknek már van egy tanári diplomájuk (pl. történelemtanár) és most szeretnének egy másik tanári végzettséget (4 félév), vagy
  • tanító oklevéllel rendelkeznek (4 félév, ha általános iskolai és 5 félév, ha középiskolai tanárok szeretnének lenni).

  Tanár-német nyelv és kultúra tanára

  Kik jelentkezhetnek?

  • akiknek német szakos bölcsész egyetemi szintű diplomájuk van, és most szeretnének hozzá tanári végzettséget (2 félév), vagy
  • akik már rendelkeznek főiskolai szintű némettanár diplomával és most szeretnének mesterszintű diplomát (2 félév), vagy
  • akiknek már van egy tanári diplomájuk (pl. magyartanár) és most szeretnének egy másik tanári végzettséget (4 félév), vagy
  • tanító oklevéllel rendelkeznek (4 félév, ha általános iskolai és 5 félév, ha középiskolai tanárok szeretnének lenni).

  Tanár-történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára

  Kik jelentkezhetnek?

  • akiknek történelem szakos bölcsész egyetemi szintű diplomájuk van, és most szeretnének hozzá tanári végzettséget (2 félév), vagy
  • akik már rendelkeznek főiskolai szintű történelemtanár diplomával és most szeretnének mesterszintű diplomát (2 félév), vagy
  • akiknek már van egy tanári diplomájuk (pl. magyartanár) és most szeretnének egy másik tanári végzettséget (4 félév), vagy
  • tanító oklevéllel rendelkeznek (4 félév, ha általános iskolai és 5 félév, ha középiskolai tanárok szeretnének lenni).

  Tanár-Informatikatanár (digitális kultúra tanára)

 • Szakmai tanárképzések (2 vagy 4 félév)

  Tanár - egészségügyi tanár

  Kik jelentkezhetnek?

  • akiknek egészségügyi képzési területen egyetemi szintű diplomájuk van, és most szeretnének hozzá tanári végzettséget (2 félév), vagy
  • akik már rendelkeznek főiskolai szintű egészségügyi tanár diplomával és most szeretnének mesterszintű diplomát (2 félév), vagy
  • akiknek már van egy tanári diplomájuk (pl. magyartanár) és most szeretnének egy másik tanári végzettséget (4 félév), vagy
  • szakoktató oklevéllel rendelkeznek egészségügyi képzési területen (4 félév), vagy
  • főiskolai, BA diplomával rendelkezne egészségügyi képzési területen (4 félév).

  Tanár-közgazdásztanár (vállalkozási ismeretek)

  Kik jelentkezhetnek?

  • akiknek gazdaságtudományi képzési területen egyetemi szintű diplomájuk van, és most szeretnének hozzá tanári végzettséget (2 félév), vagy
  • akik már rendelkeznek főiskolai szintű közgazdásztanár diplomával és most szeretnének mesterszintű diplomát (2 félév), vagy
  • akiknek már van egy tanári diplomájuk (pl. magyartanár) és most szeretnének egy másik tanári végzettséget (4 félév), vagy
  • szakoktató oklevéllel rendelkeznek gazdaságtudományi képzési területen (4 félév), vagy
  • főiskolai, BA diplomával rendelkezne gazdaságtudományi képzési területen (4 félév).

  Tanár-mérnöktanár (gépészet-mechatronika)

  Kik jelentkezhetnek?

  • akiknek műszaki, informatikai képzési területen / gépészmérnök egyetemi szintű diplomájuk van, és most szeretnének hozzá tanári végzettséget (2 félév), vagy
  • akik már rendelkeznek főiskolai szintű mérnöktanár diplomával és most szeretnének mesterszintű diplomát (2 félév), vagy
  • akiknek már van egy tanári diplomájuk és most szeretnének egy másik tanári végzettséget (4 félév), vagy
  • szakoktató oklevéllel rendelkeznek műszaki, informatikai képzési területen (4 félév), vagy
  • főiskolai, BA diplomával rendelkeznek műszaki, informatikai képzési területen (4 félév).
 • Tanári mesterszak megszerzésére irányuló párhuzamos képzés

  Közismereti tanárképzés

  Akik az alábbi képzések valamelyikén aktívak, azok a következő párhuzamos képzést vehetik fel.

  • anglisztika MA, vagy amerikanisztika MA képzéssel jelentkezhet: angol nyelv és kultúra tanára MA
  • geográfus MA képzéssel jelentkezhet: földrajztanár MA
  • magyar nyelv és irodalom MA képzéssel jelentkezhet: magyartanár MA
  • német nyelv, irodalom és kultúra MA képzéssel jelentkezhet: német nyelv és kultúra tanára MA
  • történelem MA képzéssel jelentkezhet: történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára MA

  Szakmai tanárképzés

  Akik az alábbi képzések valamelyikén aktívak, azok a következő párhuzamos képzést vehetik fel.

  • Master of Business Administration (MBA), vagy vállalkozásfejlesztés MA, vagy vezetés és szervezés MA képzéssel jelentkezhet: közgazdásztanár MA (vállalkozási ismeretek tanára)
  • anyagmérnöki MA, vagy bánya- és geotechnikai mérnöki MA, vagy energetikai mérnöki MA, vagy gépészmérnöki MA, vagy kohómérnöki MA, vagy mechatronikai mérnöki MA képzéssel jelentkezhet: mérnöktanár MA (gépészet-mechatronika)

ME Bölcsészet- és
Társadalomtudományi Kar

Miskolci Egyetem

ME logo

Honlap: www.uni-miskolc.hu

Kapcsolat

3515 Miskolc Egyetemváros B/2. épület

Dékáni Hivatal: 46/565-111/22-25

boldek@uni-miskolc.hu

Hallgatói ügyek: 46/565-111/20-14, 20-15

judit.nehaj@uni-miskolc.hu

andrea.konyha@uni-miskolc.hu