• Slide 1

  Keresd ingyenes, érettségire
  felkészítő és komptenciafejlesztő előadásainkat!

  Megnézem!
 • Slide 2

  Új képzéseink 2024. ősztől!

  Fizikatanár és Matematikatanár!

 • Slide 3

  Szakirányú továbbképzések

  Változatos képzéseket kínálunk diplomásoknak is!

  Érdekel!

TDK 2024 TAVASZ

Jelentkezési időszak 2024. március 11 és április 05 között!

Letölthető dokumentumok
TDK GYIK!

Gyakran Ismételt Kérdések

Az alább letölthető kis dokumentumban válaszokat kaphatunk a TDK-val kapcsolatos leggyakoribb kérdésekre.

Ha esetleg mégis válasz nélkül maradtál, keresd az intézeti TDK felelőst, Ő biztos tud segíteni!

TDK GYIK letöltése: 211020_TDK_GYIK.pdfTudományos Diákköri Konferencia – TDK

A tanórákon kívül zajló diákélet szerves része a tudományok önkéntes művelése. Ennek ad keretet a TDK, amely, a nevével ellentétben, nem egyetlen konferencia, hanem folyamatosan zajló tevékenység, mozgalom. Ha valaki kedvet érez magában ahhoz, hogy egy témát alaposan kidolgozzon, s tanára úgy látja, hogy erre ő alkalmas, kezdődhet a munka. Gyakran a folyamat azzal indul, hogy valaki tart egy referátumot, ír egy évfolyamdolgozatot, dolgozik a szakdolgozatán, amit aztán a tanára segítségével „továbbfejleszt” TDK dolgozattá (természetesen a leadott szakdolgozatra mindez már nem vonatkozik). Vagyis a TDK dolgozat a konzulens tanár és a dolgozatot készítő diák(ok) intenzív együttműködése nyomán születik meg, és később széles körű nyilvánosságot, minősítést és értékelést kap.

A TDK dolgozatok értékelésére és díjazására az Egyetem minden évben Tudományos Diákköri Konferenciát szervez (minden őszi szemeszterben – általában november közepén –, a dolgozatokat november elejéig kell leadni), ahol mód nyílik arra, hogy a hallgatók munkájukat nyilvánosan bemutassák és megvitassák egy szakmai zsűri, az oktatók és hallgatótársaik előtt. A konferenciák paneljeit tudományszakok szerint szokták kialakítani. A konferencia lehetőséget biztosít az érdeklődő hallgatók számára tudományos dolgozatuk megvitatására, megvédésére – írásbeli és szóbeli fordulóban.

A bonyolult, de talán igazságos értékelések szerint a dolgozatokat rangsorolni szokták. Az első, második és harmadik helyezést elért dolgozatok készítői díjat kapnak, amely ünnepélyes keretek között kerül kiosztásra. A legjobb eredményt elérő hallgatóknak, egyetemi támogatással, módjuk van részt venni a kétévente szervezett Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK), és dolgozatukat ott is bemutathatják. Azonkívül a hallgatók eredményes TDK munkáját figyelembe veszik ösztöndíjak, pályázatok, külföldi utak, továbbképzések, és más „előnyök” odaítélésénél. A TDK mozgalom a tudományos utánpótlás egyik erős, jól formalizált és támogatott bázisa.

Kari, intézeti TDK felelősök

A kari, intézeti TDK felelősök szívesen segítséget nyújtanak, ha egy diák saját választott tudományos témájával szeretne a TDK konferencián szerepelni.

ME BTK kari TDT szervezet

 • Kari TDT-elnök:
  Dr. Tasi Réka, tasireka@gmail.com
 • Kari TDT-titkár:
  Dr. Fekete Sándor, bolblack@uni-miskolc.hu

ME BTK intézeti TDK felelősök

 • Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete
  Dr. Havasi Virág virinyo@gmail.com
 • Antropológiai és Filozófiai Tudományok Intézete
  Dr. Lajos Veronika (antropológia)lajosvera@yahoo.co.uk
  Dr. Bognár László (filozófia)laszlo.bognar59@gmailcom
 • Magyar Nyelv-, és Irodalomtudományi Intézet
  Dr. Tasi Réka (irodalomtudomány)tasireka@gmail.com
  Dr. Gréczi-Zsoldos Enikő (nyelvtudomány) tgzseniko@gmail.com
 • Modern Filológiai Intézet
  Dr. Paksy Tündegerpaksy@uni-miskolc.hu
 • Tanárképző Intézet
  Dr. Kovácsné dr. Duró Andreaduro.andrea@gmail.com
 • Történettudományi Intézet
  Dr. habil. Tóth Árpádarpad.toth.0124@gmail.com

Karunk által szervezett OTDK események

XXXV. OTDK Humán Tudományi Szekció

A 2021. évi 35. OTDK Humán Tudományi Szekciójának megszervezését és a konferencia lebonyolítását a ME Bölcsészettudományi Kara végezte 2021. április 14-16 között. A 2021. évi járványhelyzet miatt az esemény online formában került megrendezésre.

További információk a rendezvény honlapján, az alábbi hivatkozásokon érhetők el:

Meghívó az eseményre: Meghívó a 35. OTDK Humán Tudományi Szekció rendezvényeire

A szekció honlapja: https://hotdk2021.uni-miskolc.hu

Rezümé kötet: 35. OTDK Humán Tudományi Szekció Rezümé köteteHallgatóink OTDK eredményei

XXXV. OTDK

2. helyezett:

„Igaz hitre tértenek”. A pápai protestánsok a 17. században

Hallgató: Leba Eszter
Témavezető: Dr. Viskolcz Noémi főiskolai tanár

3. helyezett:

Garadna-Kovács tanya lelőhely paticsainak részletes elemzése

Hallgató: Tóth Krisztián
Témavezető: Pusztainé Dr. Fischl Klára egyetemi adjunktus

3. helyezett:

„Köszönöm a gyönyörű mozigépet…” Válogatás az Esterházy hercegi család két világháború közötti levelezéséből

Hallgató: Soltész Orsolya
Témavezető: Dr. Viskolcz Noémi főiskolai tanár

Különdíj:

A gasztronómia nyelve az osztrák nyelvváltozatban: úton egy osztrák-magyar szójegyzék felé

Hallgató: Nagy Illés
Témavezető: Dr. Kriston Renáta egyetemi docens

Különdíj:

Adalékok Heltai Gáspár prózaírói személyiségéhez – A Száz fabula retorikai-tartalmi vizsgálata

Hallgató: Kőrösi Ferenc
Témavezető: Dr. Heltai János professor emeritus

XXXIV. OTDK

2. hely és Különdíj:

Japánra utaló többletjelentésekkel ellátott tárgyak egy magyar szubkultúrában

Hallgató: Fülöp Tiffany
Témavezető: Dr. Lajos Veronika egyetemi adjunktus

3. hely és Különdíj:

Akinek nincs kutyája, maga ugat este – az állatok társadalmi helyzetének kulturális antropológiai vizsgálata

Hallgató: Palásthy István
Témavezető: Dr. Lajos Veronika egyetemi adjunktus

XXXIII. OTDK

1. hely:

Térpoétikai vizsgálódások a Zónában

Hallgató: Babos Orsolya
Témavezető: Dr. Somogyi Gyula egyetemi adjunktus

1. hely:

Audiovizuális szövegben előforduló szomatikus kifejezések fordításának vizsgálata

Hallgató: Károly Dóra
Témavezető: Dr. habil. Dobos Csilla egyetemi docens

2. hely:

A tudományos folyóiratok értékelése és empirikus vizsgálata a SCOPUS adatbázis alapján

Hallgatók: Gál Enikő Lili , Maradics Zoltán
Témavezető: Dr. Sasvári Péter László egyetemi docens

2. hely:

Megélhetési stratégiák vizsgálata egy deprivált kistelepülésen: Vis esete

Hallgató: Swiderski Anna
Témavezető: Dr. Biczó Gábor egyetemi docens

2. hely:

Epidemiológiai krízisek társadalmi és orvostörténeti hatásai a 17. századi Londonban

Hallgató: Kerekes Endre László
Témavezető: Tózsa Rigó Attila egyetemi adjunktus

3. hely és Különdíj:

A Vitézi Rend kiépítése és társadalmi bázisa Borsod vármegyében

Hallgató: Kurucz Ádám
Témavezető: Csíki Tamás egyetemi docens

Különdíj:

Projektek a hátrányos helyzetű fiatalok nevelésében - Nemzetközi összehasonlítás

Hallgató: Orosz Gabriella Andrea
Témavezetők: Dr. Bikics Gabriella egyetemi docens, Dr. habil. K. Nagy Emese egyetemi docens, szakmai vezető, intézetigazgató

XXXII. OTDK

1. hely:

„Homokdűne az ember lába alatt a terep”. Az etikai felelősség jelentésváltozatai a kortárs antropológiában

Hallgató: Kántor Barbara
Témavezető: Biczó Gábor hab. egyetemi docens

2. hely:

Goethe Erlkönig című balladájának fordításvariánsai és elemzési lehetőségei

Hallgató: Csontos Rita
Témavezető: Barna László tudományos segédmunkatárs

3. hely:

A modernizációs folyamatok hatása a megélhetési stratégiákra egy ukránok és magyarok által lakott kárpátaljai településen

Hallgató: Doszpoly Roland
Témavezető: Kotics József hab. Egyetemi docens

XXXI. OTDK

2. hely:

Heidegger az építészetben

Hallgató: Durbák Eszter
Témavezető: Dr.Schwendtner Tibor egyetemi tanár

3. hely:

A Galgahévízi ökofalu antropológiai vizsgálata

Hallgató: Vass Kitti
Témavezető: Dr. Ilyés Zoltán egyetemi docens

Különdíj:

Látszólagos polaritás? - Nemi szerepek a wicca vallási mozgalomban

Hallgató: Osgyáni-Kovács Kitti
Témavezető: Dr. Dallos Csaba egyetemi adjunktus

Különdíj:

Mindennapok fogságában A szegénységből vezető kiút perspektívái kisiskolás szemmel

Hallgató: Bráz Nikolett
Témavezető: Dr. Ugrai János egyetemi docens

Különdíj:

Hogyan oktatják Hejőkeresztúrban a Komplex Instrukciós Program segítségével a hátrányos helyzetű tanulókat?

Hallgatók: Darvas Csilla , Juhász Viktor
Témavezető: Dr. Karlovitz János Tibor egyetemi docens

ME Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Miskolci Egyetem

ME logo

Honlap: www.uni-miskolc.hu

Kapcsolat

3515 Miskolc Egyetemváros

Dékáni Hivatal: 46/565-111/22-25

boldek@uni-miskolc.hu

Hallgatói ügyek: 46/565-111/20-14, 20-15

nehaj.judit@uni-miskolc.hu