• Slide 1

  Végzős vizsgaidőszak: 2023.11.20-12.01.

  Szakdolgozatok leadása: 2023.11.24.

  Intézeti TDK konferenciák: 2023.11.27-12.01.

  További információk!
 • Slide 3

  Szakirányú továbbképzések

  Változatos képzéseket kínálunk diplomásoknak is!

  Érdekel!

TDK GYIK!

Gyakran Ismételt Kérdések

Az alább letölthető kis dokumentumban válaszokat kaphatunk a TDK-val kapcsolatos leggyakoribb kérdésekre.

Ha esetleg mégis válasz nélkül maradtál, keresd az intézeti TDK felelőst, Ő biztos tud segíteni!

TDK GYIK letöltése: 211020_TDK_GYIK.pdfTudományos Diákköri Konferencia – TDK

A tanórákon kívül zajló diákélet szerves része a tudományok önkéntes művelése. Ennek ad keretet a TDK, amely, a nevével ellentétben, nem egyetlen konferencia, hanem folyamatosan zajló tevékenység, mozgalom. Ha valaki kedvet érez magában ahhoz, hogy egy témát alaposan kidolgozzon, s tanára úgy látja, hogy erre ő alkalmas, kezdődhet a munka. Gyakran a folyamat azzal indul, hogy valaki tart egy referátumot, ír egy évfolyamdolgozatot, dolgozik a szakdolgozatán, amit aztán a tanára segítségével „továbbfejleszt” TDK dolgozattá (természetesen a leadott szakdolgozatra mindez már nem vonatkozik). Vagyis a TDK dolgozat a konzulens tanár és a dolgozatot készítő diák(ok) intenzív együttműködése nyomán születik meg, és később széles körű nyilvánosságot, minősítést és értékelést kap.

A TDK dolgozatok értékelésére és díjazására az Egyetem minden évben Tudományos Diákköri Konferenciát szervez (minden őszi szemeszterben – általában november közepén –, a dolgozatokat november elejéig kell leadni), ahol mód nyílik arra, hogy a hallgatók munkájukat nyilvánosan bemutassák és megvitassák egy szakmai zsűri, az oktatók és hallgatótársaik előtt. A konferenciák paneljeit tudományszakok szerint szokták kialakítani. A konferencia lehetőséget biztosít az érdeklődő hallgatók számára tudományos dolgozatuk megvitatására, megvédésére – írásbeli és szóbeli fordulóban.

A bonyolult, de talán igazságos értékelések szerint a dolgozatokat rangsorolni szokták. Az első, második és harmadik helyezést elért dolgozatok készítői díjat kapnak, amely ünnepélyes keretek között kerül kiosztásra. A legjobb eredményt elérő hallgatóknak, egyetemi támogatással, módjuk van részt venni a kétévente szervezett Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK), és dolgozatukat ott is bemutathatják. Azonkívül a hallgatók eredményes TDK munkáját figyelembe veszik ösztöndíjak, pályázatok, külföldi utak, továbbképzések, és más „előnyök” odaítélésénél. A TDK mozgalom a tudományos utánpótlás egyik erős, jól formalizált és támogatott bázisa.

Kari, intézeti TDK felelősök

A kari, intézeti TDK felelősök szívesen segítséget nyújtanak, ha egy diák saját választott tudományos témájával szeretne a TDK konferencián szerepelni.

ME BTK kari TDT szervezet

 • Kari TDT-elnök:
  Dr. Tasi Réka, tasireka@gmail.com
 • Kari TDT-titkár:
  Dr. Fekete Sándor, bolblack@uni-miskolc.hu

ME BTK intézeti TDK felelősök

 • Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete
  Dr. Havasi Virág virinyo@gmail.com
 • Antropológiai és Filozófiai Tudományok Intézete
  Dr. Lajos Veronika (antropológia)lajosvera@yahoo.co.uk
  Dr. Bognár László (filozófia)laszlo.bognar59@gmailcom
 • Magyar Nyelv-, és Irodalomtudományi Intézet
  Dr. Tasi Réka (irodalomtudomány)tasireka@gmail.com
  Dr. Gréczi-Zsoldos Enikő (nyelvtudomány) tgzseniko@gmail.com
 • Modern Filológiai Intézet
  Dr. Paksy Tündegerpaksy@uni-miskolc.hu
 • Tanárképző Intézet
  Dr. Kovácsné dr. Duró Andreaduro.andrea@gmail.com
 • Történettudományi Intézet
  Dr. habil. Tóth Árpádarpad.toth.0124@gmail.com

Karunk által szervezett OTDK események

XXXV. OTDK Humán Tudományi Szekció

A 2021. évi 35. OTDK Humán Tudományi Szekciójának megszervezését és a konferencia lebonyolítását a ME Bölcsészettudományi Kara végezte 2021. április 14-16 között. A 2021. évi járványhelyzet miatt az esemény online formában került megrendezésre.

További információk a rendezvény honlapján, az alábbi hivatkozásokon érhetők el:

Meghívó az eseményre: Meghívó a 35. OTDK Humán Tudományi Szekció rendezvényeire

A szekció honlapja: https://hotdk2021.uni-miskolc.hu

Rezümé kötet: 35. OTDK Humán Tudományi Szekció Rezümé köteteHallgatóink OTDK eredményei

XXXV. OTDK

2. helyezett:

„Igaz hitre tértenek”. A pápai protestánsok a 17. században

Hallgató: Leba Eszter
Témavezető: Dr. Viskolcz Noémi főiskolai tanár

3. helyezett:

Garadna-Kovács tanya lelőhely paticsainak részletes elemzése

Hallgató: Tóth Krisztián
Témavezető: Pusztainé Dr. Fischl Klára egyetemi adjunktus

3. helyezett:

„Köszönöm a gyönyörű mozigépet…” Válogatás az Esterházy hercegi család két világháború közötti levelezéséből

Hallgató: Soltész Orsolya
Témavezető: Dr. Viskolcz Noémi főiskolai tanár

Különdíj:

A gasztronómia nyelve az osztrák nyelvváltozatban: úton egy osztrák-magyar szójegyzék felé

Hallgató: Nagy Illés
Témavezető: Dr. Kriston Renáta egyetemi docens

Különdíj:

Adalékok Heltai Gáspár prózaírói személyiségéhez – A Száz fabula retorikai-tartalmi vizsgálata

Hallgató: Kőrösi Ferenc
Témavezető: Dr. Heltai János professor emeritus

XXXIV. OTDK

2. hely és Különdíj:

Japánra utaló többletjelentésekkel ellátott tárgyak egy magyar szubkultúrában

Hallgató: Fülöp Tiffany
Témavezető: Dr. Lajos Veronika egyetemi adjunktus

3. hely és Különdíj:

Akinek nincs kutyája, maga ugat este – az állatok társadalmi helyzetének kulturális antropológiai vizsgálata

Hallgató: Palásthy István
Témavezető: Dr. Lajos Veronika egyetemi adjunktus

XXXIII. OTDK

1. hely:

Térpoétikai vizsgálódások a Zónában

Hallgató: Babos Orsolya
Témavezető: Dr. Somogyi Gyula egyetemi adjunktus

1. hely:

Audiovizuális szövegben előforduló szomatikus kifejezések fordításának vizsgálata

Hallgató: Károly Dóra
Témavezető: Dr. habil. Dobos Csilla egyetemi docens

2. hely:

A tudományos folyóiratok értékelése és empirikus vizsgálata a SCOPUS adatbázis alapján

Hallgatók: Gál Enikő Lili , Maradics Zoltán
Témavezető: Dr. Sasvári Péter László egyetemi docens

2. hely:

Megélhetési stratégiák vizsgálata egy deprivált kistelepülésen: Vis esete

Hallgató: Swiderski Anna
Témavezető: Dr. Biczó Gábor egyetemi docens

2. hely:

Epidemiológiai krízisek társadalmi és orvostörténeti hatásai a 17. századi Londonban

Hallgató: Kerekes Endre László
Témavezető: Tózsa Rigó Attila egyetemi adjunktus

3. hely és Különdíj:

A Vitézi Rend kiépítése és társadalmi bázisa Borsod vármegyében

Hallgató: Kurucz Ádám
Témavezető: Csíki Tamás egyetemi docens

Különdíj:

Projektek a hátrányos helyzetű fiatalok nevelésében - Nemzetközi összehasonlítás

Hallgató: Orosz Gabriella Andrea
Témavezetők: Dr. Bikics Gabriella egyetemi docens, Dr. habil. K. Nagy Emese egyetemi docens, szakmai vezető, intézetigazgató

XXXII. OTDK

1. hely:

„Homokdűne az ember lába alatt a terep”. Az etikai felelősség jelentésváltozatai a kortárs antropológiában

Hallgató: Kántor Barbara
Témavezető: Biczó Gábor hab. egyetemi docens

2. hely:

Goethe Erlkönig című balladájának fordításvariánsai és elemzési lehetőségei

Hallgató: Csontos Rita
Témavezető: Barna László tudományos segédmunkatárs

3. hely:

A modernizációs folyamatok hatása a megélhetési stratégiákra egy ukránok és magyarok által lakott kárpátaljai településen

Hallgató: Doszpoly Roland
Témavezető: Kotics József hab. Egyetemi docens

XXXI. OTDK

2. hely:

Heidegger az építészetben

Hallgató: Durbák Eszter
Témavezető: Dr.Schwendtner Tibor egyetemi tanár

3. hely:

A Galgahévízi ökofalu antropológiai vizsgálata

Hallgató: Vass Kitti
Témavezető: Dr. Ilyés Zoltán egyetemi docens

Különdíj:

Látszólagos polaritás? - Nemi szerepek a wicca vallási mozgalomban

Hallgató: Osgyáni-Kovács Kitti
Témavezető: Dr. Dallos Csaba egyetemi adjunktus

Különdíj:

Mindennapok fogságában A szegénységből vezető kiút perspektívái kisiskolás szemmel

Hallgató: Bráz Nikolett
Témavezető: Dr. Ugrai János egyetemi docens

Különdíj:

Hogyan oktatják Hejőkeresztúrban a Komplex Instrukciós Program segítségével a hátrányos helyzetű tanulókat?

Hallgatók: Darvas Csilla , Juhász Viktor
Témavezető: Dr. Karlovitz János Tibor egyetemi docens

ME Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Miskolci Egyetem

ME logo

Honlap: www.uni-miskolc.hu

Kapcsolat

3515 Miskolc Egyetemváros

Dékáni Hivatal: 46/565-111/22-25

boldek@uni-miskolc.hu

Hallgatói ügyek: 46/565-111/20-14, 20-15

nehaj.judit@uni-miskolc.hu