• Slide 1

  Végzős vizsgaidőszak: 2023.11.20-12.01.

  Szakdolgozatok leadása: 2023.11.24.

  Intézeti TDK konferenciák: 2023.11.27-12.01.

  További információk!
 • Slide 3

  Szakirányú továbbképzések

  Változatos képzéseket kínálunk diplomásoknak is!

  Érdekel!

Alapképzések

Az érettségi vizsgával rendelkezők számára egy alapképzés (vagy egy osztatlan képzés) elvégzése biztosíthatja az első diploma megszerzését. Az alapképzés általában 6 féléves nappali vagy levelező munkarendben is elvégezhető.

Az egyes szakokon sok államilag finanszírozott és önköltséges férőhellyel rendelkezünk. Az alapképzés után lehetőség van mesterképzésben történő továbbtanulásra, de a munkerőpiacon jól hasznosíthatóak a gyakorlatorientált alapszakos diplomák.

 • Anglisztika

  Ha érdekel a nemzetközi kommunikáció és úgy érzed, az angol nyelv az, amivel foglalkozni szeretnél, jelentkezz hozzánk!

  Az anglisztika alapszakos bölcsészdiploma megfelel a 21. század elvárásainak. A növekvő gazdasági-társadalmi igényeknek megfelelni tudó munkaerőképzést biztosít, melyhez elengedhetetlenül szükséges a jól megalapozott, biztos nyelvtudás mellett a megfelelő szakmai, speciális képzettség megszerzése. Megalapozza a lehetőséget a Mester fokozaton (MA) történő továbbtanulásra. Fejleszti a kritikai gondolkodást, kommunikációs készséget.

  Az anglisztika alapszakos bölcsészdiploma elhelyezkedési lehetőséget biztosít:

  • Hazai és nemzetközi cégeknél
  • Fordítóként
  • Médiában és sajtóban
  • Önkormányzati és állami hivatalokban
  • Idegenforgalomban
  • Civil szervezeteknél

  A képzés célja

  Nemzetközi kommunikációban jártas szakemberek képzése.

  A három év után elhelyezkedni vágyóknak igen komoly nyelvi alapozást, korszerű tematikát és pragmatikus szemléletű oktatást kínálunk.

  Választható specializáció: Interkulturális kommunikáció specializáció, amelyet előzetes felmérés alapján kimondottan a régió igényeinek rendelünk alá.

  Választható szakmai sávok:

  • Nyelvészet
  • Angol Irodalom és Kultúra
  • Amerikanisztika

  Diákcsereprogram lehetőségek:

  Szakunkkal eljuthatsz Nagy-Britanniába, Finnországba, Olaszországba, Portugáliába. Ne hagyd ki a nemzetközi tanulás lehetőségét!

  A Miskolci Egyetemen lehetőséged van MA képzésen továbbtanulni!

  További információ:
  Modern Filológiai Intézet
  Angol nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék
  Miskolc-Egyetemváros, A/6 épület 9. szoba
  Tel: 46/565-111/22-84
  E-mail: bolkrist@uni-miskolc.hu
  Web: http://angol.uni-miskolc.hu/

 • Germanisztika

  Azoknak, akik érdeklődnek a német nyelv és kultúra iránt és akik az idegenforgalom, gazdaság, kultúra, média és közigazgatás különböző hazai és nemzetközi területein szeretnének elhelyezkedni. Célunk továbbá olyan szakemberek képzése, akik német nyelvi, irodalmi és kulturális ismereteik révén mind a germanisztika, mind az általános bölcsész- és társadalomtudományi területeken sokoldalú elméleti és gyakorlati tudásra tesznek szert, amely felkészít a mesterszintű tanulmányok megkezdésére.

  Elhelyezkedési lehetőségek:

  • idegenforgalom: idegen nyelvű prospektusok szerkesztője, kapcsolattartó külföldi partnerekkel utazási ügynökségeknél ill. utazási irodákban
  • gazdasági élet: német nyelvű asszisztens külföldi vagy vegyes vállalatoknál
  • média és sajtó: idegen nyelvi korrektor a könyvkiadásban, idegen nyelvű sajtófigyelő, sajtóreferens
  • kultúra: nemzetközi kulturális projektek előkészítője, lebonyolítója
  • közigazgatás: önkormányzatok külügyi és kulturális kapcsolattartója

  Továbbtanulási lehetőség:
  A hároméves germanisztika, német alapszak (BA) elvégzése után a hallgatók Fordító és tolmács mesterszakon folytathatják tanulmányaikat, illetve szakirányú továbbképzéseink közül választhatnak.

  Képzési idő: 6 félév

  Tanulmányi területek:

  • Nyelvgyakorlat
  • Kulturális ismeretek
  • Nyelvészeti ismeretek
  • Irodalmi ismeretek
  • Kultúra- és médiatudományi ismeretek

  Specializációk:
  Tanulmányai során a hallgató az alábbi 50 kredites specializációk közül választhat:

  • Német nyelvi kulturális projektreferens-képzés
  • Fordítói specializáció

  A képzés nappali és levelező, államilag támogatott és költségtérítéses formában is indul.

  A képzés ideje alatt a hallgatók számos ösztöndíjat pályázhatnak meg német nyelvterületre.

  További információ:
  Modern Filológiai Intézet
  Német Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék
  Miskolc- Egyetemváros A/6 fszt. 20. szoba
  Tel.: +36/46/565-111/17-66
  E-mail: bolmfi@uni-miskolc.hu
  Web: http://nemet.uni-miskolc.hu/

 • Gyógypedagógia

  Kinek ajánljuk?

  A társadalmi problémákra nyitott, a sérült, akadályozott, sajátos szükségletű emberek és a számukra biztosítandó segítségnyújtás lehetőségei iránt érdeklődők figyelmébe ajánljuk a legújabb szakunkat.

  Várjuk azokat, akik:

  kihívásokat keresve korszerű elméleti, módszertani és gyakorlati ismeretek, illetve képességek birtokában hatékony segítséget szeretnének nyújtani a tanulásban akadályozott, valamint a tanulási, érzelmi és viselkedészavarokkal élő, egyéb pszichés fejlődési zavart mutató, személyiségfejlődésükben atipikus fejlődést mutató személyeknek.

  Képzésünkről:

  A Miskolci Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán 2019 szeptemberétől indult el a gyógypedagógus képzés, mely megfelel a 21. század oktatási-nevelési elvárásainak megfelelve: belended learning támogatással segíti a hatékony ismeretelsajátítást, nagy hangsúlyt fektet az elméleti tudás megszerzése mellett a professzionális gyakorlati ismeretek elsajátítására.

  Elhelyezkedési lehetőségek:

  • köznevelési intézményekben
  • pedagógiai szakszolgálatokban, szakértői bizottságokban
  • egészségügyi intézményekben
  • szociális intézményekben
  • gyermekvédelmi intézményekben
  • büntetés végrehajtási intézményekben
  • civil szervezeteknél

  Továbbtanulási lehetőségek:

  A BA képzés elvégzése után lehetőség van továbbtanulásra az alábbi mesterképzési szakokon:

  • gyógypedagógia mesterképzési szak,
  • interkulturális pszichológia és pedagógia mesterképzési szak,
  • kisebbségpolitika mesterképzési szak,
  • komplex rehabilitáció mesterképzési szak,
  • kriminológia mesterképzési szak,
  • neveléstudományi mesterképzési szak
  • egyéb szakirányú képzések, pl.: pedagógus szakvizsga, addiktológiai konzultáns, gyakorlatvezető mentortanár, tehetségfejlesztő pedagógus, stb.

  Képzési idő: 8 félév (240 kredit), a szakon 2 szakirány (Pszichopedagógia; Tanulásban akadályozottak pedagógiája) elvégzése kötelező, a 8 féléves tanrendbe mindkét szakirány beépített. Az utolsó félévben összefüggő terepgyakorlatot kell teljesíteni mindkét szakirányon

  Tanulmányi területek:

  • társadalomtudományi alapozó tárgyak
  • biológiai alapozó tárgyak
  • pszichológiai alapozó tárgyak
  • egészségtudományi tárgyak
  • kora gyermekkori intervenció
  • általános gyógypedagógiai ismeretek
  • gyógypedagógiai pszichológia és gyógypedagógiai pszichológiai állapotmegismerés
  • önismeret
  • tanulási zavarok
  • integráció
  • tanulás, tanításmódszertan
  • terápiás jellegű tevékenység a gyógypedagógiában
  • felnőtt személyek kísérése – életpályatervezés
  • szakmai kommunikáció, készségfejlesztés, a gyógypedagógus kommunikációja
  • a gyógypedagógiai munka színterei
  • szaknyelv
  • kutatásmódszertani ismeretek
  • szakirányú ismeretek: tanulásban akadályozottak pedagógiája és pszichopedagógia

  A képzés nappali és levelező, államilag támogatott és önköltséges formában is indul.

  További információ:

  Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
  Tanárképző Intézet
  Miskolc- Egyetemváros C1 épület III. emelet
  Tel.:+36-46-565-111/2130; +36-46-565-228
  E-mail: miskolcgyogypedagogia@gmail.com
  web: https://tanarkepzo.uni-miskolc.hu

 • Kommunikáció- és médiatudomány

  Az alapképzési – BA - szak megnevezése: kommunikáció- és médiatudomány (Communication and Media Science)

  • A képzési idő 6 félév
  • Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma 180.
  • Médiatudomány és Újságírás specializációval.

  A szak célja kommunikációs szakemberek képzése, akik ismerik a kommunikáció különböző színterein működő intézményeket, intézményrendszereket. Ismerik a társadalmi kommunikáció színtereit, az itt működő intézmények struktúráját, a kommunikáció és média fontosabb intézményeit, a kommunikáció és média működését. Megszerzett tudásuk, képességeik és attitűdjeik birtokában teljes mértékig alkalmasak a kommunikáció színterein lévő intézményekben kommunikációs munka végzésére. Felkészültek tanulmányaik mester-képzésben történő folytatására.

  Felvételi információk

  • A képzési idő félévekben: 6 félév
  • Képzési forma: nappali tagozat és levelező tagozat
  • Finanszírozás: államilag finanszírozott, vagy költségtérítéses
  • Felvételi módja: felsőoktatási felvételi eljárás keretében
 • Kulturális antropológia

  • Érdekel, hogy miképp működik a világ, ami körül vesz minket?
  • Szoktál gondolkozni azon, hogy miért élnek és viselkednek másként a különböző kultúrákban élő emberek?
  • Tennél valamit azért, hogy csökkenjenek a társadalmi előítéletek?
  • Szeretnéd megtanulni a fotózást és a filmkészítést?
  • Érdekel a kultúrák és társadalmak sokfélesége és az azokban élő emberek élete és gondolkodásmódja?
  • Akkor jelentkezz hozzánk kulturális antropológia alapszakra! Legyél TE is kulturális antropológus!

   MEGÚJULT KULTURÁLIS ANTROPOLÓGIA BA KÉPZÉS

   Film,videótechnika
   Jártasságot szerzel majd a digitális fényképezés és filmezés különféle eszközeinek megismerésében és gyakorlati használatában.

   Kommunikációs kompetenciák
   Megismerkedsz a kultúrák közötti és kultúrán belüli kommunikáció sajátosságaival és tapasztalatot szerzel interkulturális ismeretek közvetítésében.

   Társadalomtudományi kutatás és terepgyakorlat
   A tapasztalatokra építve megvalósítasz a gyakorlatban egy antropológiai kutatást, és azt is megtanulod, hogy ennek milyen hasznosítási lehetőségei vannak.

   Problémakezelés és megoldások
   A szakmai tudás mellett olyan kompetenciákra teszel szert, ami segít a társadalmi és kulturális problémák felismerésében, megértésében és a megoldáskeresésben is.

   Kreativitás és önismeret
   Akár személyes elképzeléseidet is megvalósíthatod a filmezésben is, miközben tudományosan megalapozott tudással mutatod be a minket körbevevő világot.

   Rugalmas és innovatív képzés
   Nappali és levelező oktatás keretében, államilag finanszírozott és költségtérítéses formában, érettségivel és diploma után egyaránt.

   Mit kínálunk?

   A három éves kulturális antropológia alapszakos (BA) képzés keretében kulturális antropológia alapszakos szakelőadó szakképzettség szerezhető. A hallgatók a képzés során terepgyakorlatokon és hathetes egybefüggő szakmai gyakorlaton vesznek rész, melyek segítségével kellő jártasságot szereznek az antropológiai kutatás végzésében, a társadalmi problémák megismerésében és kezelésében.

   A 6 féléves kulturális antropológia képzés nappali és levelező formában is elvégezhető, mindkét tagozaton sok államilag finanszírozott és költségtérítéses férőhellyel rendelkezünk.Jó tanulmányi eredmény, továbbá férőhely felszabadulásakor lehetőség van átjelentkezni az önköltséges képzésről az államilag finanszírozottra.

   Hol tudok elhelyezkedni?

   A megújuló hároméves BA kulturális antropológiai képzés olyan gyakorlati társadalomtudományi tudással fog felvértezni a munkaerőpiacon, amellyel nem csak képes leszel felismerni a kulturális-társadalmi élethelyzeteket jellemző legfőbb problémákat, de ezek mozgatórugóit is megérted, így pedig a különféle a megoldások kidolgozásában is sikeres lehetsz majd. Ráadásul egy olyan vizuális kutatási eszköztárt is elsajátíthatsz az antropológiai alapképzés során, amely birtokában hatékonyan fogod tudni bemutatni azokat a szociokulturális összefüggéseket, amelyek hatást gyakorolnak arra, ahogyan viselkedünk. A képzés során megszerzett tudás és kulturális érzékenység pedig bármely környezetben hatékony a jövő munkavállalójának, akár az állami, önkormányzati, civil-nonprofit vagy a piaci-vállalkozói szféra valamely szakterületén helyezkedik el.

   Ha tovább akarok tanulni?

   Az alapszakos diploma megszerzését követően lehetőség van kulturális antropológia mesterképzés keretében folytatni az egyetemi tanulmányokat (akár angol nyelven is), melyet szintén az Antropológiai és Filozófiai Tudományok Intézete koordinál. Emellett egyéb, a Miskolci Egyetem vagy más egyetemek mesterképzésében – elsősorban a társadalomtudományi, szociális és bölcsészettudományi területeken – tanulhatnak tovább alapszakon végzett hallgatóink.

   Felvételi információk

   • A képzési idő félévekben: 6 félév
   • Képzési forma: nappali tagozat és levelező tagozat
   • Finanszírozás: államilag finanszírozott, vagy költségtérítéses
   • Felvételi módja: felsőoktatási felvételi eljárás keretében
   • Felvételi tárgyak: kettőt kell választani:
    • magyar nyelv és irodalom vagy
    • társadalomismeret vagy
    • földrajz vagy
    • történelem vagy
    • egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol)
   A fentiek közül legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni!

   További információ:
   Antropológiai és Filozófiai Tudományok Intézete
   Miskolc- Egyetemváros C/1. III. emlet
   Tel.:06-46-565-221
   Web: http://kvat.uni-miskolc.hu
   Facebook: https://www.facebook.com/kulturalisa/

 • Magyar

  Kinek ajánljuk:

  Mindazoknak, akik érdeklődnek az irodalom- és nyelvtudomány területi iránt. Akik részleteiben szeretnék látni az emberiség írott örökségét.

  A magyar szakos képzést az ME BTK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete fogja össze. Az intézetben a következő tanszékek működnek, amelyek egyben szakterületük tudományos műhelyei is:

  • Magyar Irodalomtörténeti Intézeti Tanszék
  • Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Intézeti Tanszék
  • Magyar Nyelvtudományi Intézeti Tanszék

  Intézetünk hallgatói a következő képzési utat járhatják be: alapképzésünk (BA) után két és fél éves tanári vagy kétéves nem tanári (diszciplináris) mesterszakon (MA) is tovább lehet tanulni, a legtehetségesebbeket pedig ezután Irodalomtudományi Doktori Iskolánkba várjuk hároméves PhD tanulmányokra.

  Képzés célja: Az irodalomtudományi szakterületen folyó képzés célja, hogy a hallgatókat megbízható ismeretekkel lássa el a magyar és a világirodalom fejlődésének folyamatairól. Megismerteti a hallgatókat az irodalom történetileg változó társadalmi feltételeivel, intézményrendszerével, az irodalmi műalkotások létmódjának állandó és változó elemeivel. Felvértezi őket azokkal az alapvető filológiai, retorikai, verstani, poétikai, hermeneutikai ismeretekkel, amelyek elengedhetetlenül szükségesek az irodalmi jelenségek értelmezéséhez. Megtanítja őket nemzeti irodalmunk és a világirodalom együttes szemléletére. A nyelvtudományi szakterületen folyó képzés célja a magyar nyelv természetének, történeti fejlődéséből levezethető sajátosságainak megismertetése. A hallgatók szilárd nyelvelméleti alapozásra támaszkodva megismerik a nyelvészeti kutatás módszereit, a magyar nyelv grammatikáját, a nyelvi szerveződés törvényszerűségeit, a nyelvhasználat történetileg és szociológiailag változó formáit, a nyelvi jelenségek különböző megközelítéseit. Mindezek mellett képessé válnak arra is, hogy árnyaltan tudják kifejezni magukat, hogy szóban és írásban is egyaránt választékosan tudjanak megnyilatkozni. Olyan ismeretekkel és készségekkel ruházzuk fel a hallgatókat, amelyek megalapozzák arra való alkalmasságukat is, hogy a különböző iskolatípusokban tanári tevékenységet folytassanak.

  Elhelyezkedési lehetőségek: A bölcsészek elhelyezkedési lehetőségeiről, esélyeiről egy újabban készült felmérésből kitűnik, hogy a bölcsész végzettségűek számos területen, rugalmasan elhelyezkedhetnek. A hagyományos pedagógusi és kutatói munkakörökön, valamint a képzettséghez közvetlenül kapcsolódó munkahelyeken túl elsősorban a közigazgatásban, az uniós intézményrendszerekben és feladatokban, a versenyszféra nyelvtudást és kommunikációs, illetve elemzési készséget igénylő részében, a médiában, az állami, önkormányzati és civil kulturális intézményekben, a projektmenedzsmentben, általános szervezési feladatok terén számítanak bölcsészekre.

  További információ:
  Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
  Miskolc- Egyetemváros B/2 3. em.
  Tel.:06-46-565-111 (2162; 2120 mellék)
  Web:http://magyarszak.uni-miskolc.hu

 • Nemzetközi tanulmányok

  Kinek ajánljuk

  Ha érdekel a nemzetközi kapcsolatok világa, szeretnél nemzeti és regionális igényeket képviselni, érzékeny vagy globális problémák, az európai integrációs folyamatokból származó kihívások valamint más kultúrák iránt - akkor ez a szak Neked szól!

  Mit kínálunk

  Felkészítünk mindezen folyamatok kreatív kezelésére, az ezekkel járó összetett feladatok rugalmas megoldására, ráadásul mindezt 21. századi és nemzetközi perspektívából szemlélheted – Amerika valamint Kína ás Kelet-Ázsia ismeretkörökkel bővítetten.

  A diplomáddal hivatalosan „Nemzetközi kapcsolatok szakértő” leszel!

  További információ

  Alkalmazott Társadalomtudományok Intézet
  Miskolc- Egyetemváros B/2 1. em.
  Tel.:06-46-565-111 (2184 mellék)
  Web: https://atti.uni-miskolc.hu
  Facebook: https://www.facebook.com/atti.btk/

 • Politikatudományok

  Politológust már mindenki látott, főleg televízióban, amint érdekes vagy kevésbé érdekes megjegyzéseket fűzött a legújabb politikai eseményekhez. De a politológus diploma egy ennél sokkal változatosabb szakma művelésére jogosít fel: tudó-sok, elemzők, tanácsadók lehetnek a politikában, lehetnek újságírók, dolgozhatnak a közigazgatásban, a gazdaságban. A politológus diploma nem csupán egy ismert végzettséget, de széleskörű szakmai ismereteket, elemzési technikákat, számos területen hasznosítható gondolkodásmódot ad.

  Kiknek ajánljuk? Akik érdeklődnek a politika iránt, s szeretnék tudni, hogyan működik. Akik közéleti pályára készülnek, s el akarják sajátítani a tudnivalókat. Akik középiskolában a történelem, a társadalomismeret vagy a filozófia iránt érdeklődtek, de úgy gondolják, hogy a gyakorlati életben fognak elhelyezkedni.

  A képzés célja: Korszerű politikatudományi ismeretekkel és megfelelő szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberek képzése, akik alkalmasak a politika művelésére, tudásuk továbbadására, kutatásokban való részvételre és a demokratikus politikai kultúra terjesztésére.

  Intézetünkről: 1993 óta képeznek a Miskolci Egyetemen politológusokat nappali és levelező formában is – ez volt az első önálló egyszakos politológusképzés az országban. Azóta végzett diákjaink közül számosan ismert politológusok, politikai elemzők, közéleti- és gazdasági szereplők lettek. A rendes tantervi oktatást intenzív diákélet, külföldi ösztöndíj pályázatok és szakmai gyakorlati lehetőségek gazdagítják. Az Intézet munkatársai között elismert tudósok éppúgy találhatók, mint a médiából ismert politikai elemzők.

  A képzés időtartama: 6 félév, nappali vagy levelező tagozaton.

  Elhelyezkedési lehetőségek:

  • Politikai elemző
  • Politikai újságíró, szerkesztő
  • Pártok szakértői stábja
  • Tudományos elemző- és kutató műhelyek
  • Önkormányzati szféra
  • Minisztériumok, kormányzati szervek
  • Országgyűlés Hivatala
  • Médiumok

  További információ:
  Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete
  Politológia Tanszék
  Miskolc-Egyetemváros, B/2 ép. 1 em.
  Tel: (46)565-232
  E-mail: bolpol@uni-miskolc.hu
  Web: http://atti.uni-miskolc.hu

 • Régészet

  A magyar felsőoktatás új rendje szerint a régészet önálló BA alapszak a 2017-2018-as tanévtől. A BA diplomát adó képzés 6 félév időtartamú. A képzés során az általános alapozó ismeretek és a szakmai alapozó tárgyak teljesítése mellett a hallgatóknak két szakterületet kell választani, melyből mélyebb ismeretekre tesznek szert.

  A Miskolci Egyetem az új képzési rendszerben három szakterületet indít:

  • őskori régészet
  • archeometria
  • roncsolásmentes régészet.

  Az archeometria és a roncsolásmentes régészet kurzusspektruma egyetemünk műszaki karainak oktatóira és laboratóriumaira épül, ami egyedülálló lehetőséget nyújt a hallgatóknak műszerhasználat és egyéb analitikai módszerek elsajátítására a magyarországi régészeti képzésben.

  A képzés gyakorlatorientált. Évenként 2 hét ásatási gyakorlat, terepgyakorlatok, muzeológiai gyakorlat az alaptanterv részét képezi.

  A Régészet BA diplomával a múzeumi hálózatban régész-technikusi munkakörben lehet elhelyezkedni, melyre Magyarországon folyamatos a kereslet.

  A BA diploma megszerzésével a hallgatók jelentkezhetnek MA szintű képzésre.

  További információ:
  Történettudományi Intézet
  Miskolc-Egyetemváros, B/2 ép. 4 em.
  Tel.: (46) 565-111 21-34 mellék
  E-mail: boltgbea@uni-miskolc.hu
  Web: http://tti.uni-miskolc.hu

 • Szociális munka

  Kiknek ajánljuk?

  A szociális munka olyan segítő hivatás, amely a társadalomról különféle okokból lemorzsolódott emberekkel való törődésre épül.

  Várjuk azokat, akik: szívesen segítenének abban, hogy a rászorultak jövedelemhez, lakhatáshoz, táplálékhoz, szükséges használati tárgyakhoz, gondoskodáshoz és működőképes emberi kapcsolatokhoz jussanak.

  Kik vagyunk?

  A Szociális munka alapszakos képzést a Szociológiai Intézet koordinálja. Az Intézet általános célkitűzése olyan, humanisztikus értékek iránt elkötelezett, társadalomkritikai érzékkel rendelkező, alkotó szellemű szakemberek képzése, akik széles körű társadalomelméleti, társadalomtörténeti, szociálpszichológiai, elméleti és empirikus társadalomkutatási és informatikai módszertani ismeretekkel rendelkeznek. Elsajátították a hazai és európai társadalmak és társadalmi folyamatok valamint a globalizációs tendenciák elemzésének szakmai ismeretanyagát és készségeit illetve képesek a szociológiai ismeretek oktatására és önálló elméleti és empirikus kutatásra. Emellett tudják ismereteiket a gyakorlatban is alkalmazni: társadalmi struktúrák; szervezeti és emberi viszonyok, illetve folyamatok elemzése; adatfelvétel, adatelemzés; döntés előkészítés; szociológiai, közvélemény- és piackutatás; környezeti és hatástanulmányok készítése terén, mind kutató, oktató, mind pedig gazdasági, politikai, igazgatási, társadalmi és kulturális, állami, önkormányzati és civil, a versenyszférában vagy azon kívül működő intézményekben és szervezetekben.

  Az Intézetben 13 főállású és egy másodállású oktató dolgozik. Az oktatás során lehetőség van egyes kurzusok idegen nyelven történő hallgatására.

  Az Intézet számos nemzetközi kapcsolattal és Erasmus cserediák kapcsolattal rendelkezik, illetve egy 12 országot érintő nemzetközi projekt tagjaként részképzési lehetőséget kínálunk Hollandiában.

  Az Intézet szociológiai kutatásokat végez ( a hallgatók bevonásával) az alábbi témákban: társadalmi rétegződés, mobilitás; információs társadalom; marginalizáció, hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, társadalmi egyenlőtlenségek, szegénység; érték- és életmód kutatások; területi tervezés, szociális fejlesztési koncepciók; civil társadalom kutatása; etnicitás, roma kisebbség.

  A képzés időtartama: Hat féléves, nappali és levelező tagozatos formában.

  Mit kínálunk? A képzés célja olyan szociális munkások képzése, akik felkészültek az emberi viselkedésről és a társadalmi rendszerekről szóló elméletek felhasználásával, az emberi jogokon és a társadalmi igazságosság elvein alapuló, a társadalmi integrációt, a demokratikus viszonyok erősítését szolgáló szakmai szociális munka végzésére. Képesek az ember és a társadalmi környezet közötti harmónia kialakítására és megőrzésére, a feszültségeket hordozó viszonyok, szociális problémák megelőzésére, szakszerű kezelésre. Továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatáshoz.

  Tanulmányi területek a képzés során:

  • alapozó képzés: 30-40 kredit
  • szociális, társadalomismereti (szociológia, közgazdaságtan), társadalom- és szociálpolitikai, pszichológiai, (nép)egészségügyi, információs technológiai, jogi és igazgatási alapismeretek;
  • szakmai törzsanyag: 105-135 kredit
  • szociális munka elmélete, gyakorlata, munkaformái, módszerei, területei; társadalomismeret, társadalom- és szociálpolitika, pszichológia, jog és igazgatás a szociális munkában, (nép)egészségügyi és pedagógiai ismeretek
  • a szociális munkában, differenciált – kötelezően választandó- szakmai modulok.

  Elhelyezkedési lehetőségek: Szociális és gyermekvédelmi területeken, iskolákban, az egészségügyben, a bűnmegelőzés területén, állami, egyházi, magán és civil szervezeteknél, a szociális igazgatás területein, illetve szociális projektek, stratégiák készítése területén.

  Továbbtanulási lehetőségek: A BA szakon végzett hallgatóknak lehetőségük van Szociológia mesterképzésben a Miskolci Egyetemen továbbtanulni. Emellett folytathatják tanulmányaikat más egyetemek Szociálpolitikai vagy Egészségügyi szociális munka mesterszakjain, illetve egyéb, elsősorban társadalomtudományi és szociális területeken.

  További információ:
  Szociológiai Intézet
  Miskolc-Egyetemváros, B/2 Ép. 1 em.
  Tel.: (46) 565-111 (2184 mellék)
  Web: http://atti.uni-miskolc.hu

 • Szociológia

  Kiknek ajánljuk?

  Azoknak, akiket érdekel, hogy mi az emberi viselkedés mozgatórugója, akik kíváncsiak arra, hogy hogyan működik a társadalom körülöttük. Akik meg szeretnének ismerkedni különféle kultúrákkal, népekkel, szokásokkal. Azoknak, akik meg szeretnék fejteni, hogy miért viselkedik az ember csoportban másképp, mint egyénileg. Azoknak, aki meg szeretnék tudni, hogy mi az a deviancia, létminimum, szórás, szubkultúra, medián, társadalmi alrendszer...

  Várjuk azokat, akik: Elég bátrak ahhoz, hogy szembenézzenek saját magukkal, hogy meg merjenek ismerni másokat, ahhoz, hogy segítsék az eligazodást társadalmunkban, és elég bátrak ahhoz, hogy számoljanak, elemezzenek, kutassanak.

  Kik vagyunk? A Szociológia alapszakos képzést a Szociológiai Intézet koordinálja. Az Intézet általános célkitűzése olyan, humanisztikus értékek iránt elkötelezett, társadalomkritikai érzékkel rendelkező, alkotó szellemű szakemberek képzése, akik széles körű társadalomelméleti, társadalomtörténeti, szociálpszichológiai, elméleti és empirikus társadalomkutatási és informatikai módszertani ismeretekkel rendelkeznek. Elsajátították a hazai és európai társadalmak és társadalmi folyamatok valamint a globalizációs tendenciák elemzésének szakmai ismeretanyagát és készségeit illetve képesek a szociológiai ismeretek oktatására és önálló elméleti és empirikus kutatásra. Emellett tudják ismereteiket a gyakorlatban is alkalmazni: társadalmi struktúrák; szervezeti és emberi viszonyok, illetve folyamatok elemzése; adatfelvétel, adatelemzés; döntés előkészítés; szociológiai, közvélemény- és piackutatás; környezeti és hatástanulmányok készítése terén, mind kutató, oktató, mind pedig gazdasági, politikai, igazgatási, társadalmi és kulturális, állami, önkormányzati és civil, a versenyszférában vagy azon kívül működő intézményekben és szervezetekben.

  Az Intézetben 13 főállású és egy másodállású oktató dolgozik. Az oktatás során lehetőség van egyes kurzusok idegen nyelven történő hallgatására.

  Az Intézet számos nemzetközi kapcsolattal és Erasmus cserediák kapcsolattal rendelkezik, illetve egy 12 országot érintő nemzetközi projekt tagjaként részképzési lehetőséget kínálunk Hollandiában.

  Az Intézet szociológiai kutatásokat végez ( a hallgatók bevonásával) az alábbi témákban: társadalmi rétegződés, mobilitás; információs társadalom; marginalizáció, hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, társadalmi egyenlőtlenségek, szegénység; érték- és életmód kutatások; területi tervezés, szociális fejlesztési koncepciók; civil társadalom kutatása; etnicitás, roma kisebbség

  A képzés időtartama: Hat féléves, nappali és levelező tagozatos formában.

  Mit kínálunk? A három éves szociológia alapszakos (BA) képzés keretében szociológia alapszakos szakelőadó szakképzettség szerezhető. A hallgatók minden félévben különböző terepgyakorlat során szerezhetnek jártasságot szociológiai kutatások kivitelezésében.

  Elhelyezkedési lehetőségek: Államigazgatási szerveknél, civil szervezeteknél, pályázatírással kapcsolatos területeken, piac- és közvéleménykutató cégeknél, önkormányzatoknál, szociális és oktatási intézményekben, kutatóintézetekben, területfejlesztéssel, szociális fejlesztésekkel kapcsolatos cégeknél

  Továbbtanulási lehetőségek: Lehetőség van Szociológia mesterképzésben továbbtanulni, melyet szintén a Szociológiai Intézet koordinál, illetve egyéb, a Miskolci Egyetem vagy más egyetemek mesterképzéseiben – elsősorban társadalomtudományi, szociális, bölcsészettudományi területeken.

  További információ:
  Szociológiai Intézet
  Miskolc-Egyetemváros, B/2 Ép. 1 em.
  Tel.: (46) 565-111 (2184 mellék)
  Web: http://atti.uni-miskolc.hu

 • Történelem

  „A történelem az élet tanítómestere”(Hérodotosz)

  MIÉRT ÉPP A TÖRTÉNELEM?

  AZÉRT, MERT:

  • a múlt megismerése segít eligazodni a jelen problémáiban
  • a középiskolában megszerzett történelmi tudás elmélyítése mellett rengeteg új ismeretet és módszert sajátíthatsz el.
  • a történelem tanulása más bölcsész- és társadalomtudományok megértésében is nélkülözhetetlen (filozófiatörténet, művészettörténet, irodalomtörténet, szociológia stb.)
  • az alapismeretek megszerzésén túl a hallgatók a történelmi folyamatok áttekintésének, megismerésének, magas szintű rendszerező képességének birtokába juthatnak, és megismerhetik a történettudomány legújabb eredményeit is.
  • a BA-diplomába a történelem alapszak mellett a szakirány vagy egyéb speciális képzés, ill. egy másik ún. minor (kis) szak elvégzése is bekerül.
  • a történelem BA sikeres elvégzése lehetőséget ad a történelem mesterképzésre, valamint más bölcsész- és társadalomtudományi MA képzésre való jelentkezéshez.

  Képzési idő: 6 félév

  A Történelem szak specializációi:

  • Levéltári specializáció
  • Muzeológia specializáció

  További információ:
  Történettudományi Intézet
  Miskolc-Egyetemváros, B/2 ép. 4 em.
  Tel.: (46) 565-111 21-34 mellék
  E-mail: boltgbea@uni-miskolc.hu
  Web: http://tti.uni-miskolc.hu

ME Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Miskolci Egyetem

ME logo

Honlap: www.uni-miskolc.hu

Kapcsolat

3515 Miskolc Egyetemváros

Dékáni Hivatal: 46/565-111/22-25

boldek@uni-miskolc.hu

Hallgatói ügyek: 46/565-111/20-14, 20-15

judit.nehaj@uni-miskolc.hu